I±kl± G¼nler A-B S±n±flar± Nisan 2015 B¼lteni

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Işıklı Günler A-B Sınıfları Nisan 2015 Bülteni

Text of I±kl± G¼nler A-B S±n±flar± Nisan 2015 B¼lteni

 • HAZIRLAYANLAR

  ZGE ZEL NC PPER

  ULVYE TZ EROLU

  IIKLI GNLER NSAN, 2015

  EDTR

  LK UZUN

  FMV I Nisan 2015 I

 • NDEKLER

  FMV I Nisan 2015 I

  1. NSAN AYI ZEL GN VE KUTLAMALARI 2. NSAN AYI KAZANIM ve GSTERGELER 3. NSAN AYI ETKNLK RNEKLER 4. BRAN ETKNLKLER

  ngilizce Mzik Grsel Sanatlar Drama Fiziki Etkinlik Montessori Uygulamalar Yzme

  5. DUYURULAR

  6. REHBERLK BRM 7. NSAN AYI DOUM GNLERMZ

 • FMV I Nisan 2015 I

 • NSAN AYI KAZANIM ve GSTERGELER BLSEL GELM KAZANIM VE GSTERGELER: Kazanm 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Gstergeleri: Nesne/durum/olayn ipularn syler. pularn birletirerek tahminini syler.

  Gerek durumu inceler. Tahmini ile gerek durumu karlatrr. Kazanm 5: Nesne ya da varlklar gzlemler. Gstergeleri:

  Nesne/varln bykln syler. Nesne/varln uzunluunu syler. Nesne/varln tadn syler. Kazanm 6: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre eletirir. Gstergeleri: Nesne/varlklar birebir eletirir.

  Nesne/varlklar byklne gre ayrt eder, eletirir. Nesne/varlklar uzunluuna gre ayrt eder, eletirir. Nesne/varlklar tadna gre ayrt eder, eletirir.

  E nesne/varlklar gsterir. Nesne/varlklar glgeleri veya resimleriyle eletirir.

  Kazanm 7: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre gruplar. Gstergeleri: Nesne/varlklar byklne gre gruplar. Nesne/varlklar uzunluuna gre gruplar. Nesne/varlklar tadna gre gruplar. Kazanm 8: Nesne ya da varlklarn zelliklerini karlatrr. Gstergeleri: Nesne/varlklarn bykln ayrt eder, karlatrr. Nesne/varlklarn uzunluunu ayrt eder, karlatrr

  Nesne/varlklarn tadn ayrt eder, karlatrr. Kazanm 9: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre sralar. Gstergeleri: Nesne/varlklar byklklerine gre sralar. Nesne/varlklar arlklarna gre sralar. Kazanm 10: Meknda konumla ilgili ynergeleri uygular. Gstergeleri: Nesnenin mekndaki konumunu syler. Ynergeye uygun olarak nesneyi doru yere yerletirir. Kazanm 14: Nesnelerle rnt oluturur. Gstergeleri: Modele bakarak nesnelerle rnt oluturur. Bir rntde eksik braklan eyi syler. Bir rntde eksik braklan eyi tamamlar. Kazanm 15: Para-btn ilikisini kavrar. Gstergeleri: Bir btn paralara bler. Btn ve yarm gsterir. Paralar birletirerek btn elde eder.

  FMV I Nisan 2015 I

 • Kazanm 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve karma ilemlerini yapar. Gstergeleri: Nesne grubuna belirtilen say kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen say kadar nesneyi ayrr. Kazanm 17: Neden-sonu ilikisi kurar. Gstergeleri: Bir olayn olas nedenlerini syler. Bir olayn olas sonularn syler. Bir ksm verilen yky tamamlar. yknn sonuna bakarak balangta ne olduunu syler. Kazanm 18: Zamanla ilgili kavramlar aklar. Gstergeleri: Olaylar olu zamanna gre sralar. Zaman ile ilgili kavramlar anlamna uygun ekilde aklar. Kazanm 20: Nesne grafii hazrlar. Gstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluturur. Nesneleri sembollerle gstererek grafik oluturur. Grafii oluturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafii inceleyerek sonular aklar. Kazanm 21: Atatrk tanr ve Trk toplumu iin nemini aklar. Gstergeleri: Atatrk'n hayatyla ilgili belli bal olgular syler. Atatrkn kiisel zelliklerini syler. Atatrkn deerli bir insan olduunu syler. Atatrk'n getirdii yenilikleri syler. Atatrkn getirdii yeniliklerin nemini syler.

