of 34 /34
Dicţionar de termeni utilizaţi în navigaţie A abaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoia abaft the beam = înapoia traversului abaft the forepeak = înapoia forepicului abandon = abandon, abandonare, părăsire a navei abandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a navei abandon-ship bill = rol de abandon al navei abandoned ship = navă abandonată abeam = la/de la travers abeam to port/starboard = la travers babors/tribord able seaman = marinar brevetat able ship/vessel = navă cu bune calităţi nautice aboard = la bord pe navă aboard ship = la bord, pe navă about to anchor = gata de ancorat about to proceed to sea = gata de plecare pe/în mare about to sail =gata de plecare din port above board = deasupra punţii above deck = pe punte above sea level = deasupra nivelului mării above-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţă above-water damage = avarie la opera moartă acceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajului acceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliului acceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeei access board = schelă de acces la bord/pe navă, trepină access door = gură de vizitare access hatch = gură de vizitare a magaziei access to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritoriale accident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţie accident insurance = asigurare împotriva intervenţiilor accommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul navei accommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuit accommodation deck = punte a cabinelor 1

Dictionar englez roman termeni marinaresti

  • Upload
    ior2101

  • View
    189

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dictionar englez roman termeni marinaresti

Text of Dictionar englez roman termeni marinaresti

Page 1: Dictionar englez roman termeni marinaresti

Dicţionar de termeni utilizaţi în navigaţie

Aabaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoiaabaft the beam = înapoia traversuluiabaft the forepeak = înapoia forepiculuiabandon = abandon, abandonare, părăsire a naveiabandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a naveiabandon-ship bill = rol de abandon al naveiabandoned ship = navă abandonatăabeam = la/de la traversabeam to port/starboard = la travers babors/tribordable seaman = marinar brevetatable ship/vessel = navă cu bune calităţi nauticeaboard = la bord pe navăaboard ship = la bord, pe navăabout to anchor = gata de ancoratabout to proceed to sea = gata de plecare pe/în mareabout to sail =gata de plecare din portabove board = deasupra punţiiabove deck = pe punteabove sea level = deasupra nivelului măriiabove-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţăabove-water damage = avarie la opera moartăacceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajuluiacceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliuluiacceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeeiaccess board = schelă de acces la bord/pe navă, trepinăaccess door = gură de vizitareaccess hatch = gură de vizitare a magazieiaccess to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritorialeaccident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţieaccident insurance = asigurare împotriva intervenţiiloraccommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul naveiaccommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuitaccommodation deck = punte a cabineloraccommodation for the crew = cabine pentru echipajaccommodation ladder = scară de bordaccommodation ladder winch = vinci al scării de bordaccommodation rail = balustradă; copastie de lemnaccommodations = cabine, amenajăriacross the bow = travers-provaact = act, acţiune; lucrareact, neglect or default of the master = acţiune, greşeală sau omisiune a comandantului act of God = forţă majoră, calamitate naturală (folosit în contractul de navlosire şi conosament)act of navigation = lege a navigaţieiact of providence = caz de forţă majoră

1

Page 2: Dictionar englez roman termeni marinaresti

additional duty = taxe vamale suplimentareadditional freight = navlu suplimentaradmirality anchor = ancoră tip amiralitate (cu braţe fixe şi cu traversă)admirality chart = hartă marinăadmirality distance table = table de distanţe a amiralităţiiadmirality List of Lights, Fog Signals and Visual Time Signals = carte a farurilor, semnalelor de ceaţă şi a semnalelor orare vizualeadmirality list of radio signals = carte a radiofaruriloradmirality notices to mariners = avize pentru navigatori ale amiralităţiiadmirality sailing directions = cărţi pilot ale amiralităţiiadmirality tide tables = table de maree ale amiralităţiiadrift = derivat de vânt sau curentaerial = antenă radioaerial antenna = antenă exterioarăto affreight = a navlosi; a închiria o navăaffreighter = navlositoraffreightment = navlosireaft = la pupa, din pupa, spre pupa, de la pupaaft draft = pescaj pupaaft heavy = apupataft thruster = propulsor pupaaft trim = asietă pupaafter = din/dinspre pupa; la/spre pupa; înapoiafter back spring = şpring pupa înapoiafter beam = după traversafter bearing = relevment pupaafter bow spring = şpring prova înapoiafter breast rope = traversă pupaafter bulkhead = perete etanş pupaafter capstan = cabestan pupaafter draft = pescaj pupaafter end/afterend = extremitate pupaafter hatch(way) = gură de magazie pupaafter hatch(way) coaming = ramă a gurii de magazie pupaafter head spring = şpring prova înapoiafter hold/afterhold = magazie/hambar pupaafter light/afterlight = lumină de pupaafter mast/aftermast = catarg pupaafterpeak = picul pupa, afterpicafter-peak bulkhead = perete de presetupă/afterpicafter-peak tank = tancul afterpicafter perpendicular = perpendiculară pupaafter post/afterpost = etambouafter quarter line = legătură pupa, parâmă de legare pupaafter quarter spring = şpring pupa înapoiafter rope = parâmă de legare pupa; legătură pupaafter spring = şpring pupaafter spring leading aft = şpring pupa înapoiafter spring leading forward = şpring pupa înainte

2

Page 3: Dictionar englez roman termeni marinaresti

after steaming light = lumină de catarg pupaafter steering gear = instalaţie de guvernare pupaafter swim = carenă pupaafter waist spring = şpring centru înapoiaftermost = situat la pupa; cel mai din pupaaddtional risk = risc suplimentaraground = eşuat, pus pe uscatahead = înainte, în faţa;dinspre provaahead speed = viteză înainteair dragt = tiraj de aerair cushion = pernă de aerair-cushion vessel = vas pe pernă de aerair pressure = presiune atmosfericăair mass = masă de aerair scuttle = iublouair shaft = puţ de aerisire/ventilaţiealidade = alidadăto allot = a aloca, a repartizaall risks = toate riscurileall risks insurance = asigurare pentru toate riscurileall risks policy = poliţă de asigurare pentru toate riscurileall-round light = lumină vizibilăb pe între orizontul alogside = acostat cu bordul; de-a lungul bordului; bord la bordalongside landing = acostare cu bordulalongside towing = remorcaj la urechealoof = în larg; la distanţă de coastăto alter the course = a schimba de drumalternating coloured light = lumină alternativă coloratăalternating fixed and flashing light = lumină alternativă fixă cu strălucirialternating fixed and group flashing light = lumină alternativă fixă cu grup de sclipirialternating flashing light = lumină alternativă cu sclipirialternating group flashing light = lumină alternativă cu grup de sclipirialternating group occulting light = lumină alternativă cu grup de ocultaţiialternating light = lumină alternativăalternating occulting light = lumină alternativă cu ocultaţiialtitude azimuth = azimut calculat din înălţimealtitude angle = înălţime a astruluialtitude circle = vertical al astruluialtitude correction = corecţie de înălţimealtitude error = eroare de măsurare a înălţimiialtitude method = metodă a înălţimiialtitude of heavenly body = înălţime măsurătă la astrualtitude of a star = înălţime măsurată la steaaltitude of the Sun = înălţime măsurată la Soarealtitude parallax = paralaxă de înălţimealtitude rate error = eroare de calcul al înălţimiialways afloat = permanent în stare de plutire always afloat or safely aground = permanent în stare de plutire sau eşuat fără pericolamount insured = sumă asigurată

