V½roba plon©ho spoje grav­rovn­m

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. Výroba plošného spoje gravírováním. Novák Zbyněk, č.234 SOŠ a SOU,28.října 2707, Česká Lípa,příspěvková organizace. Plošný spoj. - PowerPoint PPT Presentation

Text of V½roba plon©ho spoje grav­rovn­m

Sov transformtory

Vroba plonho spoje gravrovnmNovk Zbynk, .234SO a SOU,28.jna 2707,esk Lpa,pspvkov organizace

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.Plon spojPlon spoj (tak deska plonch spoj, zkrcen DPS, v anglitin PCB) se v elektronice pouv pro mechanick pipevnn a souasn pro elektrick propojen elektronickch soustek. Soustky jsou propojeny vodivmi cestami z mdnch foli nalepench na izolan lamintov desce, nejastji typu FR4 (skeln lamint, pltovan mdnou foli).

Druhy vroby plonho spojeVroba plonch spoj fotocestouVroba plonch spoj pomoc naehlovac flieVroba plonch spoj kreslenm kapalinou na plon spojeVroba plonch spoj chemickm pokovenm mdic lznVroba plonch spoj gravrovnm

Prvn tyi metody jsou velmi rozen a cenov dostupn. Jejich nespornou nevhodu je, e k odstrann mdi se mus pot chemiklie. Pi pouit chemikli musme eit jejich skladovn a likvidaci.Nejpouvanj leptac lzn:Chlorid elezit - chlorid elezit je ltka siln korozvn, koroduje kovy, mnoh ltky rozruuje, na ki nechv lutohnd stopy a lept jiRoztok kyseliny chlorovodkov a peroxidu vodku Pozor! pi leptn se uvoluje nebezpen chlr

Tyto nesporn nevhody ovem nem posledn metoda vroby plonho spoje a to je gravrovnm. Funguje to tak, e CNC frza s malm prmrem odfrzuje na kuprextitu to, co nen spoj, take zstanou pouze spoje s pjecmi plokami. Jedinm odpadem je odfrzovan m.

Vroba plonho spoje pomoc gravrovacho stroje IS200

IS200 m pracovn plochu 225mm na kua 80mm na dlku. Gravrovac hlava se pohybuje nad materilem ve vech techosch X, Y a Z.Vechna veden jsou zbrouench ty alinernch veden s obhem kuliek. Nosnst stroje je zhlinkovch odlitk a mvynikajc tuhost. Pohon je mikropolohovanmi krokovmi motory.

Ukzka nstroj pro IS200

Drk TwinCut

Frza vyezvac a fazetovac 15

Frza vyezvac 90 na titn spoje

Vrtk na vyezvn titnch spoj

Diamantov hrot nerotan

Nstroje TwinCut pro gravrovn. Prmr dku frz TwinCut je 3,17mm. Upnaj se bu do kletinov hlavy supnac kletinou pro prmr nstroje 3,17mm a nebo do specilnho drku TwinCut sprmrem dku 4,36mm

Psluenstv pro IS200

Uchycen gravrovanho materilu

1. GravoGrip je vynikajc nhrada za vakuov stoly a rzn podlepovn oboustrannmi lepicmi pskami pi gravrovn a vyezvn na gravrkch. Skld se ze t vrstev, pevnho plastovho jdra a dvou krajnch samolepivch vrstev. Povrch GravoGripu ztrc lepivost zaprenm (teba ponami od gravrovn). Kznovuzskn lepivosti povrchu sta GravoGrip oplchnout (nensiln omt) vodou (me se pout mdlo nebo slab sapont).

2. Oboustrann lepc pska

Obslun software

GravoStyle 5 - 2D; 2,5D CAD/CAM software pro gravrky

GravoStyle 5 je profesionln software pro 2D a 2,5D gravrovn. Byl vyvinut spolenost Vision Numeric pro ovldn stroj znaky Gravograph. GS5 se skld ze t st: CAD, CAM a Laser.

CAD obsahuje jak klasick nstroje znm zgrafickch program (nap. CorelDraw)

CAM um vytvet nstroje libovolnho tvaru a velikosti. Lze vybrat znkolika monost obrbn, napklad rafovn, vyezvn, ppadn tzv. gravrovn, kde si SW sm spot ideln drhu nstroje.

Laser slou pro vytven grafiky pro CO2, diodov a vlknov laseryPostup prce v programu GS5

Jednou z vhod je monost vkldn obrzku , kter nsledn pevedeme na vektory pomoc ikony ,, vektorizace bitmapy . Grafiku meme importovat vnejbnjch formtech jako napklad .eps, .dxf, .igs apod. Toto vak vyaduje znalosti o jednotlivch formtech a jejich nastaven.

V naem ppad je pedloha vytvoena v programu pro nvrh plonch spoj Formica 4.40. Tento program um ukldat ve mnoha formtech jako nap.: TIFF, HPGL, METRIX, GERBER, DXF a dal.

Pro na potebu bohat poslou formt TIFF. Vsledn obrzek vlome do programu GR5 a pustme vektorizaci. Mtko zstv stejn a nen poteba ho tedy upravovat. Nyn se pepneme do programu CAM pomoc ikony.

Nastaven v sti CAM

V tto sti programu definujeme co m frza udlat a z jakm nstrojem.K dispozici je hned nkolik monch operac.GrvrovnPo obrisechVrtnVyezvn z flierafovnVyezvnSekvence.

V naem ppad jsme zvolili gravrovn. Po zvolen operace se oteve okno pslun operace, kde volme:NstrojHloubku frzovn

Poet krok na poadovanou hloubkuPekrytFrzovn zevnit / zvenku

Odesln na IS200

Nyn sta zmknou ikonu ,, Odeslat na stroj

Nastaven IS200

Nejprve musme do drku nstroje umstit poadovan nstroj. Pot musme nastavit nulovou hodnotu souadnice Z. IS200 neum detekovat vzdlenost materilu a tak je nutnost najet nstrojem k materilu a tm zadat hodnotu souadnice Z. Stroj si tuto souadnici automaticky ulo a pot od n dle.

Po vyfrzovan je mono zadat funkci vyezvn a nastavit ,,vyznou zvenku.

Nulov hodnota se nemus znovu zadvat pokud pouvme stejn nstroj.

prava plonho spojePoten pjitelnm lakem Desku potete jemnm ttekem (nebo tamponem) pjitelnm lakem. Lak lze tak vyrobit rozputnm rozdrcen kalafuny v technickm lihu. Vrtn Desku vyvrtme vhodnmi prmry vrtk. Vtina klasickch soustek vyaduje dry o prmru 0,8mm. Dal prmry volme dle prmr vodi pipojovanch soustek.

OtzkyVyjmenuj druhy vroby plonho spoje

K emu slou plon spoj

Jak je vhoda pouit gravrovacho stroje oproti jinm metodm

Fotocestou, naehlovac flie, kreslenm kapalinou na plon spoje, chemickm pokovenm mdic lzn, gravrovnmPouv se pro mechanick pipevnn a souasn pro elektrick propojen elektronickch soustek. K odstrann mdi se nemus pot chemiklie a nemusme tak eit jejich skladovn a likvidaci.

Pouit literaturahttp://www.gravograph.com/http://www.gravotech.cz/http://pcbhpm.vyrobce.cz/http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=101http://www.formica.cz/