  SOSYAL DUYGUSAL GELM KAZANIM VE GSTERGELER: Kazanm 7: Bir ii ya da grevi baarmak iin kendini gdler. Gstergeleri: Yetikin ynlendirmesi olmadan bir ie balar. Balad ii zamannda bitirmek iin aba gsterir. Kazanm 10: Sorumluluklarn yerine getirir. Gstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduunu gsterir.

  stlendii sorumluluu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediinde olas sonular syler. Kazanm 11: Atatrk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alr. Gstergeleri: Atatrk ile ilgili etkinliklere katlr. Atatrk ile ilgili duygu ve dncelerini farkl etkinliklerle ifade eder. Kazanm 14: Sanat eserlerinin deerini fark eder. Gstergeleri: Sanat eserlerinde grdklerini ve iittiklerini syler. Sanat eserleri ile ilgili duygularn aklar.

  Sanat eserlerinin korunmasna zen gsterir. Kazanm 15: Kendine gvenir. Gstergeleri: Grup nnde kendini ifade eder. Gerektii durumlarda farkl grlerini syler. Gerektiinde liderlii stlenir.

  FMV I Nisan 2015 I

 • MOTOR GELM KAZANIM VE GSTERGELER: Kazanm 1: Yer deitirme hareketleri yapar. Gstergeleri: Ynergeler dorultusunda yrr. Ynergeler dorultusunda koar. Belli bir ykseklikten atlar. Trmanlan ykseklikten iner.

  Engelin zerinden atlar. ift ayak srayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak srayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanr. Belirlenen noktadan ift ayakla ileriye doru atlar. Kazanm 2: Denge hareketleri yapar. Gstergeleri: Tek ayak zerinde durur. Tek ayak zerinde srar.

  Bireysel ve eli olarak denge hareketleri yapar. izgi zerinde ynergeler dorultusunda yrr. Kazanm 3: Nesne kontrol gerektiren hareketleri yapar. Gstergeleri: Kk top ile omuz zerinden at yapar. Atlan topu elleri ile tutar. Kk topu tek elle yerden yuvarlar. Nesneleri kaldrr Nesneleri tar. Nesneleri iter. Nesneleri eker. Farkl boyut ve arlktaki nesneleri hedefe atar.

  Kazanm 4: Kk kas kullanm gerektiren hareketleri yapar. Gstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boaltr. Nesneleri st ste dizer.

  Nesneleri yan yana dizer. Malzemeleri keser. Malzemeleri yaptrr. Nesneleri kopartr/yrtar. Nesneleri skar. Malzemelere elleriyle ekil verir. Malzemelere ara kullanarak ekil verir.

  Kalemi doru tutar. Kalem kontroln salar. izgileri istenilen nitelikte izer. Kazanm 5: Mzik ve ritim eliinde hareket eder. Gstergeleri: Bedenini kullanarak ritim almas yapar. Basit dans admlarn yapar. Mzik ve ritim eliinde dans eder. Mzik ve ritim eliinde eitli hareketleri ard ardna yapar.

  FMV I Nisan 2015 I

 • DL GELM KAZANIM VE GSTERGELER: Kazanm 4: Konuurken dilbilgisi yaplarn kullanr. Gstergeleri:

  Cmle kurarken isim kullanr. Cmle kurarken fiil kullanr. Cmle kurarken sfat kullanr. Kazanm 5: Dili iletiim amacyla kullanr. Gstergeleri: Sohbete katlr. Konumak iin srasn bekler. Duygu, dnce ve hayallerini syler. Kazanm 6: Szck daarcn gelitirir. Gstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan szckleri fark eder ve szcklerin anlamlarn sorar. Szckleri hatrlar ve szcklerin anlamn syler. Zt anlaml szckleri kullanr. Kazanm 8: Dinledikleri/izlediklerini eitli yollarla ifade eder. Gstergeleri:

  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini bakalarna anlatr. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Kazanm 10: Grsel materyalleri okur. Gstergeleri:

  Grsel materyalleri inceler. Grsel materyalleri aklar. Grsel materyallerle ilgili sorular sorar. Grsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Grsel materyalleri kullanarak olay, yk gibi kompozisyonlar oluturur.