3

Page 4: Dictionar englez roman termeni marinaresti

amount of cable aut = lungimea lanţului filatamount of deviation = valoare a deviaţieiamount of helm/rudder = unghi de cârmăamount of yaw = unghi de ambardeeanchor = ancorăat anchor = la ancoră, ancoratto anchor = a ancoraanchor ahead and stern = a ancora în cap fix (cu ancorele prova şi pupa)anchor arm = braţ de ancorăanchor ball = bulă de navă ancoratăanchor bell = clopot prova/de ancorăanchor bend = nod de ancorăanchor blade = palmă/unghie de ancorăanchor bolt = bulon de ancorareanchor buoy = geamandură de ancorăto anchor by the stern = a ancora cu ancora pupaanchor cable = lanţ de ancoră; cablu de ancorareanchor chain = lanţ de ancorăanchor chain releasing device = dispozitiv de eliberare a lanţului de ancorăanchor chain shackle = cheie de împreunare a porţiunilor lanţului de ancorăanchor chamber = puţ al lanţului de ancorăanchor crown = diamant al ancoreianchor fluke = palmă de ancorăanchor gear = instalaţie de ancorareanchor ground = loc de ancoraj, loc de staţionare la ancorăanchor handling = manipulare a ancoreianchor-handling crane = macara de manipulare a ancoreianchor-handling windlass = vinci de ancorăanchor hawse = nară de ancorăto anchor head and stern = a ancora în cap fixanchor hold = forţă de ţinere a ancoreianchor lashing = boţare a ancoreianchor line/rope = parâmă/barbetă/lanţ de ancorăanchor palm = palmă de ancorăanchor shaft/shank = fus al ancoreianchor signal = semnal de ancorajanchor stock = traversă de ancorăanchor stopper = boţ de ancorăanchor watch = cart/veghe la ancorăanchor winch/windlass = vinci de ancorăanchorage = ancoraj, loc de ancorare, ancorare, staţionare la ancoră; taxe de ancorareanchorage apparatus = instalaţie de ancorareanchorage area = zonă de ancorajanchorage buoy = geamandură de ancoraj/de radăanchorage dues/duty = taxe de ancorajanchorage ground = loc de ancoraj; fund favorabil ancorăriianemometer = anemometruangle at the pole = unghi la polangle observation = măsurare a unghiului/înălţimii cu sextantul

4

Page 5: Dictionar englez roman termeni marinaresti

angle of altitude = unghi al astruluiangle of approach = unghi de venire la acostare (faţă de cheu)angle of the bow = relevment prova la ţintăangle of convergence = corecţie ortodromicăangle of drift/leeway = unghi de derivăangle of flooding = unghi de inundareangle of list/loll = unghi de canarisireangle of rudder = unghi de cârmăangle of swing = unghi de întoarcere pe ancorăto angle the rudder = a pune cârmaannual variation of declination = variaţie anuală a declinaţiei magnetice to answer the helm/rudder = a asculta de cârmăanticyclone = anticiclonapparatus = aparat, dispozitiv, instrumentapparent altitude = înălţime vizibilă; înălţime aparentăapparent daily motion = mişcare diurnă aparentăapparent day = zi adevărată/solarăapparent diurnal motion = mişcare diurnă aparentăapparent horizon = orizont aparent/vizibilapparent solar day = zi solară adevăratăapparent solar time = timp solar adevărat (local sau la Greenwich)apparent time = timp (solar) adevăratappliance = dispozitiv, instrument, instalaţieappraisal = prevenire, avertizare, apreciereapproach = apropiere, aterizareapproach area = zonă de aterizare/apropiereapproach beacon = radiofar de aterizareapproach buoy = geamandură de aterizare/acces/intrareapproach channel = pasă/canal de accesapproach fairway = pasă de accesto approach the land = a ateriza pe coastă, a se apropia de uscat approach navigation = navigaţie în apropierea coasteiapproved life buoy = colac de salvare aprobatarc of the great circle = arc de cerc mare; ortodromăarc of horizon = sector de orizontarc of visibility = sector de vizibilitateartic patrol vessel = navă de patrulare arcticăas = la fel de, precumas a fleet = alcătuind o flotăassessment = evaluare, estimare, apreciere, stabilireassignment = acordare, cesiune, transferastern = mers/marş înapoiastern going/motion = mers/marş înapoiastronomic(al) bearing = relevment astronomicastromonic(al) declination = declinaţie astronomicăastronomic(al) ephemeris = efemeridă astronomicăastronomic(al) equator = ecuator astronomicastronomic(al) fix = punct astronomicastronomic(al) horizon = orizont astronomic

5

Page 6: Dictionar englez roman termeni marinaresti

astronomic(al) latitude = latitudine astronomicăastronomic(al) longitude = longitudine astronomicăastronomic(al) meridian = meridian astronomicastronomic(al) navigation = navigaţie astronomicăastronomic(al) observation = observaţie astronomicăastronomic(al) parallel = paralel astronomicastronomic(al) position = punct/poziţie astronomic(ă)astronomic(al) position finding = determinare a punctului astronomicastronomic(al) position line = dreaptă de înălţime, linie de poziţie astronomicăastronomic(al) refraction = refracţie astronomicăastronomic(al) sight = observaţie astronomicăastronomic(al) triangle = triunghi sferic de poziţie, triunghi astronomic*to be/to lie/to ride/ to stand at anchor = a sta la ancoră, a fi ancorat*to cast/to drop anchor = a fundarisi ancora*to weigh anchor = a vira/a ridica ancora*to swing at anchor = a gira la ancoră*to heave the anchor = a ridica ancoraathwartships = transversalaurora = aurorăavailable depth = adâncime disponibilă

