Click here to load reader

Intellectual Property ABC

  • View
    134

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Introduction lecture of intellectual property for new businesses

Text of Intellectual Property ABC

  • 1. Intellektuaalse omandi kaitse Almar Sehver, patendivolinik AAA Patendibroo www.aaa.ee

2. Idee Intellektuaalne omand kaitse loominguleKik algab IDEESTKUID, AutS 5 p 1: kesolevat seadust ei kohaldata ideedeleKaubamrgiigus, disainiigus, patendiigus kaitsevad vaid silmaga nhtavat ja kirja pandut! 3. Idee kaitse tingimused Idee iseenesest ei ole kaitstudKaitse tekib idee vljendusele: Idee vljendamisega mingis objektiivses vormis (joonis, seletus, foto, sna) +Idee vljenduse registreerimisena (registreerimata kujul on vaba kasutamiseks kigile) 4. Ideede kaitse vimalused Intellektuaalne omand jaguneb: AutoriigusTstusomandi igus Leiutis (patent, kasulik mudel, mikrollitus)DisainKaubamrk, geograafiline thisKlvatu konkurents 5. IO phimtted Originaalsus, uudsus, esmakordus Maailm vs geograafiline piirkond Kaitse saamise ajaline piirang Territoriaalsus Thtajalisus Registreerimine 6. Kulu vi investeering Kindlustus (mul polegi veel midagi kindlustada?) Intellektuaalne vara tekib vaid lbi registreerimise (loe: kulutuse), v.a autoriigus See kulu peab olema juba sisse kirjutatud riplaani 7. Alternatiiv kululeHoia enda teada (ra rgi ega pane kirja) ra avalikusta (hoia sahtlis) Slmi konfidentsiaalsuslepinguidAja ri salaja???? 8. Kaalutud kulutused IO peab toetama rimudelit Niisama registreerida ei ole mtet, v.a kui see eesmrk omaette IO kaitse annab kindlustunde tegutsemisvabaduse kohta, relva oma turupositsiooni kaitseks ja vara firmavrtuse kasvatamiseks 9. Algus Asutame oma firma: RINIMI S 11 lg 2: selgesti eristatav teistestrinimedest. S 12 lg 3: ei tohi kasutada kaubamrki 10. Esimene ksimus Mis nime ma valin? Kas sellest saab minu tulevane kaubamrk? Mis on minu turud? 11. Valik 1 Valin rinimeks toreda ajutise nime, mis riregistrile sobib Ei kiindu liigselt sellesse nimesse ning kui ri kima lheb ttan vlja uue kaubamrgi Nii saab kulusid ja kriitilisi otsuseid edasi lkata 12. Valik 2 Valin hoolsalt nime, mis jb ka minu kaubamrgiks Vtan riski, kas saan registreerida ja kasutada Registreerin, siis kui ri kib ja juba tulu teenin Kiindun oma kaubamrki, kuid ei ole tulevikus kindel 13. Valik 3 Valin hoolsalt nime, mis jb ka minu kaubamrgiks Teostan enne otsingud ning asun registreerima vtmeturgudel Investeerin kohe raha oma kaubamrki ja saan kindlustunde 14. Kaubamrk This mille alusel tarbija eristab he ettevtja kaupu ja teenuseid konkurentide omadest 15. Mis vib olla kaubamrk? Sna, nt NIKE Kujutis, nt Kombineeritud mrk, nt Loosung, nt Just do it Ruumiline mrk, nt Heli, nt Inteli tunnusheli Lhn? 16. Kaubamrgi loomine rinimi, peamine kaubamrk, tootemrk, tootegrupi laienduse mrk, toote omaduse kaubamrk jne Kaubamrgi eluiga, geograafiline ulatus Kaubamrgi positsioneerimine Kaubamrgi eristusvimelisus Sarnased registreeritud mrgid KES SEDA KONTROLLIB? 