1
Jornada CINQUANTA ANYS DE CATALANISME I REVOLUCIÓ BURGESA 9:30 Joan Botella (UAB) Catalanisme i revolució burgesa. La tesi de Jordi Solé Tura Catalanisme i revolució burgesa. La tesi de Jordi Solé Tura Isidre Molas (UAB) La recepció del llibre. El context intel·lectual català dels anys seixanta 15:30 Francesc Vilanova (UAB) Catalanisme i revolució burgesa. Història d'un llibre Borja de Riquer (UAB) Borja de Riquer (UAB) Una aproximació historiogràfica a l’obra de Jordi Solé Tura, cinquanta anys després Sala d’Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres Divendres 5 de maig de 2017 Cal formalitzar la inscripció mitjançant un missatge de correu electrònic a [email protected] (Data límit: 24 d’abril) Organitza

CINQUANTAANYSDE CATALANISME I REVOLUCIÓ BURGESA · Catalanisme irevolució burgesa .La tesi de Jordi Solé Tura IsidreMolas(UAB) Larecepciódelllibre.Elcontextintel·lectualcatalàdelsanys

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CINQUANTAANYSDE CATALANISME I REVOLUCIÓ BURGESA · Catalanisme irevolució burgesa .La tesi de Jordi Solé Tura IsidreMolas(UAB) Larecepciódelllibre.Elcontextintel·lectualcatalàdelsanys

Jornada

CINQUANTA ANYS DE

CATALANISME I REVOLUCIÓ BURGESA

9:30

Joan Botella (UAB)

Catalanisme i revolució burgesa. La tesi de Jordi Solé TuraCatalanisme i revolució burgesa. La tesi de Jordi Solé Tura

Isidre Molas (UAB)

La recepció del llibre. El context intel·lectual català dels anys

seixanta

15:30

Francesc Vilanova (UAB)

Catalanisme i revolució burgesa. Història d'un llibre

Borja de Riquer (UAB)Borja de Riquer (UAB)

Una aproximació historiogràfica a l’obra de Jordi Solé Tura,

cinquanta anys després

Sala d’Actes de la Facultat de Filosofia i Lletres

Divendres 5 de maig de 2017

Cal formalitzar la inscripció mitjançant un missatge de correuelectrònic a [email protected]

(Data límit: 24 d’abril)

Organitza