Click here to load reader

LG Travelling 2009

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LG Travelling 2009h

Text of LG Travelling 2009

 • ravellingCestovn

  GUIDE

 • 58 | CESTOVN | LUXURY GUIDE

  58_68_cestovani.indd 5858_68_cestovani.indd 58 2.11.2009 13:31:502.11.2009 13:31:50

 • Cel rok vs astoval shonem a starostmi? Pak je as vyrazit do rje. Nov trend vel nechat kapry v rybnce a ut si zvr roku ve spolenosti rajskho luxusu a pohody. Chyte se chvostu cestovatelsk komety a puste se ho a nad Indickm ocenem. Na Mauriciu, pohdkovm ostrov zarost-lm tropickou zelen, mete oslavit pchod Novho roku nadmru stylov. Slovensk ces-tovn kancel Magic Travel nabz pobyty v potpskm eldordu celoron, stejn jako esk Incentive Travel nebo Travel &

  Business Centre, je vm navc na mru uij svten program. S kancel T&BC vzltnete pr dn po tdrm dnu a vrtte se a osmho led-na. Mezitm si mete nadlit doslova esti-hvzdikov komfort, a to napklad v hotelu Royal Palm. Jedincm dobrodrunj pova-hy nabz firma Incentive Travel menu akti-vit od golfu a potpn po vlov tropickch ryb. Z ostrova vm neunikne jedin laguna nebo romantick zliv, skrz naskrz jej toti poznte na projkch katamarnem, moto-

  ZAPOMETE NA VNOCEZAPOMETEO

  Nemjte obavy, o oslavy konce roku vs nepipravme. Naopak, dnen lid si je chtj

  opravdu ut, a tak je m dl mn trv doma. Zkuste to tak. Nechte veker shon, stromeek,

  kapra a atnk nadit zimnky v zasnendomovin. Zabalte si plavky, opalovac krm,

  kiltovku a jeden vnon drek. Uvidte, bude se vm to lbit.

  Text Kateina Hankov

  . . .

  58_68_cestovani.indd 5958_68_cestovani.indd 59 2.11.2009 13:32:102.11.2009 13:32:10

 • 60 | CESTOVN | LUXURY GUIDE

  rovou jachtou i z vrtulnku. Na Maledivchsi pronajmte vlastn ostrov s jachtou, na Bali se ubytujte v hotelu postavenm slav-nou perkaskou znakou Bulgari, Seychely siuijte ve vilovm resortu Sainte Anne, kter je obklopen moskm nrodnm parkem.Nebo proijte est a jednu noc v nktermz dubajskch letovisek. Zante vak plno-vat s dostatenm pedstihem. Nejene na vasn rezervace dostanete vhodnou slevu,mte tak vt anci, e se na vs dosta-ne jedna z business letenek. Ty bvaj velmi

  asto pln zabookovan ji ti sta tyicet dn ped plnovanm odletem. Pokud tedy nechcete ponechat nic nhod, informujte se, kdy rezervace let startuj. Rozhodnete-li se ovem vybrat svj prosincov zjezd a nyn,jet to neznamen, e si silvestrovsk oho-stroj nad tropickm zlivem muste tento rok odept. Na posledn chvli se toti jetmohou uvolnit sedadla v letadle a hotely ve vytouen destinaci.www.magictravel.sk, www.tabc.cz,www.incentive.cz

  01 02

  03

  01. Seychely, Resort Sainte Anne02. Karibic, St. Lucia, Hotel Jade Mountain03. Bali, Hotel Bulgari

  Nov trend Vnoc vel: pokud vs cel rok astoval shonem a starostmi, te je ten prav as vyrazit do rje.

  . . .

  58_68_cestovani.indd 6058_68_cestovani.indd 60 2.11.2009 13:32:282.11.2009 13:32:28

 • 62 | INSPIRACE | LUXURY GUIDE

  Kdo v o luxusu vc ne Luxury Guide?uMysleli jsme, e co se luxusnch poitk te,u jsme vidli vechno. Jak rdi se ovemmlme.Zvlt v ppad, kdy jde o poten ze sty-lovho odpoinku. Slou-li svtky k rege-neraci due a tla, pro byste mli obo-j vystavovat ost vnonch hvzd a tzeceloronho stresu? Vyrazte vstc snm, na jejich splnn zatm nebyl as. Je jedno,zda se cestou ze zamstnn ztrcte v ped-stavch umcho ocenu, kter na obzoru

  pechz v blankytn nebe, nebo se ti sta padest dn v roce tte, jak zbvajcchpt prolyujete na panensky istch svazch.Vme, co vm udl dobe. Ne vyslovteodpoinek, mete leet na horkm blmpsku, oddvat se hn pjemn pi v lz-nch nebo vdechovat erstv horsk vzduch.Nezle na tom, zda chcete uniknout hlukuVnoc, nebo se do azurovch vln poloitv prbhu ledna nebo na zatku prosincea svtky trvit tradin. Poas zvlt v tro-pickch krajch je bhem cel zimn sezony

  bosk, k tomu se za stejnou cenu meteobdarovat lep kategori ubytovn i del dovolenou. Nechte se vst stopami, kter js-me pro vs zanechali na nsledujcch strn-kch. Dostane se vm prvotdnho servisu,a pedevm blahodrnho odpoinku, za n se vm tlo pt rok odvd bezbe-hou spokojenost.Dme vechny vtisky Luxury Guide do ohnza to, e v hotelch, je vm pedstavujeme, sivychutnte zitky, bhem kterch vae smys-ly zapedou. Mte je od ns pod stromeek.

  Przdniny v zimMete holdovat azurovm vlnm, zasnenm hebenm

  nebo relaxaci v horkch pramenech. Pedstavujeme vmmsta, kde vm bude letos v zim dobe. Zaruujeme vm

  ten nejluxusnj servis a jet luxusnj vzpomnky.Text Kateina Hankov

  . . .

  58_68_cestovani.indd 6258_68_cestovani.indd 62 2.11.2009 13:32:572.11.2009 13:32:57

 • 64 | INSPIRACE | LUXURY GUIDE

  Hust lesy nejstarho kanadskho nrodnhoparku v sob krom jezera Louise a medvdgrizzly skrvaj luxusn zmek. Pokud nedtedopustit na teskutou romantiku s ndechemdobrodrustv, jiskivou vni erstvho vzdu-chu a pedstavu lenoen na bl srstiu plpolajcho krbu, nevme o lepm mst.Elegantn hotel Fairmont le v sedmitisco-vm msteku Banff, ivm turistickm cen-tru v alpskm stylu. Horsk zmek vsadil na kombinaci uniktn architektury, vraznchdekorac a skvlch slueb. Dch vzneenou

  historickou atmosfrou, a se k nmu bl-te, nebo vs host uvnit. Je tak prostorn a zajmav, e nabz hodinovou prohldku posvch vlastnch prostorch. Bhem t vsnech nahldnout do nejzajmavjch koutsvch trob, je jsou opeden legendami.Zvlt dti si vzruujc prosted starobyl-ho hradu budou uvat. Hotel pro n pipra-vuje speciln program, napklad vyprvn pohdek na dobrou noc nebo workshop v dl-n Santa Clause, kde nahldnou pod pokli-ku ivota sktk pomocnk. Vy se mete

  v rmci nabdky hotelu vydat na vlet pookoln divoin rmovan Skalistmi horami,sportovat, uvat si spa servis, pct pernky,pipravovat sushi nebo ochutnvat kanadskvna. Uprosted milionu vnonch borovicmete rovn strvit stylov Vnoce. Mtechu zat jedinen mezinrodn svtky, kdy se tradice vech zem spoj bhem jedn velkslavnosti? Pehldka zvyklost, koncertyu krbu, pepychov hostiny, sndan se Santou,pekvapen a trvajc vzpomnky inclusive!www.fairmont.com/banffsprings

  airmont anff prings otelTajemn hrad v Kanad

  . . .

  . . .

  58_68_cestovani.indd 6458_68_cestovani.indd 64 28.10.2009 13:56:3628.10.2009 13:56:36

 • 66 | INSPIRACE | LUXURY GUIDE

  Vraz hkn musel bt vymylen nkm,kdo strvil tden v nkterm z luxusnchhotel etzce Six Senses. A se vydte dotoho v Mauriciu, na Maledivch, na Sr Lance,v n, Thajsku, ecku, Egypt, Maroku,panlsku, Jordnsku nebo Omnu, ruceprofesionlnho tmu lzeskch slueb jsoutu pro to, aby vae smysly objaly blahodr-nou p a vynesly je do sedmho nebe. Ves ohledem k neochvjnmu svazku hotels prodou a nekompromisnm standardemluxusu. Pyramida sloen z esti teek symbo-

  lizuje filosofii hotelovho impria. Zkladna trojhelnku vyjaduje elementrn smysly zrak, sluch a hmat. Druh rove pedsta-vuje uspokojen chuti a ichu a tet euforiiz harmonick konstelace vech pti smyslnajednou. Prv t doshnete, oddte-li senebeskm procedurm mstnho lzeskhoservisu. Ten je stejn jedinen jako neza-pomenuteln a rozhodn ped veker vae oekvn. Tm zkostn pozornostk detailm je poznateln nejen ve slubch,ale i na architektue a designu hotel. Hotely

  Six Senses se pyn respektovnm ivotnhoprosted a pohotnm zkaznk tm, emukaj inteligentn luxus. Poet ubytovacchmst v nedoten prod je omezen tak,aby bylo mon doshnout co nejvjime-njch slueb a exkluzivnho pstupu k hos-tm. Hotelov kuchy pak vae odpoat tlonasyt hustou smsic mezinrodnch gast-ronomickch vliv, vdy pipravench z nej-estvjch ingredienc, je pochz z vlast-nch organickch zahrad hotelu.www.sixsenses.com

  ix enses esorts & pasPepychov lzn s estm smyslem

  . . .

