МЕХАНОМАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА konkursi-as.tu-sofia.bg/doks/SL/ns/2337/ движение на тялото на пешеходец спрямо ... модел на материална точка. ... всяка сила на

 • View
  225

 • Download
  11

Embed Size (px)

Transcript

 • - - -

  . - .

  : : 01.02.01.

  2012

 • 2

  391 . 152 . 125 . , , , .

  .

  , 15.05.2012 .

  05.09.2012 . - -.

 • 3

  1. 1.1.

  -

  , - , . , , , .

  //, . , , , , . , , , , . ., .

  , , //. . .

  - , , , ., . , , - .

  , . , , - .

 • 4

  1.2. :

  , , .

  : 1.

  .

  2. , , , , .

  3. , .

  4. Mallab .

  5. ;

  6. / / ;

 • 5

  7. .

  1.3.

  , , . , , , . , - . . , .

  1.4.

  , , , . , , Matlab. , . , .

 • 6

  .

  , . , . //, , ., . .

  1.5. , . , .

  47 , - 5 ; - 3 ; - 35 , /34 /; - 4 .

  2. 2.1. 1

  . , , , .

 • 7

  :

  1. / / . , , . 2. . , . , . 3. - . 4. , . 5. , Delta-V. 6. , , .

  2.2. 2

 • 8

  . . 2.1 , . , , .

  , , .

  . 2.1. ,

  :

  (2.1) ; 0Rxm.Tg.sin.m xc21

  (2.2) ; 0Rg.cos.mNN y21

 • 9

  (2.3)

  , 0R.b

  R.hm.g).h.sinb.(cos

  .Nf.Nfb.N x.m.h

  Ry1

  xcc1

  212cc

  : b ; ib /i=1,2/ -

  , , ; ch -

  ; 21 N ,N - , 21 T ,T -

  ; f - ; Ryx M, R,R -

  , [19, 22]

  . x.wM

  ;x.wR

  ; x.wR

  2

  R

  2

  yy

  2

  xx

  wx,, wy w , .

  , , :

  (2.4) 1c1

  1 N.fMrTr

  xI

  1

  ;

  (2.5) 2c2

  2 N.fMMrTr

  xI

  2

  21 I ,I

  ; r -

  ; 21 cc

  M ,M -

  ; f ; M -

  , .

  : ; , ; , ; .

 • 10

  , . .

  -

  (2.6)

  . cos.g.mRr

  f

  r

  MMMRsin.g.m

  r

  IIm

  1x y

  cc

  x

  2

  21

  21

  -

  (2.7)

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  mr

  I1m

  fb.r

  h.sinb.cosf

  fb

  b.cosh.sincos

  fb

  f.sinmg

  x

  c

  c

  2

  2

  c12c

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  r.m

  I1m

  R.fb

  b

  r

  f

  fb

  fbR.1

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  c

  c

  2

  2

  y1

  2x

  c

  c

  .

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  r.m

  I1m

  M.r

  f

  fbMM

  r

  1

  c

  c

  2

  2

  R

  c

  2

  -

  (2.8)

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  r.m

  I1m

  fb

  b.cosh.sin

  fbr

  b.cosh.sinfcos

  fb

  f.sing.m

  x

  c

  c

  2

  1

  1c

  2c

 • 11

  .

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  r.m

  I1m

  r

  MM

  fbfbr

  f

  fb

  h

  r

  f

  fb

  h

  r.m

  I1m

  Rfb

  h

  fb

  h

  r

  f1R.

  fb

  fb

  fb

  b

  r

  f

  c

  c

  2

  1

  c

  R

  c

  c

  2

  1

  xcc

  y12

  1

  -

  (2.9) m

  R.Rcos.singx

  yx

  Matlab, toolbox SImulink. , , . , .

  114 m=11700 kg 500 m. . 23 %. 12 % 15,5 %. . 2.9. . 2.10.

  .m

  xw-g.m).f.cossin(r

  .i.i.i.

  dt

  dV

  2

  x

  21321

  .

  M max=736 N.m / 1400 min-1/, 2200 min-1

 • 12

  25-45% / 30% - 221 N.m/. .

  : M1, 2 ; F , 10970 N, - 7540 N, F1 = 18510 N, /2=0/; f = 0,02 - ; -

  , , 04,0 i.06,01 21 ;

  V.wR 2xx -

  wx = kaero.S; kaero = 0,4 ; S=6,28 m2

  ; =0,6 - . Dormand-Prince Matlab, toolbox Simulink. , , . . 2.20

  0 100 200 300 400 5005

  5.5

  6

  6.5

  7

  7.5

  8

  8.5

  9

  s

  alfa

  . 2.9.

  500 1000 1500 2000 2500 3000 3500-300

  -250

  -200

  -150

  -100

  -50

  0

  n

  Mdv

  . 2.10.

 • 13

  . 22-32 km/h.

  0 100 200 300 400 500

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  s, m

  V,

  km

  /h

  0 100 200 300 400 500

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  s, m

  V,

  km

  /h

  . 2.21

  , 31 km/h 86 m , . , , . . , , .

  . , .

  2.3. 3 - . 3.1

  , , . 4 8,

  . 2.20.

  . 2.21.

 • 14

  . :

  - x, y - ;

  - - / / , ;

  - i /i = 14/ - ;

  - K - .

  , , z . zyxC .

  zyxC

  , y x

  , z x .

  . 3.1.

  b

  iF

  iV

  x

  x

  y

  C

  y

  3

  4

  2

  1

  y

  x

 • 15

  :

  1. ,

  x y . 2. ,

  , .

  3. , . . . , . .

  4. .

  5. .

  , .

  (3.1) c2

  c

  2

  cx

  4

  1i

  ixc xyxwsin.g.mFx.m

  ;

  (3.2) c2c2cy4

  1i

  iyc yyxwsin.g.mFy.m

  ;

  (3.3) cos.ysin.xFsin.ycos.xF.I4

  1i

  iiixiiiyc

  ;

  (3.4) ];[][.][I MNf signrF isiidiiiii ;

  (3.5) ,MI2

  1j

  jkk

 • 16

  m ; Ic - ; xc, yc,

  - ; ii y ,x -

  ; iF

  , /i = 14/ -

  ; , -

  ; iF

  -

  , / - /; ri ; fi ; Ni ; w ; i -

  ; ][I -

  , ; ][ - -

  , / /:

  -

  4

  2

  trd

  2

  trd

  3

  2

  2

  trd 1

  2

  trd

  J4

  i.J 0 0

  4

  i.J

  0 J 0 0

  0 0 J 0

  4

  i.J 0 0 J

  4

  i.J

  ][I

  ;

  -

  4

  3

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd 2

  2

  trd

  1

  J 0 0 0

  0 J4

  i.J

  4

  i.J 0

  0 4

  i.J J

  4

  i.J 0

  0 0 0 J

  ][I

  ;

  -

 • 17

  4

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd3

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd 2

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd

  2

  trd 1

  2

  trd

  J16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J

  16

  i.J J

  16

  i.J

  ][I

  ;

  Ji, /i=1-4/ - ; Jd ; itr ; ][ -

Recommended

View more >