Bback scatter = lumină diuzăbacking = retragerebag = sacbale = balot de marfă, pachet, coletballast = balast, lestto ballast = a încărca cu balastballast sailing = navigaţie în balastbarrel = butoi din lemnbarrelhead = fund de butoibeacon = baliză; radiofarbeacon bouy = geamandură fuziformă/de iarnă; geamandură cu semn de vârfbeam = lăţimea navei, traversă de punte, traversă mobilă, traversbeam end = capăt de traversăbearing = relevmentbearing and distance = relevment şi distanţăbearing angle = relevment semicircularbearing by the sun = relevment la soarebearings = punct al navei determinat cu relevmentebelow decks = sub punte belt = colac de salvarebend = nod marinărescberth = loc de stoţionare, danăto berth alongside = a acosta cu bordul berth at the quay = dană, loc de staţionare la cheuberth deck = punte a cabinelor

6

Page 7: Dictionar englez roman termeni marinaresti

berth dues = taxe de cheiajbid = ofertăbilge = gurnă, santină; burtă de butoi; fund de magazieto bilge = a lua apă în santinăbilge and bilge = butoi pe butoi; burtă pe burtăbilge and bilge stowage = stivuire butoi pe butoibilge and cantline = sfert pe sfertbilge and cantline stowage = stiviure sfert pe sfertbilge water = apă de santinăbill = chitanţă, notă de platăbill of charges = decont de cheltuielibill of costs = decont de cheltuielibill of entry = declaraţie vamală de sosirebill of entry for provisions = declaraţie vamală de proviziibill of health = patentă/certificat de sănătatebill of lading = conosament; poliţă de încărcarebill of lading endorsed in blank = conosament andosat în albbitt = bindăblade = pană; pală; safran; paletăblast = sunetblinker = lampă Morse, lampă de semnalizare, eclipsă; proiector de semnalizareblizzard = viscol, furtună de zăpadă; vifor, vijelieblue azimuth tables = table cu azimutul aştrilorboard sling = ţapan de platformăboard wages = indemnizaţie de hranăboarding ladder = scară de pisică, scară de urcare la bordboatswain/bos’ns = şef de echipaj, nostrom bollard = baba de cheu, bolardbollard cleat = tachet de bolardbollard rig = instalaţie de legare cu babalebonded = depozitat la vamăbonded goods = bunuri din antrepozite vamaleboom = ghiu, tangon, braţ de bigăboom davit = gruie de barcăboom test certificate = certificat de probă a bigiiboom topping lift = balansină de ghiu/tangonbottom = fund; carenă; operă vie; fund de navăbottom ceiling/dunnage = paiol, paniolbottom current = curent marin de fundbottom frame = coastă de fund bottom framing = osatură a fundului naveibottom log = loch de carenă (electromecanic)bow = prova; arc provabow anchor = ancoră prova/de postbow anchor lantern = felinar de ancoraj provabow-and-beam-bearings = relevmente prova 45˚ şi travers (procedeul distanţei la travers)bow-and-quarter lines = relevmente succesivebow-and-stern mooring = ancorare în cap fix, ambosarebow bearing = relevment prova

7

Page 8: Dictionar englez roman termeni marinaresti

bow breast = traversă provabow bulb = bulb provabow buoyancy tank = tanc de balast provabow chock = ureche provabow-chock mooring pipe = nară prova (de acostare şi remorcaj)bow distance = distanţă faţă de provabow fast = legătură prova înainte, parâmă de legare prova înaintebow foremost = cu prova înaintebow heavy = aprovatbow light = lumină din bord; lumină de strai/guvernarebow lighthouse = locaş al luminii din provabow line/rope = parâmă de legare prova înainte; legătură prova înaintebow locker = magazie provabow mooring = ancorare cu provabow-on port/starboard = prova babord/tribordbow on to the sea = cu prova pe val, travers pe valbow propeller = elice provato bowse = a vira cu palanulbow spring = şpring prova înapoibow thruster = propulsor provabow-to-stern landing = acostare cu prova la pupa altei navebow to the wind = cu prova în vântbowman = om în provato bowse = a vira cu palanulbowsprit = bompresto bowse = a vira cu palanulbreeches buoy = vestă-pantaloni; colac cu pantaloni de transbordarebreakwater = dig de larg, sparge valbreast = traversbreadth = lăţimebridge = puntebridge house = comandă de navigaţie; castel centralbridge ladder = scară de acces pe puntea de comandăbridge light = luminator de puntebridge officer = ofiţer de cart pe puntea de comandăbridge rail = balustradă a punţii de comandăbridge watch = cart pe comanda de navigaţiebundle = legătură; maldăr, snop; ghem, pachetbulk = vrac; masă; volumbulk cargo = încărcătură în vracbulk carrier = vrachierbulkhead = perete etanş de navă, perete de compartimentarebunker = buncăr de cărbuni; combustibilbunker fuel = combustibil de consumto bunker fuel oil = a bunchera combustibil lichidbunkering = buncherare, aprovizionare cu combustibil bunker oil = combustibil de consumbunker oil tank = tanc de combustibilbunker supplier = furnizor de combustibil

8

Page 9: Dictionar englez roman termeni marinaresti

buoy = baliză, geamandură; flotor de semnalizarebuoy boat = balizor, navă de balizajbuoy line = parâmă de legare la geamandură; gripiebuoy mooring = geamandură de legare (ancorată la cort mort)buoy rope = saulă de geamandurăbuoyage = balizarebuoyancy = plutire, flotabilitate; emersiuneburlap = ţol, pânză de sac din iutăburst = desfăcut, plesnit (despre saci)

