1560
0 Dictionar tehnic Englez – Roman Cuprins 1559 pagini 170.000 termeni Abrevieri ale disciplinelor la care se refera dictionarul agr. agricultură alim. Industrie alimentară ap. med. aparate medicale arh. arhitectură astr. astronomie at fizică atomică auto autovevicule autom automatică av aviaţie cf căi ferate chim chimie cstr construcţii drum drumuri el electronică , electrotehnică en energetică fiz fizică generală foto tehnica fotografică geod geodezie geog geografie geol geologie hc industria hârtiei şi celulozei hidr hidrotehnica ind chim industria chimică inf informatică l industria lemnului log mat logică matematică man management , marketing mas industria construcţiilor de maşini mas-un maşini unelte mat matematică mec mecanică teoretică / generală met metalurgie meteo meteorologie metr metrologie , tehnica măsurării mil tehnica militară min industria minieră minr mineralogie nav navigaţie orlg mecanică fină , orologie petr industrie petrolieră , petrochimie piel industria prelucrării pieilor plast industria materialelor plastice şi cauciuc poligr industria poligrafică , tehnologie editorială pr proprietate industrială sc industria sticlei şi a ceramicii silv silvicultură tele telecomunicatii , radio , televiziune termo termotehnică , frigotehnică text industria textilă TH tehnică generală ts instalaţii tehnico-sanitare în construcţii

Dictionar tehnic-englez-roman

Embed Size (px)