בניית אתרי אינטרנט

 • View
  34

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

בניית אתרי אינטרנט. מגיש: דני אדלר מנחה: דר' שלום מנדל. מהו אתר אינטרנט?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of בניית אתרי אינטרנט

 • : : '

 • ? - . , , .

 • / ? ? ? ? ? ? ?

 • XHTML/HTML, CSS, JavaScriptHTML (HyperText Markup Language) SGML .CSS ((Cascading Style Sheets .JavaScript . HTML , .

 • HTML CSS HTML

 • ?IP

 • DNS

 • ?

 • ? / /

 • WEB Streaming Media

 • FTP, FTP

 • Client-Side, Server-Side Request - Response

 • SQL HTML

 • " " /

 • LOG LOG

 • ""?- - -

 • IP