Zmysły Człowieka:

 • View
  73

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zmysły Człowieka:. 1. Wzrok - narządem tego zmysłu jest oko, 2. Słuch – narządem tego zmysłu jest ucho, 3. Węch – narządem jest nos, 4. Dotyk – narządem jest skóra, 5. Smak – narządem jest język. Na widzenie składa się:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zmysły Człowieka:

 • Zmysy Czowieka:1. Wzrok - narzdem tego zmysu jest oko,2. Such narzdem tego zmysu jest ucho,3. Wch narzdem jest nos,4. Dotyk narzdem jest skra,5. Smak narzdem jest jzyk.

 • Na widzenie skada si: rozrnianie wiata od ciemnoci - Do realizacji tej funkcji wystarczy pojedynczy fotoreceptor. Jeli receptorw jest wicej mona mwi o powierzchni wzrokowej ocena kierunku padania wiata - Ta funkcja realizowana jest w najprostszym przypadku przez oczy kubkowe lub oczy pcherzykowe rozpoznawanie ksztatw - moliwe za spraw prcikw rozrnianie barw - za spraw czopkw. Ilo rozpoznawanych barw zaley od iloci rodzajw tych receptorw. U czowieka zwykle wystpuj trzy lecz w wyniku zaburze moe ich by mniej (lepota barw) bd wicej (u kobiety opisano wystpowanie czterech rodzajw czopkw.)ocenianie odlegoci pooenia obiektw od oka - Widzenie stereoskopowe

 • 5. Mechanizm widzenia.

  Promienie wietlne przechodzc przez soczewk ulgaj zaamaniu i podraniaj receptory rozmieszczone na siatkwce. Znajduj si tu dwa rodzaje komrek wiatoczuych: prciki - s to komrki wraliwe na zmian natenia wiata (odbieraj obraz czarno biay) czopki komrki odpowiedzialne za widzenie barw. Czopki zawieraj trzy rodzaje barwnikw wraliwych na rne barwy wiata: czerwone, zielone i niebieskie.

  promienie wietlneplamka ta

 • Najwiksze skupisko czopkw ley w osi optycznej oka jest to tzw. plamka ta, miejsce najlepszego widzenia. Z kolei w miejscu gdzie od siatkwki odchodzi nerw wzrokowy nie ma receptorw i miejsce to jest niewraliwe na bodce wietlne plamka lepa.Obraz powstajcy na siatkwce oka czowieka jest pomniejszony, odwrcony i rzeczywisty. Obraz z jednego oka jest dwuwymiarowy i paski. Widzenie dwuoczne pozwala nam na otrzymanie obrazu przestrzennego (trjwymiarowego)Obraz z siatkwki jest nastpnie przekazywany nerwem wzrokowym do orodka wzrokowego w pacie potylicznym mzgu. To nasz mzg tak naprawd odpowiada za to co widzimy. Mzg dziecka w cigu pierwszych tygodni ycia uczy si prawidowo widzie obrazy.

  Przebieg bodca wietlnego w oku

 • Narzd suchu. afedcbmaowina usznaprzewd suchowy zewntrznytrbka suchowabona bbenkowakosteczki suchowelimakUCHO ZEWNTRZNEUCHO RODKOWE

 • kosteczki suchowe - moteczek, strzemiczko, kowadeko przenosz drgania z bony bbenkowej do ucha wewntrznego. Strzemiczko jest najmniejsz koci w ludzkim organizmie okoo 3 mm.ucho wewntrzne:bdnik kostny z umieszczonym wewntrz bdnikiem boniastym. Gwn jego cz stanowi limak wypeniony limf. Znajduj si tu receptory odbierajce bodce dwikowe.

 • Mechanizm syszenia

  W procesie syszenia fala dwikowa trzykrotnie zmienia swoja form: drgania czsteczek powietrza zamieniaj si w drgania bony bbenkowej i kosteczek suchowych drgania kosteczki suchowej przechodz w drgania pynu wypeniajcego limak receptory dwiku w limaku zamieniaj drgania limfy na impulsy elektryczne, ktre s przekazywane do orodka suchu w pacie skroniowym mzgu.PRZEBIEG IMPULSU DWIKOWEGO W UCHU

 • Narzd smaku. Smak odbierany jest za pomoc receptorw zwanych kubkami smakowymi. S one umiejscowione u podstawy widocznych goym okiem brodawek smakowych rozmieszczonych na jzyku, podniebieniu mikkim i tylnej cianie garda.Smak jest zmysem chemicznym reagujcym na substancje zawarte w pokarmach. Kubki smakowe przekazuj impulsy do orodka smaku w pacie ciemieniowym mzgu. Zmys smaku wsppracuje z wchem.KUBEK SMAKOWY

 • Czowiek rozrnia 4 podstawowe smaki: sodki sony gorzki kwanyS one rozmieszczone w rnych czciach naszego jzyka.

  SONYGORZKIKWANYSODKI

 • Narzd powonienia.

  Wch podobnie jak smak jest zmysem chemicznym. Receptory wchu znajduj si w bonie luzowej nosa. Bodziec przekazywany jest nerwami wchowymi do orodka wchowego w korze mzgowej. Czowiek odrnia okoo 3000 zapachw. Receptory wchowe szybko przyzwyczajaj si do nowego bodca, dlatego po okoo 30 sekundach nie rozrniamy ju zapachu. Katar przytpia zmys wchu. Jednoczenie sabiej odczuwamy smaki.opuszkawchowadroga wchowakomrka wchowa

 • Zmys czucia.

  Receptory odbierajce bodce czuciowe rozmieszczone s w skrze. Najwicej znajduje si ich na palcach, stopach, wargach i jzyku. Narzdy czucia mona podzieli na dwie grupy: narzdy czucia powierzchniowego odbierajce wraenia dotyku, ciepa, zimna blu, ucisku, swdzenia. narzdy czucia gbokiego rozmieszczone w miniach, stawach odbierajce wraenia blu z gbszych partii ciaa.Bodce odbierane przez receptory czucia s przesyane nerwami czuciowymi do orodkw w pacie ciemieniowym mzgu.receptor czucia w skrze