Mathiassen Sammanfattning

  • View
    317

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mathiassen Sammanfattning

Inledning + kapitel 1 MetodAnalysdokument en kortfattad men fullstndig beskrivning av kraven p systemet. Designdokument kortfattad beskrivning som ger en verblick ver systemets delar och deras samspel samt ger svar p de viktigaste designfrgorna. Systemdefinition identifierar och avgrnsar uppgiften. Fungerar som ett avtal mellan anvndare och systemutvecklare. Analys utgr frn datasystemets omgivning och stller med det som utgngspunkt krav p systemets externa observerande beteende. Design utgr frn tnkbara tekniska lsningar och faststller hur kraven ska realiseras p den tekniska plattformen. Metod en samling generella freskrifter fr hur man utfr en aktivitet. Den anpassas normalt till den organisation och det projekt som den anvnds inom. Anpassning utarbetade standarder, strategier och planer. Riktlinjer blir konkreta planer fr i vilken ordning aktiviteterna skall utfras. Frdelar med objektorienterad analys och design - lttare att underhlla och utveckla - samlad beskrivning av objekt och deras tillstnd och beteendemnster - inkapsling av data data knyts till de operationer som anvnder dem och inte till funktionerna. Praktiska tillmpningar - bttre insikt i datasystemets omgivning, ska stdja sakbehandling, kommunikationen och samordning - sambandet mellan objektorienterad analys och design, anvndargrnssnitt och programmering. De anvnder alla samma grundlggande begrepp och tankestt men olika fokus. Objekt har identitet, tillstnd och beteende Klass beskrivning av en mngd objekt med samma struktur, beteendemnster och attribut Analysobjekt beskriver formen i datasystemets omgivning. Identiteten uttrycker hur anvndaren skiljer det frn andra objekt och beteendet uttrycks genom de hndelser som objektet utfr eller utstts fr. Designobjektet beskriver formen i datasystemet. Identiteten uttrycker hur andra objekt i datasystemet kan knna till och drmed f tillgng till objektet. Beteendet uttrycks genom de operationer objektet kan utfra och drmed stlla till frfogande fr andra objekt i datasystemet. Problemomrde den del av omgivningen som administreras, vervakas eller styrs av datasystemet.

Anvndningsomrde en organisation som administrerar, vervakar eller styr ver ett problemomrde. P grund av fokuseringen p objektsystemet r objektorienterad analys och design bst p att utveckla datasystem som till strsta delen r en dynamisk modell av problemomrdet, det vill sga alla typer av datasystem fr administration, vervakning och styrning. Datorsystem en samling komponenter som realiserar krav p modell, funktioner och grnssnitt. Komponent en samling av klasser och objekt Olika sorters komponenter - modellkomponent en strukturerad verensstmmelse med objektsystemet. Den uppdateras dynamiskt allt eftersom betydelsefulla hndelser intrffar i problemomrdet. - funktionskomponent de funktioner som datasystemets anvndare har till sitt frfogande fr att utnyttja och uppdatera modellkomponenter genom att utfra sina arbetsuppgifter. - grnssnittskomponent kopplar samman systemet med omgivningen, dels nya bildskrmar, utskrifter med mera, dels direkta frbindelser med andra tekniska system. - hantering av parallellism - hantering av dataverfring Aktiviteter Perspektiven fokuserar p systemet - informationsinnehll datasystemet ska ge en anvndbar modell av problemomrdet. - anvndning kunna administrera, vervaka eller styra fenomen i problemomrdet - delar o anvndarperspektivet personer, apparater och datasystemets som systemet ska fungera tillsammans med. o arkitekturperspektivet datasystemets tekniska plattform det vill sga processer, enheter och frbindelser, belastning med mera - helhet datasystemet ska vara en vl fungerande helhet av samarbetande delar De olika perspektiven tcks in med hnvisning av de fyra huvudaktiviteterna. Ordningsfljden och riktningen av aktiviterna styrs av det perspektiv som vger tyngst. Iterationer frutses ske. Huvudaktiviteter Analys av problemomrdet beskriver objektomrdets fokus p avgrnsning och dynamiska egenskaper. o VAD ska datasyetemet handla om o VAD ska datasystemet anvndas till Bestr av tre aktiviteter, del- helhet- del, varje aktivitet beskriver klasser av objektet, deras inbrdes relationer och objektens dynamiska egenskaper. Analys av anvndningsomrde identifierar kraven p datasystemets o anvndning o funktioner o grnssnitt

