of 8/8
Informasjonsmagasin

Filadelfia Omsorgssenter FOS

 • View
  229

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Siste versjon av Filadelfia Omsorgssenter sin informasjonsmagasin.

Text of Filadelfia Omsorgssenter FOS

 • Informasjonsmagasin

 • 2Presentasjon

  Filadelfia Omsorgssenter

  1 Forside fra BystrandaFoto: Morten Marius Larsen

  2 Presentasjon Menighet og omsorgssenter

  3 Kaf og barmhjertighetGodt samarbeid med det offentlige

  4 FOS LandeskogenEt velkomment arbeid i Bygland

  5 FOS TordenskjoldsgateBo- og ettervernsenter

  6 Tabita KvinnesenterIntervju med Tonnie Lindeland

  7 FOS EttervernIntervju med Stanley Knutsen

  8 KontaktinformasjonVisjon og hilsen fra ordfrer

  Vrt tilbud:

  Filadelfia er en selvstendig pinse-menighet i Kristiansand med 1500 medlemmer. Totalt 98 ansatte ved rsskiftet, inkludert datterselskap. Herav 31 i Filadelfia og 67 fordelt p barnehagene som menigheten driver.

  Menigheten er ogs en del av et nasjonalt nettverket som utgjr Den Norske Pinsebevegelsen, en bevegelse som teller 291 menighe-ter og 31.357 medlemmer.

  Menigheten omsatte i 2009 forkr. 13.667.660,- og konsernet totalt omsatte for kr. 41.687.348,-.

  Menigheten driver et omfattende tilbud p lik linje med andre tradisjonelle menigheter, alt fra sndagsskole, junior, kor, ungdoms-arbeid, gudstjenester, bnnemter, eldrearbeid, beskstjenester, sam-ling for psykisk utviklingshemmede, misjon og ndhjelp i utlandet med mer. Alt arbeid er et pent tilbud til hele befolkningen, enten man er medlem eller ikke.

  Vi driver ogs:- bibelskole. - frivillighetssentralen Service Kontakten som er et gratis tilbud til hele byens befolkning. - rusomsorg som du kan lese mer om i dette bladet. - egen nrradio p FM 101,2, nettradio, podcast med mer. - Solkollen barnehager- medeier i Oasen skole

  pen kafSide 3

  TordenskjoldsgateSide 5

  Barmhjertighetens HusSide 3

  LandeskogenSide 4

  EttervernSide 7

  KvinnesenterSide 6

  Arbeids- ogaktivitetstilbud

  Filadelfia Omsorgssenter (FOS) er et tilbud til mennesker i nd med rusrelaterte problemer.Tilbudet er rettet mot personer over 18 r som vil en forandring i livet sitt. Vi godkjenner kun C-preparater under oppholdet.

  Filadelfia Omsorgssenter ble startet i 1997 og eies av pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand. Menigheten har nedsatt en styringsgruppe som har ansvar for driften i samarbeid med daglig leder. Omsorgssenteret er heldgnsbemannet, eller det settes inn medarbeidere ved behov. Deler av medarbeiderstaben er frivillig tjeneste..

  Ml og verdierFiladelfia Omsorgssenter nsker lede mennesker til Gud, slik at den enkelte kan bligjenopprettet til et helt menneske. Vi bygger p kristne livsverdier og normer, hvor vi nsker fremme gjensidig tillit, penhet, rlighet og sannhet.Filadelfia Omsorgssenter nsker mte enkeltmennesket med respekt, uavhengig av ststed i livet. Fellesskapet er bygd opp p individuell tilrettelegging, med ndelig, sosial og praktisk omsorg.

  SamarbeidFiladelfia Omsorgssenter nsker samarbeide med de instanser den enkelte gjr seg bruk av. Omsorgssentrene blir ofte brukt i pvente av videre behandling i spesialisthelsetjenesten, eller etter behandling som forberedelse til et mer selvstendig liv i egen bolig.

  nske om plass og kostnaderHvis du nsker plass p FOS, ta direkte kontakt p telefon for informasjon og avtale om en sam-tale. Det kan vre en fordel ha avklart med din saksbehandler i Kommunen fr du kommer til samtalen, at du nsker plass p FOS. Spesielt med hensyn til godkjenning om kommunalgaranti for oppholdet. Ved tilbudet i Tordenskjoldsgate betaler flere oppholdet av egne midler.Husleiegaranti m foreligge. Det forutsettes at avrusning er gjennomfrt fr innflytting. Vil du ske 12-soning, avklar dette med din kontaktbetjent og ta kontakt for nrmere avtale.

