of 31 /31
© Bu doküman Workcube müşterileri ve iş ortaklarının kullanımı için geliştirilmiştir. 1 Workcube Catalyst Genel ve Fonksiyonel Özellikler Dökümanı Seçim ve Değerlendirme Kılavuzu V16.x

Workcube Catalyst

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Workcube Catalyst

Workcube
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. Telif haklar içerir, izinsiz kullanlamaz. 2
Workcube Catalyst doru karar. letmenizi yönetmek için bir kurumsal yazlm çözümü seçmek,
iinizi yllarca etkileyecek bir karardr. Birçok ürün ayn veya
benzer özellikleri sunar, neyin önemli olduunu ve neyin
olmadn saptamak kafa kartrc olabilir.
Bu doküman Workcube Catalyst V.16.x sürümlerinin genel ve fonksiyonel özelliklerini
listeler. Listede yer alan W kolonunda yer alan onay tk Workcube Catalyst’in var olan
özelliklerini gösterir. Dileyen 2 ve 3 balkl kolonlarla onay tk ekleyerek dier
yazlmlar ile Workcube Catalyst’i karlatrmak için bu doküman seçim ve
deerlendirme klavuzu olarak kullanabilirler.
deerlendirmede bulunmanz salayacaktr.
Fonksiyon Ürün ve modüllerinin sahip olduu özellik ve fonksiyonlar nelerdir? Hangi amaçlarla kullanlr?
Sahip Olma Maliyeti
Özellikler ana hatlaryla yazlmtr. Daha fazla bilgi edinmek için Workcube Catalyst Sat
Uzman sertifikasna sahip uzmanlarmzdan örenebilirsiniz.
Workcube, ERP, CRM, HR, Proje Yönetimi, Fiziki Varlklarn Yönetimi, B2B, B2C yönetimi,
iletiim ve ibirlii araçlar ve çok daha fazlasnn yer ald tümleik i uygulamalarn size
sunar. ster kendi sunucunuzda ister bulutta ister kiralayarak, ister satn alarak iinize en
uygun modelde kullanm lisansna sahip olursunuz. Daha fazlas için lütfen
www.workcube.com‘u ziyaret ediniz.
VERMLLK W 2 3Çoklu para birimi destei
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 4Ortak ajanda yönetimiKurum içi iletiim destei


Çoklu platform destei

Endüstri 4.0 / IoT entegrasyonu

Uçtan uca çözüm Workcube, gerçek iletmeler ve ticari ilikiler göz önüne alnarak gelitirilmitir. Holistik bir çözümdür. Bir iletmenin tüm süreçlerini, operasyonlarn ve çalanlar, müteriler, tedarikçiler, bayiler, makineler dahil tüm ekosistemini bir arada yönetebilecei ilevsellii bünyesinde barndrr. Bu özelliiyle Workcube, ortak veri taban üzerinde en geni kapsamda fonksiyon sunan tek çözümdür.Hzl mplementasyon

© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 8

1.1.6 cra Takip lemleri √
1.1.7 Hesaplar Kapama/Bloklama Seçenei √
1.1.9 Dövizli lemlerde Otomatik Kur Fark Hesaplama √
1.1.10 Filtre seçenekleri ile dinamil Borç-Alacak Dökümü √
1.1.11 Borç-Alacak Adatlandrma-Yalandrma √
1.1.12 Mutabakat lemleri √
1.1.13 Borç Hatrlatma √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 9
1.2.3 Güncel Kasa Takibi √
1.2.4 Döviz Al-Sat lemi √
1.3 Banka lemleri √
1.3.1 Banka Hesaplar √
1.3.6 Sanal Pos Kullanm (Entegrasyonla birlikte) √
1.3.7 Online Kredi Kart Tahsilat ve Taksit Takibi √
1.3.8 Kurum Kredi Kart ve Taksitleri ve Ödeme Takibi √
1.3.9 Banka Masraflar √
1.4 Masraf ve Gelir lemleri √
1.4.1 Masraf ve Gelir Merkezleri √
1.4.2 Masraf ve Gelir Kategorileri ve Kalemleri √
1.4.3 Cari Hesap, Kasa, Banka ilemleriyle Bütünleik Masraf ve Gelir Fileri √

1.5.1 Müteri, tedarikçi açk hesap risk (kredi) limitleri tanmlama √
1.5.2 Vadeli ödeme arac risk (kredi) limitleri tanmlama √
1.5.3 Grup irketleri baznda risk yönetimi √
1.5.4 Farkl para birimlerinde risk (kredi) limit tanmlar √
1.5.5 Ödeme Blokaj √

