Câu hỏi ôn tập môn Điện tử tương tự(1)

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/31/2019 Cu hi n tp mn in t tng t(1)

  1/2

  Cu hi n tp mn in t tng t

  (Dnh cho lp C in t 8)

  1. Trnh by nh ngha v phn loi hi tip.2. Trnh by cc phng trnh c bn ca b khuch i c hi tip . Nu ngha trng hp

  hi tip m su.

  3. Ti sao phi n nh ch cng tc cho cc tng khuch i dng Tranzistor lng cc. V

  v gii thch mt s n nh tuyn tnh.

  4. Ti sao phi n nh ch cng tc cho cc tng khuch i dng Tranzistor lng cc. V

  v gii thch mt s n nh phi tuyn.

  5. Trnh by s Emit chung c bn: S nguyn l, tc dng linh kin, tham s c bn vc im?

  6. Trnh by s Emit chung c hi tip m xoay chiu: S nguyn l, tc dng linh kin,

  tham s c bn v c im?

  7. Trnh by s Baz chung: S nguyn l, tc dng linh kin, tham s c bn v c

  im.

  8. Trnh by s Clect chung: S nguyn l, tc dng linh kin, tham s c bn v c

  im.9. Mch Darlington S nguyn l v c im?

  10. Mch Kaskode S nguyn l v c im?

  11. Nu tnh cht c bn ca b khuch i thut ton.

  12. Trnh by s khuch i o dng KTT. Nu u v nhc im.

  13. Trnh by s khuch i thun dng KTT . Nu u v nhc im.

  14. Trnh by mch cng dng KTT?

  15. Trnh by mch tr dng KTT?

  16. Trnh by mch vi phn dng KTT?

  17. Trnh by mch tch phn dng KTT?

  18. Trnh by khi nim mch lc tch cc. So snh c im mch lc tch cc v mch lc th

  ng.

  19. Nhim v, yu cu i vi cc b khuch i cng sut?

  20. Trnh by cc ch cng tc ca tng khuch i cng sut.

  21. Trnh by nhng vn chung v tng khuch i cng sut mc theo s y ko.

  22. Trnh by iu kin to dao ng.

 • 7/31/2019 Cu hi n tp mn in t tng t(1)

  2/2

  23. Trnh by b to dao ng LC ba im in cm (Hartley): S nguyn l, nguyn tc lm

  vic, iu kin dao ng?

  24. Trnh by b to dao ng LC ba im in dung (Colpits): ): S nguyn l, nguyn tc

  lm vic, iu kin dao ng?Trnh by b to dao ng LC ghp bin p: S , iu kindao ng?

  25. Trnh by b to dao ng thch anh: thch anh ng vai tr in cm.

  26. Trnh by b to dao ng thch anh ti tn s cng hng ni tip.

  27. Trnh by mch iu bin baz: s nguyn l, nguyn tc lm vic, c im?

  28. Trnh by mch iu bin collector: s nguyn l, nguyn tc lm vic, c im?

  29. Trnh by mch iu tn dng Varicap: s nguyn l, nguyn tc lm vic, iu kin lm

  vic?

  30. Trnh by mch iu tn dng n in khng: s nguyn l, nguyn tc lm vic, c

  im.

  31. Trnh by mch tch sng bin dng i t?

  32. Mch tch sng tn s: nh ngha, phng php tch sng theo nguyn tc bin tn hiu

  iu tn thnh tn hiu va iu bin va iu tn ri tch sng bin .

  33. Trnh by bn cht v cc u nhc im ca tn hiu n bin. Cc phng thc truyn

  thng tin n bin.

  34. Nu nh ngha v nguyn l trn tn.

  35. Trnh by nhiu trong b trn tn v cch khc phc.