MapSource - Garmin ?· Betjeningsvejledning til MapSource i IntroduktIon > Indholdsfortegnelse Hvis…

Embed Size (px)

Text of MapSource - Garmin ?· Betjeningsvejledning til MapSource i IntroduktIon > Indholdsfortegnelse...

MapSource

betjeningsvejledning

kortlgningssoftware

Copyright 2008 Garmin Ltd. eller datterselskaberGarmin International, Inc. 1200 E. 151st Street, Olathe, Kansas 66062 U.S.A. Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020 Fax. 913/397 8282

Garmin (Europa) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) 0808 2380000 (kun i Storbritannien) Fax. +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. 886/2.2642,9199 Fax. 886/2 2642 9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning m hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes p noget medie uanset formlet uden udtrykkeligt, forudgende skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning p en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af n kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmssig distribution af vejledningen og eventuelle ndringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ndres uden forudgende varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ndre eller forbedre sine produkter og til at ndre indholdet uden at vre forpligtet til at varsle sdanne ndringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at f yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer samt brug og hndtering af dette og andre Garmin-produkter..

Garmin, BlueChart, MapSource og iQue er registrerede varemrker, og Que er et varemrke tilhrende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemrker m ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Google Earth er et varemrke tilhrende Google Inc.Denne danske udgave af den engelske brugervejledning til MapSource (Garmin artikelnummer 190-00417-20, version E) medflger som en hjlp til dig. Ls om ndvendigt den nyeste version af den engelske vejledning, hvis du er i tvivl om brugen af MapSource.

Juni 2008 Delnummer 190-00417-36 Rev. C Trykt i Taiwan

http://www.garmin.com

Betjeningsvejledning til MapSource i

IntroduktIon > Indholdsfortegnelse

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, mens du anvender MapSource, skal du klikke p Hjlp > Hjlp til MapSource eller trykke p F1 p tastaturet for at bne de detaljerede MapSource-hjlpefiler.

Introduktion.........................................................iiSerienummer ............................................................. iiKontakt Garmin ........................................................ iiInformation om kortdata ........................................... ii

Installation.af.MapSource..................................1Oplsning.af.kort...................................................1

Oplsningskoder og kuponkoder .............................. 1F vist oplsningskoder ............................................ 3Hent oplsningskoder ............................................... 4Registrering af dit produkt ........................................ 4

ndring.eller.fjernelse.af.MapSource.................5Reparation af MapSource ......................................... 5Tilpasning af dkningsomrder................................ 5Fjernelse af MapSource ............................................ 6

Tilslutning.af.GPS-enheden.til.en.computer.......6Brug.af.MapSource.............................................8

Elementer.i.MapSource.........................................8Indlsning.af.kort.p.Garmin.GPS-enheden......9

Markering af kort ...................................................... 9Tilfjelse af kort fra flere MapSource-produkter .....11

Overfrsel.af.MapSource-data...........................12iQue-brugere ......................................................... 12Afsendelse af data til GPS-enheden ...................... 14Modtagelse af data fra GPS-enheden ..................... 15

Oprettelse.og.redigering.af.waypoints..............16Oprettelse af waypoints .......................................... 16Redigering af waypoints ......................................... 17

Finde.steder.........................................................17Brug af Find nrmeste steder og Nyligt

fundne steder ..................................................... 18Oprettelse.og.redigering.af.ruter.......................19

Oprettelse af ruter ................................................... 19Redigering af ruter .................................................. 20

Spor......................................................................21Visning af spor ........................................................ 21Filtrering af spor ..................................................... 22

Tilpasning.af.MapSource....................................22Om.Google.Earth...............................................22

Advarsler.og.forbehold....................................23Indeks................................................................24

ii Betjeningsvejledning til MapSource

IntroduktIon > ProduktregIstrerIng

IntroduktIonTak fordi du har valgt Garmin MapSource - det komplette vrktj til hndtering af din Garmin GPS-enhed. MapSource giver detaljerede geografiske data, som du kan f vist p din computer eller indlse p GPS-enheden. Denne vejledning skal f dig i gang med at bruge programmet. Se Hjlpen til MapSource for at f yderligere oplysninger om, hvordan du bruger MapSource.

