23
Dictionar Englez-Roman de Termeni Matematici A abscissa - abscisă absolute - absolut absolute extremum - extremum absolut absolute value - valoare absolută absolute value of a complex number - valoare absolută a numărului complex accuracy - precizie, exactitate, acurateţe acnode - punct izolat acute angle - unghi ascuţit acute triangle - triunghi ascuţitunghic add - a aduna, a suma addend - termen al sumei addition - adunare addition sign - semnul adunării adjacent angle - unghi adiacent, unghi alăturat adjacent side - latură adiacentă adjacent supplementary angles - unghiuri adiacente suplimentare adjoint - conjugat admissible - admisibil admissible solution - soluţie admisibilă affine coordinates - coordonate afine algebra - algebră algebraic equation - ecuaţie algebrică algebraic expression - expresie algebrică algorithm - algoritm algorithm for division - algoritm de divizare alternance - alternanţă

Dictionar Englez-Roman Matematica

  • Upload
    miithos

  • View
    181

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DIctionar englez-roman matematica

Citation preview

Page 1: Dictionar Englez-Roman Matematica

Dictionar Englez-Roman de Termeni Matematici

A abscissa -   abscisăabsolute -   absolutabsolute extremum -   extremum absolutabsolute value -   valoare absolutăabsolute value of a complex number -   valoare absolută a numărului complexaccuracy -   precizie, exactitate, acurateţeacnode -   punct izolatacute angle -   unghi ascuţitacute triangle -   triunghi ascuţitunghicadd -   a aduna, a sumaaddend -   termen al sumeiaddition -   adunareaddition sign -   semnul adunăriiadjacent angle -   unghi adiacent, unghi alăturatadjacent side -   latură adiacentăadjacent supplementary angles -   unghiuri adiacente suplimentareadjoint -   conjugatadmissible -   admisibiladmissible solution -   soluţie admisibilăaffine coordinates -   coordonate afinealgebra -   algebrăalgebraic equation -   ecuaţie algebricăalgebraic expression -   expresie algebricăalgorithm -   algoritmalgorithm for division -   algoritm de divizarealternance -   alternanţăalteration -   alternarealternate angles -   unghiuri alternealternate exterior angles -   unghiuri alterne externealternate interior angles -   unghiuri alterne internealtitude of a triangle -   înălţime a triunghiuluiamplitude -   amplitudineanalogous -   analogicanalogical -   analogicanalogy -   analogie

Page 2: Dictionar Englez-Roman Matematica

analysis -   analizăanalyze -   a analizaangle -   unghianticosine -   arccosinusantisine -   arcsinusapplicate -   aplicatăapproximate solution -   soluţie aproximativăarbitrary -   arbitrararc -   arcarccosine -   arccosinusarc-length -   lungimea arculuiarcsine -   arcsinusarctangent -   arctangentăarea -   arieargument -   argumentargument of a function -   argument al funcţieiarithmetic mean -   medie aritmeticăarithmetic progression -   progresie aritmeticăassociative law -   lege asociativăassociative property -   proprietate asociativăassumption -   presupunereasymmetric(al) -   asimetricasymmetry -   asimetrieasymptote -   asimptotăasymptotes of a hyperbola -   asimptote ale hiperboleiaverage -   valoare medieaverage value -   valoare medieaxiom -   axiomăaxis -   axă

B back-substitution -   substituţie inversăbar -   linie de fracţiebase -   bazăbase angle {of a triangle} -   unghi la bază a triunghiuluibase vector -   vector de bazăbasis -   bazăbillion -   bilionbinary -   binarbinomial -   binombinomial coefficient -   coeficient binomialbinomial expansion -   descompunere binomială

Page 3: Dictionar Englez-Roman Matematica

binomial formula -   formula binomuluibiquadratic equation -   ecuaţie bipatratăbisector -   bisectoarebisectrix -   bisectoarebounded interval -   interval mărginitbraces -   paranteze figuratebrackets -   paranteze patratebranch -   ramurăbridging -   translaţiebrocken line -   linie frântă