  Filadelfia

  Illus

  tras

  jon:

  Ter

  je T

  veit

 • Det offentlige har tett sam-arbeid med FOS

  3

  Per Willy Ormestad er ruskonsulent og leder av Faglig forum i Kristian-sand. Han har sam-arbeidet med FOS over lenger tid, og mener det er behov for privat rusomsorg i Kristiansand, og at FOS kompletterer kommunens eget rusarbeid. Vi trenger denne typen behandlingssteder, sier han.

  Ormestad mener en av de viktigste forde-lene til FOS er at brukerne blir tilbudt et nettverk der de blir inkludert. FOS tilbyr en hel pakke: Det kommunale tilbudet har pro-blemer med tilby et nettverk som brukerne kan vre en del av, men i menighetslivet kommer dette helt naturlig.Han forteller om et langt og godt samar-beid med FOS, og at det er mange som har hatt stedet som et springbrett inn i videre behandling. Han forteller at FOS har vrt en god bidragsyter inn i rusbe-handlingen i Kristiansand. Det at FOS Tor-denskjoldsgate ligger midt i byen gjr det ogs tilgjengelig bde for brukere og det offentlige. I tillegg er det flott med de mulig-hetene som Landeskogen gir, for de som trenger komme bort fra byen.Vi jobber sammen for en hensikt, og det er hjelpe mennesker som sliter.

  Ormestad mener det er mye spennendep gang i FOS, og trekker fram ressursenesom er tilgjengelige. Det er mange somvil hjelpe, det er et stort apparat der helemenigheten er med og bidrar. Det ha frivil-lige som str p er verdifullt, og i FOS erdet mange ressurspersoner. Han ser en iver og et engasjement i staben som er impo-nerende.De er flinke til jobbe tverrfaglig, og folkene p FOS har evnen til kaste seg rundt og handle nr det er ndvendig. Deter en fleksibelhet som gjr dette til et steddet er attraktivt bruke. Vi har et meget godt samarbeid med FOS, avslutter han.

  Tekst og foto: Margrethe S. Tveit

  Det offentlige har tett sam-arbeid med FOS

  Hver torsdag inviterer vi til pen kaf i Filadelfia Kristiansand. Kvelden starter med samtale rundt bordene med kaffe og mat og fortsetter med sang, vitnesbyrd og appell. Her er det et inkluderende felleskap for mennesker med behov for kontakt, samtale og oppflging. Vi nsker at pen kaf skal vre en inngangsport til menigheten, og mlet er f kontakt med mennesker som har rusproblemer. Derfor gr vi ut p byen hver torsdag for invitere til fellesskapet.

  Vi har pent torsdager kl. 19.00 (utenom skolens ferier) i Dronningens gate 89.

  FOS pen kaf

  Et inkluderende fellesskap

  Dette huset er et korttids tilbud til de som trenger avrusning eller stabilisering og nsker hjelp til videre behandling/omsorg. Dette er et ledd i en strre sirkel.Oppholdet blir og brukt til avklare og samordne veien videre. Herfra blirbrukerne sendt videre i rehabilitering i FOS-systemet eller til andre eksterne tilbud. Huset blir og brukt til opphold fra egne avdelinger.

  Huset bemannes av frivillige medarbeidere hele dgnet nr personer er inne p stabilisering.

  Barmhjertighetens hus, Marvika

  Avrusning og stabilisering

 • 4Bygland nskjer Filadelfia Omsorgssenter velkomen til kommunen vr!

  Me er storleg imponert over kva FOS har utretta i Kristiansand med sitt arbeid for eit godt ettervern ved rusomsorg.Frivilligheitsarbeidet som vert gjort, utan tanke p eigenvinning, men med idealistisk haldning og vilje til hjelpe har vist godt resultat.

  Eg vonar at etableringa p Landeskogen vil bere frukter gjennom eit godt samarbeid, og at enkeltpersonar og ressursgrupper i kommunen vil stille opp og sttte dette viktige arbeidet.

  Fr Bygland kommune ser me p avtalen med Filadelfia som ei samfunnskontrakt der det offentlege spelar p lag med ein frivillig innsats, og der kommunen vil vere med tilrettelegge slik at mange kan finne attende til ei god meining med livet.

  Velkommen tilBygland

  Knut A. AustadOrdfrar i Bygland

  Filadelfia Omsorgssenter Landeskogen, ligger p Grendi i Byglandkommune, ca. 80 km fra Kristiansand.

