Projekt prevencija nasilja među mladima

 • View
  57

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Prezentacija projekta Prevencija nasilja meu uenicima upanijsko struno vijee voditelja kolskih preventivnih programa srednjih kola i uenikih domova Grada Zagreba i Zagrebake upanije Zagreb, 24.svibnja 2017. Voditelji: Jelena Mami, prof. pedagogije mr.sc. Andreja Marceti, defektolog, soc. pedagog
 2. 2. Sadraj 1. Uvod 1.1. Ueniki dom zakonske odredbe 1.2. Ueniki dom Tina Ujevia 1.2.1. Kadrovski uvjeti 1.2.2. Odgojno obrazovna podruja rada 2. O projektu 2.1. Prikaz modula
 3. 3. Uvod Ueniki dom
 4. 4. Zakonske odredbe https://mzo.hr/hr/rubrike/ucenicki-domovi Ueniki domovi su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg kolstva u kojima se u sklopu odgojno-obrazovnog programa za uenike osiguravaju primjereni boravak (smjetaj i prehrana) tijekom pohaanja srednjokolskog obrazovanja. Ueniki dom nije ustanova jednaka koli. Ueniki dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje razliitim programima rada - temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). U programiranju rada polazi se od humanistiko-razvojne paradigme te individualnih potreba i interesa uenika. Programi rada rezultat su suradnikih odnosa, uzajamnog uvaavanja i podravanja, otvorene humanistike komunikacije i potivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u uenikom domu potpora je i pomo ueniku i roditelju u postizanju to kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja uenika, odnosno mladog ovjeka. Program realiziraju nastavnici - odgajatelji te razliiti strunjaci kao to su pedagozi, psiholozi, zdravstveni djelatnici i drugi, koje po potrebi u svoj rad s uenicima ukljuuje ueniki dom.
 5. 5. Ueniki dom Tina Ujevia http://joomla.domtinujevic.hr/
 6. 6. 1.2.1. Kadrovski uvjeti Mjeoviti dom kapacitet 250, 11 odgojnih skupina Odgojno obrazovni djelatnici: Ravnatelj - mr.sc. oec. (prof. elektrotehnike) Struna sluba (2) prof. pedagogije, prof. njemakog jezika i fonetike Odgajatelji (11) prof. psihologije i pedagogije, prof. pedagogije, prof. hrvatskog jezika, prof. povijesti i ruskog jezika, dipl. politolog, prof. povijesti i povijesti umjetnosti, prof. sociologije, socijalni radnik, prof. likovne umjetnosti, mr.sc. marketinga (prof. fonetike i lingvistike), mr.sc. defektologije (dipl. defektolog, socijalni pedagog)
 7. 7. 1.2.2. Odgojno obrazovna podruja rada Socio emocionalno zdravstveno Kreativnost i posebne potrebe Kognitivno
 8. 8. Izborni programi
 9. 9. PODRUJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA U UENIKOM DOMU IZBORNI PROGRAMI NOSITELJI SPORT uvanje i unapreivanje zdravlja Socio-emocionalno podruje nogomet Nikola Horvati, prof. koarka stolni tenis Alica Antoli Gro, prof. ah ples Jelena Mami, prof. KULTURNO UMJETNIKA PODRUJA Kreativnost i posebne potrebe Socio-emocionalno podruje uvanje i unapreivanje zdravlja i zatita okolia Dramska radionica Ivana Vuki, prof. Glazbena radionica/tehnika Marica Mandir,prof. Ekoloka radionica Vesna Luburi, prof. Kreativna radionica Nadica Hanek, prof. Keramiarska radionica Iva Zeljko Peorda, prof. WEB-radionica Nikolina Marjanovi, prof. Graanski odgoj s humanitarnim radom mr.sc. Andreja Marceti, Luca Juri, prof. Foto/film/video radionica mr.sc.Renata Hrukar Klub prijatelja knjige - knjinica Marija Kruni, prof. Luca Juri, prof.