1.6 Nakit Yönetimi √

1.6.2 Snrsz sayda nakit ak senaryosu tanmlayabilme √

1.7.1 Kredi Sözlemeleri √
1.7.3 Kredi ve Masraf Ödemeleri √
1.7.4 Kredi Taksitleri Nakit Ak Senaryosu Takibi √
1.7.5 Leasing Yönetimi √
1.8 Muhasebe √
1.8.2 UFRS-IFRS Özellii √
1.8.5 Özel Fi Tanmlama √
1.8.7 Fi Birletirme √
1.8.8 Ayrntl Mizan √

1.9.1 Bütçe kategorileri ve kalemleri oluturma √
1.9.2 Masraf ve Gelir Merkezleri planlama √1.9.6 Snrsz sayda ve hiyeraride bütçe kategorisi oluturma. √


1.9.10 Bütçe plann farkl para birimlerinde görüntüleme √
1.9.11 Farkl para birimlerinde gider kayd ve takibi √
1.10 Sabit Kymetler √
1.10.2 Amortisman ve Deerleme √
1.10.4 Kur Deerleme ve Reeskont √
2 MÜTER / TEDARKÇ YÖNETM √
2.2 Aktif/Potansiyel/Cari/Alc/Satc olarak hesaplar tanmlama √

2.6 Gerçek zamanl müteri/tedarikçi ciro, hesap bakiyesi ve kredi bilgisi takibi √
2.7 Müteriyle/Tedarikçiyle ilikili tüm ilikiyi tek ekrandan takip edebilme (Etkileimler, frsatlar, toplantlar, projeler, ziyaretler, teklifler, sipariler, faturalar, projeler, belgeler, servis talepleri, abonelik bilgileri, katld kampanyalar v.d.)

2.8 Müteri açk hesap limiti, kredi ve risk bilgileri tanmlama √
2.9 Müteri/ tedarikçi Anlama Yönetimi √
2.10 Kurumsal / bireysel müteri veya tedarikçiye özel dönemsel BSC raporu √
2.11 Müteri / tedarikçi yetkinlik tanmlar √
2.12 Müteriye / tedarikçiye özel sat bölgesi / üye statüsü / ekip / temsilci tanmlama √
2.13 likili Hesap / Referans Üye Yönetimi √
3 ÜRÜN-STOK YÖNETM √
3.3 Kategori Yönetimi ve Ürün Sorumlular Balants √
3.4 Barkod Cihaz / Pos Sistem / Etiket Cihaz / Terazi entegrasyonu √

© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 12

3.11 Ürün fiyat listeleri yönetimi √
3.12 Kategori ve ürün baznda ve ube baznda fiyat listeleri tanmlama √
3.13 Snrsz sayda müteriye, müteri gruplarna özel fiyat listesi tanmlama √
3.14 Rakip ürün fiyatlar takibi √
3.15 Ürün baznda stok takibi ve güncel stok grafii √
3.16 Gerçek stok / Kullanlabilir stok takibi √
3.17 Belge türü, depo, lokasyon baznda stok hareketleri √
3.18 Al – Sat irsaliyeleri √

3.21 Depo / Lokasyon / Raf baznda stok saymlar takibi √
3.22 Depo ve Lokasyon baznda, gerçek ve satlabilir stoa gore hacim ve arlk bilgisi √
3.23 Ürün baznda stok stratejisi tanmlama √
3.24 Minimum stok/maksimum stok tanmlar / acil sipari uyars √
3.25 Depo veya Tedarikçi baznda tedarik süresi tanmlama √
3.26 Stok maliyet yönetimi √
3.28 Bloke stok tanmlayabilme. √
4.1.2 Sürükle-brak yöntemi ile kolay ürün aac tasarm √
4.1.3 Snrsz sayda ve hiyerarik i istasyonu tanmlama √
4.1.4 istasyonlarnda sonlu ve sonsuz kapasite yönetimi √
4.1.5 istasyonlarnda masraf merkezi üzerinden üretim maliyetlerinin datlmas ve takip edilebilmesi