  . . .

  58_68_cestovani.indd 6658_68_cestovani.indd 66 28.10.2009 13:56:4628.10.2009 13:56:46

 • 68 | INSPIRACE | LUXURY GUIDE

  Ulicemi hlavnho msta dubajskho emirtu cirkuluje nenapodobiteln atmosfra. Tko byste hledali msto jemu podobn. Rz kos-mopolitn arabsk metropole utv jednak krsn zliv lemovan plemi z blho psku a chrnn oblasti pobe stejn jako do nebe sahajc mrakodrapy. Koktejl rozmanitch p-chut dopluj vzneen hlavn tdy oszen zelen, starobyl budovy, kulturn instituce, run trit, ale tak butiky zpadnch znaek a kvalitn sportovn centra. Pokou-li vs pedstava vstebvn tisc arabskch vn

  z pohodl, je by vm mohl zvidt i ejk, vme, kde ji naplnit. A ne, tentokrt to oprav-du nen proslul plachetnice Burj Al Arab. Mme pro vs nco vc ne honosn luxus, fantastick pohodl, perfektn servis a puls zastavujc vhled na tyrkysov zliv. Pokud se ubytujete v hotelu Atlantis The Palm, ocen pijde a k vm. Lonice a koupelny pokoj Lost Chambers m toti pmo do laguny Ambassador. Jejich okna ped vs pedestou run a fascinujc ivot 65 tisc podmo-skch ivoich. Jsme si jisti, e jde o jedin

  msto v ztoce, kde bezproblmov spustte internet a satelitn televizi. Pokud vs sledov-n neustle se mnc kulisy vodnho krlovstv strhne tak, e od n nebudete moci odtrhnout oi, pak je tu pro vs v tyiadvacetihodinov pohotovosti pipraven osobn sluha. Na vs je jen rozhodnut, zda se v pohodl apartmnu zhostte role Poseidona, vyrazte na ochut-nvku hotelovch jdel svtov tdy nebo si vychutnte lzesk postupy v mstnm spa. Ve mst miliard se nikdo nenud.www.atlantisthepalm.com FO

  TO

  : ARC

  HIV

  FIR

  MY

  Atlantis The PalmZiv perla Perskho zlivu

  . . .

  58_68_cestovani.indd 6858_68_cestovani.indd 68 28.10.2009 13:56:5728.10.2009 13:56:57

 • 88 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  MALEDIVYaldives

  088_092_Maledivy_5str.indd 88088_092_Maledivy_5str.indd 88 20.10.2009 13:04:5320.10.2009 13:04:53

 • . . .

  Bh pr stvoil souostrov Maledivy proto, abychom mli pipomnku, jak to kdysi vypadalo v rji. It is said that God created the Maldives as a reminder of paradise. Text Marcela Kaprkov

  088_092_Maledivy_5str.indd 89088_092_Maledivy_5str.indd 89 20.10.2009 13:14:4120.10.2009 13:14:41

 • 90 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  . . .

  Pro Evropany atraktivn tropick pod-nebn psmo, hje kokosovch palem, tyrky-sov laguny, a hlavn przran moe s etz-cem korlovch atol eldordo potp, kter tu fascinuje barevn podmosk svt a chvatn tesy... To jsou Maledivy. Mstn vd, jak vjimen msto obvaj a jak by bylo neprozrav opomenout cestovn ruch, a tak tu vystavli netypick hotely a bunga-lovy. Napklad hotelov resort Banyan Tree v le tovisku Madivaru nabz est luxusnch vil na pli s vlastnm baznem uprosted. Kadou z vil tvo ti komfortn zazen

  stany, fungujc jako obvk, lonice a mst-nost pro hygienu a mase. eknete si, e vc u ani nejde nabdnout. Ale ano, chcete-li si zaplavat s delfny, vidt ltajc ryby a raloky tekovan, pjit si mal letadlo, uskutenit vlet katamarnem i zat non rybaen. Mstn hostitel jako by znali peplnn ple v evropskch letoviscch, a tak poctte, e vude kladou draz na vae soukrom. Proto sem zvou nejen vyslen manaery a byznys-meny i turisty touc v zim po exotice, ale i novomanele, kte chtj zat nezapome-nutelnou svatebn cestu. Teba Vila Deluxe

  Mstn vd, jak vjimen msto obvaj a jak by bylo neprozrav opomenout cestovn ruch.

  The locals are well aware of their exceptional habitat and discretely welcome tourism.

  . . .

  088_092_Maledivy_5str.indd 90088_092_Maledivy_5str.indd 90 20.10.2009 13:05:1820.10.2009 13:05:18

 • aty cena na vydn v obchod,

  taka Craquele Creta 36 620 K . . .

  Oceanview (jak nzev napovd s vhledem na ocen) je obklopena udrovanou zahradou pouze pro nvtvnky komplexu.estihvzdikov hotelov resort One&Only Reethi Rah, nachzejc se na severnm atolu North Male, jich nabz pes sto. K tomu ovem pidv jet monost ubytovn v tak-zvanch vodnch vilkch, zavench pmo nad lagunou. Jste obklopeni ocenem, ani byste ztratili cokoli z oekvanho pohodl. I kdy tu jde o rj v kostce, nabdka pro turis-ty je tu tm hn bohat.Vce informac na www.magictravel.sk

  Situated in a climatic zone of the tropics much desired among Europeans and blessed with coconut groves and turquoise lagoons, a string of magnificent coral atolls sits atop a translucent sea. This is an Eldorado for divers in search of an underwater world full of contours and colour. This is the Indian Ocean archipelago of the Maldives. The locals are well aware of the-ir exceptional habitat and discretely welcome tourism. They have created exceptional hotels and bungalows. Take Banyan Tree in Madivaru resort; six luxury beach residences arrayed around a swimming pool, each consisting of . . .FO

  TO

  : ARC

  HIV

  MA

  GIC

  TR

  AVEL

  088_092_Maledivy_5str.indd 91088_092_Maledivy_5str.indd 91 20.10.2009 13:05:3020.10.2009 13:05:30

 • 92 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  . . .

  three comfortably furnished tents serving as living room, bedroom and a combined bath and massage room. Can you imagine more? Then try swimming with dolphins, observe flying fish, hire a yacht or light aeroplane, sail a catamaran or experience night fishing. Aware that overcrowded beaches tarnish so many European destinations, your hosts con-sider privacy of paramount importance. That is why this is not only a magnet for exhausted managers and business people or travellers lon-ging for an exotic winter escape but also for honeymooners seeking the unforgettable. Villa

  Deluxe Oceanview (indeed with sea view) is ringed by a beautifully maintained garden. So with the term beach villa sufficiently explained, we move on to One&Only Reethi Rah, a six-star hotel resort located on North Male atoll encompassing more than one hundred such residences. It also offers opportunity to enjoy one of its so-called water villas which hover over the lagoon though surrounded by the ocean, you will be amply provided for. This may be the epitome of paradise, but the offer presented to the tourist here is almost sinfully rich.More information at www.magictravel.sk

  Jste obklopeni ocenem, ani byste ztratili cokoli z oekvanho pohodl. ...though surrounded by the ocean, you will be amply provided for.

  . . .

  088_092_Maledivy_5str.indd 92088_092_Maledivy_5str.indd 92 20.10.2009 13:05:4120.10.2009 13:05:41

 • V srdci floridsk Miami Beach le poklad hotel Mondrian Miami. Bloskvouc truhla zdoben ornamenty exotickch rostlin v sob skrv

  neopakovateln proitek luxusu i vytben designov skvosty.Text Kateina Hankov

  CHVATN MM

  Hotel na West Avenue pedstavuje v ruchem kypc South Beach ostrvek klidu a pohody. Uinn rj v rji je dlem cenami ovnenho designra Marcela Wanderse, jeho vizionsk styl vs uchvt u v moment, kdy projdete vstupn branou hotelu. Uniktn kousky n-bytku a podmaniv hra svtel evokuj nladu zmku pkov Renky. Vstupn vestibul s ok-ny pes celou stnu nabz pohdkov vhled na zliv. Jeho soust jsou rovn mosazn svtla ve tvaru zvonu a mistrovsky proveden schodit, kter ve vs vyvol dojem, e pluje. Vy mete zaplout do jednoho z pokoj, jejich okna nabzej chvatn vhled na Atlantsk ocen, Biskajsk zliv nebo ivotem tepouc centrum Miami. Prosvtlen a vzdun pokoje v kadm detailu prostupuje duch inovativn- . . .

