ספר הבישול האדום

Embed Size (px)

Text of ספר הבישול האדום

 • ) , (

  , . , . 2211

  ". ", - :

 • 4 ................................................................................... -

  5 ...................................................................................

  6 .........................................................................................................

  7 ................................................................................................

  12 ....................................................................................................

  42 ................................................................................................

  21 ..............................................................................................................

  21 ...............................................................................................................

  38 ..............................................................................................................

  44 .......................................................................................................... 2

  25 .............................................................................................. ,

  16 ................................................................................... ,

  66 .....................................................................................................

  27 ............................................................................................................

  57 .......................................................................................................... 1

  27 ..............................................................................................................

  53 ...................................................................................................

  12 ..................................................................................

  52 ........................................................................................

  112 ....................................................................................................

  812 ..........................................................................................

  512 ............................................................................... -

 • 4

  -

  . ,

  ,

  . . , , ,

  . , - ,

  . , ,

  .

  , ,

  . .

  , , , .

  .

  ,

  . , , , , ,

  .

 • 5

  ,

  .

  , ,

  , " : ""

  ." ,

  .

  , . ,

  , . ,

  ,

  . , (

  , %12- ,

  ).

  ) ( !)(

  .

  , ,

  .

 • 6

  112- . ,

  " " , .

  , , %12(

  .)

  , , . ,

  , . .

  .

  , , .

  . ) ( ,

  . . ,

  )( , -

  . ,

  .

 • 7

  , ,4111- .

  ,

  - . ' , 6222-. 2111 . , "" 2222

  , 4111 . ," " , , .

  , ,, ( ,

  . , )

  ," "

  , , ." "

  , , .

  .

  , . .

  , ,

  ,

 • 8

  , .-

  .

  , , , .

  , , . ,

  -

  . , 7

  , ; ) (

  . ,

 • 9

 • 10

  . , ,

  ) ( . :. .

  , " " " " ,

  , .

  ,.

  ( , "" , ).

  ". " . , ,

  . , ,

  . .

  . , , ,

  ,

  .

 • 00

  . ,

  .

  . ,

  , . ? .

  " "

  ? , ,

  .

  .

  , .

  . , ?

  ,

  , .

  , .

  .

  " "

  ,

  .

  ,

  .

  , , .

  , %80

  . ,

  .

  .

  : " ", . )2

 • 10

  112- . )1 . : ,

  : . . ,

  . . / , " "

  . .

  ,

  . ,

  . ,

  :

  " 115 ' 111

  2 2

  ' 158 3

  : . 111 )2 . . )1

  . - - . )8

  . " 8 , )4

  . . 51 )5

 • 10

  : .) ( ,

  .

  : , , , , , ( /

  .), , ( ) ' ". "

  .

  , : , ? ? ? ? ?

  !

 • 40

  , , ( , ,

  .)' , , , .

  : ,

  , . ( . ).

  ). , ( ,

  .

  )., , , , ( ,

  .

  ? ,

  ? . . , " " . ,

  . , .

 • 50

  ? ,

  , . ,

  ). ( . ,

  - .

  - ,

  . -, .

  . .

  . ,

 • 60

  /

  , .

  . )2 .- - )1 , )8

  . / , , )4

  . , )5

  . , . , )6

  . . ,

  , . )7 , ,

  .

  /

 • 70

  :

  " " " " ,) (

  . ) , ( )2

  . , )1

  . . )8 , )4

  . " " )5

  . , , )6

  . ,

  . ( , )7

  . X .

  .)

  ,

 • 80

  "" .

  ,

  .

  : . )2 . )1 ,) ( )8

  . , . )4

  ,) ( ( , . . )

  ''

  //

 • 90

  .

  , . ) (

  .

  . , , )2 , ( )1

  . ) , , )8

  . / )4

  .

  - ,), , ( , , , , , ( , , , ,

  . )

 • 11

  ,

  .

  .

  ." "

  . ,

  . , ,

  , ,

  .

  ' , , , , :

  .

  ,

  .

  ,

  .

  . ,

  , : , ? ? ? ? ? !

 • 01

  / ). (

  , .

  :

  . , ( //

  . , , ) . ,

  . , , : ,

  , . . :

  :

  2 5 ( "

  ) 1 , 2

  ) ( ' 15 1 ) ( 2

  :

  , , , )2 ). (

  . , ( 8 )1

  . , . , ,

  . , )8

 • 11

  ( 2 )4 11 ). ,

  .) ( , ) , 11 ( )5

  . : .

  . , / ,

  , ( ). ,

  ). (

  , , , , , , ( , ) , ,

  / , . .

  , . .

  . ,

  : 6 1 2 1 8+ 2 4

  ) ( 2

  : . )2 .) 2 ( )1 , 11- , )8

  . . , , )4

 • 11

  .

  : , ,

  . , , .

  , ,) ( ) (

  .

  : 2 1 8 2 6 1 1 2 2 ) " 1 ( 2 2 2 2 1 ) ( 2

  : . " 2

  . ) , , , (. ,

  . , 2 , , .

  . . .

 • 41

  , ,

  .