SerienummerBrug dette felt til at nedskrive serienummeret (8-cifret nummer placeret p bagsiden af sken) i tilflde af, at du mister eller fr stjlet MapSource-softwaren, eller hvis du fr brug for support. Opbevar den originale faktura et sikkert sted, eller vedhft en kopi af den p indersiden af vejledningen.

Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Kontakt.GarminKontakt Garmin, hvis du har sprgsml, eller hvis du har problemer med at anvende MapSource.

I USA skal du kontakte Garmins produktsupport p tlf. nr. 913 397 8200 eller 800/800 1020, mandag-fredag kl. 8:0017:00 centraltid eller via www.garmin.com/support.

I Europa kan du kontakte Garmin (Europa) Ltd. p telefon +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien) eller p 0808 2380000 (inden for Storbritannien).

Information.om.kortdatat af Garmins ml er at give kunder den mest fuldstndige og njagtige kartografi, som vi kan opn til en rimelig pris. Vi anvender en kombination af officielle og private datakilder, hvilket vi anerkender i vejledningerne og i meddelelser om ophavsret, der bliver vist til brugeren. Nsten alle datakilder indeholder nogle unjagtige eller ufuldstndige data. I visse lande er fuldstndig og njagtig kortinformation enten ikke tilgngelig, eller uforholdsmssigt dyr.

Hvis datakilden mangler en kortdetalje, eller hvis et emne er placeret forkert eller ikke er korrekt identificeret, vil samme kortdetalje ligeledes vre ukorrekt identificeret eller helt mangle i kartografiproduktet fra Garmin. Hvert enkelt MapSource-produkt har sine styrker og svagheder, og det er ikke alle produkter, der passer til alle forml Husk det, nr du anvender og nyder godt af de fordele, kartografiproduktet tilbyder.

Du opfordres til at rapportere enhver fejl i vores elektroniske kort ved at udfylde vores online fejlrapporteringsskema i kartografisektionen p vores websted: http://www.garmin.com/cartography/mapSource/errorForm.html.

www.garmin.com/supporthttp://www.garmin.com/cartography/mapSource/errorForm.html

Betjeningsvejledning til MapSource

InstallatIon af MaPsource > oPlsnIng af kort

InstallatIon af Mapsource

Oplsning.af.kortVisse MapSource-produkter skal lses op, fr du kan benytte de detaljerede kortdata. Hvis dit produkt skal lses op, ligger der en oplsningskode eller en kuponkode p et stykke papir i sken med produktet.

Frste gang du krer MapSource med lste kort installeret, vil Lste kort fundet-dialogboksen bede dig om at lse dine kort op. Du kan ogs lse kort op i MapSource. Klik p Hjlpeprogrammer > Hndter kortprodukter.

Oplsningskoder.og.kuponkoderEn oplsningskode bestr af 25 tegn og str p et gult stykke papir eller p produktets emballage. Den lser alle kort op, der er tilknyttet til dit MapSource-produkt. P det gule stykke papir er der ogs et serienummer og en 7-cifret registreringskode. Der flger oplsningskoder med Garmin-enheder, der ogs indeholder kortlgningssoftware. Se side 2 for at f oplysninger om, hvordan du lser dit produkt op med en 25-tegns oplsningskode.

En kuponkode bestr af 8 tegn og str p oplsningscertifikatet. Den lser et kortafsnit op i dit MapSource-produkt. Der flger kuponkoder med den software, som medflger i en anden pakke end Garmin-enheden. Se side 2 for at f oplysninger om, hvordan du lser dit produkt op med en 8-tegns kuponkode.

BEMRK:Opbevar din oplsningskode eller kuponkode et sikkert sted. Du kan f brug for koderne, hvis du skal geninstallere MapSource. Garmin kan ikke tilbyde tilbagebetaling eller erstatninger for oplsningskoder til MapSource.

Betjeningsvejledning til MapSource

InstallatIon af MaPsource > lse kort oP

Sdan.lser.du.dit.produkt.op.med.en.25-cifret.oplsningskode:1. IMapSourceklikkerdupHjlpeprogrammer.>.

Hndter.kortprodukter.2. VlgfanenLs.op.for.afsnit,ogklikpTilfj.

Fanen Ls op for afsnit

3. Indtastdinoplsningskodep25tegn,ogtilfjeventueltenkommentar.KlikpOK.

S