היכרות עם כלכלת הכיבוש

Embed Size (px)

DESCRIPTION

על מעורבות ואינטרסים כלכליים

Text of היכרות עם כלכלת הכיבוש

 • , , . , : , . , . . , , , ,

  , .

  , , . , , . , . , ,

  .

  gro.storpohw.wwwgro.nemowfonoitilaoc.www gro.nemowfonoitilaoc@pwc

 • ' , , , , , , , - / , .

  . ,

  .

  ,

  -. , .

  , . , - . ,

  .

  , . , . . ,

  .

  ?

 • 4-92 4991 .

  . , 71

  .

  .

  . , . , . , -

  .

  - - , , . , . ,

  - .

  - , ; , , , . ,

  , .

  ,

  71

 • 5 , -

  .

  , , ,

  ; ,

  ; ,

  , .

  . -%05 8002-0002, %08 . -

  .

  , . , , .

  .

  ?

  , .

  .

 • 6

  ,

  -49, . ? , ,

  - ; .

  .

  , ,

  - . , , . , , . , . , ,

  .

  ,

 • 7 , . , : , ,

  .

  . - , , ,

  . : - ! ,

  .

  ,

  .

  .

  , .

 • - , : %04 , , -52 , . , ,

  4002 .

  , , , - -73 76. . ,

  , , - .

  74 . , , ,

  .

  : .

 • ? : , , /

  / .

  : kniP edoC . ytuaeB nelotS ) (, , . , , -1102

  , . , kniP edoC ) ( , .

  : 2102, , ) (, : , ,

  .

 • 01

  ? S4G -

 • 11

  , ,

  , -

  . , , ,

  .

  .

  , , .

  )rociruceS4puorG( S4G.

  2002 , -7391, S4G - - . , S4G, ,

  . S4G

  .

  ,

  , , - ,

  , . S4G -005,1 , . , ,

  - .

  S4G , , , , , . - S4G: , , , . , ,

  S4G ,

  , ,

  - ,

 • 21

  1E, - - , , . -

  - .

  : ...

  S4G . , : . , , ,

  .

 • 31

  -S4G ? : 3102 S4G.

  . , -521 ,

  - , S4G.

  , .

  : , -8002, -2102 . , , . , ,

  .

 • 41

  . , , :

  , .

  :

  - - , - ,

  . . , :

  .

  . . )BCJ( - . . , , . . . , . , . 1A ,

  .

  , . , , - . ,

  - .

 • 51

  ,

  , ,

  . .

  , ETI , , , . , , -54 - , 72 0102.

 • 16

  : -

  To _____ company management,

  I am approaching you due to the involvement of ____ company in

  the Israeli occupation, and in house demolitions.

  I am addressing you, as an activist/organization partaking in the

  struggle to bring the Israeli occupation to an end. I would like to

  give you some information on the matter, and also, to express my

  concern regarding your involvement in the ongoing expulsion

  of Palestinian residents from their homes and lands A process

  which had begun in the 1948 Nakba, and has been continually go-

  ing on in the day to day policies of occupation and land theft.

  The involvement of hundreds of big companies and corporations

  in the occupation, proting from its sustenance, is directly respon-

  sible to its ongoing maintenance and persistence.

  For further information regarding the involvement of companies

  in the Israeli occupation, and the various forms in which the oc-

  cupation regime is increasingly feeding on economic and business

  interests, please visit Who Prots websitewww.whoprots.org

 • 17

 • 81

  1A ?

  , 1A, 82 . , -75

  . - ?

  , -6102, -6 . , , , . , ,

  . - . ,

  ;

  , . , - .

  .

  : , , , .

  .

  : . , , , . : , , , , . : , . - .

  .

 • 91

  1A , . , , , . : - )BD, ( -yortsorteM wocsoM )(. .

  .

  -1102, -, . , , , . , , . ,

  .

  , , .

  .

 • 02

  -adafitnI cinortcelE, 3102

  -82 3102,

  . -001 . -000,3 , -000,11

  -000,5 .

  ) (. , ,

  , .

  "

 • 12

  3102, - 4102 - . ,

  , . .

  - , 000,002 . 000,021

  , , -08 .

  , , , . , . , snoS & ynatibS .A

  005,1 .

  . . ,

  .

  ,

  .

  . ,

 • 22

  .

  .

  , . - , ,

  .

  , . ;

  , .

  . -76, .

  , : , 31 . -0102: ,

  .

  , ,

 • 32

  , . - , , . . , .

  , , ; ?

  -1102, 138,62

  , -000,01 , - 21. , ) ( - , , .

  .

  -, %08 . ? , , .

  .

 • 42

  | 2102

  1. . , , ,

  .

  2. 401 , . 501 ,

  . , -31 6491. , 22 6, , ,

  .

  3. ,

  . , , , , , ,

  .

  - , , ,

  .

  4. , . . , ,

  .

  5.

 • 52

  , , ,

  .

  -

  1 )69(. , .

  , . :

  . ,

  . ,

  , , . ,

  .

  , . ,

  ,

  . , ,

  .

  , .