4.1.7 Operasyon tanmlar √
4.1.8 Operasyon detaynda ürün ve istasyon bilgilerini görüntüleme ve takip etme √
4.1.9 Ürün spesifikasyonlar, alternatif sorular yönetimi ve takibi √
4.1.10 Çalma programndan vardiya düzenleyebilme √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 13
4.1.11 ube, departman ve i istasyonu yapsna uygun çizelgeleme √
4.1.12 Specler, konfigürasyonlar sayesinde stok kart tanmlarndan özel reçete hazrlama √
4.1.13 Revizyon yönetimi √
4.1.15 Kalite baarm kriterleri tanmlar √
4.1.16 Kalite kontrol kategorileri tanmlar √
4.1.17 Özellik / Varyasyon tanmlar √
4.2.1 Sipari ve teslim tarihlerini tek ekrandan yönetebilme √
4.2.2 Siparileri ürün kategorisi baznda gruplama ve üretim emrine çevirme √
4.2.3 Üretim planlama verileri üzerinden otomatik sipari teslim tarihi belirleme √
4.2.4 Sipari talep ve üretim emri karlatrmalar √
4.2.5 Toplu üretim talebi kayd √
4.2.6 Parti üretimi, seri ve lot takibi √
4.2.7 Kapsaml üretim emirleri yönetimi ve raporlamalar √
4.2.8 Firmanza özel üretim emirleri süreç ak planlama, print ablonlar oluturabilme √

4.2.12 Üretim sonucu üzerinde duraklama süreleri ve çalan zaman harcama yönetimi √
4.2.13 Üretim sonucundan stok ve depo takibi √
4.2.14 Malzeme ihtiyaç planlar √
4.2.15 Malzeme ihtiyaç planlar üzerinden tedarik ve tedarikçi yönetimi √

4.2.19 Demontaj üretim süreci yönetimi, demontaj üretim emri √
4.2.20 Üretimdeki ürünler takibi √
4.2.21 Müteriye ait tüm üretimdeki ürünleri tek ekrandan görebilme ve takip etme √
4.2.22 Üretim istasyon grafii √
4.2.24 Üretimden çkan ürünlere kalite parametrelerine göre kalite sonucu girme imkan √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 14
4.2.25 Kalite sonuçlarna göre hata oran ve miktar takibi, kapsaml kalite raporlamalar √
4.2.26 Üretim otomasyon çözümleri ile entegrasyon √
5 SATI √
5.1.1 Frsatlar ürün, ürün kategorisi, sat çalan, bayi, proje ile ilikilendirme √
5.1.2 Frsat kapsamndaki tüm takipler, yazmalar, gelen-giden belgeler, toplantlar, müteri analiz formlar


5.2.2 Sütun Bilgileri Parametrik olarak hazrlanabilen ürün basketi √

5.2.5 Teklifle ilikili tüm bilgileri tek ekrandan takip edebilme √

5.2.8 Teklif tarihçesi ve son geçerlilik tarihi takibi √

5.2.11 Teklife takip bilgisi ekleme √
5.2.12 Süreç yönetimiyle oluturulacak teklif bilgilendirme, uyar ve onay mekanizmas √
5.3 Sipari Yönetimi √
5.3.2 Sütun bilgileri parametrik olarak hazrlanabilen ürün basketi √

5.3.5 Sipari öncelik/aciliyet tanmlar √

© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 155.3.12 (Bedava ürün, armaan ürün, puan, ans kuponu, dönem primi, %indirimi v.b.) √
5.3.13 Sipari güncel durum ve tarihçe takibi √
5.3.14 Sipariten otomatik sevk emri, üretim emri veya satn alma emri oluturma √
5.3.15 Sipari paket bilgisi √
5.3.17 Sipari stok raporu – sipari karlama raporu √
5.3.18 Taksitli sat yönetimi (Kredi kart, çek, senet, kefil ile satlar) √
5.3.19 Online sat, mobil sat ve ödeme sistemleri entegrasyonu √
5.4 Sat Promosyonlar Yönetimi √

5.5.2 Key account yönetimi √

5.5.5 Sat takm planlama ve yönetimi √
5.5.6 Ciro, ürün, ürün kategorisi baznda dönemsel kota yönetimi √
5.5.7 Çalana, kanal üyelerine, sat takmlarna kota verme √
5.5.8 Sat d hedef belirleme √
5.5.9 Müteri, çalan baznda ziyaret planlama √
5.5.10 Ziyaret sonuçlar takibi √
6 SATIN ALMA √

6.3 Satn alma talepleri yönetimi √
6.4 Satn alma proje ilikisi √
6.5 Toplu sipari √
6.6 ç talep yönetimi √
6.8 Farkl para birimlerinde teklif toplama √
6.9 Teklif kaydndan teklife ilikin bilgi ve belgelerin yönetimi √
6.10 Tekliften otomatik satn alma siparii oluturma √
6.11 Teklif sevk ve ödeme yöntemi √
6.12 Teklif karlatrma raporu √
6.14 Sipari sevkiyat planlama √
6.15 Sipari stok raporu √
6.16 Sipari karlama raporu √
6.19 Sipari satn alma koullar kontrolü √
6.20 Siparii PDF’e çevirme, excell’e aktarma veya print etme √
6.21 Sipariten otomatik al faturas oluturma √
6.22 Sipari onaylatma süreci tanmlar √
6.23 Sipari tarihçesi √
6.26 Satn alma, sat ve fatura modülleriyle birebir entegrasyon √
6.27 Ayn müteri veya tedarikçi için birden fazla anlama kayd √
6.28 Anlama notlar-belgeleri √
6.29 Anlama teminatlar √
6.30 Sat / Satn alma koullar yönetimi √

