Bai giang cho CVCC

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Bai giang cho CVCC

Bai giang cho CVCC

PAGE 23

CHUYN IVI MI NI DUNG, PHNG THC HOT NG CA MT TRN T QUC VIT NAM V CC ON TH CHNH TR - X HI

(Ti liu bi dng thi nng ngch chuyn vin cao cp khi ng, on th nm 2013)

Trong lch s cch mng nc ta, Mt trn T quc Vit Nam v cc on th chnh tr- x hi c vai tr rt quan trng trong vic ng vin, tp hp cc tng lp nhn dn thc hin thng li cc cuc khng chin chng gic ngoi xm, u tranh thng nht nc nh ; trong s hnh thnh, xy dng v cng c Nh nc kiu mi Vit Nam. Hin php nm 1992 ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam khng nh Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc thnh vin l c s chnh tr ca chnh quyn nhn dn. Mt trn pht huy truyn thng on kt ton dn, tng cng s nht tr v chnh tr v tinh thn trong nhn dn, tham gia xy dng v cng c chnh quyn nhn dn, cng Nh nc chm lo v bo v li ch chnh ng ca nhn dn, ng vin nhn dn thc hin quyn lm ch, nghim chnh thi hnh Hin php v php lut, gim st hot ng ca c quan Nh nc, i biu dn c v cn b, vin chc Nh nc (iu 9). Ngh Quyt Hi ngh ln th by BCHTW (kha XI) v Tng cng v i mi s lnh o ca ng i vi cng tc dn vn trong tnh hnh mi, ch r: Mt trn T quc, on th nhn dn tip tc i mi ni dung, phng thc hot ng, thc hin tt vai tr l ngi i din, bo v quyn li chnh ng, hp php ca on vin, hi vin; a dng ha cc hnh thc tp hp nhn dn, hng v c s, tp trung cho c s, ph hp vi trnh dn tr v c im, tnh hnh c th ca tng giai tng x hi, trong tng giai on cch mng.

I. TNH CHT, C IM, V TR, VAI TR CA MT TRN T QUC VIT NAM V CC ON TH CHNH TR - X HI TRONG H THNG CHNH TR NC TA

1. Tnh cht, c im ca Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi nc ta

Mt trn T quc v cc t chc chnh tr - x hi l nhng b phn cu thnh h thng chnh tr ca x hi ta, c hnh thnh theo nguyn tc t nguyn v hot ng theo nguyn tc t qun, nhm p ng nhng li ch a dng ca cc thnh vin, thu ht ng o nhn dn vo tham gia qun l cc cng vic nh nc, cng vic x hi, nng cao tnh tch cc ca mi cng dn. Trong x hi ta, nhn dn thc hin quyn lc chnh tr ca mnh khng ch bng nh nc m cn thng qua cc on th chnh tr - x hi, t chc x hi.

Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi l cc t chc qun chng ca ng, l cng c t chc thc hin ng li, ch trng ca ng trong cc tng lp nhn dn. c bit trong thi k cha c chnh quyn, Mt trn v cc t chc qun chng ca ng l cc cng c c lc ca ng vn ng qun chng, tp hp, t chc qun chng tin hnh cc u tranh cch mng nhm ginh chnh quyn. Khi ng ginh c chnh quyn, tr thnh ng cm quyn, Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi trong h thng dn ch nhn dn, h thng chuyn chnh v sn trc y, h thng chnh tr hin nay tip tc pht huy vai tr ca mnh trong vn ng, tp hp, t chc qun chng tham gia xy dng ng; xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha ca nhn dn, do nhn dn, v nhn dn.

Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi trong h thng chnh tr cn l ngi i din cho ch, ting ni ca qun chng nhn dn, bo v li ch hp php v quyn li chnh ng ca cc tng lp nhn dn. Do vy t chc v hot ng ca Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi phi da trn ch, nguyn vng ca qun chng, p ng cc yu cu, li ch ca cc tng lp nhn dn. phc v tt cc mc tiu chnh tr, Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi trc ht phi phc v tt li ch ca cc thnh vin ca mnh, phi tht s tr thnh mt t chc t nguyn ca nhn dn, hot ng ph hp vi cc yu cu ca i sng x hi, pht trin t nc nhanh, bn .Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi trong h thng chnh tr nc ta l nhng thit ch t chc va mang tnh chnh tr, va mang tnh x hi v tnh nhn dna) Tnh chnh tr ca Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi

- Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi do ng Cng sn Vit Nam sng lp v lnh o. Cc t chc ny l hnh thc chnh tr ng tp hp qun chng, vn ng, gio dc v thu ht cc lc lng x hi vo cc phong tro cch mng, gii quyt cc nhim v chnh tr ca ng.

- Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi l cc t chc ca ng nhm thc hin ng li chnh tr ca ng trong cc tng lp nhn dn. Cc t chc ny c nhim v, chc nng l a ng li, chnh sch ca ng vo thc tin hot ng thng qua cc hnh thc tp hp qun chng c th.

- Trong mi quan h vi Nh nc, Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi tuy khng trc tip thc hin quyn lc nh nc, nhng li c vai tr chi phi, tc ng rt ln n qu trnh thc hin quyn lc nh nc. c bit Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi thc hin vai tr kim tra, gim st hot ng ca c quan nh nc, cng chc nh nc.

- i vi Mt trn T quc Vit Nam, tnh chnh tr cn c xc nh r nt trong quy nh: Mt trn T quc Vit Nam l lin minh chnh tr.

Chc nng chnh tr ca Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi bao gm: cc hot ng nhm gp phn a ng li chnh tr ca ng, lut php ca Nh nc vo i sng x hi; cc hot ng tham gia vo vic xy dng v cng c chnh quyn, tin hnh cc hot ng kim tra, gim st hot ng ca cc t chc ng, cc c quan nh nc trong qu trnh thc hin s lnh o, qun l t nc. Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi th hin vai tr l c s chnh tr ca ng v Nh nc; ng thi l ngi i din chnh tr ca cc tng lp nhn dn trong quan h vi ng v Nh nc.

b) Tnh cht x hi ca Mt trn T quc v cc on th chnh tr- x hi

- Mt trn T quc l t chc tp hp cc t chc qun chng, l din n on kt v hip thng ch ca cc t chc qun chng nhn dn.

- Cng on, on Thanh nin cng sn H Ch Minh, Hi Lin hip ph n, Hi Nng dn, Hi Cu chin binh l cc t chc t nguyn, tp hp, on kt v i din cho ting ni, ch, li ch ca cc on vin, hi vin trc ng, Nh nc v cc t chc khc. ng thi, cc on th chnh tr - x hi ny l t chc bo v li ch hp php, chm lo i sng vt cht v tinh thn ca cc on vin, hi vin,v s pht trin ca cng ng v x hi. Trong mi quan h ca ton b h thng chnh tr, Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi u l thnh vin ca h thng chnh tr, nhng bn thn cc t chc ny l thnh vin ca Mt trn T quc. T cch thnh vin a cp ca cc t chc chnh tr - x hi trong mi quan h vi h thng chnh tr v Mt trn T quc to nn tnh c th trong h thng chnh tr nc ta.Mi quan h gia Mt trn T quc vi cc on th chnh tr - x hi trong h thng chnh tr l mi quan h bnh ng, hp tc, ch ng phi hp, th hin cc phng din sau:

- V mt t chc, on th v Mt trn u c lp vi nhau v t chc. Mi t chc u c h thng c cu b my ring, thc hin nhng mc ch, tn ch ring, c iu l ring, c con du ring nhng u hnh ng v mc tiu dn giu, nc mnh, dn ch, cng bng, vn minh; khc nhau v tng li ch ring ca tng t chc nhng thng nht v li ch chung l li ch t nc, li ch dn tc. Cc thnh vin trong Mt trn bn nhng cng vic chung, cng khai tho lun, trnh by kin nhng phi tn thnh mc ch, tn ch v iu l ca Mt trn, cng thc hin cc nhim v chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, an ninh, quc phng, i ngoi ca Nh nc v cc chng trnh ca Mt trn,di s lnh o ca ng.- U ban Mt trn gi mi lin h v phi hp cng tc vi cc t chc thnh vin. Cc t chc on th vi t cch l thnh vin ca Mt trn c quyn yu cu U ban Mt trn bo v quyn li chnh ng ca mnh, yu cu U ban Mt trn cng cp t chc hip thng phi hp vi cc thnh vin c lin quan nhm hng ng sng kin ca mnh v cc cuc vn ng nhn dn thc hin chng trnh ca Mt trn. Mt khc, U ban Mt trn trong mi quan h cht ch vi cc t chc thnh vin thc hin vic cung cp thng tin v hot ng ca U ban mnh cho cc thnh vin; n c cc thnh vin thc hin ng chnh sch i on kt dn tc v tham gia cng tc Mt trn.