  Senteret har inntil 15 plasser med enkeltrom og fellesareal. Stedet ligger inaturskjnneomgivelser, med et lite grdsbruk og verksted. Her er det mulighet for stell av dyr, snekkerverksted, vedproduksjon og et rikt friluftsliv. Vi har et godt utstyrt treningsrom. Vi bruker ulike aktivitetstilbud i nrheten.

  Plassen er et godt sted starte rehabilitering. Her er mulighet for lande, f avstand til en kaotisk hverdag og f hjelp til mte livet. Lre kjede seg,planlegge og finne roen. Mange opplever dette som avgjrende for videre behandling. Stedet er dgnbemannet. Det er mulighet for 12-soning.Ved innflytting underskrives en beboerkontrakt med generelle regler ogindividuelle avtaler.

  Det er utarbeidet en felles dag/ ukeplan med faste og gjreml. Den enkelte blir fulgt opp gjennom individuelle samtaler, via ansvarsgrupper, beboermter, gruppeveiledning og det den enkelte har behov for. Det gis mulighet for utarbeide en individuellplan plan. Vi deltar i menighetsfelleskapet i Filadelfia Kristiansand, og p mter i nrheten.

  Adresse:Postboks 3 4742 Grendi

  FOS Landeskogen

  Bo- og omsorgssenter

  John Lunde ASAnnonsr og stttepartner:

  Daland Eiendom ASAnnonsr og stttepartner:

 • 5Nr Filadelfiamenigheten etablerte

  Filadelfia Omsorgssenter i Kristiansand for

  fleire r sidan starta dei med sprje oss i

  kommunen om kva behovet rusavhengige

  i Kristiansand hadde - og som kommunen

  sjlv ikkje klarte dekke opp.

  Filadelfia har bygt opp eit bu-og omsorgs-

  senter for rusavhengige med hg kvalitet;

  bde fysisk og med omsorg for dei som

  bur der. Saman med oss i kommunen og

  andre private og frivillige organisasjoner

  og menigheter har dei vore med etablere

  eit samarbeidsforum der me p tvers av

  forvaltningsniv jobber ilag for sikre at

  ein utfylle kvarandre sine ressurser- til beste

  for dei rusavhengige. Denne kompetansen

  br Bygland kommune sprje etter; ogs

  nr ein skal etablere noko nytt og kanskje

  ukjendt i Grendi.

  Nr eg no har slutta i Kristiansand kom-

  mune og jobber med samordning av

  rusfeltet i spesialisthelsetjenesten blir eg

  bare styrka i kunskapen om at kommu-

  nane m bygge opp og sikre at det finnast

  omsorgstiltak for rusavhengige. Dette er

  og vil vera ei tydleg kommunal oppgve i

  framtida. At kommunane treng f tilfrt

  konomiske ressurser til kunne betale for

  omsorgstiltaka er ogs viktig. Terskelen inn

  til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

  har ikkje blitt redusert med rusreformen.

  S kan eg berre ynskje bde Bygland

  kommune og Filadelfia lykke til med eit

  spanande samarbeid!

  Tobbi KvaaleSpesialisthelsetjenesten

  Rusbehandling Helse Sr

  Eit sam-arbeidsforum...

  FOS Tordenskjoldsgate

  Bo- og ettervernsenterFiladelfia omsorgssenter Tordenskjoldsgate kan tilby bo-trening og sttte til mestring av eget liv. Den enkelte blir fulgt opp gjennom individuelle samta-ler, via ansvarsgrupper, beboermter og det den enkelte har behov for.

  FOS Tordenskjoldsgate har 11 plasser. Vi har 6 leiligheter og 5 rom med hyggelige fellesrom. Stedet kan vre dgnbemannet ved behov, evt. ved 12- soning

  Ved innflytting underskrives en beboerkontrakt med generelle regler og individu-elle avtaler. Det er utarbeidet en felles dag/ ukeplan med individuell tilretteleg-ging.

  Det forventes at den som flytter inn, har mulighet for noe arbeid/ aktivitet p dagtid.

  Vi deltar i menighetsfelleskapet i Filadelfia. Vi ser dette som en viktig del av sosialise-ringen og relasjonsbyggingen.

  Vi oppmuntrer til utvikle fritidsinteresser. Adresse : Tordenskjoldsgt. 54, 4614 Kristiansand

  Tekst: Vivi Haug

  Annonsr og stttepartner:

  Mosvold & Co ASAnnonsr og stttepartner:

 • 6Gi aldri opp!

