of 29 /29
Tomislav Đurak, mag.ing.stroj. - [email protected] OIE u praksi

1 FSB Vaillant

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vaillant

Text of 1 FSB Vaillant

OIE u praksi

Tomislav urak, mag.ing.stroj.

- [email protected]

Sadraj1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo/voda 2. Kolektori 3. Vaillantov centar za OIE

Sadraj1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo/voda 2. Kolektori 3. Vaillantov centar za OIE

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-vodaProjekt:Rezidencija veleposlanika Velike Britanije u Zagreb

Lokacija objekta Zagreb Niskoenergetska obiteljska kua Korisna (grijana) povrina objekta: 550 m2

Slika 1. Rezidencija proelje objekta

Slika 2. Rezidencija proelje objekta

4

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-voda Niskoenergetski obiteljski objekt

Niskoenergetski objektzateeno stanje

Ukupno grijana i hlaena povrina stambenog objekta 550 m2 Sustav niskotemperaturnog podnog/zidnog/stropnog grijanja i visokotemperaturnog zidnog i stropnog hlaenja

Projektni zadatak

Projektiranje sustava grijanja, hlaenja i pripreme PTV-a s geotermalnom dizalicom topline i solarnim kolektorima Izvor toplinske i rashladne energije: vertikalne geotermalne sonde, 5 kom x 100 m Geotermalne dizalice topline geoTHERM VWS 300/2 Meuspremnik VPS 1000

Rjeenje

Elektrini kotao eloBLOCK/2 VE 9 kW (rezervni grija - back up) Ploasti kolektori Vaillant auroTHERM VFK 145 V 4 kom Niskotemperaturni sustav podnog/zidnog/stropnog grijanja odnosno visokotemperaturni sustav podnog/zidnog/stropnog Inteligentni sustav regulacije5

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-voda

Slika 3. Shema spajanja

6

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-voda Dizalica topline putena je u pogon u rujnu 2010. godine Primjenom sustava daljinskog upravljanja vrnetDIALOG dizalica topline pod stalnim je nadzorom strunjaka Vaillant tehnikog odjelaSlika 4. Solarni ploasti kolektor auroTERM VFK 145 V

Slika 5. VPS spremnik s podstanicama

Slika 6. Dizalica topline geoTHERM i eloBLOCK

7

Slika 7. Grafiki prikaz sustava

8

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-vodaGrijanje: - vrijeme rada sustava: 1943 h - utroena elektrina energija: 13.212,40 kWh - preuzeta ogrijevna energija od tla: 47.809,00 kWh - ukupna ogrijevna energija: 60.438,50 kWh - faktor grijanja (COP): 4,57 Pasivno hlaenje: - vrijeme rada sustava: 1302 h - utroena elektrina energija: 390,60 kWh - preuzeta rashladna energija od sondi: 26.040,00 kWh - faktor hlaenja (EER): 66,67 Solarno grijanje: - prikupljena solarna energija: 6.344,00 kWhObraeni podaci odnose se na razdoblje od rujna 2010. do svibnja 2012.

9

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-vodaUtroena energija za grijanje (67.355,40 kWh) Heating energy consumption (67.355,40 kWh)

20%

9%

Sunce (Sun): 6.334,00 kWh

Tlo (Soil): 47.809,00 kWhPogonski trokovi 10.059,31 kn Operating costs 10.059,31 kn

71%

Elektrina energija (Electrical energy):13.212,40 kWh4%

Slika 8. Ogrijevna energija

Grijanje (Heating): 9.671,48 kn Hlaenje (Cooling): 387,83 kn

Utroena energija za hlaenje (26.430,60 kWh) Cooling energy consumption (26.430,60 kWh) 1% Tlo (Soil): 26.040,00 kWh96%

Slika 10. Pogonski trokovi

Elektrina energija (Electrical energy):390,60 kWh 99%

Slika 9. Rashladna energija

10

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-vodaUSPOREDBA S KONVENCIONALNIM SUSTAVIMA:

Ukupna emisija CO (dizalica topline grijanje/hlaenje): 4.895,56 kg Ukupna emisija CO (plin. kond. ureaj grijanje;chiller zrak-voda - hlaenje): 17.279,68 kg Ukupna emisija CO (uljn. kond. ureaj grijanje;chiller zrak-voda - hlaenje): 20.066,28 kg

Emisija ugljik-dioksida (Carbon dioxide emission)

25000 20000 15000 10000 5000 0 Emisija CO (CO emission)

Dizalica topline tlo/voda (Soil/water heat pump): 4.895,56 kgCO Plinski kondenzacijski kotao+dizalica topline zrak/voda (Gas heater+air/water heat pump): 17.279,58 kgCO Uljni kondenzacijski kotao+dizalica topline zrak/voda (Oil heater+air/water heat pump): 20.066,28 kgCO

Slika 11. Emisija ugljik dioksida

11

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-vodaUSPOREDBA S KONVENCIONALNIM SUSTAVIMA:Ukupni pogonski trokovi (kn/god) 1. Godinja potrebna energija za grijanje: 30.510,00 kWhPognoski trokovi trokovi--hlaenje grijanje (kn/god) Pogonski (kn/god)

