Click here to load reader

Gunnar Fredriksson

  • View
    71

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Gunnar Fredriksson

1. xMedelvind Produktion Prestanda El + cert Inkomst/r Resultat + /x LivslngdKapital Kraftverket Installation DoU Kostnad/r Kapitalkostnad/r Rnta Vinst eller frlust 2. Turbinval och Vindens betydelse 3. Fullasttimmar r inte allt 4 Effekt x Fullasttimmar = Produktion Antal fullasttimmar Pr oduktion MWh/r Maskin 1 4 100 9 430 Maskin 2 3 400 10 200 Antag 65 re/kWh och produktion i 20 r 10 miljoner mer i intkt fr Maskin 2 4. SKM prisinformation vecka 22, 2013 5. Produktionskostnad fr vindel cirka 58 re/kWh (Elforsk, vren 2011) Intkter Elcert 2017 19 re/kWh El 2017 31 re/kWh Totalt 50 re/kWh Elcert, SKM; Elpris, Nasdaq OMX 6. Vindkraftsutbyggnad 2013 Totalt vid utgngen av 2012 Vindkraftverk: 2 403 stycken Effekt: 3 744 MW rsproduktion: 7,2 TWh Ekvivalent rsproduktion: 8,7 TWh Vid utgngen av 2013 (prognos) Vindkraftverk: 2 792 stycken Effekt: 4 682 MW rsproduktion: 9,5 TWh Ekvivalent rsproduktion: 11,1 TWh Detta betyder att: Medeleffekten fr varje ny maskin r 2,4 MW Nya maskiner ger cirka 2 600 fullasttimmar 6,2 GWh/vindkraftverk Energimyndighetens prognos om 11 TWh ns under 2014 Installerat under 2012 Vindkraftverk: 366 stycken Effekt: 846 MW Prognos 2013 Vindkraftverk: 389 stycken Effekt: 938 MW Klla: Svensk Vindenergi 7. 2013-06-11 Presentation 8110 m 80 m 8. 9 9. 2013-06-11 Presentation 10 Vindkarta 100 m 10. Fastighetstaxering Komplicerade momsregler Uttagsskatt Nettodebitering (Energiskattebefrielsen) Skatteregler att tnka p 11. Kostnad fr kund Riktvrde fr konsumentpris: Certifikatpris * Kvot/1000 = re/kWh cert. pris 150 200 250 300 2009 2,55 3,40 4,25 5,10 2012 2,69 3,58 4,48 5,37 2013 2,03 2,70 3,38 4,05 12. Kostnader fr konsument Certifikatpriset cirka 17 re/kWh Du betalar cirka 2,3 re/kWh (+ moms och bolagens pslag) Elpriset har sjunkit med lika mycket beroende p den tillkomna elen Hade elintensiv industri betalat fr certifikat skulle du betala cirka 1,5 re i stllet. 13. Kostnader Vindkraft pressar elpriset Vind- och vattenkraft 3002001000 400 Nordiska konsumtionen Krnkraft Kraftvrme Gas Olja Kolkraft 14. 0 100 200 300 400 500 600 700 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crude Petro Average Coal Average Naturgas, US Naturgas, Europa LNG, Japan Prisutveckling p kol, olja och naturgas 15 Klla: World Bank, Svensk Energi 15. Tack fr uppmrksamheten Gunnar Fredriksson Telefon 070 751 40 24 [email protected]