Click here to load reader

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ŘASY

  • View
    92

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

M1: LESNICKÁ BOTANIKA ŘASY. Autor modulu: Ing. Radim Církva. Charakteristika řas. většinou autotrofní nižší rostliny velikost mikroskopická až několik metrů dlouhá barva různá podle přítomností a kombinací barviv barviva ( zelené , červené , modré , hnědé a žluté ) - PowerPoint PPT Presentation

Text of M1: LESNICKÁ BOTANIKA ŘASY

Charakteristika as

M1: LESNICK BOTANIKAASYAutor modulu: Ing. Radim Crkva

Charakteristika asvtinou autotrofn ni rostlinyvelikost mikroskopick a nkolik metr dlouhbarva rzn podle ptomnost a kombinac barvivbarviva (zelen, erven, modr, hnd a lut)tlo je stlka bez cvnch svazk

Typy stlek

bikatmavkovitkapslnkoklnTypy stlek

vlknitsifonokladlntrubicovitpletivnchromatoforjdroStavba buky

bunn stnacytoplazmatick membrnajdrocytoplazmachromatoforRozmnoovn a) nepohlavnbunnm dlenmvtrusy (spory) pohybliv nebo nepohyblivlomky stlkyrozmnoovacmi tlskyb) pohlavn splynutm gamet v zygotu

Rodozmna stdn pohlavn generace (gametofytu) s nepohlavn generac (sporofytu)

stlkouVskyt asvoda sladk i slan (soust fytoplanktonu, fytobentosu)pda (soust mikroedafonu)kra stromskly

Vznam asproducenti organick hmoty a kyslkukrmivo pro hospodsk zvatapalivo (such chaluhy)organick hnojivo v zemdlstvpotrava pro vodn ivoichy i lovkaagar, karagen, alginov kyselinykemelinaliejnk

Systm asOddlen: ruduchy (erven asy)stlka vlknit nebo pletivn, zbarven erven a modrozelenzelen barvivo je pekryto ervenm nebo modrm barvivempevn ij v moi

potrka ab smpuchratka kadeavOddlen: hnd asystlka jednobunn a mnohobunnzelen barvivo je pekryto hndm barvivem (fukoxantin)rozdlujeme je do ty tdTda: zlativkystlka bikat, mavkovit a kapslnvodochvost u ns v istch horskch potocch Tda: rozsivkystlka kokln a mikroskopickmaj kemitou schrnku ij ve vod nebo v pd

Tda: chaluhystlka vlknit nebo pletivn, ij v moch

Tda: rznobrvkystlka trubicovit nebo vlknit, ij v pd nebo ve vod

chaluha bublinatbobulkhroznovicevakovkaposypankaOddlen: obrnnkystlka bikat, pokryt celulznm krunem, barva rznrohatka mikroskopick trnit krun, ije ve stojatch vodch

Oddlen: krsnookastlka bikat, zelen zbarven, erven svtloivn skvrnaij ve sladkch vodchkrsnooko zelen mikroskopick a vetenovit tvar stlky

Oddlen: zelen asystlka jednobunn a mnohobunnpevauje zelen barvivorozdlujeme je do ty tdTda: zelenivkyij ve vod nebo v pd

vlepltnkazelenivkakadenatkazrnnkaTda: trubicovkystlka sifonokladln, ij ve vod

Tda: spjivkystlka vlknit, rozmnoovn spjenm, ij ve vod

Tda: paronatkystlka pletivn do 20 cm, ij na dn vod

ab vlasroubatkaparonatkakoly na pt1. Z kterch as se vyrb a jak vznam maj agar a algintov kyseliny?2. Kter asy mohou t v nejvtch hloubkch a pro?3. Prostudujte si uebnici str. 13 a 18.