  LG TRAVEL

  01_05_Mondrian1.indd 101_05_Mondrian1.indd 1 14.8.2009 12:45:5514.8.2009 12:45:55

 • ho designu a modernho komfortu. Originln zdoben stn v kombinaci s kobercem a n-bytkem v sofistikovan palet barev vtiskuje kadmu pokoji zrove dynaminost i uvol-nnost. Vybaven pokoje je odn do tn bl, ed, zlat a ern. Samozejmost jsou kachle z holandsk keramiky, plazmov televize, lon prdlo z egyptsk bavlny, provan pokrv-ka z plye a koupelnov produkty od firmy Korres. Nejnronjm hostm otevraj sv dvee hned tyi dvoupokojov apartmny de luxe s vlastn terasou. Komu nesta na zakzku navren vana a luxusn sprcha pipomnajc tropick vodopdy, pijde si na sv v jedn ze esti mstnost lzesk sti hotelu. Ty jsou pikov vybaven k tomu, aby nabdly ve, co si dokete pedstavit pod pojmem wellness. Na proslunn terase slou milovn-km vodnho ivlu designov bazn obklopen relaxanmi polti. V okol baznu najdou ti, kdo potebuj soukrom, privtn kabinky se zvsy z ivho listov. Na mle vzdleni veke-rmu hlomozu se budou ctit i host, kte se

  . . .

  Orientln odstn ernozlatho vestibulu

  dotvej monumentln mosazn svtla

  ve tvaru zvon.

  Interirov mg Marcel Wanders se nebl vybavit stnu

  pohdkov haly pvabnm portrtem panenky.

  LG TRAVEL

  01_05_Mondrian1.indd 201_05_Mondrian1.indd 2 14.8.2009 13:42:2914.8.2009 13:42:29

 • . . .

  Slunen terasa je prodchnut chill-outovou atmosfrou

  a pohodln polte vs k sob pibij na tak dlouho,

  jak je mon. Teba a do chvatnho zpadu slunce.

  01_05_Mondrian1.indd 301_05_Mondrian1.indd 3 14.8.2009 12:58:0214.8.2009 12:58:02

 • vydaj do terasn zelen. V t se ln pohupuj visut lka, k prozkoumn pak vyzv za-hradn labyrint romantickch zkout. Druh, ivj patro terasy je ideln k podn vee, verk, k poslechu iv hudby a pozorovn ndhernch zpad slunce. To vzpt vystd z svtelnch instalac ve tvaru zvon. Tak nezanikne skvostn ern spirlov schodit a stylov lobby bar, jen vs omm irokou nabdkou exotickch koktejl. Ke splnn tch nejdivoejch gurmnskch sn funguje re-staurace Asia de Cuba, kter v sob mch bri-lantn um interirovho dekoru a kulinskho mistrovstv. Menu v sob kloub to nejlep z asijsk a latinskoamerick kuchyn a pod palcem ho m uznvan restauratr Jeffrey Chodorow. Hotel Mondrian vs zkrtka dove-de svst jiskivou non zbavou a v miku oka vae pjemn unaven tlo obejme luxusem pikovch pokojovch slueb.

  Hotel Mondrian Miami, 1100 West Avenue, Miami Beach, FL 33139, www.mondrian-miami.com

  . . .

  Designov poklady si plnmi douky uijete i v pokoji. Pokud dokete odtrhnout oi od ndhernho vhledu.

  Veer co veer budete v pokuen podlehnout nejvtm lkadlm terasy non zbav, koktejlm a pohod.

  LG TRAVEL

  FOT

  O: A

  RCH

  IV F

  IRM

  Y

  01_05_Mondrian1.indd 401_05_Mondrian1.indd 4 14.8.2009 12:47:2514.8.2009 12:47:25

 • 01_05_Mondrian1.indd 501_05_Mondrian1.indd 5 14.8.2009 12:48:1314.8.2009 12:48:13

 • Mte problm s nespavost nebo vm sta jen pr hodin odpoinku? V New Yorku vs nikdo nebude

  honit do postele, NY ije naplno a nonstop. Vdy i sladk Frankie Sinatra opvoval, jak se chce

  probudit ve mst, kter nikdy nesp. Chcete bt tyiadvacet hodin obklopeni lidmi? V NY mete!

  Potebujete se ukrt ped davem a vychutnat si samotu? NY vm to umon. Mte touhu se jen bavit?

  V NY dn pot! Text Dana Mertov

  LG TRAVEL

  06_12_New York1.indd 606_12_New York1.indd 6 14.8.2009 12:51:3814.8.2009 12:51:38

 • ewYork

  . . .

  06_12_New York1.indd 706_12_New York1.indd 7 14.8.2009 12:52:5514.8.2009 12:52:55

 • The Carlyle, A Rosewood Hotel Dvoupodlan apartm Empire Suite ve 28. a 29. pate m dv lonice a vhled na Central Park a sted Manhattanu. Apartm je zazeno n-bytkem ve stylu americkho a francouzskho art dco od Julese Leleua, Edwarda Wormleye a Paula Dupr-Lafona. Sbrka originl umlec-kch dl v apartm vznikala pod dohledem kurtora z Metropolitnho muzea umn. Cena za noc: 15 000 USD. V cen je lhev Dom Prignon, Cristal nebo Krug. www.thecarlyle.com

  Gramercy Park Hotel, Penthouse Suite Tomuto nevyzpytatelnmu apartm dodv znanou osobitost v-stedn a eklektick interir. Ndhern kombinace jedinenho n-bytku, originlnch dubovch podlah, mahagonov anglick barov skky, okennch aluzi a stropu z mahagonu a pvodnho krbu od Stanforda Whitea uchovv bohatou historickou atmosfru tchto prostor. Vechny mstnosti maj vhled na pekrsn Gramercy Park a exkluzivn pm vstup do jeho prostor. Cena za noc: od 5 000 USD. V cen je pstup do diskrtnch vnitnch a venkovnch prostor privt-nho klubu a zahrady na stee v 16. poschod, kter zdob dla Andyho Warhola a Damiena Hirsta. www.gramercyparkhotel.com

  60 Thompsonlovk unaven nezdka tsnmi pokoji, kter New York nabz k bydlen, se ihned zamiluje do tto prostorn podkrovn mstnosti s estimetrovmi okny sahajcmi od podlahy a ke stropu, vlastnm francouzskm balkonkem v prvnm a sten terasou ve druhm podla-, odkud se nabz pohled na Midtown a na eku Hudson. Cena za noc: 3 500 USD. V cen je vysokorychlostn pipojen k internetu a velmi ochotn a dobe naladn personl zajiujc sluby concierge. www.thompsonhotels.com

  Morgans Hotel, Penthouse SuiteIkona interirovho designu Andre Putman vytvoil skuten unikt-n a mimodn elegantn modern prostor, kter zaplnil jak osobn navrenm nbytkem, tak kusy od Ronana a Erwana Bourroullecovch a Marcela Wanderse. Apartm Penthouse Suite m vlastn zimn zahra-du, kuchy, mediln mstnost, psobiv toit schodit a dv terasy, je nabzej chvatn pohledy na velkomsto. Cena za noc: 2 800 USD.www.morganshotel.com

  hote

  lyLG TRAVEL

  . . .

  06_12_New York1.indd 806_12_New York1.indd 8 14.8.2009 12:53:2514.8.2009 12:53:25

 • 60

  TH

  OM

  PS

  ON

  60

  TH

  OM

  PS

  ON

  60

  TH

  OM

  PS

  ON

  60

  TH

  OM

  PS

  ON

  TH

  E C

  AR

  LYL

  E T

  HE

  CA

  RLY

  LE

  TH

  E C

  AR

  LYL

  E T

  HE

  CA

  RLY

  LE

  TH

  E C

  AR

  LYL

  E

  MO

  RG

  AN

  S M

  OR

  GA

  NS

  . . .

  06_12_New York1.indd 906_12_New York1.indd 9 14.8.2009 12:53:4314.8.2009 12:53:43

 • LG TRAVEL

  LY

  EL

  L

  LY

  EL

  L

  LY

  EL

  L

  LY

  EL

  L

  BA

  RN

  EY

  S

  BA

  RN

  EY

  S

  BA

  RN

  EY

  S

  AL

  ICE

  & O

  LIV

  IA

  AL

  ICE

  & O

  LIV

  IA

  HE

  NR

  I B

  EN

  DE

  L

  06_12_New York1.indd 1006_12_New York1.indd 10 14.8.2009 12:54:5814.8.2009 12:54:58

 • Barneys New YorkZa tmto zbom m na Manhattan jak milovnci mdy, tak i odvn znalci. Msto, kter proslulo jako cl nkup celebrit, nabz dla nejen znmch, ale i novch, nastupujcch nvrh. www.barneys.com

  Alice & Oliviaernobl interir zdob fascinujc detaily, jako napklad lustr z ern-ho kilovho skla a bezmla pt metr vysok kabinky, je zakrvaj elegantn, ern hedvbn zvsy. Vechny odvy, od proukovanch kalhot a vlnnch kraas s manetami pes ern kabtky do pasu a po ern ifonov aty tvoen svislmi prouky materilu, jsou natolik elegantn, e se daj nosit do kancele, a zrove tak vzneen, e si je lze vzt i na verek. www.aliceandolivia.com

  Jeffrey New YorkVe vzdunch prostorch skladit ve vyhledvan sti Manhattanu zvan Meatpacking District najdete mdn znaky jako Prada a Micha-el Kors, ale i novj nvrhe typu Libertine i Dsquared. Tuto smsici tu dle dopluj stovky danch model bot. www.jeffreynewyork.com

  Henri BendelV e diskotk byl obchod Henri Bendel epicentrem mdy. Dnes je v kurzu dky oblbenm znakm Earl Jeans a Shoshanna a tak stylovm kouskm od nvrh jako Sophia Kokosalaki. Za nvtvu stoj Tiffanyho butik, kde najdete pr nejdanjch model kabelek a perk ve stylu vintage. www.henribendel.com

  LyellTady se mete probrat chvatn naasenmi kousky odv inspirova-nmi klasikou od australsk nvrhky Emmy Fletcher. Jedny jej aty si rychle poite, budete tak o krok dl ped ostatnmi. www.lyellnyc.com

  ResurrectionObchod, kde najdete nejlep obleen ve stylu vintage. Mon narazte na Ralpha Laurena nebo Donnu Karan, chod si sem pro inspiraci.www.resurrectionvintage.com

  nkupy

  JE

  FF

  RE

  Y

  RE

  SU

  RR

  EC

  TIO

  N

  . . .

