Ehitus ja remont (märts 2013)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Maalehe erinumber Ehitus ja remont (28. märts 2013)

Text of Ehitus ja remont (märts 2013)

 • M A A L E H E L I S A 28. mrts 2013

  Pakume tooteid paekivist, graniidist, marmorist.

  www.ungrukivi.ee

  Klastage meie vast avatud mgiesindust Prnus Karja 4, tel 5349 4247, parnu@ungrukivi.ee. Ungru Paekivi O Kivikoda, Vike-Ahli, 90446 Ridala vald, LnemaaER 817tel 518 8350, 526 4682 raul@ungrukivi.ee

  LOODUSLIKUD MATERJALID vrtustavad teie kodu

 • 2E H I T U S J A R E M O N T Toimetaja Kaja Prgi, tel 661 3337, e-post: kaja.prygi@lehed.ee28. mrts 2013

  Kes on kevad aeg mil inimesed hakkavad suure hinaga puid likama ning puude hooldamise tid tellima.

  Arboristide Koja esimees Heiki Hanso paneb sdamele, et puude likamise alal konsulteeritaks spetsialistidega, kes testi tunnevad puittaimi ja oskavad neid igesti ning vrikalt majandada.

  Heiki Hanso snul on algajatel hea alustada likamist viljapuudest, sest nende puhul jetakse enamasti suurem osa vrast alles ning juba aasta prast saab uuesti ktt proovida.

  Fataalsem on lugu suurte plispuudega, mida on vga lihtne omaenese rumalusest ra rikkuda kahjuks on juba sel kevadelgi nha suurt hulka jdavalt kahjustatud puid. Sest lihtne on vtta mootorsaag ja see tvve la, kuigi ilusam, lihtsam ja ka tulemuslikum oleks kasutada arboristi abi.

  Ladva ja vra eemaldamine rikub puu

  rge tulbastage puud, rge ligake puul latva ja kogu vra maha! See rikub puu loodusliku vlimuse ja graatsia alatiseks. Surma

  agoonias kasvatab puu uinuvatest pungadest suure hulga vesikasve, et kompenseerida kaotatud lehepinda, mis teda toidab.

  Puu mtmete vhendamine on aastatepikkune projekt, mille peaks usaldama spetsialistide hoolde. Puuliigile omaselt vib vra vhendamine vtta koguni kuni 10 aastat, mille kestel tehakse puul kaks vi kolm hoolikalt lbi meldud likust, kus krbitakse okste tippe sobiva klg oksani.

  Ettevaatust suurte okste likamisel!

  Kui likate suuri puuoksi, vib viga saada mitte ainult puu, vaid ka inimesed: niteks on vga ohtlik puu otsa mootorsaega ronida ilma vljappeta. Teame mitmeid juhtumeid, kus ligatavad oksad on lkanud redeli koos seal askeldava tmehega mber.

  Kui aga kindlasti on soov ise suuremaid oksi eemaldada, peaks jrgima kolme like phimtet: esiteks eemaldada oksa raskus ja viimaseks teha lpulige, tve lhedalt oksakrae pealt. Nii saame vltida vimalike rebendite teket.

  Puu on organism ja tal on olemas kik kaitsemehhanismid

  oma haavadega ise toime tulemiseks, seega pole otstarbekas teha kulutusi poelettidel pakutavate nn haavamrete peale, veel vhem kasutada selleks vanu vrve, lakke vms.

  Siiski on oht, et suuremad liked lhevad mdanema. Enne puude likamist konsulteerige omavalitsusega, et selgitada vlja vimalik puude likamise kord.

  Kase ja vahtra likamisel olge kevadel pigem tagasihoidlik. Kevadel on vahtral ja kasel intensiivne mahlajooksu aeg, mistttu tuleks vltida elusokste likamist sel perioodil. Lubatud on vaid vhene sekkumine, kui selleks on hdavajadus. Parim on nimetatud puudega tegelda suvel, kui mahlajooks on lppenud ja puu aktiivne.

  Oma kodu valgustingimuste parandamine

  Kui tundub, et plispuu varjab tuppa tulevat valgust, saab kindlasti midagi ra teha: harvendada vesivsud ja tihedasti puntras olevad oksad ning kujundada puule sobivam vra.

