CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN I: GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN Câu hỏi

 • View
  105

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CU HI V BI TP PHN I: GI TR THEO THI GIAN CA TIN Cu hi V mt ng thi gian minh ha tnh hung sau - Mt dng tin ra 10tr.VND xut hin ti thi im 0 - Cc dng tin vo 5 tr.VND, 3 tr.VND, v 7tr.VND ln lt xut hin cui nm th nht, th hai, v th 3. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • CU HI V BI TP

  PHN I: GI TR THEO THI GIAN CA TINCu hiV mt ng thi gian minh ha tnh hung sau - Mt dng tin ra 10tr.VND xut hin ti thi im 0 - Cc dng tin vo 5 tr.VND, 3 tr.VND, v 7tr.VND ln lt xut hin cui nm th nht, th hai, v th 3. - Li xut nm th nht l 5%, sau tng ln n 7% trong cc nm tip theo.Tr li:

  10tr 5tr 3tr 7tr 0 i= 5% 1 i= 7% 2 i = 7% 3

 • Mt ng c trong tay ngy hm nay c gi tr hn mt ng nhn c trong tng lai. Hy gii thch iu .Tr li:ng tin c kh nng sinh li nu dng ng tin hin ti u t hoc cho vay th s tin nhn c trong tng lai s bng tng s tin hin ti cng vi li nhun u t hoc li vay. V vy gi tr ca ng tin hin ti s ln hn trong tng lai.

 • Gp li l g ? Cho v d v gp li.Tr li:Gp li l tin li xc nh da trn c s s tin li ca cc thi k trc gp vo vn gc lm cn c tnh tin li ca cc thi k tip theo. Phng php tnh tin li nh vy gi l phng php tnh li kp hay gp li.V c tnh theo cng thcFV = PV*(1 + i)n

  V d: Mt ngi gi tit kim vi s tin 100 triuVN, li sut nm l 10% thi hn 3 nm th S tin ngi nhn c sau 3 nm lFV = 100*(1+0,1)3 = 133,1 ( Triu VN )

 • Chit khu l g? Mi quan h gia chit khu v gp li. Tm mt v d trong i sng khi m bn cn n khi nim chit khu.Tr liChit khu l quy trnh xc nh gi tr hin ti ca mt lng tin t ti mt thi im trong tng lai v vic thanh ton da trn c s cc tnh ton gi tr thi gian ca tin t Gi tr chit khu ca mt vng quay tin t c xc nh bng cch khu tr gi tr ca n mt t l chit khu thch hp i vi tng n v thi gian v vng quay tin t c lng gi vi thi gian bt u ca vng quay tin t.Thng thng phn ln cc t l chit khu c biu din nh l t l phn trm theo nm.

 • Mi quan h gia chit khu v gp li.Chit khu v gp li u l cc quy trnh xc nh gi tr ca mt lng tinTuy nhin: Chit khu l vic xc nh gi tr hin ti ca dng tin, cn gp li l vic tnh gi tr tng lai ca dng tin. V d v chit khuSau 3 nm na ng A cn s tin l 100 USD. Vy t by gi ng A cn gi s tin l bao nhiu nu li sut tin kim l 10% trn mt nm.S tin ng A cn gi tit kim:PV=100/(1+0,1)3 = 75,13 (USD)Vy 3 nm sau c 100 USD th hin ti ng A phi gi tit kim 75,13 (USD) vi li sut nm 10%

 • Phn bit nin kim cui k v nin kim u k. Nin kim no c gi tr tng lai ln hn, nin kim no c gi tr hin ti ln hn? Hy cho mt s v d minh ha t thc tin kinh doanh khi m bn phi tnh gi tr hin ti ca nin kim u k v cui k.Tr li: Nin kim l tp hp cc khon tin bng nhau xut hin ln lt ti mi k. Nin kim cn c gi l dng tin u. S tin xut hin mi k gi l nin khon (PMT) -Khi c dng tin xut hin u mi k ta c nin kim u k. -Khi dng tin xut hin cui mi k ta c nin kim cui k. Nin kim u k c gi tr tng lai ln hn Nin kim cui k c gi tr hin ti ln hn

 • V d:Nu trong 3 nm ti, vo cui mi nm, bn gi tit kim mt s tin l 100 USD th cui cng bn s c bao nhiu tin nu li sut l 10% mt nm? PMT = 100 USD, n = 3, i = 10%, PVA3(CK) = ? Gi tr hin ti ca nin kim cui k:PVA3(CK) = PMT [ (1+i)-1 +(1+i)-2+(1+i)-3] = 248,9 (USD)Nu trong 3 nm ti, vo cui mi nm, bn gi tit kim mt s tin l 100 USD th cui cng bn s c bao nhiu tin nu li sut l 10% mt nm? PMT = 100 USD, n = 3, i = 10%, PVA3(K) = ?PVA3(K) = ( 1,1*1/1,1 + 1,1*1/1,12 +1,1*1/1,13) = 253,559 USD

 • Nu cc c im chnh ca hp ng vay tr u. Gii thch cch xc nh phn thanh ton hng nm, PMT. Nu cch xc nh s d u k, phn tr li, phn tr gc. Phn bit li sut danh ngha, li sut k, li sut hiu lc EAR.