  . . .

  06_12_New York1.indd 1106_12_New York1.indd 11 14.8.2009 12:55:3214.8.2009 12:55:32

 • TenjuneTenjune situovan pod steakhousem STK je momentln nejvyhled-vanjm podnikem ve stle mdn manhattansk tvrti Meatpacking District. Podnik, kde najdete bar, klub a lounge, provozuj profesionlo-v, kte dve psobili tak v klubech Aer a Level V. www.tenjunenyc.com

  Pink ElephantTento prvotdn non klub na nov adrese, pemstn z bloku West Village, kde se toho mnoho nedlo, do West 27th Street v Chelsea, kde to naopak ije, je nejen jet luxusnj ne ten pvodn, ale tak dvakrt vt. Do podzemnch prostor pod barem Crobar, v nich podnik sdl, vstoupte tunelem lemovanm listm. Tedy v ppad, e se vm poda dostat se za tu nataenou sametovou ru. www.pinkelephantclub.com

  MarqueeDostat se do tohoto klubu ve West Chelsea, kter se jen hem model-kami, u nen tak tk, jako tomu bvalo v dobch jeho nejvt slvy. I pesto je druh podla podniku se znou pro VIP hosty, kde jsou vstcn zejmna k celebritm, vyhledvanm mstem. A ale skonte kdekoli, hlavn slovo budou mt penze, take se pipravte, e bu za-platte znan vimn, nebo si postojte. www.marqueeny.com

  Kiss and FlyMajitel David Graziano a Aymeric Clemente vdechli prostorm bva-lho klubu Aer ve tvrti Meatpacking District nov ivot. Tematicky podnik lad s vbrem hudby, kterou v podob nejnovjch tanench skladeb ze zmo servruj pedn evropt DJs. www.kissandflyclub.com

  The BoxThe Box je restaurace s intimn atmosfrou a zrove divadlo, kde najdete dva bary a jevit. Promnliv design a pikov ozvuen pod-niku umouj nabdnout vechny druhy iv hudby, pedstaven, oslav i soukromch i specilnch akc. The Box lovku pipomn star koncertn sl nebo burleskn show. www.theboxnyc.com

  klub

  yLG TRAVEL

  FOT

  O: A

  RCH

  IV F

  IREM

  TH

  E B

  OX

  KIS

  S A

  ND

  FLY

  MA

  RQ

  UE

  E

  TE

  NJ

  UN

  E

  . . .

  06_12_New York1.indd 1206_12_New York1.indd 12 20.8.2009 12:33:1920.8.2009 12:33:19

 • Kupte si st letounu Falcon 7X u spolenosti NetJets Europe a uvejte si nejvy mru luxusu v soukromm letectv.Buy yourself a piece of NetJets Europe's Falcon 7X aeroplane and enjoy the highest level of luxury available in private aviation.

  ly Your wn ear!Ltejte ve vlastnm!

  92 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  092_097_NetJet.indd 92092_097_NetJet.indd 92 25.5.2009 13:58:3625.5.2009 13:58:36

 • . . .

  092_097_NetJet.indd 93092_097_NetJet.indd 93 20.5.2009 15:40:3420.5.2009 15:40:34

 • Spolenost NetJets Europe oslovila Lorda Normana Fostera, aby navrhl interiry pro jej nov letouny Falcon 7X. Jako prvn ve svm oboru si spolenost NetJets Europe, pedn evropsk poskytovatel soukromch let, najala architekta, aby navrhl vzhled a interir jejho nejnovjho a nejmodernjho letounu Falcon 7X. Stal se jm Lord Norman Foster, lauret prestin Pritzkerovy ceny (Pritzker Architecture Prize). Dvod? Ped dvma lety obdrela spolenost NetJets Europe jednu z nejvtch objednvek v leteck historii, dky n by se jej letka bhem nsledujcch osmi let mla rozrst o tiaticet letadel Falcon 7X od mezinrodnho vrobce Dassault Aviation. Prv tato mimodn zakzka v hodnot 1,5 miliardy dolar byla podntem k tomu, e spolenost oslovila architekta, pilota a jednoho ze svch stlch zkaznk Lorda Normana Fostera, aby rove soukrom leteck dopravy posunul jet o tdu v. Spolenost v, e interiry od Lorda Fostera pozvednou presti letoun 7X. Jet ped vlastnm nvrhem interir uskutenil Lord Foster dkladn przkum. Zpovdal stl klienty spolenosti i jej zamstnance, aby si o celm projektu udlal ucelen obraz. Vsledkem je letoun, kter navenek ohromuje svoj eleganc a uvnit zrove psob uklidujcm dojmem. Interir letounu NetJets 7X je rozdlen do dvou st komfortn oddlen pro

  pasary a pracovn msto pro posdku. Prostor pro pasary psob vzdunm a uklidujcm dojmem, barvy interiru jsou ladn do bov a svtle hnd v kombinaci s vykldanm platanovm devem. Lord Foster peskupil sedadla podle toho, k jakmu elu majitel a pasai letouny NetJets vyuvaj. Zrove pizpsobil interiry pro obchodn jednn i pro vt pohodl pi stolovn nebo odpoinku. Ulika a prostor pro po-sdku jsou ladny do lehce industrilnho tnu v ediv a ern,kter jsou v kontrastu s celkovm vzhledem letadla. Akoli Lord Foster nebyl pvodn podn, aby navrhl i pl letadla, rozhodl se ho do svch nvrh zahrnout. Tlust tmav modr pruh sjednocuje dohromady kokpit s oknky pro pasary a dodv celmu letadlu eleganci. Spolenost NetJets Europe vyuije tento design na vech svch 160 letadlech. Lord Foster okomentoval cel projekt slovy, e jde o milnk v leteck doprav. V podstat vznikla nov letka spolenosti NetJet Europe. Tuto skutenost jsem se snail podtrhnout odpovdajcm designem interir i exterir. Zakzka pro mne byla velkou vzvou, kterou jsem pijal okamit a bez vhn. Byla to pro mne pleitost, jak pi navrhovn jednoho z nejzajmavjch letadel na svt skloubit svoje odborn znalosti, svoji ve pro ltn a sv zkuenosti zkaznka spolenosti NetJets.

  94 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  . . .

  . . .

  092_097_NetJet.indd 94092_097_NetJet.indd 94 20.5.2009 15:40:5320.5.2009 15:40:53

 • Pokud se vlastnk letounu spolenosti NetJets rozhodne as strven bhem letu prot aktivn,

  design Lorda Fostera mu pome uspokojit vechny jeho poteby zpsobem, jak nem v leteck doprav obdoby.

  Mark Booth , vkonn editel spolenosti Net Jets

  . .

  092_097_NetJet.indd 95092_097_NetJet.indd 95 20.5.2009 15:51:2220.5.2009 15:51:22

 • In an industry first, Europe's leading business jet operator, NetJets Europe, recruited Pritzker prize-winning architect Lord Norman Foster to design the interior and exterior of its newest and most advanced aircraft, the Falcon 7X. The reason? In 2007, NetJets placed the largest order in business aviation history with manufacturer Dassault. This will see 33 Falcon 7X aircraft added to its fleet over the next eight years. To mark this unprecedented $1.5 billion investment, NetJets consigned architect, pilot and regular NetJets customer, Lord Foster, to create a jet taking the business aviation experience to an entirely new level. The com-pany believes Lord Foster will ensure NetJets' 7X will acquire an enduring reputation. Lord Foster did a considerable amount of project research, talking extensively to NetJets clients and crew to get a comprehensive picture. The result is an aircraft with a serene inside and sleek, striking exterior. The interior is divided into a well-being space for customers and a working space for the crew. The passenger cabin is light and tranquil, featuring a cream and tan colour scheme and fiddleback sycamore wood fittings. Lord Foster redesigned the Falcon's former seating arrangement based on how NetJets' owners and passengers use the aircraft, gearing it towards business meetings and enhanced sleeping and dining experiences. The work area around the galley has an indu-strial touch, featuring a grey and black colour scheme, a marked contrast with the plane's overall design. Although not originally commissioned to consider the jet exterior, Lord Foster extended his design to include the aircraft's livery. A bold, dark blue hori-zontal band unifies the cockpit and cabin windows, making the aircraft sleeker. NetJets is now using this design on all its 160

  aircraft. Commenting on the project, Lord Foster said NetJets' 7X is a major aviation milestone: It's basically a fleet within NetJets Europe's fleet and therefore I felt this should be unders-cored in its design, both inside and outside. This assignment was a huge challenge for me, but one I accepted without hesitation. It presented the opportunity to apply my professional expertise, my passion for aviation and my experience as a NetJets customer to one of the world's most exciting aircraft.

