Iso 9001 2008

  • View
    5.454

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. LOGOGVHD : Phm Thanh Hi Nhm SVTH : nh CngTrng Giang

2. NI DUNG BO COISO 9001:2008Gii thiu tiIII C s l thuytng dng3III 3. TCVN ISO 9001 : 2008 do Ban k thut Tiuchun Quc giaTCVN/TC 176 Qun l cht lng v m bocht lng bin son, Tng cc Tiu chun olng Cht lng ngh, B Khoa hc vCng ngh cng b.ISO 9001:2008I. GII THIU TI 4. 1. KHI NIM.II. C S L THUYTISO 9001:20082. LCH S V CC PHIN BN CA ISO3. NI DUNG4. NG DNG 5. 1. KHI NIMISO: L T Chc Quc T V Tiu Chun HaISO 9001:2008 Ch a ra cc yu cu cn p ng B tiu chun v qun l cht lng Tp trung vo vic phng nga / ci tin a ra cc nguyn tc v qun l 6. 1.1 B TIU CHUN ISO BAO GM : 2.ISO 9001: 2008 H thng qun l cht lng - Cc yu cu 3.ISO 9004: 2000 H thng qun l cht lng - Hng dnci tin hiu qu. 4. ISO 19011: 2002 Hng dn nh gi h thng qun l chtlng v mi trng. 1.ISO 9000: 2005 H thng qun l cht lng - C s v t vngISO 9001:2008 7. 1.2 CC T CHC CN XY DNG HTQLCL-T chc mun khng nh kh nng cung cp cc sn phm mtcch n nh p ng cc yu cu khch hng v cc yu cu chnh thch hp.-T chc mun nng cao s tho mn ca khch hng.-T chc cn ci tin lin tc kt qu hot ng sn xut kinhdoanh nhm t c cc mc tiu.-Tng lI nhun, tng sn phm v gim sn phm h hng, gimlng ph 8. 2 LCH S V CC PHIN BN ISOISO 9001:2008 9. 2.1 LCH S V CA ISO- ISO c thnh lp nm 1947- Tr s ti Geneva- c p dng hn 150 nc- Vit Nam l thnh vin chnh thc t nm 1977 vhin nay c bu vo ban chp hnh ISO 10. 2.2 CC PHIN BN CA B ISOISO 9001:2008Phin bnnm 1994Phin bnnm 2000Phin bnnm 2008Tn tiu chunISO9000:1994ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2005 HTQLCL C s &t vngISO 9001:1994 ISO 9001: 2000(bao gm ISO9001/ 9002/9003)ISO 9001: 2008H thng qun l chtlng (HTQLCL) Cc yu cuISO 9002:1994ISO 9003:1994ISO 9004:1994ISO 9004: 2000 Cha c thayiHTQLCL - Hng dnci tinISO 10011:1990/1ISO 19011: 2002 Cha c thayiHng dn nh giHTQLCL/ Mi trng 11. 3. NI DUNG3.1Cc yu cu cn kim sot3.2 8 Nguyn tc qun l cht lng3.3.1 Ni dung ca tiu chun ISO 9001:20083.3.2 iu khon theo m hnh cy3.3.3 M hnh qun l theo nguyn tc tip cn3.4 6 Th tc c bnISO 9001:2008 12. 3.1 CC YU CU CN KIM SOT1- Kim sot ti liu v kim sot h s:2- Trch nhim ca lnh o:3- Qun l ngun lc4- To sn phm5- o lng phn tch v cI tinISO 9001:2008 l mt tiu chun quy nh chun mc cho mt hthng qun l khoa hc, chc ch c quc t cng nhn, ISO9001:2008 dnh cho tt c cc loi hnh Doanh nghip, t Doanhnghip rt ln nh cc tp an a quc gia n nhng Doanh nghiprt nh vi nhn s nh hn 10 ngi. Mt Doanh nghip mun lintc tng trng, t c li nhun cao v lin tc duy tr t sut linhun cao, Doanh nghip nht nh phi c mt h thng qun lkhoa hc chc ch nh ISO 9001:2008 s dng v pht huy hiuqu ngun lc hin c.ISO 9001:2008 13. 