C calculus -   analiză matematică, calculcancel -   a simplificacanonical -   canonicCartesian coordinate system -   sistem cartezian de coordonateCartesian coordinates -   coordonate cartezienecentral angle -   unghi la centrucentral conic -   secţiune conică centralăcentral symmetry -   simetrie centralăcentre -   centrucentre of the escribed circle -   centru unei circumferinţe exînscrisecenter -   centruchange of variable -   schimb de variabilăchord -   coardăcircle -   cerccircumcenter -   centrul circumferinţei circumscrisecircumscribed figure -   figură circumscrisăclosed -   închisclosed interval -   interval închis, segmentcoefficient -   coeficientcoincident -   coincidentcollinearity -   coliniaritatecombination -   combinaţiecombine similar terms -   reducere a termenilor asemeneacommon denominator -   numitor comuncommon difference -   raţie a unei progresii aritmeticecommon divisor -   divizor comuncommon factor -   divizor comuncommon fraction -   fracţie ordinarăcommon logs -   logaritm zecimalcommon multiple -   multiplu comun

Page 4: Dictionar Englez-Roman Matematica

common ratio -   raţie a unei progresii geometricecommutative law -   lege comutativăcomparation -   comparaţie, compararecomplementary angle -   unghi complementar {până la 90o}complete induction -   inducţie completăcomplete solution -   soluţie completăcomplex number -   număr complexcomputable -   calculabilcomputation -   calculconcave -   concavăconcave Curve -   curbă concavăconcave function -   funcţie concavăconcentric circles -   cercuri concentricecondition -   condiţiecone -   concongruence -   congruenţăcongruent angles -   unghiuri congruentecongruent figures -   figuri congruentecongruent polygons -   poligoane congruentecongruent segments -   segmente congruenteconic -   secţiune conicăconic section -   secţiune conicăconjugate -   conjugatconjugate angle -   unghi suplimentar până la 360o

conjugate roots -   rădăcini conjugateconsecutive integers -   numere întregi consecutiveconstant -   constantăcontinuity -   continuitatecontinuous function -   funcţie continuăconvex -   convexconvex Curve -   curbă convexăconvex polygon -   poligon convexconvexity -   convexitatecoordinate -   coordonatăcoordinate axis -   axă de coordonatecoordinate system -   sistem de coordonatecoplanar -   coplanarcoplanar vector -   vector coplanarcoprime numbers -   numere reciproc primecorollary -   consecinţă, corolarcorresponding angles -   unghiuri corespondentecount -   a calcula

Page 5: Dictionar Englez-Roman Matematica

criterion -   criteriucriterion for divisibility -   criteriu de divizibilitatecross-product -   produs vectorialcube -   cubcubic -   curbă cubicăcubic Curve -   curbă cubicăCurve -   curbăcut -   secţiunecylinder -   cilindru

D data -   datedecimal -   zecimaldecimal fraction -   fracţie zecimalădecimal number -   număr zecimaldecision -   deciziedecomposition -   descompuneredecomposition of a fraction -   descompunere a unei fracţiidecrease -   a descreştedecreasing function -   funcţie descrescatoarededuction -   deducţiedefine -   a definidefinition -   definiţiedegenerate -   degeneratdegenerate conic -   secţiune conică degeneratădegree -   putere, ordin, grad, exponentdegree of a polinomial -   grad al polinomuluidenominator -   numitordependent -   dependentderivative -   derivatăderivative at a point -   derivată în punctdeterminant -   determinantdetermine -   a determinadeviation -   deviaţie, devierediagonal -   diagonalădiagonal element -   element diagonaldiagonal matrix -   matrice diagonalădiameter -   diametrudiametrically opposite point -   punct diametral opusdifference -   diferenţădifferentiability -   derivabilitate, diferenţiabilitatedifferentiable function -   funcţie diferenţiabilă

Page 6: Dictionar Englez-Roman Matematica

differential of area -   element de ariedigit -   cifrădihedral angle -   unghi diedrudilatation -   delataredimension -   dimensiunedirection -   direcţiedirection cosine -   cosinus directordirectly proportional -   direct proporţionaldiscontinuous -   discontinuudiscontinuous function -   funcţie discontinuădiscriminant -   discriminantdisposition -   amplasaredistance -   distanţădistinct -   distinctdistributive law -   lege distributivădividend -   deîmpărţitdivisable {by} -   divizibil {prin} division -   divizaredivision algorithm -   algoritm de divizaredivisor -   divizordomain -   domeniudomain of definition -   domeniu de definiţiedot -   punctdot product -   produs scalardotted line -   linie punctatădouble root -   rădăcină dublădual -   dualduality principle -   principiul dualităţii