  If a NetJets owner wants their journey across Europe or the Atlantic to be peaceful and productive, personal and intuitive, touches added by Lord Foster

  to the Falcon 7X will meet their requirements in a way never seen before in aviation.

  Mark Booth, Executive Chairman, NetJets Europe

  FOT

  O: T

  OM

  BER

  AN

  NetJets Europe, zaloen v roce 1996, je v souasn dob nejvt evropskou leteckou spolenost v oblasti soukrom leteck dopravy. Jako jedin evropsk spolenost s vlastn letkou je dky NetJets Transportes Areos (NTA) schopna zajistit svm zkaznkm dokonal servis na svtov rovni. Draz je kladen na bezpenost. NTA byl prvn poskytovatel soukromch let, kter zskal certi-fikt IOSA, nejvy akreditaci v oblasti bezpenosti letovho provozu. V roce 2007 uskutenily letouny spolenosti vce ne 73 000 let do 136 zem svta. Spolenost m pes 1850 zamstnanc a vlastn na 700 letadel od nejmenho Citation Bravo po nejvt Gulfstream 550. Msto toho, abyste si poizovali vlastn letadlo, umon vm spolenost NetJets koupit si pouze mnostv letovch hodin, kter budete bhem roku skuten potebovat. Podly zanaj ji na 25 hodinch ron. Vyhnete se tak nron investici do vlastnho letadla spojen s dalmi vdaji za drbu, posdku nebo administrativu.

  NetJets Europe was established in 1996. At present it is the largest business jet company in Europe. As the only European jet operator with its own fleet of this kind, NetJets Europe, through NetJets Transportes Areos (NTA), is capable of delivering consistent, world-class service with a strong commitment to safety and security. NTA was the first business jet operator to be awarded the IOSA certificate the world's highest safety accreditation. In 2007, the NetJets Europe Fleet flew more than 73,000 flights to 136 countries. The company has more than 1,850 employees and has 700 aircraft, ranging from its smallest, the Citation Bravo, to its largest, the Gulfstream 550. Instead of buying your own plane, with NetJets you can buy the flying hours you will be actually using in the course of a year, starting with as little as 25. You can thus avoid a hefty investment into a private aircraft and the costs involved in its maintenance, crew and administration.

  NetJets Europe je marketingovm partnerem portugalsk leteck spolenosti NetJets Transportes Areos S.A.

  NetJets Europe is the marketing agent of Portuguese company NetJets Transportes Areos S.A.

  O SPOLENOSTI NETJETS EUROPE

  96 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  . . .

  092_097_NetJet.indd 96092_097_NetJet.indd 96 20.5.2009 15:53:5420.5.2009 15:53:54

 • Falcon 7X je jednou z netrpliv oekvanch novinek. Letoun by ml vynikat nzkou spotebou paliva, vysplm naviganm a pilotnm systmem a dlouhm doletem, kter umouje propojit vechna dleit msta na svt. Samozejm nechyb trasy Londn New York nebo Pa Tokio. Letouny NetJets 7X budou nabzeny v rmci Evropskho programu vlastnk, kter je zaloen na bzi sdlenho vlastnictv. Tento program majitelm umouje zakoupit si podl uritho letounu v zvislosti na pedpokldanm mnostv letovch hodin.

  The Falcon 7X is one of the aviation industry's most anticipated aircraft. It is expected to have increased fuel efficiency, the most advanced flight control system in use and the ability to fly long range, linking virtually all of the most desired city pairs including London to New York and Paris to Tokyo. The NetJets 7X will be available on the NetJets Europe Owner Programme, based on the split ownership concept. The programme enables you to buy a share in a specific aircraft depending on your anticipated number of flying hours.

  Vhody klient NetJets: Klienti spolenosti NetJets maj garantovanou dostupnost svch let. Vybrat mohou ze 700 novch letadel (prmrn 2,5 roku od nkupu). Zrove mohou vyut vce letadel najednou. Klienti plat pouze za letov hodiny za hodiny strven ve vzduchu. Letadlo me bt pipraveno u za deset hodin od podn objednvky.

  Advantages for NetJets customers: guaranteed flight availability, the chance to select from the 700 new aircraft (available on average 2.5 years after the purchase order is placed) and the option of even making use of more planes at once. The client only pays for flying hours hours spent in the air. A jet can be made available as soon as 10 hours after an order.

  FALCON 7X

  092_097_NetJet.indd 97092_097_NetJet.indd 97 20.5.2009 15:54:2820.5.2009 15:54:28

 • Nejlep rodinn dovolen? Zapomete na Krtu, Egypt i francouzk Disneyland. S dtmi si nejvc uijete v Africe. Na safari.What is your dream family holiday? Forget Crete, Egypt or French Disneyland. Africa is the best place to be with your kids on safari.

  Singita Faru Faru Lodge, Tanzania

  104 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  Safari s rodinouamily afari

  104_109_Travel.indd 104104_109_Travel.indd 104 25.5.2009 13:51:5925.5.2009 13:51:59

 • . . .

  104_109_Travel.indd 105104_109_Travel.indd 105 20.5.2009 16:09:0020.5.2009 16:09:00

 • Rodie i dti reaguj stejn: do iroka oteven oi, kter se boj i mrknout, aby jim neuniklo nco asnho. Letn dovolen v jihoafrick bui nebo pod nekonenm nebem Tanznie nabz to prav dobrodrustv, zbavu a nik od reality pro celou rodinu. dn e-maily, televize ani telefony. Vichni se mus snait naslouchat jeden druhmu. Denn program, kter je vtinou prokldan pikniky, mete zat teba stopovnm velk ptky (lev, leopard, buvol, nosoroec a slon) a skonit se zpadem slunce zpvem u ohn. Vte, e rodinn safari dv pojmu spolen strven as jet dal rozmr. Nabdka safari v Africe za poslednch deset let mnohonsobn vzrostla. Mete se uby-tovat v tborech tm holistickch, komfortnch i v nadstandardn luxusnch. Kdo vm ovem porad, co bude pro vs a vae dti nejlep? Na Marii-Louise Moineau a jej paskou agenturu Tselana se obrac vtina cestovatel, toucch po skvl dovolen v divoin. Moineau navtvila Afriku poprv v roce 1996. Vracela se tam stle astji, a kouzlu Afriky propadla zcela. S dvrou se na ni obrate, a u cestujete s batoletem, i teenagery. Po podrobnm rozhovoru vm uije safari na mru. Sama je toti dvojnsobnou matkou, take chpe, co to znamen cestovat s dtmi. Vce na www.tselana.com.

  Parents and kids all react the same way: Eyes wide open, too afraid to blink to avoid missing the next incredible thing. A summer holiday in the South African bush or under Tanzania's infinite skies is a real adventure, good fun and a flight from reality for the entire family. No e-mails, television or tele-phones. Everyone must pay proper attention to one another. A daily programme usually interlaced with picnics can, for instance, start with tracking the 'big five' (lion, leopard, buffalo, rhinoceros and elephant) and end with songs around the fire. A family safari is bound to give the phrase 'time spent together' an entirely new meaning. The safari offer in Africa has increased manifold during the last decade. You can now lodge at 'camps' which are holistic, comfortable and even above-standard luxurious. But who can tell you what's best for you and your children? Most tra-vellers seeking a magnificent holiday in the wilderness turn to Frenchwoman Marie-Louise Moineau's agen-cy for advice. Moineau first visited Africa in 1996. She returned ever more frequently until totally hooked. You can trust her advice, regardless of whether you travel with toddlers or teenagers. After extensive consultations, she will tailor your safari. A mother of two, she knows what travelling with children involves. See www.tselana.com for more information.

  106 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  . . .

  104_109_Travel.indd 106104_109_Travel.indd 106 25.5.2009 13:46:1725.5.2009 13:46:17

 • 1. Nejezdte do oblast s vskytem malrie. Pro zbyten riskovat.2. Nikdy nenechvejte dti samotn. Zvata jsou vude. Ploty nikde.3. Nekite, nehlute a nestoupejte si v dpu.4. Neprochzejte se bu bez dlouhch kalhot a pevnch bot.5. Neopoutjte v noci stan bez rangera (prvodce).6. Neekejte, e v tboe bude televize, radio nebo telefon.7. Neberte si s sebou svou oblbenou taku Hermes i boty Prada. V tboe budete potebovat pln jin vci.8. Nezapomete na knihy o divoin a mapu oblasti. Mete se vechno uit se svmi dtmi.9. Nezapomete si pibalit dalekohled a nabjeky na kameru i fok. Byla by vn koda nco propsnout.10. Pokud mte speciln stravovac reim a pn, nahlate je pedem. Na mst u bude pozd nco eit.

