Prevencija nasilja među mladima kultura doma

Embed Size (px)

Text of Prevencija nasilja među mladima kultura doma

Projekt: Prevencija nasilja meu uenicima

Projekt: RECITE STOP NASILJU!Prevencija nasilja meu uenicimaVoditelji:Jelena Mami, prof., struna suradnicamr.sc. Andreja Marceti, odgajateljica

Uenici edukatori:Ema MiloviAnamarija Gregurovi

ModuliKultura domaNeprimjerene pojavnosti u domu i okolini Prevencija nasilja u razliitim okolnostimaSpolno / rodno nasilje i nasilje u vezama

KULTURA DOMAciljinformirati uenike o osnovnim elementima organizacijske kultureosvijestiti vanost i unaprijediti kulturu ustanove

ishodiponaati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanoveprimjenjivati asertivne obrasce ponaanjaprepoznati sastavne elemente organizacijske kulture (vrijednosti, norme i obiaji, komunikacija)

NEPRIMJERENE POJAVNOSTI U DOMU I OKOLINI Ciljprevenirati neprimjereno ponaanje te promovirati prilagoeno ponaanje u socijalnim situacijamaanalizirati nasilnika ponaanja u sportu i na stadionimaIshodianalizirati, povezati, usvojiti sadraje odgovornog ponaanjaanalizirati neprimjerene oblike ponaanja (neprimjerena komunikacija, stigmatizacija, omalovaavanje, vrijeanje)promovirati odgovorno ponaanjeprimijeniti nenasilnu komunikacijuPREVENCIJA NASILJA U RAZLIITIM OKOLNOSTIMACiljosposobiti uenike za prepoznavanje oblika nasilnog ponaanjapromovirati pravo na sigurnost i zatitu od nasiljaanalizirati nasilnika ponaanja

Ishodiprimijeniti nenasilna metode u rjeavanju problemaiskazati empatiju prema vrnjacima i odraslimapromovirati odgovorno ponaanjeprimijeniti nenasilnu komunikaciju

SPOLNO / RODNO NASILJE I NASILJE U VEZAMACiljusvojiti informacije o rodno uvjetovanom nasiljuzapoeti proces povezivanja vlastitog ponaanja i vlastite svakodnevne komunikacije s rodnim / spolnim nasiljem i uvaavanjeminformirati se o nainima pomaganja prilikom izloenosti nasilju u vezama

Ishodiprepoznati razliite oblike rodno uvjetovanog nasiljaprepoznati naine pomaganja sebi i drugima u sluaju izloenosti spolno / rodno uvjetovanom nasiljuprepoznati obiljeja nasilne vezedefinirati razliite oblike i mogue posljedice nasilnog spolnog ponaanja

KULTURA DOMA8Organizacijska kulturazajedniko miljenje ideologijakoherentni skup uvjerenjaskup podijeljenih osnovnih vrijednostitemeljne pretpostavkezajednika vjerovanjavana shvaanjakolektivne eljekolektivno programiranje svijesti89Funkcije kultureodreivanje granicaosjeaj identitetarazvoj pripadnostistabilnost sustavaznaenje okoline9Kultura doma

RadionicaKultura domaAnketni upitnik

Autoritetugled, utjecaj; nadmonost (duhovna, moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je na snazi; priznata veliina (u nekoj struci), priznat strunjakin, djelo, princip, institucija, zakon, misao, itd. koji imaju snagu utjecaja na osnovu potovanja zbog vrijednosti, uvjerljivosti, duhovne snageAutoritarizam

Kultura doma

Evaluacija radioniceEvaluacija radionice

Zahvaljujemo na pozornosti!

Radionica II. odgojna grupaProjekt: RECITE STOP NASILJU!Prevencija nasilja meu uenicimaModul: Kultura doma

23.3.2015. (ponedjeljak), @ 21,00dvorana za sastankemolim ponijeti olovkevoditelji