Invatarea Activa

  • View
    120

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Invatarea Activa

Metode de nv are activ

Ce este nv area activ ?

Proces de nv are adaptat pe interesele , nivelul de n elegere i de dezvoltare al participan ilor la proces .

Rezultate generate de nv area activ

comportament participativ (elevul e activ r spunde la ntrebari, ia parte la activit i); gandire creativ (elevul are propriile sale sugestii propune noi interpretari); nv area aplicat (elevul devine capabil sa aplice o strategie de nvatare); construirea cunostintelor (elevul indeplineste sarcini care il vor conduce la intelegere );

1. Metode de predare - nv are interactiv n grup

Metoda predarii / invatarii reciproce (Reciprocal teaching Palinscar). Metoda mozaicului( Jigsaw). Citirea cuprinzatoare Metoda Cascadei(Cascade) Metoda invatarii pe grupe mici (STAD-Student Teams Achievement Division) Metoda turnirului intre echipe (TGT-Teams /Games/Tournaments) Metoda schimbarii perechii (Share-Pair Circles) Metoda Piramidei nvatarea dramatizata Cubul

2. Metode de fixare i sistematizare a cuno tin elor i de verificare

Harta cognitiv sau harta conceptual (Cognitive map, Conceptual map); Organizatorl grafic. Matricele; Lan urile cognitive; Fishbone maps (scheletul de pe te); Diagrama cauza-efect; Pnza de p ianj n ( Spider map Webs); Tehnica florii de nuf r (Lotus Blossom Technique); Metoda R.A.I. ; Cartona ele luminoase; Ciorchinele;

3. Metode de rezolvare de problemeprin stimularea creativit ii

Brainstorming; Starbursting (Explozia stelar ); Metoda P l riilor gnditoare (Thinking hats Edward de Bono); Caruselul; Multi-voting; Masa rotund ; Interviul de grup; Studiul de caz; Incidentul critic; Phillips 6/6; Tehnica 6/3/5; Controversa creativ ; Fishbowl (tehnica acvariului); Tehnica focus grup; Patru col uri (Four corners); Metoda Frisco; Sinectica; Buzz-groups; Metoda Delphi;

4. Metode de cercetare n grupTema sau proiectul de cercetare n grup; Experimentul pe echipe; Portofoliul de grup.

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Prin metoda pred rii-nv rii reciproce elevii sunt pu i n situa ia de a fi ei n i i profesori, de a explica colegilor rezolvarea unor probleme. Elevii sunt mp r i i n grupe de cte 4 n care fiecare are un rol bine definit.

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Rezumatorul - cel care face un scurt rezumat al textului citit; ntreb torul cel care pune ntreb ri clarificatoare (unde se petrece ac iunea? , de ce personajul a reactionat a a? , ce sentimente l stapneau? , ce nseamn ?); larificatorul el trebuie s aib o viziune de ansamblu i s ncerce s raspund ntreb rilor grupului; Prezic torul - cel care i va imagina, n colaborare cu ceilal i care va fi cursul evenimentelor.

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Metoda este foarte potrivit pentru studierea textelor literare i tiin ifice. Elevii acelea i grupe vor colabora n ntelegerea textului i n rezolvarea sarcinilor de lucru, urmnd ca frontal s se concluzioneze solu iile. Grupele pot avea texte diferite pe aceea i tem , sau pot avea fragmente ale aceluia i text. Ei pot lucra pe fi e diferite, urmnd ca in completarea lor s fie o strns colaborare sau pot lucra pe o singur fi pe care fiecare s aib o sarcin precis .

Metoda pred rii-nv

rii reciproce

Avantajele acestei metode sunt : stimuleaz i motiveaz ; ajut elevii n nv area metodelor i tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de munc intelectual pe care le poate folosi apoi i n mod independent; dezvolt capacitatea de exprimare, aten ia, gndirea cu opera iile ei i capacitatea de ascultare activ ; stimuleaza capacitatea de concentrare asupra textului de citit i priceperea de a selec iona esen ialul.

Metoda mozaicului( Jigsaw)

Se imparte clasa in grupe de cate 4 elevi ; Se numara pana la 4,astfel incat fiecare membru al celor 4 echipe sa aiba un numar de la 1 la 4; Se imparte tema in 4 sub-teme ; Fiecare membru al grupelor va primi o fisa de invatare (elevii cu nr.1 fisa nr.1,cei cu nr. 2 fisa nr. 2)

Metoda mozaicului( Jigsaw)

Fiecare elev va trebui sa studieze intreaga lectie,care va fi insa predata de colegii de grup pe fragmente; Toti elevii cu nr. 1 se aduna intr-un grup,cei cu nr. 2 in alt grupsi se vor numi experti; Expertii citesc fragmentul care le revine ,discuta intre ei,hotarasc modul in care vor preda; Se refac grupele initiale si expertii predau celorlalti colegi de grupa ceea ce au studiat; Profesorul va raspunde intrebarilor la care expertii nu au stiut sa dea raspuns si corecteaza eventualele informatii eronate.

Metoda mozaicului( Jigsaw)Avantaje: Anihilarea efectului Ringelmann(lenea sociala,cand individul isi imagineaza ca propria contributie la sarcina de grup nu poate fi stabilita cu precizie); Dezvolta interdependenta dintre membrii grupului; Amelioreaza comunicarea.