  10 VC, KTERCH SE NA SAFARI S DTMI VYVAROVAT

  1. Don't visit regions with malaria. Why take the risk? 2. Never leave your children alone. There are animals everywhere with no fences around.3. Don't cry, shout or stand up in the jeep.4. Don't walk in the bush with only shorts or without solid shoes.5. Never leave your tent at night without your ranger.6. Don't expect television, radio or telephone in your camp.7. Don't bring your Prada shoes or Hermes bag. There is no need over there! 8. Don't forget books on wildlife and a map: take the best opportunity to learn together with your children. 9. Don't forget your camera battery, camera or binoculars you will be sorry if you do.10. If you are on a diet or have special food requirements, report the details in advance it's too late to do so on the spot.

  TOP TEN 'MUST NOT' FOR A FAMILY ON SAFARI:

  . . .

  104_109_Travel.indd 107104_109_Travel.indd 107 25.5.2009 13:46:5125.5.2009 13:46:51

 • FOT

  O: A

  RCH

  IV F

  IRM

  Y

  Vechno o safariKdy jet: Kdykoliv. Safari je ndhernm zitkem ve ech ronch obdobch. Pesto Marie-Louise Moineau doporuuje Jin Afriku v zim, nebo dungle nen tak vyprahl, a Botswanu v lt. Ale muste se pipravit na komry. Kam se vypravit: Tswalu, pou Kalahari v Jin Africe. Protoe je to oblast bez vskytu malrie a vae dti nikdy nezapomenou na roztomil surikaty a uvid obro-vsk tmav lvy. Ngala, sever Krugerskho nrodnho parku. Vae dti zde mohou projt trninkem na range-ra a stt se tak opravdovm ochrncem dungle. Phinda. Nemalarick oblast s tak promnlivm ekosystmem, e se vae dti nebudou nudit ani vteinu. Co vidt: Lvho krle na vlastn oi. Stopovat lva je pro dti zitek na cel ivot. Krom toho jsou na safari k vidn jet leopardi, irafy, sloni, nosoroci, hroi, gepardi... Schvln, kter zve se bude vaemu dtti lbit nejvc?O co si ct: Rozhodn o kurz na ochrnce divoiny (Bush Ranger Training), na to vae dti nikdy nezapo-menou. eknte svmu rangerovi, co vechno chcete vidt. A skuten dostanete to, o em jste snili. Co jst a pt: Jihoafrick Biltong, slan suen maso. Likr Amarula, kter se vyrb z plod stromu Amarula. Miluj ho i sloni. Pojdaj ovoce, kter pak v jejich brie kvas, a sloni se pak dungl potcej pln na mol!Na co koukat, kdy jsem dt: Na velkou i malou ptku, do kter pat nap. mravkolev (lion ant) i leo-pard turtle (elva leopard)... Ale za pohled stoj i Jin k na magicky istm africkm nebi.

  Everything about safarisWhen to go: Any time. A safari is a fantastic experien-ce in all seasons. Nevertheless, Marie-Louise Moineau recommends visiting South Africa in the winter when the jungle is not so parched and Botswana during the summer. But beware of mosquitoes. Where to go: Tswalu in the Kalahari Desert in South Africa for its malaria-free zone, adorable meerkats and massive dark lionsall in all a unique experience your kids will always remember. Ngala in the north of Kruger National Park. Your children can go through ranger 'training sessions' and become genuine protec-tors of the jungle. Phinda, also malaria-free.What to see: A lion king with your own eyes. Tracking a lion is a child's once-in-a-life-time adventure. Besides, on safari you can also see giraffes, elephants, rhinoceroses, hip-popotamuses, cheetahs... What will be your kid's favourite?What to request: For sure, a wildlife protection course (bush ranger training); also unforgettable for your chil-dren. Tell your ranger everything you would like to see to make sure you get to see everything you've dreamed of.What to eat and drink: South African dry salt meat biltong. Amarula liqueur made from amarula tree fruit. Elephants love it. The fruit ferments in their stomach and they stagger around the bush plastered!What to look for as a kid: The 'big five' as well as the 'little five', which include the lion ant and the leopard turtle. And look out for the Southern Cross in the clear, magical African sky.

  Tswalu Kalahari reserve, South Africa

  . . .

  108 | TRAVEL | LUXURY GUIDE

  104_109_Travel.indd 108104_109_Travel.indd 108 25.5.2009 13:52:3125.5.2009 13:52:31

 • Phinda Getty House, South Africa

  LUXURY GUIDE | PROMOTION | 109

  104_109_Travel.indd 109104_109_Travel.indd 109 20.5.2009 16:11:2120.5.2009 16:11:21

 • MALAJSIEalaysia

  110 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  110_117_Malajsie1.indd 110110_117_Malajsie1.indd 110 20.2.2009 20:42:4720.2.2009 20:42:47

 • A kde e se msto sn nachz? Na souostrov Langkawi v Andamanskm moi. A jeho hlavn ostrov pokrvaj pevn detn prales a rov pole, najdete zde jedny z nejkrsnjch pl na svt. Komplex Four Seasons se rozkld u jedn z nich Tanjung Rhu. Malajsk oza luxusu sestv z 91 pa-vilon a vil, je nabzej fantastick vhled na Andamansk moe. V tomto kout plnm pepychu se pirozen snoub tradin malajsk architektura s doteky modernho stylu. Vysok trmov stropy a devn podlahy doplnn splvavmi tkaninami svtlch barev podtrhuj pocit uvolnn a pohodl. K vybaven vech uby-tovacch zazen pat prostorn mramorov koupelna a veranda, vily maj navc vlastn ba-zn. Okoln zele zaruuje naprost soukrom. Lzn, kter jsou ozou klidu, se nachzej v impozantnm komplexu esti budov. Odborn personl poskytuje nejen malajsk mase, ale jejich nabdka zahrnuje i mase thajsk a in-dick, cvien jgy a velk mnostv isticch a lebnch postup, dky nim se budete ctit odpoati a sv.

  And where is this place of dreams? In Malaysias archipelago of Langkawi. While predominantly still rainforest and paddy, the main island of the archipelago of Langkawi has some of the most amazing beaches in the word. The Four Seasons Resort is positioned just off that of Tanjung Rhu. A Malaysian luxury retreat made up of 91 guest pavilions and villas, all offering incredible views of the Andaman Sea. Traditional Malay architecture comes together naturally with contemporary touches at this luxury haven. High-beamed ceilings and wooden floors complemented by flowing pale fabrics exude relaxation and comfort. All of the accom-modations come with large marble bathrooms and verandahs and are surrounded by green areas to ensure utmost privacy. The villas come with the added extra of a private pool. The spa, an impressive six-pavilion affair, is a masterpiece of serenity. Not only are the staff members ex-perts at local treatments, but they will also offer Thai and Indian massages, yoga classes and an abundance of purifying, healing practices to en-sure you emerge feeling revived and renewed.

  Ta nejkrsnj msta odjakiva patila bohm, jedno z nich vak bude patit u jen vm!Since time began the most beautiful places have belonged to the gods, but one can belong to you!

  . . .

  110_117_Malajsie1.indd 111110_117_Malajsie1.indd 111 26.2.2009 12:31:4926.2.2009 12:31:49

 • Pvodn domorod architektura v harmonickm spojen s dokonalmi slubami pesn v takovm svtle se vm pedstav Four Seasons na Langkawi.

  Four Seasons integrates indigenous architecture with gracious service.

  112 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  . . .

  110_117_Malajsie1.indd 112110_117_Malajsie1.indd 112 20.2.2009 20:43:3720.2.2009 20:43:37

 • Soukrom rj na zemi nabz Beach Villa osamocen jednopokojov chata zaruuje dokonal soukrom. Sta jeden krok a jste na pli, oi pechzej nad krsou azurovho moe. Pina zahrdkou vae kroky dovede k soukrommu baznu!

  Overlooking the azure sea with the white sandy beach a step down from the deck, each stand-alone one-bedroom Beach Villa features a quiet garden path leading to a private plunge pool and reflecting pond.

  . . .

  110_117_Malajsie1.indd 113110_117_Malajsie1.indd 113 20.2.2009 20:44:1120.2.2009 20:44:11

 • Letovisku Four Seasons Langkawi se v Malajsii dn jin nevyrovn rozkld se toti na jedn z nejkrsnjch pl celho souostrov Tanjung Rhu, obklopen sv prodou a dramatickmi tesy.

  Langkawi is a tropical paradise of lush foliage and dramatic cliffs. Set on Tanjung Rhu, one of the island's best beaches, Four Seasons is a resort experience unmatched in Malaysia.

  . . .

  114 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  110_117_Malajsie1.indd 114110_117_Malajsie1.indd 114 20.2.2009 20:44:5420.2.2009 20:44:54

 • 110_117_Malajsie1.indd 115110_117_Malajsie1.indd 115 20.2.2009 20:45:3620.2.2009 20:45:36

 • Architektura vech 91 pavilon a vil vs uchvt spojenm pvodn architektoniky s poslednmi vdobytky civilizace. Devn podlahy, vzdun stropy, rozlehl verandy, emesln proveden dekorac ve odkazuje k dominanci divok prody ostrov.