  Tabita Kvinnesenter

  Bo- og omsorgssenter12 kvinner fra menigheten Filadelfia startet arbeidet i 2007. I september 2010 ble tilbudet utvidet med Tabita bo- og omsorgssenter. Det er n 25 kvinner som arbeider frivillig i denne tjenesten.

  Tilbudet bestr av:Tabita bo- og omsorgssenter i Marvika.Tilbud til kvinner fra 18 r. Vi kan tilby enkelt rom (inntil 3 plasser) med felles stue, kjkken og bad. Stedet kan vre dgnbemannet ved behov, evt. ved 12- soning. Vi har og mulighet til ta imot gravide kvinner. Vi kan tilby bo-trening og sttte til mest-ring av eget liv. Den enkelte blir fulgt

  Tabita Kvinnesenter

  Mteplass for kvinner

  opp gjennom samtaler, via beboermte, ansvarsgrupper og det den enkelte tren-ger sttte til. Det blir satt opp en felles ukeplan med individuell tilrettelegging. Vi forventer at den enkelte beboer har noe arbeid/aktivitet p dagtid.

  Ved innflytting underskrives beboerkon-trakt med generelle regler og individuelle avtaler for oppholdet. Det kan bli utarbei-det en individuell plan.

  Vi deltar i menighetsfelleskapet i Fila-delfia. Vi ser dette som en viktig del av sosialisering og relasjonsbygging. Vi oppmuntrer til fritidsinteresser.

  Et mtepunkt for kvinner som nsker et sosialt nettverk. Vi samtaler om diverse temaer om livet, spiser sammen og blir kjent med hverandre. Tidspunkt er torsdager fra kl. 11.00 14.00 (utenom skolens ferier).

  Etter litt over 2 r p FOS i Tor-denskjoldsgate har Tonnie Lindeland (57) flyttet ut i egen leilighet.

  Etter et langt liv med mye rus flyttet hun bort fra Kristiansand. Litt etter litt klarte hun slutte med rusen p egenhnd.Hun har hatt mange innleggelser for f hjelp til komme videre, men nsket bo p FOS for vre i trygge omgivelser med gode rammer.- Forskjellen fra tidligere er at jeg har ftt et godt nettverk med trygge, rusfrie venner p senteret og i menigheten. For meg har det ogs vrt viktig at det er et bo- og omsorgs-tilbud uten medikamentell behandling.Utfordringen fra Tonnie til andre i samme situasjon er klar: - Gi aldri opp og bruk god tid.

  N nsker hun bruke fremtiden p hjelpe andre mennesker, og er aktiv med-arbeider i Tabita Kvinnesenter.- Jeg har lyst bruke mine egne erfaringer og gjre noe godt for kvinner og enslige mdre som har en vanskelig livssituasjon.

  Fra oss alle: Takk for den du er, og lykke til videre i livet!

  Tekst: Jan Frithjof Bay Gundersen

  Vi nsker vise kristen nestekjrlighet og vre et medmenneske for de vi besker. I praksis kan det bety ha tid til lytte, g tur, g p kaf, g sammen p mter med

  mer. Hvis du nsker kontakt eller besk, ring menighetskontoret i Filadelfia ptelefon 380 23 400 (kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00).

  Tabita Kvinnesenter

  Besksteam

 • Jesus tok rusen

  7

  FOS Ettervern

  Oppflging i eget hjemBeboere som har avsluttet behandlingen p FOS opplever ofte en srbar situasjon nr de flytter over i egen bolig. De kan lett bli alene om ansvaret for tilpasse seg livet utenfor institusjonen. For lette denne overgangen, avtales det oppflging over tid som kan innebre flgende elementer:

  Stanley Knutsen (55) var alkoholiker i 45 r...S mtte han Jesus p Landeskogen.

  Stanley var bare tte r gammel da alkoholen festet et grep om livet hans, hjemme p Froland. Etter ha levd et langt liv i rus ankom han Barmhjertighetens hus, Marvika i 2006. Da kunne han knapt g.- Alkoholen hadde gitt meg store balanseproblemer. Jeg var lei og nedkjrt, forteller Stanley Knutsen.I dag er han fullstendig rusfri. De fire siste rene har han ikke sprukket en eneste gang.- Jeg vkner ikke lenger opp med sykdom, pengeproblemer og stress. Jeg har ftt en fred og ro p innsiden, og det er Jesus som har hjulpet meg, smiler Knutsen.