Cubul

Se anunta tema pusa in discutie; Se imparte clasa in 6 grupuri; Prezentarea unui cub din carton cu fetele divers colorate; Pe fetele cubului sunt notate cuvintele: a)descrie; b)compara; c)asociaza; d)analizeaza; e)aplica; f)argumenteaza.

Cubul

Se trage la sor i fiecare fa a cubului astfel nct fiecarei echipe i revine sarcin de a r spunde unei cerin e. Se stabile te raportorul fiec rei grupe. Elevii rezolv cerin ele pe foi sau la tabl sau etc. Raportorul grupului va prezenta intregii clase modul in care grupul sau a rezolvat cerinta Se aduc lamuriri, completari de catre profesor.

CubulAvantaje: Permite diferentierea sarcinilor de invatare; Stimuleaza gandirea logica; Sporeste eficienta invatarii(elevii invata unii de la altii).

Metoda Organizatorul Grafic (OG)

Organizatorul grafic, ca metod de nv are activ , faciliteaz esen ializarea unui material informativ care urmeaz s fie exprimat sau scris, schematiznd ideea/ideile. Pe de alt parte, se poate afirma c organizatorul grafic este pentru profesor i/sau pentru elevi o gril de sistematizare a no iunilor, o gndire vizualizat prin reprezentare grafic a unui material.

Metoda Organizatorul Grafic (OG)Metoda aceasta ajut : Elevii s poat face o corelare ntre ceea ce tiu i ceea ce urmeaz s nve e sau la ceea ce vor trebui s r spund . Profesorii sunt ajuta i s stabileasc obiectivele lec iei, s con tientizeze mai bine ceea ce vor preda i ceea ce vor s evalueze, s descopere punctele tari i slabe ale elevilor pentru a le oferi sprijin.

Metoda Organizatorul Grafic (OG)

Se poate utiliza pentru prezentarea structurat a informa iei n cinci moduricomparativ descriptiv secven ial de tipul cauz efect problematizat

Metoda Organizatorul Grafic (OG)

Tehnica florii de nuf r

Se da problema sau tema centrala care se va scrie in mijlocul tablei/plan ei; Se cere copiilor sa se gandeasca la ideile sau aplicatiile legate de tema centrala; Ideile copiilor se trec in cele 8 petale,de la A la H in sensul acelor de ceasornic; Cele 8 idei deduse vor deveni noi teme centrale pentru alte cate 8 petale ;

Diagrama cauza - efect

Ofera posibilitatea de a evidentia cauza si efectul unor procese, evenimente, fenomene, probleme etc.

Obiectiv stimularea imaginatiei elevilor pentru rezolvarea problemei analizate din mai multe perspective

Diagrama cauza - efectEtape de realizare 1. Impartirea copiilor in grupe de lucru 2. Prezentarea problemei de discutat 3. Dezbaterea in grup 4. Construirea diagramei cauzelor si a efectului 5. Prezentarea muncii in grup 6. Concluzii- evaluare

Brainstorming

Nimic nu se critic , nimic nu se terge, f r atitudini sau prejudec i, ct mai multe idei! Metoda are drept scop emiterea unui num r ct mai mare de solu ii, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, n speran a c , prin combinarea lor se va ob ine solu ia optim . Calea de ob inere a acestor idei este aceea a stimul rii creativit ii n cadrul grupului, ntr-o atmosfer lipsit de critic , neinhibatoare, rezultat al amn rii momentului evalu rii .

Brainstorming

Brainstorming-ul se desf oar n cadrul unui grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane), de preferin eterogen din punct de vedere al preg tirii, sub coordonarea unui moderator, care ndepline te rolul att de animator ct i de mediator. Durata optim este de 2045 de minute.

Brainstorming1. Etapa de preg tire care cuprinde: a) faza de investigare i de selec ie a membrilor grupului creativ; b) faza de antrenament creativ; c) faza de preg tire a edin elor de lucru; (pe scurt: reunirea unui grup preferabil eterogen de 5-12 persoane care timp de o or dezvolt ct mai multe idei pe o tem ;) 2. Etapa productiv , de emitere de alternative creative, care cuprinde: a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezb tut; b) faza de solu ionare a subproblemelor formulate; c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continu rii demersului creativ; 3. Etapa selec iei ideilor emise, care favorizeaz gndirea critic : a) faza analizei listei de idei emise pn n acel moment; b) faza evalu rii critice i a opt rii pentru solu ia final .

BrainstormingAvantajele utiliz rii metodei brainstorming sunt multiple: ob inerea rapid i u oar a ideilor noi i a solu iilor rezolvitoare; costurile reduse necesare folosirii metodei; aplicabilitatea larg , aproape n toate domeniile; stimuleaz participarea activ i creaz posibilitatea contagiunii ideilor; dezvolt creativitatea, spontaneitatea, ncrederea n sine prin procesul evalu rii amnate; dezvolt abilitatea de a lucra n echip ; Limitele brainstorming-ului: nu supline te cercetarea de durat , clasic ; depinde de calit ile moderatorului de a anima i dirija discu ia pe f ga ul dorit; ofer doar solu ii posibile nu i realizarea efectiv ; uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participan i; poate s apar fenomenul numit chiul social (cnd responsabilitatea se mparte ntre mai mul i