  The generously sized guest accommodations are a fusion of traditional Malaysian design elements and contemporary resort features, with timber floors, soaring ceilings and large open verandahs. Inspired by the traditions of indigenous artisans, the dcor reflects the vibrancy of the natural environment.

  . . .

  116 | TRAVEL | LUXURY SHOPPING GUIDE

  110_117_Malajsie1.indd 116110_117_Malajsie1.indd 116 20.2.2009 20:45:4920.2.2009 20:45:49

 • Pro odpoinek jsou jako stvoen proutn pohovky s mnoha barevnmi podukami ve Rhu baru. Nen nic pjemnjho ne popjet exotick drink a sledovat modrav dlavy. V npojovm lstku nechyb nabdka zahraninch piv ani irok vinn lstek.

  Amidst hanging fabrics, guests lounge on wicker sofas piled high with colouredcushions, while enjoying views of clear blue waters and beyond. Rhu Bar offersspecial tropical cocktails, old favourites, international beers and an extensive wine list.

  FOT

  O: G

  OR

  TZ

  , MA

  RK

  US

  /FO

  UR

  SEA

  SON

  S H

  OT

  ELS

  AN

  D R

  ESO

  RT

  110_117_Malajsie1.indd 117110_117_Malajsie1.indd 117 20.2.2009 20:46:2820.2.2009 20:46:28

 • Sportovn tydveov sedan je vybaven elektrickm motorem napjenm lithio-ionto-vmi bateriemi, kter se dobjej ze zsuvky. Pokud na konci dojezdov trasy nen dn zsuvka, spust se doplkov benzinov motor, kter funguje jako genertor elektiny dobjejc baterii. Vz je mon vybavit stechou se solrnmi bukami. Ta dodv elek-tinu komfortnmu vybaven (nap. klimatizaci, rdiu...) a ulevuje tak hlavn baterii.

  The four-wheel sports sedan is powered with an electric engine fuelled with lithium plug-in batteries. If a power point proves unavailable at the end of its all-electric range, an auxiliary petrol engine takes over, serving as a battery-recharging generator. The car roof can be fitted with solar cells to power amenities like the air conditioning and radio, thus sparing the main battery pack.

  Elektromotor: dobjen ze st + vestavn benzinov genertor. Maximln rychlost: 200 km/hod. Dojezd na elektinu: 80 km. Cena: 80 000 $. Prodej od konce roku 2009. Za 1 000 $ si mete Karmu zamluvit prostednictvm strnek www.fiskerautomotive.com.

  Propulsion: electric plug-in engine + inbuilt petrol-fuelled generator. Top speed: 200 km/h. All-electric range: 80 km. Price: $ 80 000. Available for purchase: end of 2009. For $ 1 000 you can order a Karma via www.fiskerautomotive.com

  NABIT VOZY118 | MOBILE | LUXURY SHOPPING GUIDE

  FISKER KARMA

  lectrifying ars

  118_121_Auta.indd 118118_121_Auta.indd 118 26.2.2009 13:46:4126.2.2009 13:46:41

 • Fisker, Tesla, Lightning, Venturi... dobe si tato jmna zapamatujte. I kdyby dnes nic nekala, mohou ji ztra soupeit s Porsche nebo Ferrari. Tito nez-visl konstrukti, prkopnci pln elektrickho pohonu, vas pochopili, jak pitaliv mohou bt 100% ekologick sportovn vozy. Iniciativa pila od monack spolenosti Venturi. V roce 2005 pedstavila Fetish, prvn pln elektrick roadster uren k pro-deji. Prunost vozu a hodnoty zrychlen sice byly velmi svdn, nicmn cena 540 000 eur za kter by se dalo podit sedm voz Porsche 911 i ty nejodhodlanj prkop-nky zchladila. Npad byl vak u na svt. Zhy se do dobrodrustv vrhl i kalifornsk miliard Elon Musk, spoluzakladatel systmu Paypal, a zaal rozvjet projekt Tesla, pln elektrick roadster na zklad vozu Lotus Elise. A v den, kdy George Clooney a Arnold Schwarzenegger oznmili, e si tento vz objednvaj, se Tesle dostv i mediln slvy. Elektina se nhle stala hvzdou a vzpt se rozpoutala rivalita. Henri Fisker, bval designr u Astona Martina, kter nakreslil prvn Teslu, zaloil svou vlastn spolenost, aby mohl na trh vypustit Karmu, elektrick sportovn sedan. Tesla jej okamit zaala pronsledovat za prmyslovou pion a krde technologie. V szce toti nen nic jinho ne to, kdo se ped irokou veejnost stane prvnm spe-cialistou na elektrick sportovn vozy. Posledn, kdo se dostavil na megawattov bl, je Anglian Lightning, kter na autosalonu v Londn pedstavil vz GT. Venturi se do hry pidal a v Pai ukzal Volage, podobn koncept vyvinut spolen s Michelinem. Pestoe jsou tyto vozy zatm pedevm milionskm rozmarem, bl se chvle, kdy hlavnm dvodem ke koupi novho sporku budou nulov emise.

  Fisker, Tesla, Lightning, Venturi... remember these names well they may not be familiar today, but tomorrow they might be competing with Porsche or Ferrari. These independent constructors and electric propulsion pioneers have over time realised how attractive 100%-environmentally-friendly sports cars can be. The Monaco Venturi company took the initiative in 2005 by introducing the Fetish, the first all-electric roadster on the market. Although its adaptability and acceleration proved very attractive, the 540 000 price tag good for seven Porsche 911s inevi-tably cooled the ardour of even the biggest enthusiasts. Nevertheless the idea had seen the light of day and Californian billionaire Elon Musk, co-founder of the Paypal system, soon threw his weight behind the adventure, launching the Tesla project for a fully electric roadster based on the Lotus Elise. Tesla took the media spotlight the day George Clooney and Arnold Schwarzenegger placed orders. The electrics had suddenly taken star status, unleashing much rivalry. Henri Fisker, a former Aston Martin designer behind the first Tesla blueprint, founded a company to rele-ase Karma, an electric sports sedan. Tesla immediately went after him for industrial espionage and technological theft. At stake is who will become the first electric sports car expert in the eyes of the public. The last to arrive at this megawatt party was the Lightning, presented by GT at the London motor show. Venturi, meanwhile, introdu-ced the Voltage in Paris, a similar concept co-developed with Michelin. Though these cars are, for now, seen as millionaires' play things, the moment draws closer when the main motivation for purchasing one will be zero-emissions.

  Pln elektrick sportovn vozy jsou tady. Jak se sn ekologie s rychlost?The all-electric car has arrived

  do speed and the environment blend well?

  . . .

  118_121_Auta.indd 119118_121_Auta.indd 119 20.2.2009 20:49:1120.2.2009 20:49:11

 • 120 | MOBILE | LUXURY SHOPPING GUIDE

  Matt Damon a Brad Pitt oznmili svj mysl konvertovat k zelenmu sporku.

  Matt Damon and Brad Pitt have voiced their intent to convert to green speedsters.

  . . .Na trh se sportovnmi elektromobily vstoupil posledn. V roce 2006 jej vytvoil Peter Ward, kter dve pracoval pro Rolls Royce. Luxusn GT se pedstavuje jako soupe Maserati Gran Turismo nebo Jaguara XK. Zajmavost jsou tyi elektromo-tory umstn do kol a doba nabjen snen na 10 minut pi dojezdu na 300 km. Mus se vak pout zsuvka tfzovho napt o 380 V. GT nabz jet jednu rafinovanost, genertor zvuku na pn. Tich chod elektromotoru toti idie asto mate, a navc je ve mstech nebezpen pro chodce, kte vozidlo nesly.

  The Lightning is the latest player to have entered the electric sports car market. Peter Ward, previously at Rolls Royce, created this luxurious car in 2006. It is pitched against the Maserati Gran Turismo and the Jaguar XK. Most interesting are its electric in-wheel motors, reduced 10-minute recharging time and 300-km per-charge range. The car, however, requires a three-phase 380 V power point. GT offers yet another refinement a programmable external engine sound generator, since the electric motors' silence often disconcerts the driver and endangers pedestrians who fail to hear the car approaching.

  tyi elektromotory, v kadm kole jeden. Vkon 120 kW na motor, tj. 480 kW (odpo-vd vkonu 710 kon). Maximln rychlost: 210 km/hod. Dojezd: 300 km. www.light-ningcarcompany.co.uk. Odhadovan cena: 200 000 Eur. Prodej v prbhu roku 2010.

  Propulsion: Four electric motors (one per wheel). Performance: 120 kW per motor, i.e. 480 kW combined (equals 710 horsepower). Top speed: 210 km/h. Per-charge range: 300 km. Go to www.lightningcarcompany.co.uk, Estimated price: 200 000. Available for purchase: 2010.

  LIGHTNING GT EVGeorge Clooney si objednal Teslu, a nedlouho pot Matt Damon i Brad Pitt oznmili, e t hodlaj konvertovat k zelenmu sporku. Elektrick roadster, kter je teprve v testovac fzi, vznikl ze spoluprce s anglickm Lotusem na zklad prodlouenho Roadster Elise. Vz je lehk a iv. Ne vak v roce 2009 vstoup na trh, mus pe-konat dv skal: chlazen bateri a spolehlivost dvoustupov pevodovky.

