glazba kao fizikalna nauka

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

glazba kao fizikalna nauka

Transcript

 • Glazbenu grau ine zvukovi, a oni nastaju titranjem nekog tijela, koje tako postaje izvor zvuka. Zvuni valovi se prenose zrakom u obliku krugova od izvora zvuka do naeg uha. Kad su titraji u zraku redoviti, ono to ujemo je ton - dakle pravilan, jasan zvuk. Kad su pak titraji neredoviti, ujemo samo um ili buku - zvukove uglavnom vie-manje neugodne ljudskom uhu (iako se i oni koriste u glazbi).

  Jedan izvor titranja moe izazvati iste titraje i u drugim predmetima, ali njihovi titraji moraju biti u skladu s titrajima izvora. To se zove rezonancija. Tako zvuk ljudskog glasa ne

  proizvode samo glasnice nego i rezonantna titranja u upljini lubanje. Slino i zvuna kutija nekog glazbenog instrumenta titra rezonantno s poetnim gibanjem koje je izvoa dao instrumentu. Na primjer, violinska kutija rezonira na titraje icevioline i pojaava ton. Frekvencija titranja (broj titraja u sekundi) odreuje visinu zvuka. to je vie titraja u sekundi, vii je i ton. Ljudsko uho je izvanredno osjetljivo na razlike u visini i ima opseg od oko 20 do ak 20.000 titraja u sekundi. Jedan mjeoviti zbor proizvodi frekvencije izmeu otprilike 64 i 1500, a koncertni klavir izmeu 20 i 4176. Kad skupina glazbenika svira zajedno, oni usklauju svoje instrumente pri emu je ton A definiran sa 440 Hz-a.