6.32 Sat ve satn alma koullarndan otomatik fatura emri / mal talebi oluturma √
6.33 Hakedi yönetimi √
7 FATURA √
7.2 Fatura emirleri yönetimi √
7.3 Snrsz sayda fatura bask formu tanmlama √
7.4 Perakende sat-toptan sat faturalar √
7.5 Fatura üzerinden seri no ve garanti takibi √
7.6 Faturay masraf/gelir merkezlerine datma √

7.9 E-Fatura / E-Ariv entegrasyonu √
7.11 Toplu ve Grup Faturalama √
7.12 Otomatik Fark Faturalar Emirleri √
8 DEPOLAMA ve LOJSTK √
8.1 Snrsz depo tanmlama √

8.3 Depo ve lokasyon baznda dönemsel ürün kategori alan ve raf yönetimi √
8.4 Esnek depolama, lokasyon ve transfer planlar √
8.5 Detayl sevkiyat durum takibi ve raporlama √
8.6 Araç baznda sevkiyat planlamas ve takibi √
8.7 Toplu sevkiyat ve rota planlama √
8.8 3.Parti lojistik yönetimi √
8.9 GPRS/GPS araç ve mobil ekip yönetimi (Entegrasyon ile birlikte) √
8.10 Snrsz paket tipi tanmlama ve paketlere göre sevkiyat maliyet takibi √
8.11 Kargo / tama irketleriyle entegrasyon √
8.12 Sevk ekipleri planlama ve yönetimi √
8.13 Saym ilemleri √
9.1.1


9.1.3 Çalana ait snrsz sayda banka hesab bilgisi kaydetme √
9.1.4 Çalana ait her türlü belgeyi ekleme ve yönetme √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 18
9.1.5 Çalana ait tüm ölçme ve deerlendirme formlarn görme ve doldurma √
9.1.6 Çalan farkl irket ve muhasebe dönemleri ile ilikilendirme √
9.1.7 Çalann bulunduu pozisyon tarihçesini görme √
9.1.8 Çalan izin bilgilerini ekleme, görme ve onayla(t)ma √
9.1.9 Çalana hedef bilgisi ekleme, görme ve güncelleme √
9.1.10 Çalann fotorafn ekleme ve güncelleme √

9.1.14 Çalann bulunduu bölgeye göre zaman dilimi (time zone) ayar √
9.1.15 Çalana her tür sürücü belgesi kayd ekleyebilme √
9.1.16 Çalann kaç ubede çaltn tek ekrandan görebilme √
9.1.17 Çalann bal bulunduu rol ve proje gruplarn ayn ekrandan görebilme √
9.1.18 Personelin geçmi çalmalarn ve pozisyon tarihçelerini görebilme √
9.2 Organizasyon ve Rol Planlama √

9.2.2 Kurumsal logo dahil irkete ait tüm genel bilgileri ve iletiim bilgilerini kaydetme √
9.2.3 irkete snrsz bölge ve ube ekleme √
9.2.4 ubelere özel SGK bilgileri tanm √

9.2.7 Bölge, ube ve departman yöneticilerini tanmlama √
9.2.8 Snrsz sayda i grubu oluturma √
9.2.9


9.2.13 Departmanlara göre pozisyonlar görüntüleme √
9.2.14 Pozisyonlar ie alma süreçleri ile ilikilendirme √
9.2.15 Pozisyona çalan atama √9.2.23 Snrsz sayda pozisyon kategorisi ve grubu oluturma √
9.2.24 Çalandan çalana pozisyon görevi aktarm (tüm i ve ajanda bilgileri ile birlikte) √
9.3 Norm kadro planlama √


9.3.3 Bir çalana birden fazla pozisyon ve i grubu tanmlayabilme √
9.3.4 Kariyer aac ve kariyer planlama √
9.3.5 gerekleri ve tanmlar görev ve sorumluluklar tanmlayabilme √