E edge -   muchieelement -   elementelement of area -   element de arieelimination -   eliminareelimination by substitution -   eliminare prin substituţieelimination method -   metoda eliminăriiellipse -   elipsăempty set -   mulţime vidăequation -   ecuaţieequation of a straight line -   ecuaţie a liniei drepteequilateral -   echilateralequilateral polygon -   poligon regulat

Page 7: Dictionar Englez-Roman Matematica

equilateral triangle -   triunghi echilateralequivalent -   echivalentequivalent figure -   figură congruentăerror -   eroareescribed -   circumscris, exînscrisessential -   esenţialestimation -   estimaţieEuclidean algorithm -   algoritmul lui EuclidEuclidean geometry -   geometrie euclidianăEuclidean space -   spaţiu euclidianevaluation -   evaluareevaluation of determinant -   calculul determinantuluieven -   pareven function -   funcţie parăeven number -   număr pareverywhere defined -   definit peste totexact -   exactexact division -   împărţire fără restexact solution -   soluţie exactăexample -   exempluexcentre -   centru al unei circumferinţe exînscriseexclusion -   excepţieexistential quantifier -   cuantor existenţialexpansion -   descompunere, dezvoltareexpansion of a determinant -   dezvoltare a determinantuluiexplementary angle -   unghi complementar până la 360o

exponent -   exponent, ordinexponential -   exponenţialexponential equation -   ecuaţie exponenţialăexpression -   expresieexterior angle {of a triangle} -   unghi exterior {al triunghiului}extremal -   extremalextremum point -   punct de extremum

F factor -   factor, multiplicatorfactor theorem -   teorema lui Bezoutfactoring -   descompunere în factorifactorization -   descompunere în factorifamily -   familiefield -   câmpfirst derivative -   primă derivată

Page 8: Dictionar Englez-Roman Matematica

first-order equation -   ecuaţie de ordinul întâiflow chart -   schemă blocflux -   fluxfocal point -   punct focalfocus -   focarfoot {of a perpendicular} -   picior al perpendiculareiformula -   formulăfraction -   fracţiefunction -   funcţiefunction of a complex variable -   funcţie de variabilă complexăfunction of a single variable -   funcţie de o variabilăfunction of several variables -   funcţie de mai multe variabilefundamental -   fundamentalfundamental theorem of arithmetic -   teoremă fundamentală a aritmeticii

G general -   generalgeneral form -   formă generalăgeneral solution -   soluţie generalăgeneral term -   termen generalgeometric average -   medie geometricăgeometric locus -   loc geometric al punctelorgeometric mean -   medie geometricăgeometric progression -   progresie geometricăgeometry -   geometriegrade -   grad, exponent, puteregreatest common divisor -   cel mai mare divizor comungreatest common factor -   cel mai mare divizor comun

H half-angle formulas -   formule ale jumătăţii unui unghihalve -   a împărţi în două {în jumătate}height -   înălţimehemisphere -   semisferăhexagon -   hexagonhexaeder -   hexaedruhexahedron -   hexaedruhill climbing -   determinarea extremuluihomogeneous -   omogenhomogeneous equation -   ecuaţie omogenăhomogeneous system -   sistem omogen

Page 9: Dictionar Englez-Roman Matematica

horizontal -   orizontalhorizontal axis -   axă orizontalăHorner's scheme -   schema lui Hornerhyperbola -   hiperbolăhyperbolic -   hiperbolichypotenuse -   ipotenuzăhypothesis -   ipoteză

I identity -   identitateif and only if -   dacă şi numai dacăimage -   imagineimplication -   implicaţieimproper fraction -   fracţie supraunitarăincenter -   centrul circumferinţei înscriseincircle -   circumferinţă înscrisăinclude -   a includeinclusion -   incluziuneinconsistent -   incompatibilincorrect -   incorectincrease -   a creşteincrement -   creştereindefinite -   nedeterminatindependent -   independentindependent variable -   variabilă independentăindeterminancy -   nedeterminareinduction -   inducţieinequality -   inecuaţieinfinite -   infinitinfinite decimal fraction -   fracţie zecimală infinităinflexion -   inflexiuneinhomogeneous -   neomogeninitial -   iniţialinitial condition -   condiţie iniţialăinitial value -   valoare iniţialăinscribe -   a înscrieinscribed angle -   unghi înscrisinscribed circle -   circumferinţă înscrisăinscribed polygon -   poligon înscrisinteger number -   număr întregintegral -   integralăintegral Curve -   curbă integrală