 10. 10. Posebni programi
 11. 11. POSEBNI PROGRAMI NOSITELJI Kognitivno podruje Socio-emocionalno podruje KULTURA KOMUNICIRANJA I OPHOENJA - upoznavanje s pravilima lijepog ponaanja; usvajanje pojmova o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji; uvjebavanje prezentacijskih vjetina mr.sc. Renata Hrukar Socio-emocionalno podruje PREVENCIJA NASILJA MEU UENICIMA nenasilno rjeavanje konflikata, tolerancija, asertivna komunikacija mr.sc. Andreja Marceti Jelena Mami, prof. Socio-emocionalno podruje uvanje i unapreivanje zdravlja PREVENCIJA KONZUMIRANJA SREDSTAVA OVISNOSTI informiranje o zdravstvenim posljedicama bilo kojeg rizinog ponaanja; promocija zdravog naina ivota i afirmacija na poeljan nain Vesna Luburi, prof. Alica Antoli Gro, prof. Nadica Hanek, prof. koordinator Vanjski suradnici
 12. 12. POSEBNI PROGRAMI NOSITELJI Kreativnost i posebne potrebe uvanje i unapreivanje zdravlja i zatita okolia HORTIKULTURA (estetsko ureenje Doma i okolia) - razviti zanimanje za ureenje prostora u kojem uenici borave i razviti kreativnost za estetskim ureivanjem; skrbiti o razvoju biljaka Marija Kruni, prof. Nikola Horvati, prof. Koordinator Nadica Hanek, prof. Kreativnost i posebne potrebe Socio-emocionalno podruje Kognitivno podruje PRAENJE KULTURNIH DOGAANJA - poticanje radoznalosti i aktivnog odnosa prema drutvenim dogaajima; upoznavanje s kulturnom ponudom grada; razvijanje estetskih vrijednosti Marica Mandir, prof. vanjski suradnici
 13. 13. POSEBNI PROGRAMI NOSITELJI Kreativnost i posebne potrebe FOLKLOR/TAMBURAKA SEKCIJA upoznavanje i uvanje kulturne tradicije i batine; Ivana Vuki, prof. I vanjski suradnici Kreativnost i posebne potrebe PROMOCIJA I PRAENJE DOMSKIH DOGAANJA informiranje o domskim aktualnostima; prijenos informacija do korisnika i uenika Nikolina Marjanovi, prof. uvanje i unapreivanje zdravlja TERETANA promicanje zdravog stila ivljenja i bavljenje tjelesnom aktivnou Nikola Horvati, prof.
 14. 14. O projektu Prevencija nasilja meu uenicima
 15. 15. O projektu Voditelji: prof. Jelena Mami, struna suradnica doma, mr.sc. Andreja Marceti, odgajateljica Nositelji projektnih aktivnosti uenici edukatori: Domagoj Hedl, Magdalena imek, Ivana Tomac, Sara Soan, Mario Mii, Andrej Miti, Gabrijela Kojnok, Stipo Rai, Stela Beljak, Ema Milovi i Anamarija Gregurovi Ciljna skupina: uenici doma, oba spola, 14-19 godina, strukovne kole i gimnazije (122) Vrijeme realizacije: sastanci odgojnih skupina Mjesto: Ueniki dom Tina Ujevia Oblici /metode: grupni rad, timski rad, prezentacije Evaluacija: tijekom i na kraju realizacije
 16. 16. Moduli 1. Klima i kultura doma 2. Prevencija nasilja u maloljetnikim vezama 3. Sigurnost na Internetu i socijalnim mreama i cyberbullying
 17. 17. Video https://youtu.be/fusx1Tpt9Do
 18. 18. Predstavljanje modula
 19. 19. Kultura doma
 20. 20. 1.KULTURA DOMA cilj informirati uenike o osnovnim elementima organizacijske kulture osvijestiti vanost i unaprijediti kulturu ustanove ishodi ponaati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanove primjenjivati asertivne obrasce ponaanja prepoznati sastavne elemente organizacijske kulture (vrijednosti, norme i obiaji, komunikacija)
 21. 21. IZGLED I UGOAJ DOMA MEULJUDSKI ODNOSI U DOMU PRAVILA PONAANJA U DOMU IZBORNI / POSEBNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI U DOMU Kultura doma