9.3.9 Snrsz sayda ünvan, fonksiyon, kademe, pozisyon tipi tanmlama √
9.4 Özlük-Brodro Yönetimi √

9.4.2 Tüm çalanlara ait ücret ve ödenek bilgileri kayd ve yönetimi √
9.4.3 Brüt, net ücret ayar √
9.4.4 Çalanlarla muhasebe kodu ilikilendirme √
9.4.5 Çalan masraf merkezine atama ve gider kalemi tanmlama √
9.4.6 Farkl para birimlerinde ve her ay için farkl maa girebilme √
9.4.7 Tüm SGK, Sendika bilgileri kayd √
9.4.8 Bir tklama ile tüm personelin aylk puantaj ve bordrolarn oluturabilme √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 20
9.4.9 Puantaj listesi √


9.4.14 Toplu ücret bordrosu yazdrabilme √
9.4.15 Maalar personelin fiilen bulunduu ubeye göre filtreleyip ödeyebilme √
9.4.16 Çalan vardiyalarla ilikilendirme √9.4.21 leri düzey filtrelemeler ve istenen sütun alanlar ile bordro oluturabilme √
9.4.22 Kii / ube hesap özeti √
9.4.23 Mesai takibi √

9.4.26 Toplu kdem ve izin yükü hesaplayabilme √
9.4.27 Çalanlar birden fazla ubede ksmi istihdam olarak çaltrabilme √
9.4.28 e giriten farkl kdem baz tarihi, izin baz tarihi, gruba giri tarihi tanmlayabilme √
9.4.29 Emekli çaltrma √
9.4.31 Toplu iten çkarma veya baka ubeye nakil √
9.4.32 Çalan giri-çk ve ücret tarihçesini görüntüleyebilme ve ücretlerdeki deiikliklerin kimler tarafndan yapldnn takibi

9.4.33 Parçal izinleri birletirebilme √
9.4.34 Salk ilemleri, i kazalar kayd ve yönetimi (rapor, portör v.d.) √
9.4.35 Disiplin, ödül ve zimmet ilemleri √
9.4.36 PDKS Entegrasyonu √
9.4.37 PDKS Sistemi ile %100 uyumlu çalma ve otomatik mesai hesaplamalar √
9.4.38 Taeron PDKS yönetimi √
9.4.39 ube bazl PDKS √
9.4.41 Vardiya yönetimi √
9.4.43 Toplu veya bireysel BES kayd √
9.4.44 BES Katlm Pay kesintisi yaplm çalanlar görüntüleyebilme √
9.5 Tüm Yasal Belge ve Bildirgeler √
9.5.1 Tek tu ile aylk e-bildirge (xml) düzenleyebilme √
9.5.2 SGK Aylk bildirge √

9.5.9 Çalma bakanl, SGK, KUR bildirimlerini tek tu ile oluturabilme √
9.5.10 Maa tahakkuklarn tek tu ile bankaya gönderilecek formatta kaydedebilme √
9.6 e Alma ve Kariyer Portal Yönetimi √
9.6.1 CV Bankas yönetimi √
9.6.4 Kara liste oluturma √
9.6.6 Mülakat tarihlerini CV üzerinden kurumsal ajanda ile ilikilendirebilme. √
9.6.7 CV leri istenen ablonda görüntüleyip yazdrabilme √
9.6.8 Görümesi olumlu sonuçlanm adaylar için seçim listeleri oluturabilme √
9.6.9 Seçim listelerinde olan adaylar otomatik ie balatabilme √
9.6.10 e balatlan adaylarnn CV’lerindeki bilgilerin otomatik olarak kiisel bilgilere aktarlmas

9.7 Kurum içi personel talepleri, terfi, transfer ve rotasyon yönetimi √
9.7.1 lana özel bavuru formu tasarlama √
9.7.2 Deneme süresi ölçme ve deerlendirme formlar tasarlama ve uygulama √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 22
9.7.3 Pozisyona özel bavuru deerlendirme formu tasarm √
9.7.4 Bavuru kaydnda belge ilikilendirme, not alma √
9.8 Çalan Zaman Yönetimi √
9.8.1 Tüm çalanlara ait zaman harcamalarn tek bir ekrandan takip etme √

9.8.3 Çalana ait zaman harcamas detayna ve grafiine hzl eriim √
9.8.4 Departmanlara, tarih aralna göre zaman harcamalarn görüntüleme √
9.9 Hedef ve Performans Yönetimi √
9.9.1 360 derece performans sistemi uygulamas √

9.9.3 Formlara snrsz sayda bölüm ve farkl özelliklerde soru ekleme √
9.9.4 Bölümlere arlk yüzdesi ve klara puanlar vererek otomatik puan hesaplattrma √
9.9.5 Otomatik baar yüzdesi hesaplama ve ifade ile ilikilendirme √
9.9.6 likili pozisyon tiplerine göre ölçme ve deerlendirme formlarn görüntüleme √
9.9.7 Formlara özel uygulanma periyodu tanmlama (aylk, yllk v.b.) √
9.9.8 Oluturulan deerlendirme formlar ile alakal deerlendirecek kiilere mail yolu ile otomatik bilgilendirme yaplmas

