Click here to load reader

Fundacja Jesteśmy Blisko - Fundacja Jesteśmy BliskoFUNDACJA esteŠmy Sprawozdanie finansowe fundacji „Jesteémy blisko" za rok 2015 Omówienie przyjqtych zasad (polityki rachunkowošci)

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)