Click here to load reader

Buku Panduan Latihan Submodul Program Pembangunan

 • View
  246

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Buku Panduan Latihan Submodul Program Pembangunan

 • BUKU PANDUAN LATIHAN

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  (HUMAN RESOURCE MANGEMENT

  INFORMATION SYSTEM) MODUL PEMBANGUNAN

  ***

  SUBMODUL PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI

  (PPK-BERJADUAL)

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA MAC 2009

 • Kerajaan Malaysia 2007 Hakcipta Terpelihara. Penerbitan ini adalah semata-mata untuk kegunaan Projek Kerajaan Elektronik Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia sahaja EG-HRMIS. Tiada sebahagian atau kesemuanya penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan di dalam sistem capaian atau disalurkan di dalam sebarang bentuk atau sebarang cara secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebagainya tanpa kebenaran terlebih dahulu dari pihak Kerajaan Malaysia.

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI (PPK)

  KANDUNGAN

  1.0 PENGENALAN................... 1-1 1.1 OBJEKTIF DAN FALSAFAH MODUL PEMBANGUNAN ............................ 1-3

  1.2 FAEDAH FAEDAH MODUL PEMBANGUNAN .......................................... 1-4

  1.3 FUNGSI-FUNGSI DALAM SUBMODUL PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI .................................................................

  1-5

  2.0 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI ...................................................... 2-1 2.1 PERMOHONAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI .. 2-4

  2.1.1 PERMOHONAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI

  PEMILIK KOMPETENSI ....................................................

  2-6

  2.1.2 PERMOHONAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI

  PENYELIA ......................................................................

  2-14

  2.1.3 PERMOHONAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI

  PAKAR SUMBER MANUSIA ........................................

  2-22

  2.2 SOKONGAN PERMOHONAN .. 2-29

  2.3 SELENGGARA PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI ... 2-34

  2.3.1 TAMBAH PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI ................ 2-36

  2.3.2 KEMASKINI PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI .......... 2-63

  2.3.3 HAPUS PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI .................. 2-66

  2.3.4 PREVIU CETAK PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI .... 2-67

  2.4 MENYUSUN ATUR KEPERLUAN PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI.......

  2-68

  2.4.1 TAMBAH SENARAI PEMOHON ...................................................... 2-70

  2.4.2 PEMILIHAN PEMOHON MENGIKUT STATUS ............................... 2-72

  2.4.3 PEMILIHAN CALON DARI LANDASAN KERJAYA ......................... 2-74

  2.4.4 SENARAI PENDEK CALON ............................................................. 2-76

  2.4.5 PAPAR CALON YANG DISENARAI PENDEK ................................ 2-79

  Submodul Program Pembangunan Kompetensi Tarikh pengemaskinian terkini :30/01/2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 3

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI (PPK)

  Submodul Program Pembangunan Kompetensi Tarikh pengemaskinian terkini : 30/01/2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 4

  2.5 MAKLUMBALAS TAWARAN PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI .............................................................................................. 2-81

  2.5.1 MAKLUMBALAS TAWARAN PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI PEMILIK KOMPETENSI ......................................

  2-82

  2.5.2 MAKLUMBALAS TAWARAN PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI PAKAR SUMBER MANUSIA ..............................

  2-86

  2.6 KEMUDAHAN TEMPAHAN ...... 2-92

  2.7 PENDAFTARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI .... 2-99

  2.7.1 PENDAFTARAN PERMOHONAN PEMILIK KOMPETENSI .......... 2-100

  2.7.2 PENDAFTARAN ON-LINE .............................................................. 2-103

  2.8 KEMASKINI PENCAPAIAN PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI ...........................................................................................

  2-105

  2.8.1 KEMASKINI PENCAPAIAN PENILAIAN PROGRAM

  PEMBANGUNAN KOMPETENSI PEMILIK KOMPETENSI .........

  2-106

  2.8.2 KEMASKINI PENCAPAIAN PENILAIAN PROGRAM

  PEMBANGUNAN KOMPETENSI PAKAR SUMBER MANUSIA ..

