Chất thải rắn

  • View
    204

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Chất thải rắn

1. L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn Chuyn 8: Cht thi rn TRNG I HC KIN TRC NNG KHOA XY DNG GVHD: Nguyn Th Khnh Ly Nhm 8: L Duy Bnh Nguyn Th Gip V Hong Phng Nam Hunh Xun Trung T Duy Tng MI TRNG TRONG XY DNG 2. www.trungtamtinhoc.edu.vn L do chn ti: t vn Ni dung Kt lun kin ngh Lin h sinh vin4 1 2 3 Vit Nam hin nay, tnh trng nhim mi trng ngy cng tr nn trm trng v ph bin dn n suy thoi mi trng c bit l ti cc th ln lng cht thi rn ang ngy cng gia tng. Mc d nhiu nh my x l cht thi c xy dng nhng tnh trng vn cha c ci thin. Dn : 3. www.trungtamtinhoc.edu.vn Lng cht thi rn pht sinh trn ton quc c tnh khong 15 triu tn/nm, trong khong hn 150.000 tn l cht thi nguy hi (theo bo co din bin mi trng Vit Nam nm 2004). Vic x l nhim mi trng v qun l nguy c nhim mi trng do cht thi gy ra ang tr thnh vn cp bch ca cng tc bo v mi trng nc ta hin nay. t vn 1 4. www.trungtamtinhoc.edu.vn Khi nim Ni dung2 Cht thi rn (CTR) l ton b cc loi vt cht khng phi dng lng v kh c con ngi loi b trong cc hot ng kinh t x hi ca mnh. 5. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2004 Hin trng Ni dung2 Theo bo co din bin mi trng Vit Nam - Lng CTR pht sinh trn ton quc c tnh khong 15 triu tn/nm. - Trong khong hn 150.000 tn l cht thi nguy hi. Con ngi thi ra 720 t tn rc thi hng nm. Ti cc nc pht trin mi ngi dn thi ra t 300-500 kg rc mi nm ( 1-1,3 kg/ ngy). 6. www.trungtamtinhoc.edu.vn Hin trng Ni dung2 Lng nhm b i trong 3 thng ch to ton b my bay nc M. Lng thy tinh b i trong 2 tun cht cao bng trung tm thng mi quc t (412m). Lp xe t b i trong 1 nm qun quanh hnh tinh 3 ln. Cc da b i trong 1 nm phc v 6 ba n cho ton nhn loi. Lng vi b i trong 1 nm nu ni li ln xung mt trng 7 ln. Mi gi b i khong 2,5 triu chai l cht do khng s dng li. 7. www.trungtamtinhoc.edu.vn Ni dung2 H gia nh Khu thng mi Cng s Xy dng Khu cng cng Ngun gc pht sinh CTR Cc trm x l nc thi 8. www.trungtamtinhoc.edu.vn Ni dung2 nh hng ti mi trng nc nh hng ca CTR i vi mi trng - Lm tc nghn ng nc lu thng. - Gy mi hi thi, gy ph dng ngun nc lm cho thy sinh vt trong ngun nc mt b suy thoi. - CTR phn hu v cc cht nhim khc bin i mu ca nc thnh mu en, c mi kh chu. 9. www.trungtamtinhoc.edu.vn -Gy chy n do s tch t ca cc cht kh trong khu vc kn.. -Gy kh chu do mi hi thi t cc bi rc sn sinh ra cc kh NH3, H2S, CH3. -Gy hiu ng nh knh do s pht sinh ca CH4v CO2. nh hng ti mi trng khng kh Ni dung2 nh hng ca CTR i vi mi trng 10. www.trungtamtinhoc.edu.vn Ni dung2 nh hng ca CTR i vi mi trng nh hng ti mi trng t -Ti nilon ln vo t s ngn cn xy i qua t, gy thoi ha v gim ph ca t. -Cht c t trong t thm nhp vo c th ngi theo chui thc n. - nhim t ko theo nhim ngun nc ngm. 11. www.trungtamtinhoc.edu.vn nh hng ti sc khe ca con ngi Ni dung2 nh hng ca CTR i vi mi trng -L mi trng nui dng cc vt ch trung gian ly bnh cho con ngi. -Phn loi rc khng ng gy nguy him cho cng nhn v sinh, ngi bi rc, c bit l i vi rc thi y t. -Mi hi, cc cht kh pht ra t bi rc gy ra cc bnh v phi v h hp cho con ngi. 12. www.trungtamtinhoc.edu.vn Ni dung2 Cc phng php x l cht thi rn Phng php t cht thi rn -L qu trnh oxi ha cht thi nhit cao bng oxy ca khng kh -C th gim th tch cht thi xung 85-95% u im: -Thu hi nng lng, x l c cc cht thi nguy him c th t c. -Nguy c nhim nc ngm t hn chn lp rc. -X l nhanh v t tn din tch. Nhc im - Chi ph x l cao. - Gy nhim khng kh. 13. www.trungtamtinhoc.edu.vn Ni dung2 Cc phng php x l cht thi rn Phng php x l sinh hc rc thnh phn Compost hiu kh ym kh -L qu trnh hu c t rc hu c - gim khi lng v th tch cht thi -Sn phm phn compost dng b sung cht dinh dng cho t -Da trn s hot ng ca cc vi khun hiu kh i vi s c mt ca oxy. - Cc vi khun gy bnh v cn trng b phn hy do nhit tng cao. -Nh vo s hot ng ca cc vi khun ym kh, khng i hi chi ph tn km. -Nhiu nhc im: thi gian phn hy lu (4-12 thng), cc kh sinh ra t qu trnh phn hy gy mi kh chu. 14. www.trungtamtinhoc.edu.vn Kt lun kin ngh3 Kt lun -Hng ngy con ngi thi ra mt lng cht thi rn rt ln bao gm cht thi rn sinh hot t cc h gia nh ring l, chung c , ch , nh hng khch sn , cng s trng hc , v cht thi rn xy dng. - Gy ra nhng nh hng nghim trng n mi trng v con ngi nu nh khng c x l mt cch hp l. Kin ngh V tuyn truyn gio dc: - Tng cng tuyn truyn trn cc phng tin thng tin i chng cng nh gio dc v mi trng. - M t tuyn truyn, pht ng n tn t chc, tng h dn, nh trng v tng c s sn xut kinh doanh 15. www.trungtamtinhoc.edu.vn Kt lun kin ngh3 Kin ngh V qun l nh nc: -Sm ban hnh cc lut l v chnh sch quy nh ngi dn phi thc hin. -Tin hnh x hi ho h thng qun l CTR. -Cn c s phi hp tt ca cc c quan chc nng, huy ng sc mnh tng hp thc hin tt d n phn loi CTR ti ngun. V k thut: -Phn loi rc ti ngun -Thu gom s cp, trung chuyn v vn chuyn. -Trm phn loi v x l rc thi. 16. www.trungtamtinhoc.edu.vn Lin h sinh vin4 i vi sinh vin chuyn ngnh xy dng cu ng 17. L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn Ti liu tham kho: -Bo co din bin mi trng Vit Nam nm 2004. -Mi trng v nhim (nh xut bn Gio Dc, H Ni, 1995). -Tp ch ti nguyn v mi trng. - tailieu.vn - google.com 18. L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn Cm n c v cc bn lng nghe!