Zst Rzeszów - Technikum nr 9

  • View
    149

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Zesp Szk Technicznych INFORMACJE Zesp Szk Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego to szkoa o mocnej pozycji na edukacyjnym rynku miasta i regionu;Od wielu lat ksztaci w zawodach i specjalnociach dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy;Nasi absolwenci bez trudu znajduj zatrudnienie w czoowych firmach miasta i regionu, z powodzeniem kontynuuj nauk na uczelniach wyszych wybierajc w znakomitej wikszoci kierunki techniczne;Aktualnie do szkoy uczszcza okoo 600 uczniw;

2. Zesp Szk Technicznych INFORMACJE [1]W skad Zespou Szk Technicznych wchodz: TECHNIKUM NR 9 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK MECHANIK TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMYLICEUM OGLNOKSZTACCE NR XIV KLASA WOJSKOWA 3. Zesp Szk Technicznych Liceum Nr XIV W Liceum Oglnoksztaccym Nr XIV modzie zdobywa wiedz z przedmiotw oglnoksztaccych i umiejtnoci z zakresu wiedzy wojskowej, bezpieczeostwa powszechnego oraz poznaje zagadnienia zwizane z funkcjonowaniem sub mundurowych. Liceum o nachyleniu wojskowym ksztaci w specjalnoci "cznod", a patronat nad klasami wojskowymi sprawuje 21 Batalion Dowodzenia 21 Brygady Strzelcw Podhalaoskich. 4. Zesp Szk Technicznych BAZA DYDAKTYCZNA Szkoa dysponuje nowoczesn baz dydaktyczn: 7 nowoczesnych pracowni komputerowych wyposaonych w nowoczesne komputery; pracownie mechaniczne z nowoczesnymi zestawami diagnostycznymi z mechatroniki, systemy CAD/CAM; pracownie mikroprocesorw, pracownie elektryczne i elektroniczne, specjalistyczne oprogramowanie, multimedialne projektory, laptopy, tablice interaktywne. 5. Zesp Szk Technicznych BAZA SPORTOWA 6. Zesp Szk Technicznych Zajcia Dodatkowe Zajcia pozalekcyjne z programowania (C++/C#/.net); Szkolne koo akustyczne; Szkolny Zesp Muzyczny Za Nutka; Szkolne koo PTTK; Szkolne koo LOK; Szkolny Klub Sportowy (koszykwka, tenis, siatkwka, pika nona; 7. Zesp Szk Technicznych WSPPRACAWSPPRACA SZKOY UCZELNIE WYSZE 8. Zesp Szk Technicznych WSPPRACAWSPPRACA SZKOY FIRMY Z BRANY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 9. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMYKSZTACENIE W ZAKRESIE: marketingu w reklamie, public relations tworzenie grafiki wektorowej i rastrowej cyfrowej obrbki obrazu i dwiku animacji trjwymiarowej 10. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY - UCZNIOWIE 11. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRACE UCZNIWWIZUALIZACJA BIURA 3ds Max 2010 12. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRACE UCZNIWWIZUALIZACJA BIURA 3ds Max 2010 13. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY PRACE UCZNIWWIZUALIZACJA DOMU 3ds Max 2010 14. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY ANIMACJEWIZUALIZACJA DOMU 3ds Max 2010 15. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SESJE ZDJCIOWESESJA DLA FIRMY BRAVEY 16. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SESJE ZDJCIOWESESJA DLA FIRMY BRAVEY 17. TECHNIK INFORMATYKKSZTACENIE W ZAKRESIE: konfiguracji i diagnostyki urzdzeo komputerowych administrowanie sieciowymi systemami projektowanie systemw informatycznych programowanie aplikacji bazodanowych programowanie aplikacji internetowych 18. Zesp Szk Technicznych UCZNIOWIE 19. Zesp Szk Technicznych UCZNIOWIE 20. Zesp Szk Technicznych UCZNIOWIE 21. TECHNIK ELEKTRONIKKSZTACENIE W ZAKRESIE: eksploatacji urzdzeo elektronicznych programowanie ukadw mikroprocesorowych projektowanie ukadw cyfrowych i sieci komputerowych 22. Zesp Szk Technicznych TECHNIK ELEKTRONIK 23. Zesp Szk Technicznych TECHNIK ELEKTRONIK 24. Zesp Szk Technicznych TECHNIK ELEKTRONIK 25. TECHNIK MECHANIKKSZTACENIE W ZAKRESIE: Programowanie i obsuga obrabiarek CNC; Komputerowego wspomagania projektowania CAD; Komputerowego wspomagania wytwarzania CAM; 26. Zesp Szk Technicznych TECHNIK MECHANIK 27. Zesp Szk Technicznych TECHNIK MECHANIK 28. Zesp Szk Technicznych WSPPRACA ZST ju od przeszo dekady realizuje wiele przedsiwzi i projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej. Realizujemy przedsiwzicia w ramach programw: Leonardo da Vinci, Comenius, Modzie w Dziaaniu Akcji e-Twinning. 29. Zesp Szk Technicznych Leonardo da VinciHISZPANIA (Cordoba) 30. Zesp Szk Technicznych Leonardo da VinciWOCHY (Rimini) 31. Zesp Szk Technicznych Leonardo da VinciHISZPANIA (Cordoba) 32. Zesp Szk Technicznych Leonardo da VinciHISZPANIA (MARTOS) 33. Zesp Szk Technicznych Leonardo da VinciHISZPANIA (MARTOS) 34. Zesp Szk Technicznych Leonardo da VinciHISZPANIA (GRANADA) 35. TWORZ KOMPLETN WIZUALIZACJ FIRMY DODATKOWE ZAJCIA Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA MODZIEY (42 uczestnikw) INNOWACYJNE TECHNIKI PODNOSZENIA KOMPETENCJI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ (48 uczestnikw) ZAWD OPERATORA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE SZANS ZATRUDNIENIA W ZAKADACH DOLINY LOTNICZEJ (48 uczestnikw)