Page 10: Dictionar Englez-Roman Matematica

integrand -   expresie de sub integralăintegration by parts -   integrare prin părţiintegration constant -   constantă de integrareinter-stage function -   funcţie în scarăintercept -   segmentintercept theorem -   teorema lui Thalesinterdependency -   interdependenţăinterior angle -   unghi interiorintersection -   intersecţieinterval -   intervalinverse -   inversinversely proportional -   invers proporţionalirrational number -   număr iraţionalirreductibility -   ireductibilitateisosceles triangle -   triunghi isoscel

J jump -   saltjump function -   funcţie în scară

K kilogram(me) -   kilogramkilometre -   kilometruknown -   cunoscut

L law -   legelaw of composition -   lege de compoziţielaw of sines -   teorema sinusurilorlaw of the excluded middle -   legea terţului exclusleast common denominator -   cel mai mic numitor comunleast common multiple -   cel mai mic multiplu comunleg -   faţă lateralăLeibniz rule -   formula lui Leibnizlemma -   lemălength -   lungimelike denominators -   numitori identicilike signs -   aceleaşi semnelimit -   limitălimit value -   valoare limitălimits of integration -   limite de integrare

Page 11: Dictionar Englez-Roman Matematica

line -   dreaptăline segment -   segment liniarlinear -   liniarlinear equation -   ecuaţie de gradul întâi (liniară)linear function -   funcţie liniarălinear independency -   independenţă liniarălinearity -   liniaritatelocal -   locallogarithm -   logaritmlower limit -   limită inferioarălowest common denominator -   cel mai mic numitor comunlowest common multiple -   cel mai mic multiplu comunlozenge -   romb

M magnitude -   mărimemain diagonal -   diagonală principalămajor axis -   axă principalămany-variable system -   sistem cu mai multe necunoscutemap -   imagine, aplicaţiemapping -   imagine, aplicaţiemeter -   metrumathematical induction -   inducţie matematicămathematics -   matematicămatrix -   matricematrix of the transformation -   matrice de transformaremaximum -   maximum, maximmean -   medie aritmeticămean proportional -   medie geometricămeasurable -   măsurabilmeasure -   măsurămedian {of a triangle} -   medianămember {of a set} -   element {al mulţimii}minimum -   minimum, minimminuend -   descăzutminus {sign} -   semnul scăderiimodule -   modulmonom -   monommonotone decreasing function -   funcţie monoton descrescătoaremonotone increasing function -   funcţie monoton crescătoaremonotonic function -   funcţie monotonămonotonous -   monoton

Page 12: Dictionar Englez-Roman Matematica

multiple -   multiplumultiplex -   multiplu, repetatmultiplicand -   deînmulţitmultiplication -   înmulţire, multiplicaremultiplier -   înmulţitor, multiplicatormultiply -   a înmulţimutually -   mutualmutually disjoint -   mutual disjuncte

N natural logarithm -   logaritm naturalnatural number -   număr naturalnecessary and sufficient condition -   condiţie necesară şi suficientănegative -   negativnegligible -   neglijabilnode -   nodnon-decreasing -   nedescrescătornon-degnerate -   nedegeneratnon-degenerate conic -   secţiune conică nedegeneratănon-degenerate conic section -   secţiune conică nedegeneratănon-linear -   neliniarnon-linear equation -   ecuaţie neliniarănon-orthogonal coordinate system -   sistem neortogonal de coordonatenon-periodic -   neperiodicnon-symmetric -   nesimetricnon-terminating decimal -   fracţie zecimală infinitănon-trivial solution -   soluţie netrivialănon-zero solution -   soluţie nenulănormal -   normală, perpendicularănormal to the surface -   normală la suprafaţănormal vector -   vector normalnull-vector -   vector nulnull-matrix -   matrice nulănull-set -   mulţime vidănumber -   numărnumber line -   dreaptă numericănumerator -   numărător