- Trong quan h vi U ban Mt trn, cc t chc on th trong quan h chnh tr vi t cch l thnh vin ca Mt trn c quyn tho lun, cht vn, ph bnh, kin ngh v t chc v hot ng ca U ban Mt trn cng nh gii thiu ngi hip thng c vo U ban Mt trn T quc cc cp. U ban Mt trn lng nghe kin tho lun, cht vn, ph bnh, kin ngh xem xt, iu chnh cho ph hp nhm nng cao cht lng b my t chc v hot ng ca Mt trn.

- Cc on th trong h thng chnh tr vi t cch l thnh vin ca Mt trn phi hp cht ch vi U ban Mt trn trong t chc vn ng qun chng nhn dn thc hin cc Chng trnh hnh ng ca Mt trn; cng vi U ban Mt trn tho lun v tnh hnh v kt qu phi hp thc hin chng trnh hnh ng thi gian qua, quyt nh chng trnh hot ng ca Mt trn trong thi gian ti.

- Trong quan h vi U ban Mt trn vi cc t chc on th l thnh vin ca Mt trn, Ban Cng tc Mt trn c chc nng thc hin s phi hp v thng nht hnh ng vi cc t chc thc hin nhim v nh: trc tip vn ng qun chng thc hin cc ch trng, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc, Ngh quyt ca Hi ng nhn dn, quyt nh ca U ban nhn dn; ng vin nhn dn gim st hot ng ca c quan, i biu dn c, cn b cng chc nh nc, phi hp thc hin quy ch dn ch v hot ng t qun cng ng dn c.

- Trong c cu thnh phn U ban Mt trn, ngi ng u cc on th chnh tr - x hi, thng qua hip thng, c c vo U ban Mt trn, nu trong thc tin hot ng lm tri nhng quy nh v iu l ca Mt trn th tu mc sai phm m b khin trch, cnh co hoc thi cng nhn l thnh vin Mt trn T quc Vit Nam.

- Trong mi quan h vi t chc on th l thnh vin ca mnh, U ban Mt trn to iu kin h tr gip cc thnh vin hot ng trong khun kh iu l ca cc thnh vin.Nh vy, mi quan h gia U ban Mt trn T quc Vit Nam vi cc t chc on th chnh tr - x hi trong h thng chnh tr th hin su sc tnh tn trng, hp tc gip ln nhau v ch ng phi hp vi nhau, khng cn tr nhau, cng mc ch m rng khi i on kt dn tc; th hin tnh trch nhim i vi nhau gia U ban Mt trn vi cc t chc v gia c nhn t chc vi U ban Mt trn. Mi quan h biu hin su sc,phong ph khng mang tnh cht hnh chnh nng n. Khi bn bc cc cng vic mi t chc u dn ch trnh by kin ca mnh, trao i, thuyt phc nhau, khng p t, p buc, quyt ngh trn c s kin a s ng thun, thng nht.2. V tr ca Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi trong h thng chnh tr nc taTrong s nghip cch mng ca dn tc ta, di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam, cc t chc qun chng do ng ta thnh lp v lnh o, c bit l Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi lun gi mt v tr, vai tr quan trng. mi mt giai on cch mng, k c lc thng trm hay cao tro, lc cha c chnh quyn v trong iu kin ginh c chnh quyn, Mt trn T quc v cc on th chnh tr - x hi u l cc thnh vin chin lc quan trng trong h thng chnh tr. V tr ny xut pht t cc yu t sau:

Th nht, Mt trn ngy nay l s k tc truyn thng, kinh nghim qu bu ca Mt trn dn tc thng nht trong s nghip cch mng gii phng dn tc cng nh truyn thng ca nn chnh tr da vo sc mnh ca nhn dn. V tr ca Mt trn trong giai on hin nay thc s l i hi khch quan ca s nghip i mi, c bit l yu cu pht huy bn cht, nng cao sc mnh ca h thng chnh tr xy dng thnh cng ch ngha x hi. Thc t cho thy, cng cuc i mi t nc t 1986 n nay to ra nhng tin thc tin rt mi m. Cng vi qu trnh tranh th ni lc, pht huy sc mnh ton dn, t duy mi v ch ngha x hi nc ta. Vn pht huy sc mnh tng hp ca nhn dn thc hin mc tiu chnh tr m ng ta ra, tr thnh yu cu, i hi bc xc