2.25.000,00 Godinja potrebna energija za hlaenje: 26.040,00 kWh12.000,00 35.000,00

3.20.000,00 Godinja uteda dizalice topline tlo/voda:25.000,00 8.000,00 15.000,00 20.000,00 6.000,0010.000,00 15.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00

30.000,00 10.000,00

Dizalica topline tlo/voda: 4.835,59 kn/god Dizalica topline tlo/voda: 387,82 kn/god Dizalica topline tlo/voda: 5.223,41 kn/god Plinski kondenzacijski kotao+rashladnik Plinski kondenzacijski kotao+rashladnik Plinski kondenzacijski kotao+rashladnik zrak/voda: 10.464,93 kn/god zrak/voda: 10.729,87 kn/god zrak/voda: 21.194,80 kn/god Uljni kondenzacijski kotao+rashladnik kotao+rashladnik Uljni Uljnikondenzacijski kondenzacijski kotao+rashladnik zrak/voda: 20.197,62 kn/god zrak/voda: 10.729,87 kn/god zrak/voda: 30.927,49 kn/god

-plin+rashladnik: 15.971,39 kn/god -ulje+rashladnik: 25.704,08 kn/god

--

12

1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo-vodaKvaliteta sustava i opreme je prepoznata i od strane Britanske vlade: Za ostvarene utede i doprinos zatiti okolia objekat je nagraen nagradom Foreign and Commonwealth Office (FCO) Award for Greening koju svake godine izdaje Britansko Ministarstvo vanjskih poslova i Commonwealtha jednom od objekata u vlasnitvu britanske vlade.

13

Sadraj1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo/voda 2. Kolektori 3. Vaillantov centar za OIE

2. KolektoriSunce je neiscrpan izvor topline Srednja godinja ozraenost u Hrvatskoj

Globalno zraenje na horizontalnu plohu: Zagreb 1220 kWh/ m2 godinje Split 1535 kWh/m2 godinje Otok Hvar 1580 kWh/ m2 godinje

Hrvatska, pogotovo priobalni pojas, prua veliki potencijal za ugradnju solarnih sustava.15

2. KolektoriPloasti kolektor

Slika 13. Ploasti kolektor VFK 145 V

16

2. KolektoriKolektor s vakuumskim cijevima

Slika 14. Vakuumski kolektor VTK 1140/2

17

2. KolektoriKoji je bolji: vakuumski ili ploasti?! Osnovna namjena: priprema PTV Toplinski uin kolektora ovisi o: Ozraenosti povrine Povrini apsorbera Apsorpcijskom koeficijentu Transmisijskom koeficijentu Koeficijentu prolaza topline od apsorbera na okoli Termperaturi okolinog zraka Temperaturi polaznog voda kolektora Temperaturi povratnog voda kolektora dob=(o- t)xExA=( o-(k1xT+k2xT)/E)xExA

18

2. Kolektori

19

2. Kolektori

20

2. KolektoriCrans Montana vicarska - Nadmorska visina: 1508 m - Srednja maksimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 20C - Srednja minimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 9C - Srednja temperatura kolektora: 60 C

- Ploasti: dob=1.448,07 W (616,2 W/m) Vakumski: dob=1.210,00 W (605 W/m)

21

2. KolektoriDobratsch Austrija - Nadmorska visina: 2160 m - Srednja maksimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 13C - Srednja minimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 7C - Srednja temperatura kolektora: 60 C

- Ploasti: dob=1.338,30 W (569,49W/m) Vakumski: dob=1.196,40 W (598,20 W/m)

22

2. KolektoriZagreb Hrvatska - Nadmorska visina: 107 m - Srednja maksimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 30C - Srednja minimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 17C - Srednja temperatura kolektora: 60 C

- Ploasti: dob=1.585,31 W (674,60 W/m) Vakumski: dob=1.229,10 W (614,55 W/m)

23

2. KolektoriSplit Hrvatska - Nadmorska visina: 19 m - Srednja maksimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 33C - Srednja minimalna dnevna temperatura (srpanj): cca 22C - Srednja temperatura kolektora: 60 C

- Ploasti: dob=1.697,54 W (722,36 W/m) Vakumski: dob=1.234,75 W (617,38 W/m)

24

2. Kolektori Ploasti kolektor VFK 145 V - povrina apsorbera: 2,35 m - prinos: 700 kWh - specifini prinos: 298 kWh/m

Vakuumski kolektor VTK 1140 - povrina apsorbera: 2 m - prinos: 513 kWh - specifini prinos: 257 kWh/m

Razlika u prinosu: cca 14%/m

25

Sadraj1. Primjena geotermalne dizalice topline tlo/voda 2. Kolektori 3. Vaillantov centar za OIE

3. Vaillantov centar za OIE

27

3. Vaillantov centar za OIE

28

Hvala na pozornosti !

29