9.9.9 Amirler, çalanlar ve kurum d kiilerce deerlendirme yaplabilmesi √


9.9.13 Belli tarih aralklarnda çalanlara hedefler verme (ürün sat, kiisel geliim v.b.) √
9.9.14 Hedeflerin sonuçlarn takip etme ve deerlendirme √
9.9.15 Sat çalanlarna ait kotalar takip etme ve deerlendirme √
9.9.16 Performans deerlendirme ekrannda çalana ait tüm ölçme ve deerlendirme sonuçlarn, hedef bilgilerini ve deerlendirmelerini, kota bilgilerini ve sonuçlarn birarada görme ve deerlendirme

9.10 K Raporlama √

© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 23
9.10.5 Görev Deiiklikleri Giri-Çk bazl √
9.10.6 Detayl Ücret Analizi √
9.10.8 Hedefler Raporu √
9.10.10 Puantaj Mail Kontrol Raporu √
9.10.11 ube SSK Bilgileri Raporu √
9.10.12 Ödenek ve Kesinti Tipleri Raporu √
9.10.13 Puantaj Karlatrma √
9.10.15 Aday Deerlendirme Raporu √
9.10.18 Ücret Yönetim Raporu √
9.10.19 cilik Puantaj Cetveli √
10 PAZARLAMA YÖNETM √
10.1 Kampanya Yönetimi √
10.1.2 Kampanya hedef bütçe yönetimi √

10.1.4 Kampanya ile proje ilikilendirme √
10.1.5 Her bir yayn medyasna ve yöntemine özel kampanya içerii oluturma √
10.1.6 Kampanya kapsamnda promosyon planlama ve tanmlama √
10.1.7 Kampanya kapsamnda aksiyon planlama ve tanmlama √
10.1.8 Kampanya ekibi oluturma √
10.1.9 Kampanya hedef kitlesini tanmlama √

10.1.12 Direct mailing ablonlar tanmlama ve ablona uygun direct mailing içerii basks √
10.1.13 Web içeriini internet, intranet veya B2B portallerde süreli yaynlama √

10.1.15 Tekrar eden hedef kitle kaytlarn filtreleme (tek kayt olarak gösterme), √
10.1.16 Kii baznda giden/gitmeyen email/SMS takibi (SMS entegrasyonu var ise) √
10.1.17 Kampanya hedef kitle listesinden otomatik etiket basks √
10.1.18 Farkl etiket bask ablonlar tanmlama √
10.2 Hedef Kitle Yönetimi √
10.2.1 Snrsz sayda hedef kitle oluturma √

10.2.3 Hedef kitle listesini kada dökme, PDF yapma, e-mail olarak gönderme √
10.3 Anket Yönetimi √
10.3.1 Snrsz sayda anket oluturma √

10.3.4 Ürün ile anket ilikilendirme √
10.3.5 Anket sorusuna tekli cevap, çoklu cevap tanm ve snrsz cevap kk ekleme √
10.3.6 Anket sonuç grafikleri, √
10.4 Etkinlik Yönetimi √
10.4.2 Etkinlikle proje, kampanya ilikilendirme √
10.4.3 Etkinlik duyurusu √
10.4.5 Etkinlii internette ve B2B portallerde yaynlama √
11 SERVS VE MÜTER HZMETLER YÖNETM √
11.1 Call Center / Bavuru Yönetimi √
11.1.1 Web’den online bavuru kabul etme √
11.1.2 Bavurular için kategori, durum, aama, alt aama, öncelik tanmlar √
11.1.3 Bavuru ile ürün ilikilendirme √
11.1.4 Servis / ikayet / Problem bavuru kayd √
11.1.5 Online help desk üzerinden konu, kategori ve ürün baznda bavuru sorgulama √
11.1.6 lem görmü / görmemi bavuru takibi √
11.1.7 Bavurudan i kayd ve görevlendirme yapma √
11.1.8 Bavurudan garanti sorgulama √
11.1.9 Bavurudan benzer bavuru sorgulama (balk, kategori ve ürün baznda) √
11.1.10 Bavuru tarihçesi görüntüleme √

11.1.13 Bavuru detaylarn kada dökme √
11.1.14 Sesli yant sistemleri entegrasyonu (proje özelinde) √
11.1.15 htiyaç ve talepleriniz dorultusunda hazrlanacak detayl call center raporlamalar (gelen aramalar, gelen bavurular, çalana göre bavuru cevaplama süreleri v.d.)

