ספר ארבעת המינים למהדרין

Embed Size (px)

DESCRIPTION

כולל: פסקי הלכות ארבעת המינים לפי סדר השו"ע מסימן תרמ"ה – תרמ"ח ובו תמונות צבעוניות להמחשת ההלכותמאת הרב אברהם חיים עדס שליט"א

Text of ספר ארבעת המינים למהדרין

Invalid document format