Ccabin = cabină de navăcable = cablucable hold = magazie de parâmecable holder = barbotincable laying = instalare a cablului submarincall = escală, intrare în port§to call at = a face escală la/încan = bidon, canistrăcan buoy = geamandură cilindrică/butoicancel = anularecancellation clause = clauză de rezilierecancelling date = dată de reziliere a contractuluican hooks = ţapan de butoaiecant = înclinareto cant = a răsturna, a se întoarce pe o partecanvas sling = ţapan de pânzăcapstan = cabestan, vincicaptain = comandant de navă în marina comercială; secund (incorect)cargo = caric, încărcăturăcargo-and-passenger ship = navă mixtă: marfă şi pasagericargo bag = sac de marfăcargo barge = şlep de marfă cargo barge ship = navă port-barjecargo boat/vessel = cargou, navă de mărfuri, navă comercialăcargo book = registru de evidenţă a mărfurilor încărcate pe magazii şi partizicargo booking = cerere de transport de mărfuricargo capacity = capacitate netă/ utilă de încărcarecargo carriage = transport de mărfuricargo carrier = cargou, navă de transport; cărăuş, transportorcargo charges = cheltuieli de încărcare a naveicargo cheker = pontator de marfă la operarea naveicargo container = container de marfăcargo container ship = navă port-containerecargo covered by bill = caric încărcat pe bază de conosament cargo damage = avariere/deteriorare a încărcăturii în timpul transportuluicargo deadweight = capacitate netă/utilă de încărcare, capacitate de încărcare marfă

9

Page 10: Dictionar englez roman termeni marinaresti

cargo deadweight tonnage = tonaj net, capacitate de încărcare marfăcargo draft/draught = coţadă de marfăcargo dues = taxe asupra mărfurilor operatecargo habdling = manipulare a mărfurilorcargo hold = magazie de mărfuri, hambar de navă, calăcargo in bulk = încărcătură în vraccargo insurance = asigurare a încărcăturiicargo lien = privilegiu de încărcare, drept de retenţie asupra mărfiicargo liner = cargou/navă de liniecargo list = listă de mărfuri, listă de încărcarecargo manifest = manifest de mărfuri încărcate pe navăcargo marking = marcare a mărfurilorcargo navicert = certificat de transport maritimcargo of timber = încărcătură de cheresteacargo oil = încărcătură de ţiţei/petrolcargo owner = proprietar al mărfiicargo plan/cargoplan = cargoplan, plan de încărcare al naveicargo stowage factor = indice de stivuirecargo tray = paletcargo underwriter = asigurator al încărcăturiicargo work = operare de mărfuri (încărcare, descărcare, stivuire)carrier = cărăuş, transportorcarrier’s risk = risc al cărăuşuluito carry = a căra, a ducecase = cutie, ladăcask = butoi metaliccattle ship = navă de transport animale viicenterline/center line = axul longitudinal; plan diametralcertificate = certificat, atestat, patentă certificate of clasification = certificat de clasăcertificate of freeboard = certificat de bord libercertificate of healh/pratique = patentă de sănătateto chafe = a freca, a uza/a încălzi prin frecarecertificate of damage = certificat de avariechain = lanţchain bin = puţ al lanţului de ancorăchain cable = lanţ de ancorăchain mail = zachain sling = ţapan de lanţchain stopper = boţ de lanţchain towing = remorcaj cu lanţ chain wail = portsartchannel = şenal, canal navigabil, pasă, trecere; strâmtoarechannel buoy = geamandură de pasăchart = hartă nauticăchart compass = roză de hartă, roză a vânturilorcharted = trecut pe hartăcharter party = contract de navlosirechart house/room = camera hărţilor

10

Page 11: Dictionar englez roman termeni marinaresti

chart insruments = instrumente de lucru pe hartăchart working = lucru pe hartăchief electrician = electrician-şefchief electrician’s mate = ajutor al electricianului-şefchief engineer = şef mecanicchief officer/mate = ofiţer secundto chock = a sprijini cu pene; a înţepenicleat = tachet de împănare; panăcloth = pânzăcloud = norcloudbank = masă de nori de joasă altitudinecloud burst = rupere de nori, ploaie torenţialăcluster light = proiector cu lumini de lucrucoal = cărbuni§coaster = cabotier§coasting certificate = certificat de cabotajcock = robinet, ventilcoil = colac, rolăto coil = a înfăşura, a răsuci; a bobinacold front = front rececold sector = sector receto come alongside = a acosta cu bordulto come full ahead/astern = a pune toată viteza înainte/înapoicompliance = conformitate, acord§condition = stareto consign = a depune, a transmite, a trimite, a predaconsignation = expediere de mărfuriconsignee = destinatar; primitor al mărfiiconsignement = consignaţie; partidă de marfăconsignor/consigner = expeditor; expeditor al mărfiiconvection = convecţiecourse = curs, drumcourse-and-bearing indicator = indicator de drum şi relevmentcourse line = linie a drumuluicourse mark = indicator de drumcourse recorder = înregistrator de drumcourse plotting = trasare a drumurilorcourse per gyro compass = drum la girocompascover = înveliş, capaccraft = ambarcaţiune, barcă, vascrane = macara de cheu, granic, craniccrane boom = braţ de craniccrate = ladă din şipcicrew = echipajcross stream = curent de traverscrutch = suport; furchetcustom = obicei, uz, uzanţăcustoms = vamă, taxe vamalecustom-clearing form = permis vamal pentru transport

11

Page 12: Dictionar englez roman termeni marinaresti

custom-house/customhouse = birou/oficiu vamal, vamăcustom-house officer = ofiţer de vamă, vameşcustom-house regulations = regulament vamal, instrucţiuni vamalecustom of the port = uz al portuluicustom office = birou/oficiu vamalcustoms officer = vameşcustom rules = regulament vamalcustoms body = organ vamalcustoms charges = taxe vamalecustoms clearance = control vamalcustoms-clearing form = permis vamal de transportcustoms debenture = certificat de restituire a taxelor vamalecustoms declaration = declaraţie vamalăcustoms duty/duties = taxe vamalecustoms-enforcement area = zonă vamalăcustoms entry = declaraţie în vamă la sosirecustoms examination = control vamalcustoms fees = taxe vamalecustoms formalities = formalităţi vamalecustoms-free = scutit de taxe vamalecustoms guard vessel = navă de supraveghere vamalăcustoms inspector = inspector vamalcustoms launch = şalupă de vamăcustoms patrol vessel = navă de patrulare vamalăcustoms schedule = clasificare vamală a mărfurilor; scală de tarife vamalecustoms seal = sigiliu vamalcustoms shipping documents = documente vamale de transportcustoms tarrif = tarif vamalcustoms warrant = permis vamal de ridicare a mărfurilor din depozitcustoms waters = zonă vamalăcustoms wharf = cheu/mol vamalcyclone = ciclon

