1. Funkcije i Struktura Financijskih trzista

 • View
  12

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

financije

Text of 1. Funkcije i Struktura Financijskih trzista

 • FINANCIJSKA TRITAPojam, znaaj i struktura financijskih trita

 • Pojam financijskih tritaPod financijskim se tritem podrazumijeva ukupnost odnosa ponude i potranje za financijskim sredstvima.Financijska sredstva postoje u nekoj ekonomiji zbog tednje razliitih pojedinaca, poduzea i vlade tijekom vremena (trosektorski model privrede).

 • Pojam financijskih tritaFinancijska trita ine osobe, financijski instrumenti, tokovi i tehnike koji na posebnim mjestima ili u ureenim sustavima trgovanja omoguuju razmjenu novanih vikova i manjkova (novca, kapitala i deviza) i odreuju cijene po kojima se ta razmjena obavlja.

 • Pojam financijskih tritaZbog razliitih visina tednje u odnosu na potrebe za investiranjem razlikuju se:- suficitarne ekonomske jedinice- deficitarne ekonomske jediniceOsnovni preduvjet postojanja financijskih trita proizlazi iz odnosa:SUFICITARNE DEFICITARNE

 • Funkcije financijskih tritaDvije su osnovne funkcije:Funkcija transfera (alokacije) sa suficitarnih na deficitarne jediniceFunkcija transformacije pretvaranje direktnih u indirektne vrijednosne papire

 • Izravno i posredovano financiranje

 • Trokovi intermedijacijetroak istraivanja i analize trita;troak provjere podataka o duniku;troak praenja i nadzora kredita;troak prisilne naplate kredita;ekonomija razmjera u pribavljanju informacija kod kreditiranja;osigurava likvidnost;upravljanje rizikom.

 • Struktura financijskih tritaRazliiti kriteriji podjele financijskih trita:Kriterij ronosti; (najei)Kriterij zakonskih obveza emitenata vrijednosnih papira;Kriterij zemljopisne rasprostranjenosti.

 • Podjela financijskih trita po ronosti

 • Kriterij zakonskih obveza emitenataPo ovom kriteriju, razlikuju se:Trite duga trite vrijednosnih papira s fiksnim prihodom;Trite imovine trite vrijednosnih papira s varijabilnim prihodom.

 • Kriterij zemljopisne rasprostranjenostiPo ovom kriteriju, mogua je podjela trita kapitala na:Nacionalno trite kapitala;Meunarodno trite kapitala.

  Razlika je u porijeklu sudionika, ali i u financijskim instrumentima kojima se trguje na njima.

 • BurzeBurza je organizirano trite na kome se po posebnim uzancama i pravilima trguje s novcem, vrijednosnim papirima, standardiziranom robom i uslugama.Kupoprodaja se vri bez fizikog prisustva robe potreba za standardizacijom!

 • Klasifikacija burziPrema predmetu poslovanja:Robne (produktne) burze ope i specijalizirane robne burzeNovane (devizne) burze trguju stranom valutom i devizamaBurze vrijednosnih papira (efektne burze) obveznice, dionice, itd.Burze usluga meunarodni prijevoz roba i pratee usluge

 • Klasifikacija burziPrema organizaciji:Burze organizirane kao dravne institucije;Burze organizirane kao privatne institucije rijetke zbog moguih pekulativnih aktivnosti s utjecajem na cjelokupnu gospodarsku situaciju pojedinih zemalja.

 • Posrednici na efektnim burzamaBROKERIRade u svoje ime, a za tui raun.Izvravaju naloge za kupnju ili prodaju vrijednosnica (nema rizika).Zaraunavaju proviziju na ostvareni promet.DEALERIRade u svoje ime i za svoj raun.Zaradu ostvaruju kroz razliku u prodajnoj i kupovnoj cijeni vrijednosnice.Snose cjelokupni rizik transakcije.

 • Vrste poslova na burzamaPROMPTNI- Realizacija posla najkasnije u roku od dva dana od ugovaranja posla.TERMINSKIRealizacija posla u roku od 1, 2, 3 ili 6 mjeseci od ugovaranja posla.pekulativnog karaktera.Predstavlja glavninu burzovnih poslova.

 • Prednosti uvrtenja na burzu:mogunost veeg rasta putem pristupa vanjskim izvorima kapitala;poloaj koji stjee poduzee putem propagiranja i breg ulaska u meunarodne izvore kapitala;fleksibilnost mijenjanja financijske strukture;realizacija imovine izlaskom u javnost.

 • Nedostaci uvrtenja na burzu:izloenost javnosti;pritisak investitora;opasnost od preuzimanja;odavanje povjerljivih informacija.

 • Tercijarna i kvartarna financijska tritaOsim primarnog i sekundarnog financijskog trita, postoje jo dva iz sekundarnog trita izvedena oblika trita vrijednosnih papira:Tree trite (tercijarno);etvrto trite (kvartarno). Predstavljaju jaku konkurenciju organiziranim tritima kapitala zbog niih stopa provizije i manjih trokova poslovanja.

 • Tree financijsko triteTo je OTC trite (over the counter) na kojem se trguje VP-ima koji kotiraju na burzi.Tvore ga brokeri i dealeri za jedan ili vie vrijednosnih papira.Sudionici: pojedinci i institucionalni investitori.Prednosti: manje provizije, bolje cijene, bre transakcije i sl.

 • etvrto financijsko triteSudionici: institucionalni investitori i imuni pojedinci.Neposredna kupoprodaja VP-a putem automatiziranog sustava (niska naknada).Transakcije su na velike iznose (blokovi od 10.000 ili vie dionica).Potpuno zaobilaenje brokerskih kua.Uglavnom anonimna trgovina.

 • Metode emisije vrijed. papira