of 19 /19
Ang Diwang Makabayan

Ang Diwang Makabayan

Embed Size (px)

Text of Ang Diwang Makabayan

Page 1: Ang Diwang Makabayan

Ang Diwang

Makabayan

Page 2: Ang Diwang Makabayan
Page 3: Ang Diwang Makabayan

Ang pagbibigay ng mga Espanyol ng Pangalang FELIPINAS sa ating kapuluan Ang pagkakaroon ng isang Relihiyon Ang Pagbubukas ng Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan

Page 4: Ang Diwang Makabayan

Pagbubukas ng Suez Canal Pagdating ng Kaisipang Liberal Pag-aaral at Paglawak ng Kaisipang Pilipino

Page 5: Ang Diwang Makabayan

Pinagsama-sama nila ang kapuluan sa isang PANGALAN.Isinailalim ng mga Espanyol ang bansa sa ilalim ng isang PAMAHALAAN.

Pagbibigay ng Pangalan sa Bansa

Page 6: Ang Diwang Makabayan

Nagkaroon ang mga Pilipino ng isang paniniwala.Ipinagdiwang ang mga selebrasyong Katoliko.

Pagkakaroon ng Isang RELIHIYON

Page 7: Ang Diwang Makabayan

Nagbigay-daan sa pag-unlad ng komersyo, komunikasyon, transportasyon at kalakalan.Nagbukas ang mga daungan at bangko.

Pagbubukas sa Pandaigdigang

Kalakalan

Page 8: Ang Diwang Makabayan

Nagpabilis ng komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Espanya.Nagpabilis ng pakikipag-kalakalan.

Pagbubukas ng Suez Canal

Page 9: Ang Diwang Makabayan

Natutunan ng mga Pilipino ang mga IDEOLOHIYANG banyaga:

1. Rebolusyong Amerikano: “Mas mabuti pang mamatay kaysa walang kalayaan”.

2. Rebolusyong Pranses: “ liberty, equality, and fraternity”.

Pagdating ng Kaisipang Liberal

Page 10: Ang Diwang Makabayan

Dahil sa pag-unlad ng kalakalan, marami ang nagsiyaman at naging PANGGITNANG URI.Marami ang nakapag-aral- napalawak nila ang kanilang kaalaman, nagbago ang mga pananaw, nag-isip sila kung paano mapapabuti ang lagay ng bansa.

Paglawak ng Kaisipang Pilipino

Page 11: Ang Diwang Makabayan

Isyu ng Relihiyon•Ang pagtatalaga ng mga Arsobispo at Obispo ng mga prayleng Espanyol sa mga parokya ay ikinagalit ng mga paring sekular(Pilipino).

Page 12: Ang Diwang Makabayan

Dalawang uri ng PARI

Page 13: Ang Diwang Makabayan

•Dahil sa hindi pantay na pagtrato, naglunsad ng kilusan ang mga paring Pilipino na pinamunuan ni PADRE PEDRO PELAEZ. Tinawag nila itong “ SEKULARISASYON NG MGA PAROKYA”.

Page 14: Ang Diwang Makabayan

Panahong LIBERISMO

•CARLOS MARIA DELA TORRE- Isang Espanyol na liberal ang kaisipan. Ipinadala siya ng Espanya upang maging gobernador sa bansa.

Page 15: Ang Diwang Makabayan

•Sa panahon ng kanyang panunugkulan…..

1. Tinanggal niya ang mga tanod sa palasyo

2. Nakihalubilo siya sa mga tao 3. Itinaguyod niya ang malayang

pamamahayag . 4. Itinaguyod niya ang malayang

pag-uusap.

Page 16: Ang Diwang Makabayan

Pag-aalsa sa Cavite• Ibinalik ng sumunod na Gobernador-heneral ang censorhip sa pamamahayag. Ibinalik nito ang mahigpit na pamamahala.•Dahil dito, nag-alsa ang mga Caviteno. Sa simula sila ay nagtagumapay. Ngunit nang sumunod na araw, sila ay nagapi ng mga sundalo.

Page 17: Ang Diwang Makabayan

•Dahil sa pag-aalsa, lumaki ang isyu at pinaratangan ang mga Pilipino na may balak na pabagsakin ang kapangyarihan ng Espanya.

Page 18: Ang Diwang Makabayan

•Nadamay ang mga Makabayang pari na sina PADRE MARIANO GOMEZ, PADRE JOSE BURGOS at PADRE JACINTO ZAMORA. Sila ay binitay.•Ang pagbitay sa kanila ang gumising sa damadaming MAKABANSA ng mga Pilipino.

Page 19: Ang Diwang Makabayan