10.2.1 Ürün, müteri, kapsam, balangç- biti tarihi, kalan zaman baznda garanti takibi √
10.2.2 Parametrik garanti kapsam (kategorisi) tanmlama √
10.2.3 Sat orta üzerinden garanti takibi √
10.2.4 Destek- Servis hesab açma ve yönetme √
10.2.5 Servis hizmetleri zaman harcamas takibi √
10.2.6 Servis irsaliyeleri ve ileri takibi √
10.2.7 Servisle ilikili belgelerin, notlarn, ajanda kaytlarnn takibi, email ve SMS gönderimi √
10.2.8 Ürün bazl periyodik bakm planlama √
10.2.9 Servis istek yönetimi √
10.2.12 Günlük, haftalk ve aylk servis/ bakm takvimi √
10.2.13 Sarf malzemesi ve yedek parça yönetimi ve takibi √
10.2.14 Sat/servis orta üzerinden servis hizmetleri yönetimi √
11 PROJE YÖNETM SSTEM (PMS) √
11.1 Snrsz sayda ve kategoride proje kaydetme ve yönetme √

11.4 Proje malzeme ve ihtiyaç planlar √
11.5 Proje üzerinden iç talep, satn alma teklifi, satn alma sipari kayd. √
11.6 Proje ile ilikili sat frsatlar, sat siparileri √
11.7 Proje ile al/sat irsaliye ve fatura ilikilendirme √
11.8 Proje planlanan ve gerçekleen gelir-gider takibi √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 26
11.9 Proje ile ilikili üretim emirleri ve üretim sonuçlar takibi √
11.10 Proje Kaynak Yönetimi √
11.11 Proje icmal raporu √
11.13 Gelir ve giderleri proje bazl muhasebeletirme √
11.14 Proje gelir-gider datm planlama √
11.15 Proje detayl harcama analizi raporu √
11.16 Proje zaman harcama raporu √
11.17 Proje borç-alacak durumu takibi √
11.18 Proje toplu zaman harcamas kayd √
11.19 Proje ile ilikili proje tanmlama √
11.20 Proje kapsamnda veya projeden bamsz çalana i/görev atama √
11.21 baznda planlanan ve gerçekleen balangç – biti tarihi / termin süresi takibi √
11.22 likili i- üst i tanmlama √
11.23 tarihçesi takibi √
11.25 ile ilgili bilgi verilecek kiiler seçebilme √

11.28 Proje taeron ve hakedi yönetimi √
11.29 Proje ve i kopyalama √
11.30 Proje ve i süreç ve onay mekanizmas tanmlama √
12 PAM √
12.1.1 Snrsz sayda ve kategoride fiziki varlk kayd ve yönetimi √

12.1.3 ube, sorumlu, varlk tipi, mülkiyet tipi, marka ve modele göre varlklar filtreleme √

12.1.5 IT varlklarna özel IT bilgisi (lemci, bellek vs.) kaydedebilme √
12.1.6 Snrsz sayda ve hiyeraride bakm tipi ve bakm kategorisi tanmlama √
12.1.7 Fiziki varlklar hiyerarik olarak birbiriyle ilikilendirebilme ve tesis plan yapabilme √
12.1.8 Fiziki varlk bakm plan oluturma ve bakm sonuçlarnn takibi √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 27
12.1.9 Fiziki varlk bakm anlamalar ve anlamalarla ilikili belge kaydetme √
12.1.10 Fiziki varlk satn alma, leasing, kiralama anlamalar ve garanti takibi √
12.1.11 Fiziki varlkla ilgili harcamalar takip etme (Fatura modülü ile entegre) √
12.1.12 Fiziki varlklar al/sat/iade ve deitirme talepleri yönetimi. √
12.1.13 Fiziki varlklar i istasyonlaryla ilikilendirebilme √
12.1.14 Fiziki varlk zimmet ilemleri √
12.2 Motorlu Araç Takip ve Yönetimi √12.2.4 Araç kullanm tarihçesi takibi √

12.2.7


12.2.9 Araç bakm sonuç raporlarna hzl eriim √

12.2.11 ube, departman, kullanc ve araç baznda aylk kilometre ve yakt raporlar √
12.3 Bakm Yönetimi √
12.3.2 Bakm anlamalar yönetimi √
12.3.3 Bakm takvimi üzerinden günlük, haftalk, aylk, yllk periyodik bakm takibi √
12.3.4 Bakm sonucu ekleme √
12.3.6 Bakm raporlarn sigorta ödemesi (Poliçe no) ile ilikilendirme √
13 ABONELK YÖNETM √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 28
13.2 Tüm ayrntlaryla abonelik sözlemeleri yönetimi √
13.3 Abonelik sözlemesinden otomatik ödeme plan oluturma √
13.4 Abonelik sözlemesinden otomatik faturalandrma √
13.5 Ajanda, Proje, Call Center, Sat siparileri ve Servis Modülüyle entegrasyon √
13.6 Tüm abonelerin ödemelerini tek bir yerden yönetebilme √
13.7 Abonelik sözlemesiyle ilgili her türlü doküman sitemde dijital olarak saklayabilme √

