İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ

 • View
  77

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LER EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAV. Prof. Dr. Evin Byknal Cerrahpaa Tp Fakltesi Medikal Onkoloji. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • LER EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVProf. Dr. Evin ByknalCerrahpaa Tp FakltesiMedikal Onkoloji

 • Kolorektal kanserli hastada metastaz phesi KLNK BULGULARA gre oluur.

  En sk KARACER AKCER KEMK tutulur.

 • KLNK PHE U DURUMLARDA OLUMALIDIR:HEPATOMEGALBATINDA PALPABL KTLEANORMAL KC FONKS. TESTYKSELEN CEA DEERDSPNE-KSRKKEMK ARISI ZAYIFLAMA-KLO KAYBIKARIN ARISISIK DRARA IKMA

 • AYIRICI TANI N LK YAPILMASI GEREKEN TEST CT

  . Oncosintigrafi . CEA sintigrafi ( periton boluundaki tmr kitlesini gsterir).

 • KOLOREKTAL KANSERDE IV. EVRE HASTALIK 2 KONUMDA GRLR:

  A. BALANGITA METASTAZLI HASTALAR B. TEKRARLIYAN HASTALAR

 • A.BALANGITA METASTAZLI HASTALAR I.

  1.Izole karacier metastaz segmentektomi veya wedge rezeksiyon ile kartlabiliyorsa AYNI SEANSTA PRMER TMR VE METASTAZI kartlmaldr. 2.OVER METASTAZI primer tmr cerrahisi srasnda kartlmaldr. SONRA KEMOTERAP VERLMELDR.

 • B. BALANGITA METASTAZLI HASTALAR II

  3. lk cerrahi srasnda operabl olan ANCAK IKARTILAMAYAN KARACER AKCER METASTAZLARINA, 1-3 AY KEMOTERAPDEN sonra RADYOLOJK DEERLENDRME YAPILIP, KNC CERRAH UYGULANMALIDIR.

 • BALANGITA METASTAZLI HASTALAR III. 4. Karacier metastaz REZEKTABL DELSE, PRMER TMR CERRAHS yaplp, KEMOTERAP VE/VEYA BLGESEL LOKAL tedaviler uygulanmaldr. 5. Kanayan-tkanan primer lezyona CERRAH ve/veya BYPASS yaplmaldr. 6. Kanama-tkanma-ar halinde palyatif RADYOTERAP yaplabilir.

 • EVRE IV HASTALIKTA

  KEMOTERAP

  TOLERE EDEBLECEK TM HASTALARDA

  UYGULANMALIDIR.

 • B. TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAV

  1. Kolon ve rektumda lokal nkste ilk seim CERRAH olmal ve bunu KRATF amal yapmaldr. 2. Kratif cerrahi yaplamayanlara PALYATF CERRAH ve/veya KEMORADYOTERAP UYGULANMALIDIR.

 • TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAV-II

  3.Seilmi hastalarda karacier metastazlarnn REZEKSYONU nerilmektedir. 4. Izole AKCER ve OVER metastazlarnda NCE REZEKSYON deerlendirmesi yapmaldr. 5. Semptomplu hastalarda RADYOTERAP yaplmaldr. 6. Tolere edebilecek HER HASTAYA kemoterapi uygulanmaldr.

 • KARACER ve AKCER METASTAZLARININ REZEKSYONU LE LGL OLARAK KARACER 1 yldan sonra nkseden4 lezyondan az iseAsemptomatik hasta1 cmden geni rezeksiyon snr (5 yl-sakalm %25-40) Cerrahi yaplamayana . Cryosurgery . Radiofrequency ablation

  AKCERYeterli akcier fonksiyonuAkciere snrl hastalkyi performans stat (5 yl-sakalm %15-40)

 • SSTEMK KEMOTERAP

  . 5-FLUOROURASL en etkili ilatr. . 5 FU ve LEUCOVORN biomodulasyonu etkiyi % 11 den %23e karm, sakalm etkilememitir. ( Tmidlat sentetazin uzun sre engellenerek 5 FU stotoksitesinin artrlmas) . 5FU birok ekilde uygulanabilir :

  HAFTALIK : DYARE art AYLIK : NOTROPEN, STOMATT art. DEVAMLI INFUZYON : EL-AYAK sendromu SAKALIM AVANTAJI !

