Transcript
Page 1: Návrhy žiakov  prímy - logá

Návrhy žiakov prímy - logáGlobálne otepľovanie

Školský rok 2011/12

Page 2: Návrhy žiakov  prímy - logá

Katarína Hrabušová

Page 3: Návrhy žiakov  prímy - logá

Dominika Rusnáková

Page 4: Návrhy žiakov  prímy - logá

Ema Truchanová

Page 5: Návrhy žiakov  prímy - logá

Natália Štupáková


Recommended