17. Kaubamrgi otsimine Kaubamrgiregistrid Tuvasta sarnased mrgid/valdkonnad Kontrolli kas kasutatakse Kontrolli sna thendust erinevates keeltes iguslik risk vs praktiline risk 18. Kaubamrgi kaitse tingimused Olemuslik eristusvime: Graafiliselt kujutatav (sna, pilt, logo) Ei kirjelda kaupa ega teenust (PRODERMA) Ei ole tavaprane (nt TUDENGIEINE; DIVISION) 19. Olemuslik eristusvime APPLE (puuviljad vs arvutid) LASTE (rivad) DOKTORI (lihatooted) ITV (sideteenused) SSTU SUPER, LIGHT Vrvid, kujud 20. Erinevad keeleruumid SITA is the world's leading specialist in air transport communications and information technology (IT). www.sita.aero Patendiamet vulgaarne sna, mida ei saa registreerida 21. Teiste igused EESTI: Eesti kaubamrgid Rahvusvahelised kaubamrgid Euroopa henduse kaubamrgid Sarnased rinimed Autoriigused, disainiigused 22. Vrdlus visuaalne, foneetiline, semantiline aspekt oluline on ldmulje, mitte erinevused detailides Kaupade/teenuste sarnasus Ksimus kas tarbija usub, et kaubad/teenused prinevad samalt/erinevalt ettevttelt 23. Sarnasus diagnostikapreparaat / pletikuvastane ravimCELEBRA deodorandid, huvrskendajad 24. Sarnasus 25. Ei ole sarnane 26. Maine kaitse (1)PEIPSI KOLA 27. Maine kaitse (2) STOLICHNYE (kommid) 28. Sarnane ldmulje 29. Erinev ldmulje 30. Kaitse phimtted First to file Unikaalsus pole kriteerium, kuid peab olema esmakordne riigis, s.t puudub varasem registreering Kaitse sisuliselt thtajatu (10 aastat +) Kaitse territoriaalne/regiooni phine 31. Kust kontrollida? Vastava riigi Patendiametist, niteks Patendiamet www.epa.ee Regiooni registrist, niteks OHIM oami.europa.eu Rahvusvahelisest registrist, WIPO www.wipo.int Koondandmebaasid: www.tmview.eu 32. Toode valmis Disain kaitse toote vliskujule Passiivne kaitse: Autoriigus Registreerimata disain (Euroopa Liidus) Aktiivne kaitse: Registreeritud disain (Eesti, Euroopa Liit, muud riigid) 33. AUTORIIGUS kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste autoriteiguslik kaitse oma loomet tulemustele AutS 4 lg 3: graafika, tarbekunts, disainikunst, arvutiprogr ammid jne 34. Ei kaitsta! Ideed, protsessid, meetodid, kontseptsioonid, avastised, leiutised Rahvalooming Pevauudised Faktid ja andmed Ideed ja phimtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid. 35. Autoriiguse kaitse Tekib automaatselt teose loomisegaTeos peab olema originaalne (oma looming)Teos peab olema fikseeritud objektiivses vormisKaitseb teose vormiKaitse kopeerimise ja loata kasutamise eestKaitse autori eluiga ja 70 aastat prast surma 36. iguste kataloog ISIKLIKUD IGUSEDVARALISED IGUSED Autorsus (tunnustus teose loojana) Autorinimi (oma nimega thistamise igus) Teose puutumatus (muutused teoses) Lisad (teiste teoste lisamine) Au ja vrikus (moonutused teoses) Avalikustamine (millal avaldada) Tiendamine Tagasi vtmine Reprodutseerimine (koopiate valmistamine) Levitamine (esmane kibesse laskmine ELs) Tlkimine Ttlemine (adaptsioonid, arraneeringud) Kogumikud ldsusele suunamine (avalik esitamine, eksponeerimine, edastamine, ldsusele kttesaadavaks tegemine) Teostada arhitektuuri-, disaini- ja tarbekunsti projekt 37. Plussid ja miinused PLUSSIDMIINUSEDAutomaatne kaitse laial territooriumilLoomise asjaolusid tagantjrgi raske tuvastada/tendada. Kaitse eeldab kulukamat menetlustiguste teke autori kasuksVajab igakordset lepingulist regulatsiooni. Vimaldab, et mitu isikut judsid iseseisvalt sama teoseni ja mlemad omavad ainuigustTeose kaitstuse ja autorsuse presumptsioonAutorsuse presumptsioon (kui kolmas isik avaldab)Iga teos ja vaheetapid, s.h face-lift kaitstavadKaitseb vaid kopeerimise, mitte sarnasuse vastu 38. Kellele kuulub autoriigus? Kui puudub kokkulepe on omanik AUTOR, v.a tsuhtes AUTOR: fsiline isik vi fsilised isikud, kes on teose loonud juriidilisele isikule kuulub autoriigus vaid seadusega ettenhtud juhtudel HINE AUTORSUS hisautorid, kaasautorid AUTORSUSE PRESUMPTSIOON isik kes avaldab teose oma nime all eeldatakse olevat autor seni kuni tendatakse vastupidist. Juhul, kui tellija avaldab? 