Vì sao chè Tân Cương Thái Nguyên ngon nhất?

  • View
    155

  • Category

    Food

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chè Tân Cương Thái Nguyên thơm ngon nổi tiếng, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Khi nhắc đến chè mọi người nghĩ ngay đến chè tân cương thái nguyên. Vì đâu mà chè tân cương nổi tiếng khắp cả nước như vậy. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Tân cương, kinh đô của chè Thái Nguyên.

Text of Vì sao chè Tân Cương Thái Nguyên ngon nhất?

  • 1. V sao ch Tn Cng Thi Nguyn ngon nht - www.chebupthainguyen.com www.chebupthainguyen.com

2. Ch Tn Cng Thi Nguyn c sn - www.chebupthainguyen.com Ch Tn Cng Thi Nguyn thm ngon ni ting, c nhiu du khch trong v ngoi nc bit n. Khi nhc n ch mi ngi ngh ngay n ch tn cng thi nguyn. V u m ch tn cng ni ting khp c nc nh vy. Chng ta hy cng tm hiu v Tn cng, kinh ca ch Thi Nguyn. 3. V tr vng sn xut ch tn cng Thi nguyn - www.chebupthainguyen.com Tn Cng l mt x ngoi thnh pha ty Nam ca thnh ph Thi Nguyn. 3 x chnh nm trong vng ny: x Tn Cng, Phc Xun v Phc Tru c tng din tch 48,618 km, nm vng ngoi thnh pha ty ca thnh ph Thi Nguyn, l cc x thuc vng trung du bn sn a, xen k c nhiu thung lng hp, bng phng; c sng Cng chy qua a bn. Ba x gip hoc nm gn H Ni Cc v nm pha ng ca dy ni Tam o. Chnh v nm trong vng trung du bn sn a cho nn cnh sc vng ch Tn Cng v cng tuyt sc. i ch ni tip i ch xanh ngt. Bn di l cc dng sui mt lnh, to nn cnh sc sn thy hu tnh nh tranh v. Kh hu Tn Cng cng v cng trong lnh v sch s. Do cch xa khu vc trung tm thnh ph nn khng h cm thy khi bi, nhim. Cy xanh nhiu, phong cnh thong, nc trong lnh to nn v ngon ngt ca ch thi nguyn. 4. Th nhng vi ch tn cng c sn Thi Nguyn - www.chebupthainguyen.com V t ai, t Tn Cng c cho l c cha nhng nguyn t vi lng vi t l ph hp thuc quyn c hu ca cy ch, c hnh thnh ch yu trn nn Feralitic, macma axt hoc ph sa c, ct; c pH ph bin t 5,5 n di 7,0, thuc loi t hi b chua. V kh hu, vng tiu kh hu pha ng dy ni Tam o cao trn di 1.000m so vi mc nc bin c cho l iu kin l tng cho phm cht ch c hon thin. Cc nh khoa hc c bit quan tm n yu t bc x nhit ti khu vc, tng bc x nhit l 122,4 kcal/cm2/nm, trong lng bc x hu hiu l 61,2 kcal/cm2/nm u thp hn so vi ch khc, v y chnh l yu t quyt nh n cht lng ch Tn Cng Thi Nguyn. Do c iu kin t nhin thun li cho cy ch sinh trng v pht trin, t lu Tn Cng c bit n nh mt vng ch ni ting ca Vit Nam. Cho n nay, sn phm ch Tn Cng Thi Nguyn c xut khu i nhiu nc nh: Php, Iran, Iraq, Algrie, Nht Bn, Hoa K v cc nc khc. 5. Chm sc v ch bin ch bp tn cng Thi Nguyn - www.chebupthainguyen.com V Nguyn liu: ch Tn Cng Thi Nguyn Thng Hng, c ch bin bng phng php th cng gia truyn, 100% t nguyn liu ch c sn Tn Cng, sau khi sao sy vn gi nguyn c hng v ch Thi Nguyn. V c im: Khi thng thc, tr c v cht du, thm mt vi mu nc trong, xanh, vng, sng v snh, mang c trng ring c ca vng ch c bit ny. Cch thu hi v ch bin sn phm: Cc bp ch c tuyn chn k lng theo tiu chun 1 tm 2 l v c ch bin hon ton th cng nhng vn m bo tiu chun ch sch v an ton theo Tiu chun Quc T UTZ u tin ti Vit Nam. 6. Cch pha v thng thc tr tn cng thi nguyn - www.chebupthainguyen.com Cch pha tr: Trc khi pha tr, nn trng m bng nc si. Cho 6 - 7g ch vo m c dung tch khong 150ml. Ch nc si khong 90 n 95 vo hm trong thi gian 3 - 5 pht. Rt nc ra chn bn s c thng thc mt tch tr mang m hng v ch thi nguyn ngon. Thng thc tr: Chit ra chn thng thc. Ch c th gy bng do nc nng. Khng nn ngm b tr trong m qu 15 pht, khi thng thc xong, tt nht nn chit ht nc tr trong m, ch li b. Mi m tr c th s dng 2 - 4 ln nc hoc ty theo nhu cu ca bn s dng. 7. Ch xanh tn cng Thi Nguyn tt cho sc khe - www.chebupthainguyen.com Ch Tn Cng Thi Nguyn l loi thc ung tt cho sc khe, sn phm c sn xut vi 100% nguyn liu ti vng Ch Tn Cng Thi Nguyn - Ni y c v nh mt c sn Thin Ph ch c ti vng t Tn Cng Thi Nguyn. Sn phm c gia nh sn xut v pht huy truyn thng vi nhiu nm kinh nghim. Sn phm ch Tn Cng ni ring, tr xanh ni chung l loi thc ung truyn thng ca ngi dn Vit Nam v chu t hng ngn nm qua, ngy nay tr xanh cn ph bin sang tn cc Chu lc khc nh: Chu M, Chu u... Vi nhng cng dng c bit trong bo v sc kho con ngi, che thai ngy cng c nhiu ngi a chung v n c tinh ch di rt nhiu dng thc phm, ung khc nhau. Mi bui sng sm thc dy, bn c th n sng ri nhm nhi mt tch tr s lm m lng v tnh to hn cho mt ngy lm vic bn rn. Tc dng ca Tr xanh: Tr xanh c cha rt nhiu cht chng oxi ha, c tc dng ngn nga ung th, tng cng h thng min dch, gim cn.. 8. Quy cch ng gi ch c sn tn cng thi nguyn - www.chebupthainguyen.com Sn phm 100% nguyn liu c thu hi t vng Tn Cng - c sn ch Thi Nguyn. Hng v: Tr khi ung c v cht du, mi thm mt vi mu nc trong, xanh, vng, sng v snh, l c trng ring bit ca vng Ch Tn Cng c bit ny. Khi lng: 250gr 500gr 1000gr/ 1 ti (tr ht chn khng hoc theo yu cu khch hng). Mu sc ti: Mu vng Hn s dng: 6 thng k t ngy sn xut. Xut x: Tn Cng Thi Nguyn. Cch bo qun: Sn phm bo qun ni kh ro, thong mt, trnh nh nng mt tri trc tip. Sn phm sau khi m bao b, nn s dng ht trong vng 30 ngy. 9. BN CH THI NGUYN NGON CHNH GC http://www.chebupthainguyen.com