  2-110

  2.9 PAPARAN REKOD PEMILIK KOMPETENSI... 2-120

  2.7.1 PAPARAN REKOD PEMILIK KOMPETENSI - PEMILIK

  KOMPETENSI ..................................................................................

  2-121

  2.7.2 PAPARAN REKOD PEMILIK KOMPETENSI PAKAR SUMBER

  MANUSIA ..........................................................................................

  2-124

  2.10 PEMBATALAN DAN PENANGGUHAN PROGRAM PEMBANGUNAN

  KOMPETENSI ..................................................

  2-128

  2.3.1 PAPARAN SENARAI CO YANG MEMOHON ................................. 2-130

  2.3.2 PENANGGUHAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI ... 2-131

  2.3.3 PEMBATALAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI ....... 2-133

  3.0 LAMPIRAN................................. 3.1 FUNGSI KALENDAR.. ............. ......... 3-1

  3.2 FUNGSI CARIAN PEMILIK KOMPETENSI. .. ........ 3-3

  3.3 FUNGSI CARIAN SENARAI KOMPETENSI..... .. ...... 3-5

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI (PPK)

  Submodul Program Pembangunan Kompetensi Tarikh pengemaskinian terkini : 30/01/2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 5

  3.4 FUNGSI CARIAN UNIT ORGANISASI MELALUI SENARAI. .......... 3-6

  3.5 FUNGSI CARIAN UNIT ORGANISASI MELALUI PAPARAN

  HIERARKI.. ..........................................................

  3-8

  3.6 FUNGSI TAMBAH MUAT NAIK DOKUMEN. .. ....... 3-10

  3.7 FUNGSI CARIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI........ 3-12

 • BUKU PANDUAN LATIHAN SUBMODUL PROGRAM PEMBANGUNAN KOMPETENSI (PPK)

  1.0 PENGENALAN

  Modul Pembangunan merupakan salah satu modul dalam sistem HRMIS. Ia dibangunkan bagi memudahkan pengguna membuat pilihan untuk mempertingkatkan diri sendiri melalui

  peningkatan kompetensi atau melalui pembelajaran.

  Rajah 1-1 menunjukkan kedudukan Modul Pembangunan dalam sistem HRMIS.

  Modul Pembangunan Modul Pembangunan dalam Model Pengurusan dalam Model Pengurusan Sumber Manusia akan Sumber Manusia akan datangdatang

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  FORMULASI DAN PENILAIAN STRATEGI

  FORMULASI DAN PENILAIAN STRATEGI

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  COMPETENCY ASSESSMENT

  PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH &

  GANJARAN

  PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH &

  GANJARAN

  PEMBANGUNANPEMBANGUNANPENGURUSAN

  PRESTASI

  PENGURUSAN PRESTASI

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  PENGURUSAN KERJAYA

  PENGURUSAN KERJAYA

  Modul Pembangunan Modul Pembangunan dalam Model Pengurusan dalam Model Pengurusan Sumber Manusia akan Sumber Manusia akan datangdatang

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  PENAMATAN PERKHIDMATAN

  FORMULASI DAN PENILAIAN STRATEGI

  FORMULASI DAN PENILAIAN STRATEGI

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  PENGURUSAN REKOD PERIBADI

  COMPETENCY ASSESSMENT

  PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH &

  GANJARAN

  PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH &

  GANJARAN

  PEMBANGUNANPEMBANGUNANPENGURUSAN

  PRESTASI

  PENGURUSAN PRESTASI

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PENGURUSAN KOMUNIKASI & TATATERTIB PEKERJA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  PEROLEHAN SUMBER MANUSIA

  PENGURUSAN KERJAYA

  PENGURUSAN KERJAYA

  Rajah 1-1: Modul Pembangunan Dalam Sistem HRMIS

  Modul ini menyediakan proses pembangunan yang lebih berkesan dan mudah untuk

  dikendalikan dalam sektor awam berdasarkan amalan terbaik. Modul ini terdiri dari dua (2)

  sub modul yang akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam Seksyen 1.3.

  Submodul Program Pembangunan Kompetensi Tarikh pengemaskinian terkini : 30/01/2009 Buku Panduan Latihan Mukasurat 1- 1

Search related