  I lpet av 18 harde mneder p Landeskogen fikk han et mte med Jesus, og alkoholen ble erstattet med et

  kristent nettverk. N bor han i en egen leilighet i Kristiansand. Gjennom ettervernet til FOS har han faste aktiviteter i Filadelfia, oppflging fra rusterapeut og en medvandrer fra menigheten inkluderer han i det kristne felles-skapet.- Jeg takker Gud for Filadelfia. Uten dem hadde jeg ligget seks fot under jorden, sier Stanley Knutsen.

  Tekst og foto: Morten Marius Larsen

  Jesus tok rusen

  Hjemmebesk Deltagelse i ansvarsgrupper Telefonkontakt Nettverksoppbygging

  Aktiviteter sammen med frivillige faddere (medvandrer) Ettervernsgrupper med et aktivitets tilbud Individuelle samtaler Menighetsfelleskap

  Dersom du nsker mer informasjon kan du ta kontakt p tlf. 380 21 056 eller direkte tlf. 982 68 485

 • Ja, jeg vil vre med som stttepartner! Kontonr.: 3060 19 49586

  Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: E-post: Telefon: Fdselsdato:

  Jeg vil sttte med et engangsbelp p:kr. ___________ ,-.

  6265/40

  "

  FILADELFIASvarsending 71610096 OSLO

  Jeg vil sttte med et rlig belp p:kr. ___________ ,-

  Jeg nsker betale: Hver mned Hvert kvartal 1 gang

  FOS

  " Kjrlighet i praksisKristiansand er heldige som har Filadelfia Omsorgssenter (FOS) med p laget for hjelpe de som er kommet skjevt ut i livet. Kommunen og det offentlige er avhengige av de frivillige organisasjonenes profe-sjonelle lavterskeltilbud og vil vre det i fremtiden. Her i Starts hjemby vet vi mye om ndvendigheten av vre et godt team. Som ordfrer er jeg glad vi har de beste medspillerne som FOS, Frelsesar-meen, Bl Kors, Kirkens bymisjon, Shalam og SON med i dette arbeidet.

  Det er en stor utfordring for samfunnet hjelpe rusavhengige. De er en sammensatt gruppe, men gjerne med akutte, basale behov som kjrlighet og omsorg, mat, medisinsk hjelp, klr osv. Kommunen har ikke mer oppskende virksomhet enn felt-sykepleien. FOS er derfor oftest nrmest brukeren og dere har en unik mulighet til hjelpe og motivere enkeltmennesker som kanskje er tunge rusavhengige inn til forlenget hjelp.

  Just som jeg er heter det i en gammel kristen sang. Hos FOS fr du komme inn akkurat som du er og blir akseptert for den du er. Dette er helt ndvendig for et verdig liv og likevel s vanskelig for mange av oss forst. Vi medmennesker, og ikke minst vi politikere, trenger stadig jobbe med vre holdninger.

  Jeg nsker FOS lykke til i sin omfattende virksomhet med vise kjrlighet i praksis. Kristiansand blir en tryggere og bedre by med slike som dere.

  Per Sigurd SrensenOrdfrer i Kristiansand

  FOS Administrasjon Barmhjertighetens husDronningensgate 87-91 Marvika4608 Kristiansand 4632 KristiansandTelefon: 982 68 469 Telefon: 982 68 487

  FOS Landeskogen FOS Tordenskjoldsgate Postboks 3 Tordenskjoldsgate 54 4742 Grendi 4614 Kristiansand Telefon: 982 68 471 Telefon: 982 68 480

  FOS Kvinnesenter FOS EttervernMarvika Dronningensgate 894632 Kristiansand 4608 KristiansandTelefon: 982 68 482 Telefon: 982 68 485

  FOS pen kaf Dronningensgate 89 4608 Kristiansand Telefon: 982 68 487

  Telefon:E-post:

  Internett:Gavekonto:

  380 21 [email protected]/fos3060 19 49586

  FOS Visjon:Herrens nd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for forkynne et gledesbudskap for de arme, for lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjring for dem som er i lenker.

  Jeg skal rope ut et ndens r fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vr Gud; jeg skal trste alle som srger, og gi de srgende i Sion hodepynt istedenfor aske, gledesolje forsrgedrakt og lovsang istedenfor motlshet.

  De skal kalles rettferds mektige trr, som Herren selv har plantet for vise sin herlighet.

  De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som fr ble lagt de, bygge p ny de herjede byer, som l der de fra slekt til slekt.

  Hentet fra Jesaja 61: 1-4

  "