O oblique -   oblicobtuse angle -   unghi obtuz

Page 13: Dictionar Englez-Roman Matematica

obtuse triangle -   triunghi obtuzunghicoctagon -   octagonodd -   imparodd-function -   funcţie imparăone-to-one -   biunivocopen interval -   interval deschisopposite interior angles -   unghiuri alterne interioareorder -   ordineorder of derivative -   ordin al derivateiorder of equation -   ordinul ecuaţieiordered pair -   cuplu ordonatordinal number -   număr ordinalordinate -   ordonatăorigin {of coordinates} -   origine de coordonateorthogonal base -   bază ortogonalăorthogonal coordnate system -   sistem ortogonal de coordonateorthonormal basis -   bază ortonormatăoval -   oval

P pair -   cupluparabola -   parabolăparabolic -   parabolicparallel -   paralelparallelepiped -   paralelepipedparallelogram -   paralelogramparallelogram law -   regula paralelogramuluiparallelogram rule -   regula paralelogramuluiparameter -   parametruparametric form -   formă parametricăparentheses -   paranteze rotundepartial fraction -   fracţie elementarăpartial-fraction expansion -   descompunere în fracţii elementarepencil -   fasciculpencil of lines -   fascicul de dreptepentagon -   pentagonper cent -   procentperimeter -   perimertuperiod -   perioadăperiodic decimal fraction -   fracţie zecimală periodicăperiodic function -   funcţie periodicăperiodic solution -   soluţie periodică

Page 14: Dictionar Englez-Roman Matematica

permissible solution -   soluţie admisibilăperpendicular -   perpendicularăpivot -   axă de rotaţie, centru de rotaţieplane -   planplane geometry -   planimetrieplanimetry -   planimetrieplus sign -   semnul adunării, pluspoint -   punctpoint of discontinuity -   punct de discontinuitatepoint of inflexion -   punct de inflexiunepolygon -   poligonpolyhedron -   poliedrupolynomial -   polinompositive -   pozitivpossibility -   posibilitatepower -   putere, exponentpre-image -   preimaginepreceding -   precedentprime factorization -   descompunere în factori primiprime number -   număr primpimitive -   funcţie primitivăprincipal -   principalprincipal axis -   axă principalăprincipal diagonal -   diagonală principalăprinciple of complete induction -   metoda inducţiei completeprism -   prizmăproduct -   produsprogression -   progresieprojection -   proiecţieproof -   demonstraţieproper factor -   divizor propriuproper fraction -   fracţie subunitarăproperty -   proprietateproportion -   proporţieproposition -   propoziţieprove -   a demonstrapyramid -   piramidăPythagorean theorem -   teorema lui Pythagoras

Q quadrate -   patratquadratic -   pătratic

Page 15: Dictionar Englez-Roman Matematica

quadratic equation -   ecuaţie de gradul al doilea (patrată)quadratic formula -   formula rădăcinilor ecuaţiei de gradul al doilea

    (ecuaţiei patrate)quantifier -   cuantorquotient -   cât

R radian -   radianradical -   radical, semnul rădăciniiradical sign -   radical, semnul rădăciniiradius -   razăradius vector -   rază vectoareraise to a power -   a ridica la putererange -   mulţime de valori, domeniurank of a matrix -   rang al unei matriciratio -   cât, raportrational -   raţionalrational function -   funcţie raţionalărational number -   număr raţionalray -   semidreaptăreal -   realreal number -   număr realreciprocal matrix -   matrice inversărectangle -   dreptunghirectangular coordonate system -   sistem rectangular de coordonatereduce -   a reducereducible -   reductibilregular polygon -   poligon regulatrelation -   relaţie, raportrelative -   relativrelatively prime numbers -   numere reciproc primeremainder -   restrepeated root -   rădăcină multiplăreplace -   a substitui, a înlocuirepresent -   a reprezentarest -   restrestriction -   restricţierhomb -   rombrhombus -   rombright angle -   unghi dreptright triangle -   triunghi dreptunghicroot -   rădăcină

Page 16: Dictionar Englez-Roman Matematica

rotation -   rotaţieround -   a rotunjirounding error -   eroare de rotunjirerule -   regulă

