22
Amalie Skram

Amalie Skram videregående skole - info

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informasjon om Amalie Skram videregående skole, tidligere brukt til å informere ungdomsskoler.

Citation preview

Page 1: Amalie Skram videregående skole - info

Amalie Skram

Page 2: Amalie Skram videregående skole - info

Skole og basseng• Amalie Skram er samlokalisert med Helleren

(Bergen kommune sitt regionale svømmeanlegg)

Page 3: Amalie Skram videregående skole - info
Page 4: Amalie Skram videregående skole - info

Undervisningsrom• Tradisjonelle skolelokaler• Trinnene er plasser i egne fløyer• Store klasserom• 8 velutstyrte realfagslabber• 30 grupperom • Auditorier

Page 5: Amalie Skram videregående skole - info

Utstyr• Velutstyrte realfagslabber• Avansert AV løsning• Store whiteboards

– tilpasset både tradisjonell og digital undervisning

• Utstyr for streaming av undervisning og toveis fjernundervisning

Page 6: Amalie Skram videregående skole - info

Idrett• Idrettshall• Eget treningsstudio

- Åpent for ansatte og elever også etter skoletid• Svømmehall

Page 7: Amalie Skram videregående skole - info
Page 8: Amalie Skram videregående skole - info

Elevtall

Programområder Elevtall

Studiespesialiserende (ST) 810

Service og Samferdsel (SS) 150

Påbygg (PÅ) 30

Totalt elevtall 990

• Amalie Skram skal erstatte kapasiteten som forsvinner ved nedleggelsen av Tanks, Bjørgvin og BHG

• MK og HO flyttes til Årstad• Tilbyr toppidrett svømming i samarbeid med

olympiatoppen

Page 10: Amalie Skram videregående skole - info

Fagtilbud ST• Amalie Skram blir den største

Studiespesialiserende skolen i Hordaland

• Skolen får et unikt programfagtilbud

Page 11: Amalie Skram videregående skole - info

Programfag VG2Biologi 1

Fysikk 1

Geofag 1

Informasjonsteknologi 1

Kjemi 1

Matematikk X

Matematikk R1

Matematikk S1

Teknologi og forskningslære 1

Internasjonal engelsk

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Historie og filosofi 1

Kommunikasjon og kultur 1

Markedsføring og ledelse 1

Medie- og informasjonskunnskap 1

Økonomistyring

Samfunnsgeografi

Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi 1

Rettslære 1

Samfunnsøkonomi 1

Tysk I

Japansk I

Kinesisk I

Arabisk I

Programfag VG3Biologi 2

Fysikk 2

Informasjonsteknologi 2

Kjemi 2

Matematikk R2

Matematikk S2

Teknologi og forskningslære 2

Samfunnsfaglig engelsk

Engelskspråklig litteratur og kultur

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Historie og filosofi 2

Markedsføring og ledelse 2

Medie- og informasjonskunnskap 2

Økonomi og ledelse

Sosialkunnskap

Politikk og menneskerettigheter

Psykologi 2

Rettslære 2

Samfunnsøkonomi 2

Spansk III (programfag)

Fransk III (programfag)

Japansk II (programfag)

Spansk I+II

Tysk I+II

Kinesisk I+II

Page 12: Amalie Skram videregående skole - info
Page 13: Amalie Skram videregående skole - info

Elevmiljø• Viderefører revytradisjonen fra BHG• Bli-kjent tur til Strandebarm• Fokus på elevmedvirkning• Treningssenter med tilgang for elever

Page 14: Amalie Skram videregående skole - info

Elevtjeneste• Elevinspektør• 3 rådgivere• 2 psykologer• Helsesøster

Page 15: Amalie Skram videregående skole - info
Page 16: Amalie Skram videregående skole - info

Fokus på trinn• Hvert trinn på ST vil ha basisrom i samme fløy• SS vil være samlet i egen fløy• Lærerne får kontorer nært egne elever• Skolen får avdelinger basert på trinn

o Lærereo Avd ledero Rådgivero Avdelingene følger eleven - VG1=>VG2=>VG3

• Eleven, læringsmiljø og læringsresultat skal være i fokus

Page 17: Amalie Skram videregående skole - info

Læremidler• Bøker i de fleste fag• Supplere med e-bøker/ NDLA• Utstrakt bruk av video

o Filming av temaforelesningero Omvendt undervisning

Page 18: Amalie Skram videregående skole - info

Samarbeid• Samarbeid med UiB, Bergen Marine

forskningsklynge…• Utstrakt internasjonalt samarbeid og utveksling• Mulighet til å ta fordypning på

Høyskole/universitet• Vil tilby vgs. fag til elever i ungdomsskolene

Page 19: Amalie Skram videregående skole - info
Page 20: Amalie Skram videregående skole - info

•Alle trinn starter samtidig høsten 2014 !

Personalet er overført fra Tanks, BHG og Bjørgvin

Page 21: Amalie Skram videregående skole - info

Mer info• www.asvg.no

Operativ medio januar

• Åpen dag på Amalie Skram – ca. 20. februarNærmere info til ungdomsskolene og i BT

Page 22: Amalie Skram videregående skole - info