השימוש באינטונציה בשפה אצל ילדים עם P

  • View
    110

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

an hebrew translation for an essay about useing intonation in autistic children's language.

Transcript

.P.D.D .P.D.D . - . -, . . : , . : , . . . . . - . : . .P.D.D : .P.D.D . . . (), . (,)AS ( )HFA (.)OPC , ( ). ,

1

. . . : :AS , , , , , . . :HFA . . :OPC ADHD . : , . . . : -01 " . : , , . " . " . " . . : : . "" , , . "" : , ,

2

. " . ( ): ' . ( :A , , ):' . ( :B , , ):' . ( :C, ): ' . . ( :D , , ): ' ; ' . ( :E , , 2 ):' . : - IQ %7 . : : . . :A . - HFA . - AS-.OPC :B . - AS- HFA OPC . ' - HFA -.OPC :C -001 . - HFA - OPC -

3

.AS- AS- HFA - OPC . ' - AS - .OPC D- :E . " 3 . : ..P.D.D . .P.D.D ( ). . - AS- HFA - .OPC : (.)A.B,C - HFA A . - . - HFA ( )A . - HFA . - HFA . , - AS - OPC (.)B " ' . - HFA : . . .

4

. . . - HFA . : . , . . - IQ . - IQ . . , .AS : ..P.D.D HFA 91 4 51 23-7 (8.22) 3.28 AS 32 5 81 81-8 (3.41) 6.68 OPC 43 6 82 81-7 (7.31) 0.201 () IQ

5

-001 ' : . >OPC=HFA AS HFA>OPC=AS HFA>OPC=AS HFA 35 81 12 9 7 5 AS 65 32 7 8 9 2 OPC 55 02 51 7 8 4 A B C D E

6