of 12 /12
BORREGAARD - VERDENS MEST AVANSERTE BIORAFFINERI

BORREGAARD - VERDENS MEST AVANSERTE BIORAFFINERI · Borregaards biokjemikalier har dokumentert gunstige CO 2-fotavtrykk • Fornybare råvarer utgjør et bærekraftig alternativ til

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BORREGAARD - VERDENS MEST AVANSERTE BIORAFFINERI · Borregaards biokjemikalier har dokumentert...

 • BORREGAARD- VERDENS MEST AVANSERTE B IORAFFINERI

 • I verdensklasse innen bærekraft

  • Sustainalytics produserer en miljørapport som skal hjelpe analytikere å gjøre

  bærekraftige investeringer

  • Etter «Paris-avtalen» lister de Borregaard blant topp 10 internasjonale

  virksomheter som gjennomfører unike tiltak for å imøtekomme klimaendringene

 • Olje eller biomasse – fra sort til grønt karbon

  Bærekraftige kjemikalier, materialer, ingredienser, drivstoff

 • Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter

 • Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffinerier

 • Borregaards biokjemikalier har dokumentert gunstige CO2-fotavtrykk

  • Fornybare råvarer utgjør et bærekraftig alternativ til petrokjemi

  • Borregaards produkter møter langsiktige globale utfordringer

  Grønne energiløsninger styrker bioraffinerikonseptet

 • MalingInfrastrukturBygningsindustri

  Legemidler og helse

  MatAromastoffer

  BilTransport

  FôrproduksjonJordforbedring

  Bærekraftigbiodrivstoff

  RengjøringTekstiler

 • Forskning og utvikling

  Borregaard oppnår verdiskaping gjennom spesialisering og innovasjon

  • 100 ansatte innen forskning og innovasjon – hvorav 65 ved forskningssenteret i Sarpsborg – 34 har en dr.grad

  • Innovasjonsinnsats: 5% av omsetningen

 • Internasjonal virksomhet med globale kunder

  • 1080 ansatte• Salgskontorer og fabrikker i 16 land

 • • Hovedkontor

  • Forskning og utvikling

  • Produksjon• Bioraffineri

  • Finkjemikalier

  • Støttefunksjoner

  • 750 ansatte

  Borregaard Sarpsborg

 • En grønn arbeidsplass er ikke én grønn arbeidsplass

  Skatter/avgifter

  5028årsverk

  2175årsverk

  hos norskeleverandører

  2105årsverk

  finansieres i det offentlige

  748årsverk

  i Borregaard

  Store ringvirkninger - Høy verdiskaping - 1,2 mrd kr/år i skatter og avgifter til fellesskapet

 • 2 1 . 1 1 . 2 0 1 6F o o t e r t e x t 1 2

  https://vimeo.com/user15765770/review/152710902/e862dea1f3https://vimeo.com/user15765770/review/152710902/e862dea1f3