  Alati ei pruugi kehvade valgustingimuste puhul olla s maja lhedal kasvaval kaunil plispuul, vahel piisab tihedamast

  aknapesust, sisekujunduses heledamate toonide kasutamisest vi maja res olevate psaste ja vsa vhendamisest.

  Hooldamata puudega kinnistu vrtus kahaneb

  Selge on see, et hoolitsemata puudega kinnistu vrtus vheneb. Plispuud seavad omanikule teatud kohustusi: puu pidamise hind on igaaastane katuse hooldamine, vihmaveerennide puhastamine, lehtede riisumise vaev ning puu enese eest hoolitsemine.

  Melge sellele enne puu istutamist vi puurohke kinnistu ostmist, sest viitsimatus lehti riisuda ja vesikasve ligata ei ole phjus puude raiumiseks.

  Hoolduslikus sisaldab terve puu hooldamist

  Kutseeetika kohaselt pakub arborist oma td maksimaalse kvaliteediga. Puuhoolduse tellimuse juurde kuuluvad elementaarsed td nagu terve puu hooldamine ladvast maapinnani puu vanusest sltumata.

  Hoolduslikus sisaldab kigi kuivanud ning risti ja hrduvate okste, samuti vesikasvude kontrolli ja kaksikladva eemaldamist.

  Kindlasti ei tohi puuhooldustid sooritades kasutada ronimisraudu, kuna need tekitavad puule rohkesti haavu. Samuti ei ole vimalik kvaliteetset hoolduslikust teha korvtstukilt, kuna sellega ei pse puu vra sisse, see lhub rohkesti oksi ning tihendab pinnast juurte mber.

  Millal kutsuda appi arborist?

  Ohumrgid, mille puhul puu abi vajab, on niteks kaksiklatv, teravanurgalised harud ja oksad, ristikasvanud oksad, puuseente viljakehad, kuivanud ja hrduvad oksad, nsused ja tormikahjustused.

  Kindlasti ei saa htegi puud nimetada enne ohtlikuks, kui spetsialist on selle le vaadanud ja riskid hinnanud. Samamoodi, nagu endale saame diagnoosi arstilt ja koerale loomaarstilt, annab puudele diagnoosi puukirurg ehk arborist.

  Kui otsustate kasutada spetsialistide abi, uurige kindlasti nende tausta SA Kutsekoja kodulehelt, soovitajaid, referentse ning vastutuskindlustuse olemasolu, mis nnetuse puhul kompenseeriks kulud.

  GERLI RAMLER

  Puulikuse aeg on kes

  Hsti ligatud oksa haava sulgumise algus. Pildil on hari-liku tamme kolme aasta vanu-ne lige kusarmkude on htlase paksusega.

  Looduslikult laasunud oksa ja sulgunud oksakrae vaade pikilikes.

  Rebend on tekkinud he-likelisel oksa eemaldami-sel, kus oks oma raskuse mjul hakkab vajuma enne, kui lige lbi oksa juab.

  Risti ja hrduvad oksad ei saa normaalselt areneda ja suure-maks kasvades on murdumis-ohtlikud. Need tuleb eemalda-da vi sobiva klgoksani tagasi ligata.

  Sulgu- mise protsess on pooleli.

  Sulgunud oksakrae peatab seene phjustatud mdaniku leviku, vttes seenelt hapniku. Kolle kapseldub puu sisemusse.

  Oksa eemaldamine tvest eemal kahe likega, et ei tekiks rebendeid.

  Suure haru eemaldamisel tekki-nud haav ei kasva kunagi kinni. Mida vanem on puu, seda vhem on tal judu suuri vigastusi pa-randada. Mdanik levib tvve ja nrgestab terve puu struktuuri ning seisukindluse.Tielikult sulgunud likehaav.

  Valesti krbitud tveharu phjustatud mdanik on levinud tvesse.

  Veel mned aastad ja likehaav on edukalt paranenud.

  KAMIN SALVESTAMA!?

  Kulastage meid messil EESTI EHITAB! www.koltsikaminad.ee

  Selleks tuleb kamin lahti vtta, kuid ldjuhul piisab ainult soojakapi lammutamisest. Prast seda saab kaminasdamiku kohale paigaldada soojasalvestavad moodulid (CMA moodulid). Uue soojakapi ehitamisel kasutame soojasalvestavat plaati (CPA plaati). Sellega saavutame kaminal pea 90% kasuteguri ja 812tunnise salvestusaja ning seda kahe koldetie (7 + 7 kg) kuivade puudega ktmise korral.