 22. 22. SPOLNO / RODNO NASILJE I NASILJE U VEZAMA
 23. 23. Ciljevi usvojiti informacije o rodno uvjetovanom nasilju zapoeti proces povezivanja vlastitog ponaanja i vlastite svakodnevne komunikacije s rodnim / spolnim nasiljem i uvaavanjem informirati se o nainima pomaganja prilikom izloenosti nasilju u vezama Ishodi prepoznati razliite oblike rodno uvjetovanog nasilja prepoznati naine pomaganja sebi i drugima u sluaju izloenosti spolno / rodno uvjetovanom nasilju prepoznati obiljeja nasilne veze definirati razliite oblike i mogue posljedice nasilnog spolnog ponaanja
 24. 24. Sigurnost na socijalnim mreama i nasilje na Internetu
 25. 25. Ciljevi: razviti odgovornost pri koritenju informacijskih i komunikacijskih softvera prevencija i sprjeavanje rizika od zlouporabe i opasnosti e-okruenju razvijati komunikacijske vjetine i etike norme u e-okruenju Ishodi uenja vrednovati sadraje i usluge Interneta razlikovati dobre i loe strane Interneta definirati oblike e-nasilja usporediti elektroniko i vrnjako nasilje u neposrednom odnosu navesti posljedice e-nasilja nabrojati opasne i rizine radnje na Internetu ukazati na posljedice krenja zakona primijeniti pravila odgovornog ponaanje na Internetu navesti institucije i osobe kojima se mogu obratiti za pomo prepoznati posljedice krenja zakona navesti neka pravila lijepog ponaanja na Internetu (netiketa)
 26. 26. moduli 1. Odgovorno ponaanje na Internetu 2. Bonton (Netiketa) na Internetu 3. Odgovorno ponaanje na drutvenim mreama 4. Nasilje preko Interneta 5. Kako se zatititi
 27. 27. Analiza, evaluacija
 28. 28. IMBENICI KLIME U DOMU Svia mi se Ne svia mi se Kako moemo promijeniti /unaprijediti /rijeiti /poboljati Izgled i ugoaj doma izgled doma moderni interijer atmosfera u domu nove kupaonice nema max-tva Prespor wi-fi niski strop u dvorani police iznad kreveta posteri u sobi vee ogledalo Izborni/ posebni programi i aktivnosti u domu velik broj aktivnosti poticaj uenika na sudjelovanje u aktivnostima dobra organizacija i prostor to to moemo sami predloiti odlazak na predstavu ne moemo igrati nogomet u dvorani odreeno vrijeme u teretani m/ debatni klub grupe za pomo pri uenju da cure mogu biti same u teretani otvoriti teretanu cijeli dan, osloboditi dvoranu za nogomet
 29. 29. IMBENICI KLIME U DOMU Svia mi se Ne svia mi se Kako moemo promijeniti /unaprijediti /rijeiti /poboljati Pravila ponaanja u domu to ne moe svatko ui u sobu dui izlaz vikendom mir za vrijeme uenja mogunost ranijeg i kasnijeg obroka Sigurnosne kartice za ulaz u dom Gaenje velikih svjetala u 23h prestroga pravila ne smije se jesti u sobama izlasci do 21 za 1. i 2. razrede krai izlasci tono odreeno vrijeme uenja premalo programa na tv-u svijetlo preko noi (senzori) zelene trakaste zavjese putaju svjetlost obavezno uenje u odreeno vrijeme instrukcije izmeu uenika Satelitski programi dui doruak sportske igre turnir u beli prostor za primitak posjeta svijetla poslije 23h bi trebala biti upaljena ako se svi u sobi slau Meuljudski odnosi u domu odgajatelji se brinu o uenicima dobar odnos uenik - uenik zadovoljni smo odnosima drugih djelatnika doma provjera kolskih uspjeha moemo se povjeriti odgajatelju i biti sigurni da e to ostati meu nama