ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรีตำรวจภูธรภาค ๒ และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรีตำรวจภูธรภาค ๒ และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี. เรื่องสถานการณ์และปัญหาการล่อลวงหญิงเพื่อค้าประเวณี. หัวข้อเรื่อง. ภัยอันตรายที่เกิดกับสตรี การป้องกันตนเอง เมื่อเกิดเหตุคับขัน. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ศูนย์พิทักษ์เด็ก...

 • ... .. 2546

 • 2549 18 82

 • 1.1.1 , ,

 • ? 100

 • 99% 95.9% 90% 87.5% ( )84% 80% ()70% ?!

 • 1.2 , , , ,

 • 1.3 / , () , CD , ,

 • 2.

 • 2.1

 • 2.2

 • 2.3 /.

 • 3. ,,,,

 • ( )

Recommended

View more >