 • ORAL AJANLAR-I (Capecitabine, UFT)

  CAPECTABNE (XELODA) . Oral fluroprmdn karbonattr. . Karacier ve tmr dokusunda 3 basamakta 5FUya dnr. . 3 haftada bir 2.5g/mx 14gn oral verilir. ( Cevap oran %25 dr).

 • ORAL AJANLAR II

  UFT. Urasil ve tegafur bileimidir.. Leucovorin ile beraber verilebilir.. 250-300mg/m/gnx4 haft verilir. ( kontnu enfuzyon 5FU benzeri etki salar.)

 • RNOTECAN ( CPT-11)

  . Topoizomeraz I nhbtordr. En nemli yan etkisi diyare ve notropeni. 125mg/mhaftada birx4hft.,2 hafta ara veya 350mg/m/3haft bir uygulanr.. Kombinasyon emalar 5FU ve LV ile yaplmtr, etkisi fazladr(%40 vs %20)

 • OXALPLATN (Eloxatin)

  . Diaminosiklohekzan platin trevidir. . 5FUya refrakter hastada %10 etkilidir. . 5FU ve LV ile kombinasyonu (infuzyonel) ile %51 cevap oran elde edilmitir.

 • KOMBNE KEMOTERAP REJMLER I.

  FU-FA rejimleri MAYO rejimi : 5FU 425mg/m D1-5 v CaF 20mg/m D1-5 iv

  AO (all n once) : CaF 500mg/m 5FU 2600 mg/m ci 24saat/hf (6 hafta sreyle, 2 hafta ara )

  Protracted 5 FU ci. 5FU 300mg/m gnx6hf/2hafta ara

 • Kombinasyon Rejimleri

  De Gramont rinotecan 180mg/m D1 (FOLFR) CaF 200mg/m D1D2 5FU 400mgmg/mD1D2 bolus 5FU 600mg/m D1D2 24hr ci 2 haft bir uygulanr.

  SALTZ rinotecan 125mg/m CaF 20mg/m bolus 5FU 500mg/m bolus haftada bir, 4 hafta sreyle, 2 hafta ara

 • METASTATK KOLOREKTAL TMRDE DER TEDAVLER, YEN AJANLAR

  * Oxaliplatin+5FU+FA nfuzyonel,bolus rejimleri (FOLFOX-4 Rejimi) Oxaliplatin 85mg/m, D1 5FU 400mg/m v, 600mg/m c.i D1D2 CaF 200mg/m D1D2

  * TOMUDEX 2.5MG/M/3 hft bir iv.

 • Nkleusasinyal iletimi

  NkleusBalanan blgeTirosinkinaz aktivitesiSitoplazmaPlazmamembranByme faktrGen aktivasyonuHCREBLNMES

 • ANT-EGFR MONOCLONAL ANTBODY CETUXMAB REJMLER

  rinotecan 125mg /m/ haft Cetuximab 400 250mg/m/haft

  ( Refrakter vakalarda cevap oran % 23)

 • CETUXMAB (Erbtux) ALIMASI

  . Ig G, monoklonal antikor EGFRye balanp hcre iinde trozin knaz aktivitesini durdurur.. Sitostatikler ve radyasyonla sinerjistik etki oluturup, daha ok tmr hcresi ldrr.

 • Tedavi emas ( 2 koldur)

  Irinotecan Tedavisi Altnda Nukseden HastalarIrinotecan + cetuximab n=218Cetuximab veya Iri + cetuxmab n=111*EGFR pozitif hastalarda uygulanmaldr.