 • B) Bi tpBi 1: Mt ngi cha lp k hoch nui con gi hc i hc. Con gi ng lc ny 13 tui; 5 nm na c vo trng i hc v thi gian hc i hc i hc l 4 nm. thi im hin nay, chi ph hc tp mi nm (bao gm tt c cc chi ph - n ung, qun o, sch v, vv) l 12.500 USD, nhng ngi cha tin rng chi ph ny s trt gi mi nm 5%. Mi y c gi nhn c t ngi ng mt s tin 7.500 USD. S tin ny s c dng trang tri mt phn chi ph hc tp cho c bng cch gi vo ti khon ti ngn hng c li sut 8% mi nm gp li hng nm. Phn chi ph hc tp cn li s do ngi cha lo liu bng cch gi cc khon tin tit kim bng nhau, tt c l 6 khon, ngay t by gi cho ti khi con gi ng bc vo trng i hc. Cc khon tin gi ny cng s c hng li sut ph bin l 8% mi nm. Hy tnh s tin m ngi cha phi gi mi ln.

 • Gii:Chi ph hc tp cho mi nm hc Nm th nht: 12.500 ( 1+ 0,05)5 = 15.953,52 (USD) Nm th hai: 12.500 ( 1+ 0,05)6 = 16.751,2 (USD) Nm th ba: 12.500 ( 1+ 0,05)7 = 17.588,75 (USD) Nm th t: 12.500 ( 1+ 0,05)8 = 18.468,2 (USD)= > Chi ph cho 4 nm hc: 68.761,67S tin nhn c t ngn hng sau 5 nm khi gi 7.500 USDFV = 7.500 ( 1+ 0,08)5 = 11.019,96 (USD)S tin ngi cha phi gi thm68.761,67 - 11.019,96 = 57.741,7 (USD)Vy s tin ngi cha phi gi mi ln

  = 7871,1 USD

 • Bi 2: Dch v bn xe my tr gp quy nh nh sau. Tr ngay 700 USD, phn cn li 1.488 USD s c tr gp mi thng mt ln trong vng 2 nm ti. c bit gi mua t ca loi loi xe my ny l 1.850 USD. Bn hy cho bit, nu chp nhn mua tr gp, ngi mua s phi chu mt li sut l bao nhiu % mi nm ?Gii:Mi thng ngi mua phi tr 1488/24 = 62 (USD)Gi mua t loi xe my ny

  Chn i1= 1% => A1= 167,09 > 0 ( Tha mn ) Chn i2= 5% => A2= -294,48 < 0 ( Tha mn ) Thay i1, i2, A1, A2 vo cng thc Ngi mua tr gp phi tr LS theo nm l 2,448*12= 29,376%/nm

 • Bi 3: Ngn hng A tr li sut 8%, gp li hng qu cho cc khon tin gi. Ngn hng B mun li sut hiu lc ca n cng bng li sut hiu lc ca ngn hng A, nhng ngn hng B s gp li hng thng. Hy cho bit ngn hng B phi quy nh li sut danh ngha ca n l bao nhiu ?Gii:Li sut hiu dng

  =>Li sut hiu dng ca ngn hng A

  Tng t li sut hiu dng ca ngn hng B

  EARA = EARB th iB = 7,94%

 • Bi 4: Ngn hng A tr li sut 7%, gp li hng nm cho cc khon tin gi. Ngn hng B tr li sut 6%, gp li hng qu. Nu bn c tin, bn s gi vo ngn hng no ?Gii:p dng CT tnh li sut hiu dng:

  = > LSHD ngn hng A:

  = > LSHD ngn hng B:

  V li sut hiu dng ngn hng A ln hn li sut hiu dng ngn hng B = > Nn gi tin vo ngn hng A

 • Bi 5: Hy tnh gi tr tng lai v gi tr hin ti ca dng tin sau nuLi sut l 6%, gp li hng nm.Li sut l 6%, gp li 6 thng mt ln.