39. leandmine (1) ISIKLIKUD IGUSED, s.h muudatused, lisad avalikustamine: Ei ole leantavad ja jvad igavaseks autorile Autor saab anda litsentsi (loa) isiklike iguste teostamiseks Ainulitsents oma olemuselt thendab igustest loobumist 40. leandmine (2) VARALISED IGUSED: tsuhetes eelduslikult tandjale autorilepinguga autorilt 3.ndatele isikutele iguste leandmine (loovutamine) lepinguga Uue teose puhul tvtuleping Luba (litsents) teose kasutamiseks, omand jb autorile Autorileping vib olla piiratud konkreetsete iguste osas, teose kasutamise eesmrgi, thtaja, kasutamise territooriumi, ulatuse, viiside ja vahendite osas, all-litsents autori nusolekul 41. Kas ainult autoriigus? 42. DISAIN toote vliskujundus 43. Autoriigus + disain KUMULATIIVNE (TIENDAV) KAITSE autoriigusele. Erinevad kaitse thtajad Erinev kaitse ulatus 44. Disainikaitse vimalused Eesti registreeritud disain Euroopa henduse registreeritud disain Euroopa henduse registreerimata disain Erinevates riikides registreeritud disain 45. Disainikaitse Tekib ldjuhul registreerimisega riigis, regioonis, rahvusvaheliseltKaitstakse toote nhtavat vliskujuTeos peab olema uudne ja eristuma senisestKaitse kopeerimise (registreerimata disain) ja sarnase ldmuljega disaini kasutamise eest Kaitse registreerimisel 25 aastat (5a kaupa), ilma registreerimata Euroopas 3 aastat 46. Disaini kaitstavus henduse disain peab olema uudne (esmakordne maailmas, kui Euroopas teatakse) ning teistest disainidest eristatav (erinev ldmulje olemasolevast). Eristatavuse kindlakstegemisel vetakse aluseks, kas disaini vaatleva informeeritud kasutaja ldmulje erineb selgelt muljest, mille talle jtavad olemasolevad disainid, vttes seejuures arvesse toote laadi, ning eelkige tstusharu, kuhu see kuulub, ja disaini loonud autori vabadusastet Kaitstavuse kriteerium on rangem, kui autoriigusel (erinev ldmulje vs originaalsus) 47. Loominguline panus 48. Olemasolev disain 49. Disaineri vabadus 50. Thtaeg! Disaini avalikustamine autori vi tema igusjrglase poolt vi selle igusvastane avalikustamine 12 kuu jooksul enne disaini registreerimise taotluse esitamist ei mjuta disaini uudsuse ja eristatavuse hindamist. 51. Holey Shoes Holding Ltd. vs Crocs, Inc. 52. leliigne viivitus thistab disaini Disainil puudub Crocsi poolse varasema avaldamise tttu uudsus, kuna enam, kui 12 kuud enne EL taotluse esitamist: Nidati disaini jrgi valmistatud tooteid Florida ja Colorado paadimessidel USAs Mdi 10 000 paari jalatseid USAs ($300,000) Nidati disaini www.crocs.com kodulehel OHIM leidis, et Euroopa henduses tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad (jalatsidisainerid ja kaupmehed) pidid mistliku ootuse kohaselt sellest tavaprase majandustegevuse kigus teada saama. 53. Millal pildid Facebook-i? Vaidluses pigem loetakse avaldatuks, kui mitte avaldatuks, seega: Dokumenteeri loomisprotsess Mtle lbi esimene avalikustamine ja avalikusta kige lhemal hetkele, kui hakkab selguma riline potentsiaal Kuni avalikustamiseni slmi partneritega konfidentsiaalsuslep