  George Clooney has ordered a Tesla. Matt Damon and Brad Pitt shortly after vowed to switch to green sports cars. The Tesla, an electric roadster still at trial stage, was developed in cooperation with the English Lotus Company on the basis of a Roadster Elise extended version. Before this agile, lightweight vehicle hits the market in 2009 two matters need resolving: the battery cooling system workings and the two-gear transmission.

  100% elektrick motor (vkon odpovd 248 konm). pln dobit ze st za tyi hodiny. Maximln rychlost: 200 km/h. Dojezd: 300 km. Cena: 99 000 Eur. www.teslamotors.com. Uren k prodeji, dodvka v roce 2009.

  Propulsion: All-electric engine with performance equivalent to 248 horsepower. A full recharge requires four hours. Top speed: 200 km/h. Per-charge range: 300 km. Price: 99 000. Go to www.teslamotors.com. Intended for sale & delivery in 2009.

  TESLA ROADSTER

  118_121_Auta.indd 120118_121_Auta.indd 120 26.2.2009 12:09:5526.2.2009 12:09:55

 • U nkolik let spolenost Venturi houevnat pracuje v oblasti elektrick a solrn ener-gie. Vyuv kombinovan zdroje ist energie: elektinu vyrbj malink vtrn elek-trrny a solrn idla. Na mezinrodnm autosalonu v Pai firma pedstavila exklu-zivn koncept. Dvojsedadlov spork vyuv tzv. Active Wheel, patent Michelinu, kter vkld do kadho kola dva elektromotory, jeden zajiuje pohon a druh ovld tlumie. Dky uvolnnmu prostoru, kter je obvykle vyhrazen pohonn jednotce, je i vnitn uspodn vozu zcela odlin.

  Venturi has been extremely active in the electric and solar energy fields for several years. Previously it used combined clean energy sources like tiny wind chargers and solar cells to power its cars. But at the Paris motor show, it presented its exclusive concept two-seat roadster fitted with Michelin's Active Wheel patent with two electric motors per wheel one for propulsion and one for powering the shock absorbers. The cars internal lay-out is very different thanks to the freeing of the space normally reserved for the propulsion unit.

  tyi elektromotory, v kadm kole jeden. pln dobjen ze st. Vkon 55 kW na motor, tzn. celkem 220 kW (odpovd 300 kon). Dojezd: 320 km. www.venturi.fr

  Eight electric in-wheel motors (two in each wheel). Fully rechargeable on the power grid. Performance: 55 kW per propulsion motor and 220 kW in total (equivalent to 300 horsepower). Per-charge range: 320 km. Go to www.venturi.fr

  CONCEPT VENTURI VOLAGE

  FOT

  O:

  ARC

  HIV

  FIR

  MY

  (2),

  IND

  IGO

  (1)

  118_121_Auta.indd 121118_121_Auta.indd 121 26.2.2009 12:08:5226.2.2009 12:08:52

 • Jet ped pr lety vichni touili po vel-km a luxusnm SUV. Pevaha, pocit moci, neochvjn pocit bezpe. Ovem pak nkdo konen piel na to, e nco s rozmry sto-doly a vhou parnho vlce stedn velikos-ti neme fungovat tak, jak se nm auto-mobilky sna vnutit. Nastal tedy as pro Maserati Quattroporte. Velk sedan s moc-nm motorem z Ferrari nen jen krsn, ale je umnm na kolech. Nen divu, nebo jeho design m na svdom nejvyhlenj studio Pininfarina, kter karosovalo u Maserati A6 GCS z roku 1953. Inspirovali se hlavn prvn generac Quattroporte z tiaedest-ho roku, sta se podvat na tvarovn zad-

  nch sloupk a na pedek. Doslova vs uhra-nou jeho ist, promylen linie, vyven proporce a vzhledem k jeho velikosti i urit lehkost. A kdy se do nj posadte... jemn ke, letn devo, jemn chromovn p-stroj, klasick ovln hodiny a tko popsa-teln vn takhle von jen ten nejlep koak popjen v pnskm klubu. Italsk auta to vzcn nco v sob mla vdy a Quattroporte je toho dkazem. Se zvu-nm, ochotn se vytejcm osmivlcem, spojenm s hyperagresivn pdlovou polo-manuln pevodovkou, jde vlastn o super-sport zamaskovan jako jedinen ndhern sedan. Ji pi prvnm svezen zjistte, e

  akoli se jedn o pomrn velk a tk automobil, jeho hmotnost dosahuje tm k hranici dvou tun, je vz pozoruhodn vyven. Je okujc, s jakou lehkost se pro-plt zatkami a jak snadno dr krok s ryze sportovnmi vozy. Mon jste to nevdli, ale znaky Ferrari a Maserati ij v tsnm spo-jen, a Quattroporte z toho vytilo to nej-lep. Jeho 400koov osmivlec s objemem 4,2 l je zaloen na agregtu nedotknutelnho Ferrari F430 a je montovn soubn v pro-dukci s Maranellem. Maserati Quattroporte bylo prvnm sportovnm sedanem, prvnm autem, kter nabdlo nov smr, kter nyn nsleduj vichni prestin vrobci.

  Nedlejte kompromisy. Mete mt rodinn vz i superrychl sportovn auto v jednom.No need to compromise; enjoy your family car and sports car in one. Text Jan ervenka

  SPORK, NEBO LIMUZNA?

  122 | MOBILE | LUXURY SHOPPING GUIDE

  . . .

  ports ar or imousine?

  122_124_maserati.indd 122122_124_maserati.indd 122 26.2.2009 13:47:4126.2.2009 13:47:41

 • 124 | MOBILE | LUXURY SHOPPING GUIDE

  FOT

  O:

  ARC

  HIV

  FIR

  MY

  (3)

  Sportovn sedany maj vechno, co od nich chcete: image, sex-appeal, vkon, rychlost a ulechtil zvuk.Sports sedans offer everything you could wish for:

  Image, sex appeal, performance, speed and a noble roar.

  . . . Not long ago a robust high-end SUV, invoking authority, control and uncom-promising safety, was everybody's desire. One day, however, somebody realised that something approaching the size of a barn and the weight of a steamroller could not possib-ly perform the way carmakers would have us believe. Thus Maserati Quattroporte's moment arrived. This sizable saloon with a powerful Ferrari engine is not merely mag-nificent, it's a masterpiece on wheels no wonder, its design is the brainchild of the illustrious Pininfarina design house, alrea-dy famous by 1953 for the Maserati A6 GCS's body. A single glance at the back window structures and front makes it plain the car's appearance is chiefly inspired by the first-generation 1963 Quattroporte. Its pure, well-thought through line, balanced proportions and despite its size a certain lightness are stunning. And when you get inside..., fine leather, polished wood and elegant chrome-rimmed controls, a stylish

  oval clock and a lovely tantalising scent, per-haps to be compared only to that of a superb cognac in a gentlemen's club. Italian cars have always had a unique little something about them and the Quattroporte proves it is so. With its sonorous, rev-happy V8 matched to a hyper-aggressive paddle-shift manual gearbox, this is a super sports car disguised as a uniquely dazzling sedan. On the road, the Quattroporte does not feel like a long car of nearly two tons at all, as its weight is remarkably distributed. It is astounding how nimbly each curve is taken and how effortlessly the car keeps pace with genuine sports cars. You may not be awa-re that the Ferrari and Maserati marques coexist in near-symbiosis. That's why the Quattroporte draws on the best of both worlds. Its 400-horsepower 4.2 L V8 is deri-ved from the invincible Ferrari F430 engine. Maserati Quattroporte was the first sports sedan in history. It has shown the way for all prestigious car producers.

  Lamborghini Estoque:Zatm je to jen koncept, ale vichni zasvcen vm eknou, e ho mus zat vyrbt. Technika Audi, image Lamborghini. Cena: cca 6 milion K.

  Lamborghini Estoque:Only a concept car for the time being but any insider will tell you it ought to be produced. Audi mechanics, Lamborghini's image. Price: approx. CZK 6 million

  Aston Martin RapideJet si na nj rok pokme, ale bude to stt za to. Za 4,5 milionu K dostanete spoustu vjimenost, dvanctivlec 6,0 l a styl 007. Cena: cca 4,5 milionu K.

  Aston Martin RapideYou'll have to wait another year for this one, but it will be well worth it. Plenty of exceptional features for your big outlay, a 6.0 L and an 007 image.Price: approx. CZK 4.5 million

  122_124_maserati.indd 124122_124_maserati.indd 124 20.2.2009 20:50:2120.2.2009 20:50:21

  uvodni_strany_sekce_travelling.pdf21_Travelling.pdf150-152.pdf154.pdf156.pdf158.pdf160.pdf176-180.pdf

  travel.pdf19_Travel.pdf92_97.pdf104_109.pdf

  18_travelling.pdf110_cestovani.pdf111_cestovani_opr.pdf112_cestovani.pdf113_cestovani.pdf114_cestovani.pdf115_cestovani.pdf116_cestovani.pdf117_cestovani.pdf118_auta_opr.pdf119_auta.pdf120_auta_opr.pdf121_auta_opr.pdf122_maserati_opr.pdf124_maserati.pdf