Ddamage = avarie, stricăciunedamage by handling = avarie prinmanipularedangerous goods = mărfuri periculoasedead reckoning = estimă; punct estimatdead reckoning by computation = estimă prin calculdead reckoning by plot = estimă graficădead-reckoning position = punct estimatdead-reckoning sailing = navigaţie estimatădead-reckoning track = drum estimat trasat pe hartădeck = punte; covertădeck appliance = instalaţie de puntedeck bridge = punte a comenzii de navigaţiedeck cover = capac al gurii de magazie, bocaport

12

Page 13: Dictionar englez roman termeni marinaresti

deck crane = cranic, macara de borddeck crew = echipaj de puntedeck department = secţie puntedeck fastenings = mijloace de legare de puntedeck gang = echipă de docheri de puntedeck gear = instalaţie de punte deck hawse = nară de punte/ancorădeck head beam = traversădeck hook = guseu orizontal de puntedeck horse = cavilă pentru luat voltedeckhouse = ruf; careu pe puntea superioară; cabină a comandantuluideckhousing = suprastructură pe puntedeck light = iluminator de puntedeck load = încărcătură pe puntedeck log = caiet pentru notări de navigaţiedeck officer = ofiţer de puntedeck seamanship = practică marinăreascădeck stopper = boţ al lanţului de ancorădeck watch = cronometru de observaţii; serviciu de puntedeck watch error = stare absolută a cronometrului de observaţiideck watch time = oră a cronometrului de observaţiideck watchman = vardie de puntedeck cabin = cabină de puntedecker = marinardeck-hand = marinar de puntedeflection = deviere, abatereto deem = a considera, a socotideep sea = mare adâncă; mare largă; largul măriidemand = cereredeparture = plecare, îndepărtaredeparture from = îndepărtare de ladepression = depresiune atmosferică depth = adâncimederrick = bigă de marfăderrick crutch = suport al capului de bigăderrick kingpost = coloană-suport de bigito detail = a numi, a repartizadew = rouădew point = punct de rouădip = înclinare, depresiunedip correction = corecţie de depresiune a orizontuluito dip the tanks = a face măsurători în tancuridisbursement = platădish = vas, farfurie; fel de mâncaredisplacement = deplasamentdisplacement hull = cocă tip deplasamentdisplcement ton = tonă de deplasamentdisplacement tonnage = deplasamentdisposition = poziţie

13

Page 14: Dictionar englez roman termeni marinaresti

distance abeam = distanţă la traversdistress = sinistru maritim, naufragiu, primejdie pe maredistress call = apel de sinistrudistress light = semnal pirotehnic de sinistrudiurnal variation = variaţie zilnicădiver = scafandrudock = bazin portuar, docdoldrums = calmuri ecuatorialedrain = golire, uscare, drenaj draught/draft = pescaj; greutate a coţadei; proiect; cambie; marfă, coţadă de marfă; schiţă, ciornăto draw up = a întocmi*to be deemed = a fi consideratdredge = dragăto dredge = a draga drift = derivădrift anchor = ancoră de furtună/derivădrift angle = unghi de derivăto drift ashore = a deriva spre coastădue = cuvenit, datoratdues = taxeduly = cum trebuie, cum se cuvine, corectdunnage = material de protejare şi separare a încărcături; fardaj de protecţiedusk = crepuscul, amurgdry-dock = doc uscat

Eearth-based navigation = navigaţie cu repere terestreto ease = a fila; a slăbi o remorcă parâmăto ease the chain = a fila lanţul de ancorăeast = estebb = reflux; curent de refluxebb and flow/flood = flux şi refluxebb tide = refluxeddy = volbură, vârtejendorsement= andosareengaged in fishing = ocupat cu pescuitul, în curs de pescuitengine = maşină, motorengine hatch = spirai de maşinăengine man = motoristengine room = compartimentul maşiniiengine shaft = arbore principal, arbore cotit ensign = drapel, stindardto ensure = a asigura, a garantato entail = a atrage după sine, a cauza, a determinaexcise = accizăto exonerate from = a scutieye of storm = ochiul furtunii

14

Page 15: Dictionar englez roman termeni marinaresti

Ffall = curent de palancfalling snow = ninsoarefan = ventilatorto fasten = a amara, a volta, a legafairway = şenal navigabil, pasă de navigaţie, canal navigabil, pasă de accesfeature = particularitate, reper costierfender = apărătoare, tranchetfirst mate = ofişer secundfishing vessel = navă de pescuitfittings = accesorii de navă, garnituriflag = pavilionflashing light = lumină cu sclipirito float = a pluti; a scoate de pe uscat floatage = flotabilitatefloating anchor = ancoră de furtunăfloating dock = doc plutitorfloating ice = sloiuri în derivă; gheaţă plutitoarefloating light = far plutitor, geamandură luminoasăfloor = varangăto flush = a se înroşifog = ceaţă, negură, pâclăfog bank = banc de ceaţăfog bell = clopot de ceaţăfog-bound = imobilizat din cauza ceţiifoghorn = corn de ceaţăfog signal = semnal fonic de ceaţăfore = spre prova; înainte, în faţăfore-and-aft = de la prova la pupa, longitudinalfore-and-aft sail = velă auricăforecastle = teugă, castel provaforecastle deck = punte a teugiiforedeck = punte provaforeman = şef de echipăforemast = arbore trinchet foresail = trincă, velă de trinchet forestay = strai provafore top = gabier micfore top gallant mast = arbore zburătorfore yard = verga trinchetforklift = cărucior/elevator cu furcăforward breast line = traversă provaforward spring = şpring spre înaintefow = curgere, flux, curs, debitfresh breeze = briză recefresh water = apă dulcefront = front

15

Page 16: Dictionar englez roman termeni marinaresti

fuel oil = combustibil lichidfully = pe deplin, cu totul, cu desăvârşirefunnel = coş

Ggale = furtunăgangway = schelă de bord/ de acces pe navăgasket = garnitură, manşon; sachet, baierăgauge = măsurăto gauge = a măsuragear = mecanism, dispozitivground = fund de mare, natura fundului măriiguard = vardie, pazăgust = rafală