  ZBAKIM BECERLER KAZANIM VE GSTERGELER: Kazanm 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarn uygular. Gstergeleri: Elini/yzn ykar. Tuvalet gereksinimine ynelik ileri yapar. Kazanm 2: Giyinme ile ilgili ileri yapar. Gstergeleri: Giysilerini karr. Giysilerini giyer. Ayakkablarn karr. Ayakkablarn giyer. Kazanm 4: Yeterli ve dengeli beslenir. Gstergeleri: Yiyecek ve iecekleri yeterli miktarda yer/ier. n zamanlarnda yemek yemeye aba gsterir. Kazanm 5: Dinlenmenin nemini aklar. Gstergeleri: Kendisi iin dinlendirici olan etkinliklerin neler olduunu syler. Dinlendirici etkinliklere katlr. Dinlenmediinde ortaya kabilecek sonular syler. Kazanm 6: Gnlk yaam becerileri iin gerekli ara ve gereleri kullanr. Gstergeleri: Beslenme srasnda uygun ara ve gereleri kullanr. Beden temizliiyle ilgili malzemeleri kullanr. evre temizliiyle ilgili ara ve gereleri kullanr. Kazanm 8: Sal ile ilgili nlemler alr. Gstergeleri: Saln korumak iin yapmas gerekenleri syler. Salna dikkat etmediinde ortaya kabilecek sonular

  aklar. Saln korumak iin gerekeni yapar.

  FMV I Nisan 2015 I

 • NSAN AYI ETKNLK RNEKLER Boyut; Byk-Orta-Kk Miktar; Bo-Dolu Yn/Mekanda konum; nnde-Arkasnda, Alt-st-Orta, altnda-ortasnda-stnde, Arasnda, Yannda, Yukarda-Aada, -D, inde-Dnda, eri-Dar Duygu: Mutlu, zgn, Kzgn, Korkmu, akn Zt; Ayn-Farkl-Benzer, Ak-Kapal, Hareketli-Hareketsiz, Balang-Biti, Yal-Gen, Ak-Koyu Zaman; nce-imdi-Sonra, Dn-Bugn-Yarn Say sayma; 1-20 aras saylar, lk-orta-Son, nceki-Sonraki Duyu; Parlak-Mat, Taze-Bayat, Sesli-Sessiz

  ETM PLANIMIZDAK RUTNLERMZ

  Takvim almas Duygularm panosu Oyuncak, gster anlat ve kitap gnleri Snf sorumluluklarm

  FMV I Nisan 2015 I

 • NSAN AYI ETKNLK RNEKLER FEN VE MATEMATK

  Geliim aamalar sralama

  etkinlikleri Glge eletirme Olay sralama etkinlikleri

  rnt almalar Snflandrma

  Gruplandrma Nesne-say eletirme almalar

  1-10 aras saylar tanma Grafik oluturma ve okuma

  Eletirme almalar Bykten ke, kkten bye

  sralama almalar

  OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ALIMALARI

  Grsel alg etkinlikleri Tra kp ile almalar.

  Doru kalem tutma almalar

  Mandala Yrtma yaptrma

  Kesme yaptrma Kat yuvarlama

  FMV I Nisan 2015 I

 • AYIN MZSYEN DL BRET

  NSAN AYI ETKNLK RNEKLER

  AYIN RESSAMI

  ABDN DNO

  FMV I Nisan 2015 I

 • AYIN GEZS

  FMV I Nisan 2015 I

  SHRL ELMA EKER

  ELMA EKER YAPIM ATLYES

 • BRAN ETKNLKLERMZ

  FMV I Nisan 2015 I

 • FMV I Nisan 2015 I

  During the month of April we will be concentrating on the following topics:

  Unit 5: My clothes (Hooray!) Unit 6:Food (Hooray!) Concepts: put on / take off, stand up / sit down, favourite, like /

  dont like

 • FMV I Nisan 2015 I

  This month the children will be watching and learning some of the following songs and videos