דף נוסחאות ורוניקה -יבגני

  • View
    316

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

: * " , '.* ) , !(. % =001 ' '/ . ) !(: S P" :

2 E + S K , K 1ES K 2, E + P K1

1: - ..= 011/= ,Da110. Tyr-tyrisine, Thr-Threonine, Asn-aspargin, Gln-glutamine .-Glu- gltamat coo-, Asp- aspartat coo . D L .L ) N-term .(C-term : .

.

Ka

K : + AH A + Ha

V

- ] [P, - 0.

V

] [S , . 1 K : E- S 1- K P -K2. Km " ES E+S . , .

A pH = PK a + log AH " " .

:

- )(.

KM

2K + K 1 = 1K

.. 5.2=pH 1+ = 3/2 0 + 1+ = ./in pH 2.5 total -COO- COOH 2 " 2 ' - COO ' COOH 3/2-. 5.2 2.2 = 3/2- = log [COO-/COOH] 0.3 = log [COO-/COOH] invers log 0.3 = 1.99m = 2 charge

8= pH

8= PK a P Ka

:

P K

a

Vmx a

) V0 = (VMAX [ S ]) /([ S ] + K M

:

P a K

" .

. pH

.

[ E ] =[ E ]total S

p H

pH pKa 1 !

Vm x =K 2 [ E ]T a

:

V0 =VMAX

] [S KM

:

[S ] < K M VP 1

,

[S ] < K M