S same denominators -   numitori identicisatisfy -   a satisfacescalar -   scalarscalene triangle -   triunghi scalensecant -   secantăsector of a circle -   sector circularsegment -   segmentsemi-circle -   semicercsemiclosed interval -   interval semiînchisset -   mulţimeset theory -   teoria mulţimilorside {of an angle} -   latură {a unui unghi}sign -   semnsignum function -   funcţia signumsimilar fractions -   fracţii cu numitori egalisimilar polygons -   poligoane asemeneasimilar terms -   termeni asemeneasimilar triangle -   triunghi asemeneasimilarity -   asemănaresimilitude -   asemănaresimple -   simplusimple root -   rădăcină simplăsimplification -   simplificaresine Curve -   sinusoidăsine rule -   teorema sinusurilorsingle -   unicsingle root -   rădăcină simplăskew lines -   drepte neconcurenteslope -   înclinare, coeficient unghiularslope angle -   unghi de înclinareslope formula -   formula coeficientului unghiularslope-intercept form of a straight line equation

-   ecuaţie a unei drepte cu coeficient unghiular

solution {of a problem} -   soluţie {a unei probleme}solution set -   mulţime de soluţiisolve -   a soluţiona, a rezolva

Page 17: Dictionar Englez-Roman Matematica

space -   spaţiuspeed -   vitezăsphere -   sferăsquare -   patrat, a ridica la patratsquare brackets -   paranteze patratesquare root -   rădăcină patratăstandard form -   formă standardăstatement -   propoziţie, afirmaţiestep function -   funcţie în scarăstraight -   dreptstraight angle -   unghi întins, unghi plinstraight-line -   linie dreaptăstraight-line segment -   segment liniarstretching -   delatarestrict -   strictstrongly monotonic -   strict monotonsubset -   submulţimesubstitution -   substituţiesubtraction -   scăderesubtrahend -   scăzătorsum -   sumăsummand -   termen al sumeisupplementary angles -   unghiuri suplimentare {până la 180o}surface -   suprafatăsurface area -   arie a suprafeţeisurface element -   element de arie {al suprafeţei}surface of revolution -   suprafaţă de rotaţiesymbol -   simbolsymmetric -   simetricsymmetric function -   funcţie simetrică, funcţie parăsynthetic division -   schema lui Hornersystem -   sistemsystem of linear equations -   sistem de ecuaţii liniare

T tangent -   tangentătangent line -   linie tangentătangent plane -   plan tangentterm -   termenterm of a fraction -   numărător al fracţieiterminating decimal fraction -   fracţie zecimală finitătetragon -   patrulater

Page 18: Dictionar Englez-Roman Matematica

tetrahedron -   tetraedrutheorem -   teoremătheory -   teorietranscendental number -   număr transcendenttransform -   a transformatransform of coordinates -   transformare de coordonatetransitivity -   tranzitivitatetranslation -   translaretrapezium -   trapeztrapezoid -   trapeztriangle -   triunghitriangular -   triunghiulartrigonometric -   trigonometrictrigonometric function -   funcţie trigonometricătrigonometry -   trigonometrietrisection of the angle -   trisecţie a unui unghitruth -   veridicitate

U unambiguous -   univocunbounded -   nemărginituncertainty -   incertitudine, nedeterminareundefined -   nedefinitundetermined -   nedeterminatunequal -   inegal, diferitunion -   reuniuneunique solution -   soluţie unicăuniqueness -   unicitateunit -   unitateunit circle -   circumferinţă unitarăunit tangent vector -   vector tangent unitarunit vector -   vector unitaruniversal quantifier -   cuantor universaluniversal set -   mulţime universalăunknown -   necunoscutăunlike denominators -   numitori diferiţiunsymmetric -   asimetric

V valid -   valid, valabilvalue -   valoare

Page 19: Dictionar Englez-Roman Matematica

vanish -   a se anula, a dispăreavariable -   variabilăvector -   vectorvector product -   produs vectorialvelocity -   vitezăverify -   a verificavertex -   vârfvertex angles -   unghiuri opuse la vârfvertical -   verticalvertical axis -   axă verticalăvice versa -   invers, reciprocvinculum -   linie de fracţievolume -   volum

W way -   drum, distantăwell-defined -   bine definitwhole -   tot, în întregime

X x-axis -   axa xx-intercept -   segment de pe axa xxy-plane -   plan xOy

Y y-axis -   axa y

Z z-axis -   axa zzero -   zerozero solution -   soluţie nulă