 • SONULAR (Cetuximab) * Irinotecan altnda ilerleyen olgular Cetuximab ilavesiyle gerileme gstermitir.

  IR+ Cetuximab Cetuximab Cevap oran (PR) %22.9 %10.8

  Hastalk kontrolu %55.5 %32.4

  Progresyonsuz sre 4 ay 1.5 ay

 • ANT-VEGF (BEVACZUMAB,AVASTN) REJMLER

  ( VEGF balyarak anjiogenizi nler)

  . BEV 10mg/kg iv 2 haft bir . FOLFOX / 2 haft bir

  ( ECOG almas Faz II )

 • BEVACZUMAB ( Avastin ) ALIMASI

  AMA : tmrde anjiogenizi durdurarak byme, ilerleme, metastaz nlemek

  Vaskuler Endothelial Growth Factor ( VEGF)

  - tmr anjiogenezinde rol alr. - birok insan tmrnde ar yaplr

  Bevacizumab ( BV, Avastin, rhu Mab VEGF)

  - VEGFe kar oluturulmutur. - kolon tmrnde ve dier sold tmrlerde umut verici tedavi sonular alnmtr.

 • ALIMA emas : 3 koldur

  Metastatik KolorektalKanserli HastalarFL (bolus) n=412FL (bolus)+BV n=4035FU/LV + BV n= 110FL = irinotecan125mg/m 5FU 500mg/m CaF 20mg / mx4 hafta5FU/LV = 5FU 500mg/m LV 500mg/ mx6 haftaBV : 5 mg / kg 2 haftada bir

 • SONULAR (BV)Antianjiogenez tedavi ile elde edilen sonu ileri derecede ANLAMLIDIR.* Bu alma ilk faz III antianjiogenez almasdr.

  IFL IFL / BVCevap oran %34.7...................%44.9Cevap sresi 7 ay .....................10.4ayProgresyonsuz sakalm 6.2ay .................10.6 ayMedyan sakalm 15.6ay..................20.3ay

 • DER KOMBNASYON TEDAVLER-DEVAM CAPR ve CAPOX Rejimleri (1. Seri kullanm)Capecitabine D1-14 1g/m oralrinotecan D1D8 100mg/m iv. % 37.5 cevap oranCapecitabine D1-14 1g/m oralOxalplatin D1D8 70mg/m iv % 49.3 cevap oran

 • *COX-2 nhibitrleri ve Irinotecan almalar

  . Celecoxib irinotecann etkisini artrr . 5FU ile beraber tmr bymesini engeller . Apoptoz, anjiogenez ve hcre siklusuna etkir. . Etkili doz 400mg/m dir.

  ( EORTC almas)

 • KOLOREKTAL KANSERE BALI KARACER METASTAZLARINDA TEDAVDE SON DURUM

  . Karacier d yaylm ve hiler lenf bezi tutulumu yoksa rezektabl vakalar ameliyat edilmeli, ardndan hepatik arter kemoterapisi (FUDR) ve Irnotekanla sistemik tedavi yaplmaldr. . N.Kemency ve ark JCO-Eyll 2003,V.21 N.17 RNOTECAN 200mg/m D1D15 iv FUDR 0,12mg/kg+DEKORT+Heparinx14 gn Cevap oran : 2 yllk sakalm % 89

 • TAKE HOME MESSAGE KISSADAN HSSE 1.Metastatik kolorektal kanser tedavisinde kombinasyon tedavileri stndr.

  2.FU/FA + rinotecan tedavisi birinci srada uygulanmaldr. 3.Oxaliplatin-rnotecan karlatrmal almalar yeterli dzeyde bulunmamaktadr.

  4.Antianjiogenez ajanlar (Avastin, Erbitux) kombine emalarda, zellikle rinotecanla bariz olarak cevap oran stnl salamaktadr.

  5.Lokal tedavi ans cerrahi veya kemoembolizasyon, radiofreqency ablation tarznda hastalara sunulmaldr.