13.10 Sanal POS entegrasyonu √
13.12 Abone baznda teklif-montaj-sevk durum takibi √
13.13 Kampanya modülü ile entegrasyon √
14 ETM YÖNETM SSTEM (LMS) √
14.1 Snrsz sayda eitim bölümü (kategorisi) ve eitim oluturma √

14.4 Snrsz sayda eitim içerii oluturma √
14.5 Eitim içerikleri ile pozisyon tiplerini, testleri ilikilendirme √
14.6 Eitmen ve katlmclar için deerlendirme formu oluturma √
14.7 Eitim test sonuçlar ekleme, sonuç raporu oluturma ve görüntüleme √
14.8 Eitim maliyetlerinin yönetimi √
14.10 irket çalanlarna ait eitim talebi toplama, inceleme, deerlendirme √
14.11 Eitim katalou oluturma ve webde, intranette, B2B portallerde yaynlama √
14.12 Eitim devam durumu – yoklama takibi √
14.21

15.1 Snrsz kategoride içerik kayd ve yönetimi √
15.2 Tüm dier Workcube modülleriyle %100 entegrasyon (Kampanya, LMS, proje v.d.) √
15.3 Kategorilere snrsz sayda ve hiyeraride içerik bölümü ve alt bölümler ekleme √
15.4 Üye ve kullanc kategorisine özel içerik yayn √
15.5 B2B, B2C sitelerde süreli süresi içerik yayn √
15.6 Zengin medya destei √
15.8 SEO yönetimi √
15.10 Snrsz site tasarlama ve yönetme √
15.11 Site, sayfa tasarm arac √
15.12 Banner yönetimi √

17.1 Kurumsal Ajanda √
17.1.2 Olay Tutana √
17.1.4 Kaynak rezervasyonu √
17.1.6 Ajanda kaytlarn proje ve i ile ilikilendirme √
17.1.7 Ajanda etkinlii için harcanan zaman kayd ve takibi √
17.2 Forum √
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 30
17.2.2 Sakncal kelime filtreleme √
17.3.3 irket içi duyurular √

17.4.2 Kullanc bazl hzl belge no ayarlar (tahsilat makbuzu, fatura, e -fatura, irsaliye) √
17.4.3 Farkl menü, ekran tasarm veya yetki grubu ayarlarna hzl geçi √
18 PERAKENDECLK √
18.2 Hal rsaliyesi / Hal Faturas √
18.3 Z Raporu √
18.6 Terazi entegrasyonu √
19 SEKTÖREL ÇÖZÜMLER ve EKLENTLER
Workcube Catalyst üzerinde çalan çok sayda sektörel çözüm ve eklenti vardr. Metal, Mobilya, Multi Level Marketing, naat, Tekstil, Perakende, Kimya, Güvenlik, D Kaynak, Danmanlk, Reklam, Hukuk, IT, Makine ve dier çözümleri sorunuz.
© Bu doküman Workcube müterileri ve i ortaklarnn kullanm için gelitirilmitir. 31
Toplam Sahip Olma Maliyeti Hesaplama Tablosu
Bu fiyat karlatrma tablosu genel bir ERP sistemi satn alma sürecinde karlaacanz gider kalemleri
göz önüne alnarak size fikir vermesi maksadyla hazrlanmtr.
Maliyet Kalemleri Workcube 2. Alternatif 3. Alternatif
Lisans Bedeli
Kullanc Says
On-Premiese / Bulut
Proje Yönetimi
Stratejik Danmanlk
Uygulama-Modül Danmanl
Yardm ve Destek Hizmeti / Ay veya Yl
Alt Yap ve Sunucu Maliyeti
Sunucu Satn alma veya Barndrma
Veri taban, iletim sistemi, uygulama sunucusu vb alt yap yazlm giderleri
Toplam Maliyet
Her firmann lisanslama modelleri ve hizmet fiyatlandrmalar farkllk gösterebilmektedir. Satn alma
yaparken en az 5 yllk bir süreçte sistemin size dourabilecei toplam sahip olma maliyetini her
tedarikçi için ayr ayr hesaplayarak fiyat karlatrmas yapmanz önerilir.