  Gii:a. Trng hp 1: Li sut l 6%, gp li hng nm. Gi tr tng lai ca dng tinFVMn = CF1(1+i)n-1 + CF2(1+i)n-2 +... + CFn(1+i)1 + CF1Trong : FVMn : Gi tr tng lai ca dng tin khng u. CF: Khon li tng nm= > FVM7 = 100(1+0,06)6 + 200(1+0,06)5 +200(1+0,06)4+ 200(1+0,06)3 + 200(1+0,06)2 + 0 + 1.000 = 2.124,91 l l l l l l l l 0 1 2 3 4 5 6 7

  100 200 200 200 200 200 1.000

 • Gi tr hin ti ca dng tin

  = > PVM0 = 1.413,19Trng hp 2: Li sut l 6%, gp li 6 thng mt ln. Gi tr tng lai ca dng tin

  = > FVM7 = 100(1+0,0609)6 + 200(1+0,0609)5 +200(1+0,0609)4+ 200(1+0,0609)3 + 200(1+0,0609)2 + 0 + 1.000 = 2.128,62

 • Gi tr hin ti ca dng tin

 • Bi 6: Hy tnh gi tr tng lai v gi tr hin ti ca cc dng tin sau nu li sut l 10%, gp li su thng mt ln.

  Gii:Li sut 10% gp li 6 thng 1 ln

  Gi tr tng lai ca dng tin

  Trong C: Cc khon tin nhn c hng nm

  Gi tr hin ti ca dng tin

  0 1 1 3 2 5 3

  100 200 100 200 100 200 100 l l l l l l l

 • Bi 7: Gi s bn quyt nh vay 10 tr.VND tr u trong vng 5 nm, li sut 15%. Hy tnh tng s tin m bn phi tr cui nm th 4 v cho bit trong s tin bao nhiu l tr li v bao nhiu l tr gc.Gii:Gi tr tng lai ca dng tin

  Vy cui nm th 4 tng tin tr l 9,986 triu Gc: 2*4 = 8 triu Li: 9,986 - 8=1,986 ( triu)

 • Bi 8: Mt doanh nghip d nh mua mt thit b c gi tin l 1.680.000.000 VND. K hoch ca doanh nghip l trong vng 5 nm, trch t li nhun mi nm 200 tr.VND gi vo mt ti khon ti ngn hng c li sut l 20% mi nm, gp li hng nm Gi s g thit b sau 5 nm na khng thay i, hy cho bit k hoch ca doanh nghip c thnh cng hay khng? Nu phi thng lng li vi ngn hng v li sut th li sut phi l bao nhiu theo mong mun ca doanh nghip k hoch ca h c th c thc hin. Nu khng th thay i c li sut th phi sau bao nhiu nm k hoch ca doanh nghip mi c th thc hin c ? Nu khng thay i c li sut th mi nm doanh nghip phi trch t li nhun bao nhiu tin sau 5 nm k hoch ca h c th c thc hin?

 • Gii:Gi tr tng lai ca dng tin u

  Ta c:

  Vi c= 200, i = 20%, n= 5

  Vy k hoch ca doanh nghip khng thnh cng

  b) Nu phi thng lng vi li sut i k hoch c thc hin khi

  = > i = 26,154%/nmVy doanh nghip phi thng lng li vi mc li sut 26,15%

 • c) Gi n l s nm doanh nghip cn k hoch ca doanh nghip c thc hin. Khi : = > n = 5,4 nm

  d) Gi C l s tin hng nm doanh nghip trch t li nhun sau 5 nm k hoch ca h c th c thc hin.

  Khi : = > C = 225,67 ( Triu ng ) Vy t c k hoch vi mc li sut 20% trong vng 5 nm, doanh nghip phi trch mt khon t li nhun l 225,76 triu ng

 • Bi 9: Mt doanh nghip mua mt thit b vi iu khon thanh ton nh sau: Tr ngay 500 tr.VND v tr dn mi qu 15 tr.VNDTrong vng 10 nm ti. Hai bn mua v bn cng tha thun rng li sut tr gp s l 8%, gp li hng qu.Gi s v nhng l do nht nh, bn mua khng th thc hin c 9 khon tr gp u tin. Hy tnh tng s tin m h phi thanh ton vo k th 10 nu h mun ui kp lch tr gp.Gi s khi thc hin xong 17 khon tr gp u tin, bn mua mun thanh ton nt s tin tra gp cn li vo k th 8. Hy tnh tng s tin m bn mua phi thanh ton vo k . Gi s v nhng l do nht nh, bn mua khng th thc hin c 22 khon tr gp u tin. Nhng h mun thanh ton ton b s tin tr gp vo k th 23. Hy tnh tng s tin m bn mua phi thanh ton vo k

 • Gii:Gi tr dng tin u trong tng lai l

  Vi: X = 15 triu; i = 0,08; n=40= > FVA40 = 3885,847 (triu ng)Nu bn mua khng thc hin c 9 khon tr gp u tin th s tin h phi thanh ton vo k th 10

  = > C = 31,