Hhail = grindinăhalf ahead = jumătate înainte halo = nimb, aureolăto handle = a manevrahandling = conducere/manevrare a naveiharbour = portharness = echipamen/haine de lucruhatch = gură de magaziehatch boards = panouri de acoperire (mingini)hawse = narăhawse-hole = gură de narăhawser = parâmă, cablu, otgonhead = prova head line = parâmă de legare provahead light = lumină de catarg provato heave the anchor = a ridica ancorato heave up = a vira, a recuperaheavy rainstorm = furtună cu averse puternice de ploaieto heel = a (se) carenahelm = cârmă, timonăhelmsman = timonierhigh seas = largul măriihoist = coşadăhold = magazie, hambarhoop = cerc de butoihorse latitudes = zonă de calm de la nord de Alizeehose = furtun, manicăhull = corp de navă, cocă, osaturăhundredweight/cwt = quintal (45,359 kg)hurricane = uragan, furtună, vânt puternic

16

Page 17: Dictionar englez roman termeni marinaresti

Iice breaking = spargere de gheaţăice cake = sloi de gheaţăto impair = a deteriora, a strica; a împiedica, a stânjeniin agreement = de acordin compliance with = în conformitate cuin bilge and cantline fashion = stivuire sfert pe sfertinconspicuous = inobservabil, greu de remarcatin doubt = în dubiuinland = interior, interninland waterways = căi de navigaţie interioarăinner = interior, ascunsinshore = la ţărm, aproape de ţărm, costier, de coastăinshore navigation = cabotaj, navigaţie costierăin sight = vizibilinvoice = factură

Jjack-knife = cuţit de buzuner, briceagjack ladder = scară de pilotjacksatff = baston de pavilion provajettison = bunuri aruncate peste bordjetty = dig de larg; debarcader

Kkeel = chilăknot = nod; nod marinăresc

Lladder = scarălake = lacland = uscat, ţărm, pământto land = a acosta, a trage la malland breeze = briză de uscat/de noapteland mark = reper costierlane = coridor, drum navigabil, bandă de circulaţielantern = felinarlashing = legătură; parâmă, socar; amarare, amarajlaunch = şalupăto lay = a pune, a aşezaleak = spărtură; gaură de apăto leak = a (se) scurgeleakage = scăpare; scurgereleak-proof = ermetic

17

Page 18: Dictionar englez roman termeni marinaresti

lee anchor = ancoră nefundarisită, ancoră de sub vântlee board = derivor laterallee shore = coastă de sub vântlee side = bord de sub vântleeward = sub vântleeway = derivălength = lungimelength overall = lungimea peste totletter of guaranty/indemnity = scrisoare de garanţielimit = limită, margine, hotarlighthouse = farlights and shapes = lumini şi semnelimitation = limitare, mărginireline = parâmă, saulălines = carmaceload = încărcăturălog = loch, jurnal de bordlog book = jurnal de bordlook aut by sight and hearing = veghe vizuală şi auditivălook-aut = vigilenţă, atenţie, băgare de seamă; veghelubrificating oil = lubrifiantluff = margine de învergareto luff = a veni în vântluff tackle = palanc simplu

Mmachinery = instalaţie mecanică, maşină, mecanismmade course = drum adevăratto make good = a naviga pe un drum bunmargin = toleranţă; plusmast = catarg, arboremast band = cerc de coloanămast cap = butucmaster = comandant, căpitan de vas comercialmasthead = vârf de catargmast hole = etambreu de arboremasthead light = lumină de catargmate’s receipt = ordin de ambarcomean of transportation = mijloc de transportmeridian = meridian, zenitmidships = la mijlocul navei, cuplu maestrumine clearing = deminaremineclearance = deminaremine lifting = deminareto mistake for = a confunda cu, a lua drept*to be mistaken for = a fi confundat cuto moor = a se lega, a acosta, a amara, a afurcamoorage = acostare, amarare, afurcare; loc de ancorare, ancoraj

18

Page 19: Dictionar englez roman termeni marinaresti

mooring mast = stâlp de ancoraremooring buoy = geamandură de ancorare

Nnarrow = trecere îngustănarrow channel = trecere îngustănavigation mark = reper de navigaţieneglect = neglijenţănon-displacement craft = ambarcaţiune/construcţie fără pescaj notice of readiness = aviz de punere a navei la dispoziţienot-under-command ship = not-under-command lights = nozzle = vârf, ştuţ

Ooar = vâslă, ramăoccluded depression = depresiune ocluzăoffshore = departe de ţărm/coastă; din largoil = ţiţei, petrolon end = în picioare, perpendicularon the high seas = în largul măriiopen sea = mare largă/liberăordinary = obişnuit, normal, uzualordinary seaman = marinar necalificatordinary practice of seamen = bună practică marinăreascăore = minereuounce/oz. = uncie (31,103 g sau 28,349 g)outer = exterior, din afarăto overtake = a ajunge din urmă, a depăşiowner = proprietar

Ppacking = ambalajpaints = vopsele, pituriparcel = pachet, coletpendant = mandar simplu, cablu de vinci; flamurăpennant = flamură, fanionto pick up = a ridica, a strânge, a scoatepilot = pilotto pilot = a pilotapilotage = pilotage, pilotarepilot boat = pilotină, navă de pilotaj pilot house = timonerie, camera pilotuluipiloting = pilotaj, pilotarepilot jack = pavilion de pilot

19

Page 20: Dictionar englez roman termeni marinaresti

pilot ladder = scară de pilotpilot vessel = navă de pilotajpitch = pas al elicei; tangajpitching = tangajpivoting point = punct giratoriuplank = scândură, dulapplotter = echer de navigaţieplotting = lucru pe hartăpoop = dunetă, pupaport = babord, la babord; port, oraş cu portto port! = cârma stângaport aft = pupa babordportage = transport, transportare; taxă de transport, navlu; zonă între apele navigabile peste care se face transbordarea mărfurilor sau a vaselor miciporthole = sabord, hublou; fereastră de ventilaţie/aerisirepound¹/sovereign/quid = liră sterlinăpound²/lb = livră, funt (0,373 kg sau 0,453 kg)power boat = barcă cu motorpower craft = vehicul motorizatpower drive = acţionare mecanicăpower-driven vessel = navă cu propulsie mecanicăprevailing = curent; existenţăto proceed = a merge, a se deplasato propel = a propulsa, a pune în mişcare, a împingepropeller = propulsor, elicepropeller fan = ventilator cu elicepulley = roatăde transmisie, scripete, troliupump man = pompagiupump room = sala pompelorpump well = puţul pompeito put her nose into the wind = a veni cu prova în vânt to put the barrels on their ends = a aşeza butoaiele în picioare