3.2 8 NGUYN TC QUN L CHTLNGISO 9001:2008Nguyn tc 1: nh hng vo khch hngNguyn tc 2: Trch nhim ca Lnh oNguyn tc 3: S tham gia ca mi ngiNguyn tc 4: Tip cn theo qu trnhNguyn tc 5: Tip cn theo h thngNguyn tc 6: Ci tin lin tcNguyn tc 7: Quyt dnh da trn s kinNguyn tc 8: Quan h hp tc cng c li vi nh cung ng 14. iu khon 0: Gii thiu. iu khon 1. Phm vi p dng. iu khon 2. Ti liu vin dn iu khon 3: Thut ng v nh ngha iu khon 4: Yu cu chung i vi h thng qun l cht lng iu khon 5: Trch nhim lnh o iu khon 6: Qun l ngun lc iu khon 7: To sn phm iu khon 8: o lng, phn tch, ci tin3.3.1 NI DUNG CA TIU CHUNISO 9001:2008ISO 9001:2008 15. ISO 9001:2008 16. 3.3.2 IU KHON THEO M HNHCYISO 9001:2008 17. 3.3.3 M HNH QUN L THEONGUYN TC TIP CNISO 9001:2008 18. 3.4 6 TH TC C BNISO 9001:2008- Th tc (quy trnh) kim sot ti liu- Th tc (quy trnh) kim sot h s- Th tc (quy trnh) nh gi ni b- Th tc (quy trnh) kim sot sn phm khng ph hp- Th tc (quy trnh) hnh ng khc phc.- Th tc (quy trnh) hnh ng phng nga. 19. III. NG DNG1.p dng cho 1 s doanh nghip2.Kt lunISO 9001:2008 20. Mt doanh nghip khi xy dng v duy tr h thng qun l chtlng theo tiu chun ISO 9001:2008 s nhn c nhng lich nh sau:1.nng cao c hnh nh, uy tn ca doanh nghip i vikhch hng v i tc2.Thc y hiu qu lm vic ca tng phng ban, b phntrong cng ty3.Nng cao s tin tng ni b, thc y s c gng trongcng vic ca mi nhn vin4.Nng cao tinh thn trch nhim ca mi nhn vin5.K tha tri thc ca mi nhn vin trong cng ty pht huyth mnh ca mt cng ty c nhiu kinh nhim6.Nng lc ca nhn vin trong cng ty ngy cng nng caohn1. P DNG CHO 1 S DOANHNGHIPISO 9001:2008 21. 7.Gim thiu ti a cc sai st trong cng vic8.Nhn vin mi d dng tip nhn cng vic9.Cht lng sn phm/dch v n nh, t l ph phm ngycng gim10.Gim ri ro i vi nguyn vt liu mua vo11.Tng li nhun m khng cn tng doanh thu12.Ci thin uy tn ca t chc thng qua vic ngy cngnng cao kh nng tha mn khch hng13.C nhiu c hi hn trong vic tm kim nhngchin lc kinh doanh ln v k kt c nhnghp ng ln14.Tng lng hng ha/dch v bn raISO 9001:2008Company Logo 22. 2. KT LUN Vic p dng ISO 9000 ngy nay c rt nhiu cc nhqun l xc nh r, khng phi l chi ph, m l mt s t cho cht lng. V cng ging nh mi s u t,hiu qu phi t ln hng u. Mt s u t khng hiuqu, mang tnh hnh thc s tr thnh mt gnh nng, mt slng ph lu di cho doanh nghip. Hy bin h thng chtlng thnh cng c to ra cht lng.ISO 9001:2008Company Logo 23. www.themegallery.comCompany Logo