of 8 /8
Calitate Pasiune Consecvenþã

Consecvenþã Pasiune Calitate - LIVARTIX

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Consecvenþã Pasiune Calitate - LIVARTIX

Mintpg.3
Aplicaþia software mint Lesion este un instrument util medicilor radiologi atât pentru realizarea screening­ului oncologic, cât ºi pentru monitorizarea rãspunsului la terapia oncologicã.
Determinarea  stadiului  de dezvoltare al  unei  tumori  se bazeazã pe observaþiile importante din datele rezultate în urma investigaþiei imagistice, astfel încât rapoartele furnizate de radiologi sunt esenþiale pentru stabilirea terapiei oncologice.
mint Lesion  determinã  automat  evoluþia  cancerului  pe  baza  adnotãrilor, clasificãrilor ºi parametrilor clinici specifici studiului.
AVANTAJELE INTERPRETÃRII ÎNDRUMATE ÎN FUNCÞIE DE CONTEXTUL STUDIULUI Interfa uniform i optimizat  pentru fiecare tipologie clinicã analizatã
CONFORMITATE CU STANDARDELE DE SCREENING, STAGING ªI FOLLOW UP ONCOLOGIC Implementare detaliat i uor de folosit
RAPOARTE COMPLETE ªI STANDARDIZATE PENTRU TOATE CAZURILE ONCOLOGICE Transmiterea ºi arhivarea standardizatã a interpretãrilor în sistemele Dvs. HIS sau EMR
SIMPLIFICAREA ªI EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE INTERPRETARE Disponibilizarea datelor ºi instrumentelor specifice studiului analizat
mint Lesion
pg.4
SCREENING­ul PROSTATEI (PI­RADS)
Evaluarea multi­modalã a leziunilor prostatei: T2, DWI, (ADC, bvalue) i DCE
Localizarea leziunii pe raportul grafic generat
Clasificarea leziunii în conformitate cu standardul PI­RADS
Îndrumare comparatã prin afiºarea de imagini reprezentative pentru diferite scoruri
Rapoarte structurate ce conin date i imagini conforme PI­RADS
SCREENING ªI STAGING CANCER PULMONAR
sugerarea automat a stadializrii TNM în funcie de tumorile, nodulii limfatici i metastazele identificate
scheme grafice interactive pentru localizarea tumorilor i nodulilor limfatici
îndrumare pentru captarea datelor relevante, ex. pleurizie sau pneumonitã
rapoarte centrate pe proprietile tumorilor, relevante în stabilirea terapiei
mint Lesion
pg.5
Tf: 0374 023359 | [email protected]
MONITORIZAREA RÃSPUNSULUI LA TERAPIE
Vedere de ansamblu a întregului istoric al pacientului cu accent pe evoluþia leziunilor
Folosirea datelor clinice ºi mãsurãtorilor pentru analiza standardizatã în studiile clinice
Instrumente de raportare ºi evaluare clinicã în funcþie de diferite criterii (De ex. RECIST)
STAGING­ul CANCERULUI COLORECTAL
Îndrumare pentru captarea datelor relevante din punct de vedere chirurgical (distanþa de la anus etc.)
Compararea cu studii ºi stadii anterioare (de ex. dezvoltarea leziunilor)
mint Lesion
pg.6
Tf: 0374 023359 | [email protected]
Beneficii U T I L I Z A R E   L A R G Ã
Interfa uniform i intuitiv, indiferent de cerinele cerute de specificitatea cazului oncologic analizat
Î N D R UMA R E   Î N   F U N C Þ I E   D E   S P E C I F I C Interfa uniform i intuitiv, indiferent de cerinele cerute de specificitatea cazului oncologic analizatInterfaa personalizabil dinamic se adapteaz în funcie de contextul specific cazului dumneavoastr curent i ofer sugestii conform criteriilor clinice corespunzãtoare
CO L A B O R A R E   I N T E R D I S C I P L I N A R Ã Informaþiile specifice contextului clinic sunt integrate dinamic în rapoartele generate, fãcând din acesta o bazã solidã de analizã a tumorii precum ºi o sursã sinteticã de informaþii transmise pacientului.
E VA LUA R E   MU LT I PA R AM E T R I C Ã Permite urmãrirea leziunilor în cadrul mai multor serii de imagini sau a studiilor provenite de la diferite modaliti imagistice astfel încât este posibil obinerea unei imagini de ansamblu structurate care conþine date complementare.
C A L I TAT E   ª I   E F I C I E N Þ Ã   C R E S C U TÃ
Rapoartele structurate furnizate sunt mai puin supuse erorilor i mai uor de replicat într­o perioadã scurtã de timp.
I N T E G R A R E   FA C I L Ã
Aplicaþia poate fi accesatã direct din sistemul RIS/PACS simultan cu pãstrarea mediului de lucru contextual. Sincronizarea imaginilor relevante cu PACS­ul dumneavoastrã se realizeazã automat iar rezultatele pot fi integrate în raportul
dumneavoastrã RIS.
mint Lesion
pg.7
Tf: 0374 023359 | [email protected]
Profile disponibile S C R E E N I N G Prostatã ­ PI­RADS v2 Sâni ­ BI­RADS Plãmâni ­ Lung­RADS
Ficat ­ LI­RADS Tiroidã ­ TI­RADS
S TA G I N G
Plãmâni Ficat
Colon Rect
Rinichi Limfom
F O L L OW   U P RECIST 1.1 RECIST 1.0 irRC irRECIST 1.1 mRECIST HCC
Lugano iRECIST Cheson Choi RANO
WHO PCWG2 mRECIST Mesoth
mintLesion este marcã înregistratã a companiei Mint Medical GmbH în Germania ºi la nivel mondial.
Toate celelalte mãrci folosite în prezentul material sunt mãrci înregistrate ale proprietarilor acestora.
Cel mai bun instrument de raportare din clasa sa
Excelenþã prin calitate !