Qquadrant = sector de cârmăquarantine = carantinăquay = cheu, debarcader, cheito quote = a cita; a menţiona; a fixa

Rracon/radar racon = far cu radar/de radiolocaţie, radiofar cu răspunsradar bearing = relevment radarradar reflector buoy = geamandură cu reflector pasivradar responder buoy = geamandură cu reflector radar activraider = navă de radă, navă în cursărail = şină, balustradă, copastierainbow = curcubeu

20

Page 21: Dictionar englez roman termeni marinaresti

rain shower = aversă de ploaierainstorm = vijelie, furtună cu ploaierange = bătaie, rază de acţiunerate of exchange = curs valutar de schimbrelative bearing = relevment provareplenishment = reumplere, completare, reaprovizionarerestricted visibility = vizibilitate redusăretail = en detailretail trade = comerţ en detailto ride = a înfrunta valurile/furtunato ride easy = a nu avea tangaj mare în timpul staţionării la ancorăto ride hard = a avea tangaj puternic la ancorăridge = creastă, culme, coamă right ahead = chiar din/în faţă, de la provaright aft = de la pupa; drept în puparight-handed propeller = elice pas dreaptariver = râu, fluviuroadstead = radăroll = ruliu; mişcare de ruliurolling = cu ruliu; de/cu hulărolling chock = chilă de ruliurolling rope = cablu la macara de ruliurolling tank = cisternă/tanc de ruliurope = parâmărope ladder = scară de frânghierope sling = ţapan de parâmăto rot = a putrezi, a se strica; a rata, a pierderoute = rută, drumrudder = cârmărule = regulă to rust = a rugini

Ssafe speed = viteză de siguranţă safety-belt = centură de salvare sail = velă, corabie, navigaţieto sail = a navigasailing line = şenalsample = mostrăsand bank = banc de nisipsandstorm = furtună de nisipscales = balanţă, cântarscatter = risipire, difuzare score = urmă, semn; zgârieturăto score = a marca; a zgâria; a estimato scratch = a zgâriascrew = elicesea bank = ţărm de mare, coastă

21

Page 22: Dictionar englez roman termeni marinaresti

sea bed = fund de maresea breeze = briză de mare/zisea-coast = coasta mării, litoralsea craft = vas, navă, ambarcaţiuneseafarer = marinar, navigatorsea floor = fund de maresea foam = spuma mării/valurilorsea fog = ceaţă marinăsea gauge = pescaj, sondăsea-going = maritim, de mare; navigant, de navigaţieseagoing vessel = navă maritimăsea green = verde marinsea keeping ability = calităţi nauticesea letter = permis de navigaţiesea ladder = scară de pisică/furtunăsea lanes = drumuri maritime recomandatesea lashing hook = cârlig de amararesea levee = dig maritimsea level = nivel al măriisea lock = ecluză maritimăsea mark = reper costier de navigaţiesea mile = milă marinăsea ore = alge marinesea passage = traversadă maritimă/oceanicăsea perils = pericole/riscuri ale măriisea pilot = pilot maritimsea port = port maritimsea protest = protest de maresea report = raport de mare cu evenimentele principale din timpul călătorieisea rim = linia orizontului; suprafaţă a măriisea road/route = cale/rută maritimăsea rolling = hulăsea room = spaţiu de manevrăsea service = serviciu maritimsea ship = navă maritimăsea sgipbuilding = construcţii de nave maritime; construcţii navalesea shipbuilding yard = şantier de construcţii maritime/navaleseashore = coastă maritimă, ţărmsea-sick = care suferă de rău de maresea-sickness = rău de maresea side/seaside = ţărm de mare, coastă maritimă, litoralsea state = stare de agitaţie a măriisea stock = rezervă de voiaj/marş (combustibil, apă, alimente)sea stores = provizii şi materiale de bordsea trade route = drum comercial maritimsea travel/trip = călătorie pe mareseaward = dinspre mareseawards = către/înspre mare, în direcţia măriiseaway = pasă; cale maritimă; mare deschisă, larg

22

Page 23: Dictionar englez roman termeni marinaresti

seaworthiness = navigabilitatesea watch = card la ancorăseaworthy = în bună stare de navigabilitateseine = năvod, setcăseparation zone = zonă de separareseparation line = linie de separareto service = a deservi, a întreţineto set adrift = a rămâne în derivăto set afloat = a lăsa la apă, a lansato set the anchor = a fundarisi ancorato set a course = a lua un drum, a trasa drumul navei pe hartăto set the flag = a ridica pavilionulto set off = a pleca în voiaj, a ieşi din portto set off the course = a se abate de la drumto settle accounts = a încheia socotelileto sew = a drena; a coasesewage = ape uzate, deşeurishaft = arbore/ax al eliceishallow = fund mic; ape mici; întinsăturăshank = fus al ancoreishape = formă, semn de vârfshell = bordaj exterior, cocă, corp de navăshelter = adăpostshift = abatereto shift = a schimba dana de acostareshipper = încărcătorshipment = încărcare, încărcătură; partidă de marfă încărcată pe navăshipping note/order = aviz de expediţieshipwreck = naufragiu, epavă shoal = banc, întinsătură, fund micshore = coastă, ţărmshortage = lipsăshovel = lopatăto shove off = a îndepărta/ a desprinde (o barcă) de ţărm/cheu/navă sick-flag = pavilion de carantinăside = parte, bordsidelights = lumini laterale, limini din bordurisight = vedere, privire; observaţie astronomicăsight-bar/sight rule = alidadăsight distance = vizibilitate; rază vizualăsignal lights = semnale luminoase;balizăsling = praştie, aruncare; laţ; sapan, ţapanto slacken speed = a înetini, a reduce vitezasnow blast = viscol, viforniţă snowfall = ninsoare, cădere de zăpadăto soil = a murdări; a pătasound¹ = sunetsound² = solidsounder = sondă