Design av arketektur jmfr kraven p datasystemet med vad som r mjligt p den tekniska plattformen. Tre aktiviteter: o kriterier prioritering av kraven o komponenter strukturera klasserna i komponenter o processer frhllandet mellan de aktiva objekten i datasystemet Design av komponenter med utgngspunkt frn arkitekturen och objektsystemet visa hur datasystemet ska representeras tekniskt. o modellkomponenter vilka klasser bestr objektsystemet av o funktionskomponenter baserat p modellkomponenter, hur realiseras funktionerna o grnssnittskomponenter hur realiseras interaktionen med omgivningen, grnssnitt, anvndargrnssnitt och systemgrnssnitt Metodens principer - Objekt som ett samlande begrpp; det anvnds bde i analys och design, har samma betydelse men bearbetas utifrn olika perspektiv. - En ppen metod; aktiviteterna krver kreativa insatser, en blandning av experiment och rationella vervganden med fokus p specifika problem och behov. - En situationsbestmd strategi; prioritering och planering av aktiviteter r beroende av situationen. - teranvnd frebilder, mnster och komponenter o frsbild ett knt system eller fenomen som kan anvndas som insperationsklla, ex ett biljettbokningssystem o mnster mall som kan anvndas som utgngspunkt fr analys och design, ex stackar och ker fr datastrukturer teranvndning krver diciplinerade arbetsprocesser som r ordentligt frankrade lokalt i systemutvecklings processen - En bra design har inga vsentliga svagheter; en design ska vara begriplig, flexibel och anvndbar. - En kortfattad dokumentation av hg kvalitet; dokumentationen r ett arbetsverktyg som skall anvndas som o referens av utvecklarna o styrningsverktyg fr att samla och hlla ordning p delresultatet o avtalsverktyg som beskriver avtalet om systemets utformning mellan deltagarna i projektet Dokumentationen r viktig fr att skapa sammanhang i systemutvecklingsprocessen. Drfr mste den vara av hg kvalitet, men samtidigt kortfattad annars tar den fr mycket tid och tappar verskdligheten.

Kapitel 2 SystemvalTillvgagngsstt Systemutvecklarn analyserar, formulerar och vrderar frslag till lsningar Kunden/anvndaren gr det avgrande valet av datalsning Situation och systemdefinition Situationen processer, strukturer och ider knutna till utvecklingen och anvndningen av datateknik i en organisation. Problematik allt ifrn att ett problem har pekats ut och beskrivits till att ngonting bara upplevs vara mjligt att frndra till det bttre Krav och ider uttrycks i systemdefinitioner Systemdefinition en kortfattad och precis beskrivning av en datalsning i naturligt sprk. En systemdefinition - slr fast .. i utvecklingen och anvndningen av ett visst datasystem - kan hjlpa till att behlla verblicken, den sammanfattar de grundbeslut som hr till en viss mjlig datorlsning - underltta jmfrelse mellan olika frslag- endast en lsning/systemdefinition - ger en gemensam och relevanskriterium fr fortsatt analysarbete - klargr avgrnsningar som gjorts fr en lsning - kan anvndas som utgngspunkt fr de frsta objektorienterade analysaktiviteterna Fr att kunna ge dessa frdelar mste en systemdefinition uppfylla tv kriterier - kortfattad och precis - innehlla de mest grunlggande besluten med anledning p datasystemets utrdening och anvndning En systemdefinition skall innehlla V Villkoren fr datsystemets utveckling och anvndning A Anvndnngsomrde fr systemet T Teknologin som styr systemets utvecklig O Objektsystemet, blivande anvndares uppfattning av problemomrde F Funktionalitet, de huvudfunktioner som systemet erbjuder F Filosofin som ligger bakom datasystemet Situation

Ider Nya ider fr design av datorsystem Systemdefinition

Rika bilder

System

Utg frn anvndarsituationen var kritisk mot formuleringen av uppgiften.

VATOFFs tv anvndningsomrden - stdja framtagande av systemdefinition - kontroll att en systemdefinition innehller de 6 olika delarna i tillrckligt stor omfattning Analys 1. Beskriv situationen - Anvnd rika bilder fr att f en verblick, fungerar som ett handlingsunderlagg och skapar debatt Tv typer av rika bilder - fokus stabilitet beskriver en enskild situation - fokus frndring transformation frn ett tillstnd till ett annat tillstnd Komponenter i en rik bild - mnniskor - fysiska objekt - platser - organisationer - roller och uppgifter Komplettera med intervjuer 2a. Beskriv sambandet mellan ingende delarna i den rika bilden - processer beskriver omstndigheter i en situation som uppfattas som frndringar, utveckling eller insabila exempel, arbete, produktion, informationsbehandling, planering, styrning, utvecklingsprojekt, organisationsfrndring FOKUS: Informationens syfte, betydelse och konsekvenser. VARFR produceras information. Dess funktion vid beslut. 2b. Avgrnsa strukturer i de rika bilderna - samband och relationer mellan delarna i bilden - beskriver frhllanden i en situation, om de uppfattas som stabila eller frnderliga EXEMPEL: produktion, anvndning, kommunikation, avtal, garfrhllanden, tillhrighet, makt NOTERA: Rollfrdelning, tillhrighet och makt mste man skaffa sig insikt om genom att dra slutsatser, aldrig genom att frga. 2c. Rika bilder vid frndring problemelement identifieras - problem uttrycker/sammanfattar generellt missfrhllanden, konflikter och motsttningar i relation mellan process och struktur BALANSGNG Problem Lsning Beskriv hur problemet upplevs annars medfr problemstllningen ven ett val av lsning. Bedmningskriterier fr rika bilder - de ska innehlla mycket information och vara ppna fr tolkningar - det br finnas en vl avvgd och sammanhngande uppsttning processer och strukturer - det br finnas minst ett problematiskt omrde - de ska ge en mjlig