เอกสารประกอบการเรียน โลก

  • View
    876

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. .

2. 3 . 3. 1 23 4 6 9 110 211 312 4. 1 3 1. 6 12 25 2. 1 2 1 2 3. 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 5. 2 1. 6 12 25 2. 33. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 5. 6. 3 1. 6 12 25 2. 33. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 7. 4 1. . . . . 2. . 1 . 2 . 3 . 4 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . . 6. 5 . . . . 7. . . . . 8. 8. . . . . 9. . . . . 10. . . . . 6 9. 7 9 8 9 1. 2. 3. 10. "" "" "" 9 9 11. 1. 2. 3. (Mercury)(Venus)(Earth)4. 5. 6. (Mars)(Jupiter)(Saturn) 107. 8. 9. (Uranus) (Neptune) (Pluto) 1........................................... 12. 11................................................................. . .................... 2 .. .. ) ( 5 .. .. .. 13. ......................................................................................12 3 9 1 2 3 ......... 7 4 85 9 6 ......... 14. 13 ................................................................. .,......... . I wanna tell U everything ........... in this world for kid. (.). 2552 : 18-24 . .3 3. : . . : 2534 . . : , 2547http://www.planetscapes.com/solar/eng/history.htmhttp://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronologyhttp://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/nineplanets.html 15. http://solarviews.com/eng/homepage.htm 16. http://solarviews.com/eng/homepage.htm 17. http://solarviews.com/eng/homepage.htm 18. http://solarviews.com/eng/homepage.htm

Recommended

View more >