23

Page 24: Dictionar englez roman termeni marinaresti

sounding = sondaj, măsurare a adâncimiisound-signalling appliances = dispozitiv de semnlizare sonorăspan = labă de gâscăspare anchor = ancoră de rezervăspeed = vitezăspill = vărsare; patăto spill = a vărsa un lichid, a risipispill cleanage = curăţare a peteisplice = matisire; îmbinare; nodto splice = a matisisquall = gren, vijelie, furtună; hulă sqaure-rigged vessel = navă cu vele pătratestack = rând; gramadă; stivă de un rând; coş al naveistarboard = tribordstarboard lam/lantern = felinar tribordstatement of facts = istoric al operării naveistation = port, gară maritimăstation lights = lumini de poziţiesteep = abruptto steer = a conduce, a pilota; a gira, a cârmisteerer = timonier, pilot, cârmacisteering = guvernare, manevrabilitatesteering and sailing rules = reguli de drumsteering by the land = guvernare după repere costieresteering (engine) flat/room = camera cârmeisteering gear = instalaţie de guvernaresteering light = lumină de guvernaresteering qaulities = calităţi manevrieresteering repeater = repetitor de drum/guvernaresteering wheel = timonăstem/stempost = etravăstern = pupastern bench = banchetăstern frame = etambousternmost = cel mai apropiat de pupasternpost = etambousterway = viteză înapoistern anchor = ancoră pupastern foremost = cu pupa înaintestern fast = legătură pupastern ward = de pupa, îndreptat spre pupasternwards = spre/către pupastevedore = stivatorstevedore gang = echipă de docheri stivatoristevedoring crew = echipă de stivatoristevedoring charges = cheltuieli de stivuirestock = traversă de ancoră; ax de cârmăstopping distance = distanţă de oprirestorage = depozitare

24

Page 25: Dictionar englez roman termeni marinaresti

store = rezervă de bord, proviziistores = provizii, materiale de bordstorehouse = depozit, magazieto stow = a stivui, a amarato stow the anchor = a pune ancora la poststowage = stivuirestowage capacity = capacitate a naveistowage factor = indice/factor de stivuireto strike the bell = a bate clopotulstump = buşteanto submerge = a afundasubmerged = imerssump = puţ de drenajsunk = scufundatsunrise = răsăritsunset = apussupplier = furnizorsupplies = proviziisupply = aprovizionare, alimentareto supply = a aprovizionasurvey = inspecţie de registrusurvey certificate = certificat de inspecţiesway = balansswaying = ruliuto sweep = a măturasweepings = măturătură de marfăswell = hulă, valuri de hulăswept = dragatswing = giraţieto swing against the rudder = a se canarisi în bordul opus punerii cârmeito swing off the course = a se abate de la cursul stabilit

Ttackle = greement, palanc; unealtă, sculăto tackle = a lega funiitackle fall = curentto taint = a infecta, a polua; a se strica, a se alteratainted = alterat, stricat; pătat, mânjitto take aboard = a îmbarca, a luat la bordto take reckoning = a determina punctul estimat al naveito take sights = a lua înalţimi la aştriito take soundings = a lua sonde, a sondato take a tow = a lua la remorcă, a lua remorca/parâma de remorcaja take ullage = a măsura ulajul, a lua ulajetally = socoteală, potrivire a conturilortallyman = pontatorto tamper with = a umbla la, a deschidetank = tanc

25

Page 26: Dictionar englez roman termeni marinaresti

tank freeing = golire a tanculuitank cleaning = spălare a tancurilortarpaulin = tendă, prelatătear = uzură, roaderetendered notice of readiness = notis/avizare de navă „gata de operare”depus(ă)termination = capăt, limită, extremitateterms and conditions = clauze şi condiţiithole = furchetthole pin = cui de furchetthrough = prin, printre; peste; directthrough route = cale directă de accestidal amplitude = amplitudine a mareeitide = mareetier = rând; strat; paiol de marfătiller = fusul cârmei, cârmă; tirant, bielătiller chain = lanţ al cârmei, lanţ de guvernaretiller rope = odgon/cablu al cârmeitimber = cherstea, material lemnosto tom up = a fixa prin înţepeniretonnage hatch(way) = deschidere de tonajtop mark = semn de geamandurătopping lift = balansină a bigii/piculuitop uppermost = stivuit în picioaretow = remorcher, navă-remorcher; remorcă, parâmă de remorcajto tow = a remorcato tow abreast/alongside = a remorca la urecheto tow aft = a remorca de pupato tow ahead = a remorca de provatowboat = remorcher, navă de remorcajto tow from amidships = a remorca la urechetow cable/rope = remorcă, cablu de remorcajtowed = remorcattowing = remorcajtowing light = lumină de remorcajtraffic = circulaţie, trafictraffic lane = bandă de circulaţietraffic flow = direcţie a traficului, flux al traficuluitraffic separation scheme = schemă de separare a traficuluitrawler = traultray = tavă; platformă de încărcaretrim = asietă, diferenţă de pescaj, înclinare longitudinalăto trim = a orienta, a îndrepta, a echilibra încărcăturatug/tugboat = remorchertugee = navă remorcată

Uullage = ulaj, spaţiu neumplutultrasonic depth finder = sondă ultrason

26

Page 27: Dictionar englez roman termeni marinaresti

under keel clearence = adâncime sub chilăunder way = în mers, în mişcareupper deck = punte superioarăupsea = cu valuri din prova

Vto veer = a fila lanţul de ancora, parâmaveering = girarevessel = navă eşuatăvessel aground = navă eşuatăvessel not under command = navă care nu este stăpână pe manevra savessel restricted in her ability to manoeuvre = navă cu capacitate de manevră redusăvictuals = hrană, provizii, alimenteto victual = a aproviziona cu hrană; a (se) hrăni

Wwardroom = careu al ofiţerilorwarehouse = depozit, antrepozitwatch officer = ofiţer de cartwater craft = ambarcaţiunewatertight = etanş la apăweight = greutateto weight = a cântăriwell = puţ de santinăwharf = cheu, debarcader, ponton, şantier navalwheel = roată, timonăwheel steering = timonăwheelhouse = timoneriewhistle signal = semnal cu fluierulwholesale = en groswholesale trade = comerţ en groswild = nemanevrabil, greu de guvernatwinch = vinciwinch barrel = tambur al vinciului de ancorăwind = vântwindage = partea expusă vântuluiwindlass = troliu, vinci de ancorăwindward = bord din vânt; în bordul din vânt; în vântwire = parâmă metalică; sârmăwith respect to = cu privire lawreck = naufragiu; sinistru maritim; navă naufragiată

Yyard = yard; şantier navalyaw = ambardee

27

Page 28: Dictionar englez roman termeni marinaresti

yoke = brăţară, eche rotundă

Zzenith = zenitzone = zonă, regiune, fâşie

28