  Lhikese plemisaja (12 tunni) jooksul koldes toodetud vga suur hulk energiat juhitakse otse lbi soojasalvestavate moodulite, mis selle enne korstnasse suundumist salvestavad. Suitsugaasid jahutatakse temperatuurini suurusjrgus 130200 kraadi, soojasalvestavates moodulites olev soojus aga kiiratakse vlja pika aja (812 tunni) jooksul. Tnu sellele suureneb kamina vimsus 3040 kW-ni.

  TEHNOLOOGIATELE

 • 28. mrts 2013 E H I T U S J A R E M O N T 3

  Krpimine on phi- vi ladvaoksa tagasilikamine sobivaklgoksani, mis peaks olema vhemalt kolmandiku lbimduga krbitavast oksast. ige lige tehakse vljuva oksaga samal kursil.

  Kndistami-sel tekkivad vesikasvud ei lukustu tvesse nagu oksad. Nad on kiire-kasvulised ja masside ning purje-pinna suu-renedes hakkavad murduma.

  Oskamatult krbitud puud krbivad ka teie mainet ja kinnistu vrtust.

  Tulbastamine on enamasti puule pikk ja piinarikas surm ning puuomanikule inetu ja kulurohke lbu.

  Vhendatud ja hooldatud vraga harilik prn Kuressaare keskvljakul enne ja prast.

  HEIKI HANSO

  Ideaalne saag kergemateks tdeks nii aias kui metsas! See hobikasutamiseks valmistatud saag on kerge kaaluga, teda on lihtne ksitseda ja ta on varustatud Easy Start ssteemiga. Lati pikkus: 14/35 cm 32 cm3 / 1,35 kW / 4,3 kg Vga mugav vtmeta ketipingutus ja ketivahetus.

  Suureprane saag kttepuude likamiseks! likerge kivituse, krgete ohutusnuetele ja mugavusfunktsioonidega varustatud mootorsaag on soodsas hinnaklassis! Lati pikkus: 14/35 cm 35 cm3 / 1,7 kW / 4,4 kg

  Talunikusaag - sobib puude langetamiseks, laasimiseks, kttepuude likamiseks ja jrkamiseks. Magneesiumsulamist korpus on kerge ja vastupidav. Lati pikkus: 15/38 cm 42,4 cm3 / 2,2 kW / 4,9 kg

  Profi saag - ideaalne saag langetamiseks ja palgilikuseks. Thusam jahutus. Lati pikkus: 15/38 cm 50 cm3 / 2,8 kW / 5,4 kg

  MAKITA aia- ja metsatehnika saadaval hstivarustatud ehitus- ja metsakauplustes!Ksi Makita tooteid edasimjatelt. Lisainfo: www.makita.ee

  EA5000P38D

  CATCatalytic Converter

  EA3201S35A

  CATCatalytic Converter

  EA4300F38C

  CATCatalytic Converter

  EA3500S35B

  CATCatalytic Converter

  ks. e

  tes!

  ssteemigavarustatud saagi onvga kerge kivitada!

  Ideaalne saag kergemateks tdeks nii aias kui metsas! See

  EEAEAEAEAEAEAEAEAEEAEAEAEEAEEAAEAA323232323232332232232323222222222001010101010101010101010101000010101000100 S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S33S3S3S3335A5A5A5A5AA5A5A5A5A5555

  Makita uue plvkonna mootorsaagide omadused:EasyStart - Vedruga starter koos optimaalse mootorijuhtimisega sae likergeks kivitamiseks.Touch&Stop - Kik-hes-lliti (kivitus, seiskamine, poolgaas, huklapp).Primer pump sae kiireks kivitamiseks.MPI (Memory Power Ignition) - alati igeaegne, litpne ja tugev sde.CAT - Katalsaatoriga mudelite heitgaasid on madalamad seaduses ettenhtud normidest.

 • Toimetaja Kaja Prgi, tel 661 3337, e-post: kaja.prygi@lehed.ee28. mrts 20134E H I T U S J A R E M O N T

  Uudne katusekivi hoiab elektriene