of 44 /44

Mini info Bled 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vse informacije, ki jih potrebujete ob obisku Bleda. / All information you need when visiting Bled. www.bled.si

Citation preview

Page 1: Mini info Bled 2014

Izdal:

Turiz

em Bl

ed; u

redila

: Lili

Ošter

benk

Janš

a; ob

likov

anje:

Snež

ana M

adić

Lešn

ik; fo

tografi

je: ar

hiv Tu

rizem

Bled

, arh

iv SP

IRIT,

A. Zd

ešar,

arhiv

TNP, a

rhivi

oglaš

evalc

ev, L

. Hm

eljak

, A. Z

avršn

ik, J.

Gan

tar, D

. Coll

ier, R

. Breg

ar, F.

Ferja

n, M

. Jan

ša; ti

sk: ti

skarn

a Med

ium; n

aklad

a: 40

.000 k

osov

, 201

4

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 1 26.6.2014 16:25:26

Page 2: Mini info Bled 2014

Odhodi avtobusov | Bus Schedule | Busverbindungen | Orari autobusT. +386 (0)4 532 04 45

BLED – LJUBLJANA5:00 Š1 5:45 D* 5:45 D* 6:25 V 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:30 D 9:30 D 9:30 NEPA 10:30 V 11:30 D 11:50 V 12:30 D* 12:30 SO-B 13:30 V 14:05 D* 14:30 V 15:30 V 16:30 V 16:55 NP 17:30 V 18:00 D*P 18:30 D*P 19:30 V 20:30 V 21:30 NPBLED – BOHINJSKA BISTRICA – BOHINJ 7:15 Š 7:20 ŠP 7:20 SO 7:20 NEPA 8:20 V 9:20 D 10:20 D*NP 10:20 SO-B 11:20 V 12:20 D 13:20 V 14:20 V 14:59 Š 15:12 D* 15:20 D 16:20 V 17:20 D* 17:20 SO-B 18:20 V 19:20 Š 20:20 V 22:20 VBLED – BEGUNJE NA GORENJSKEM5:11 SO 5:21 D* 6:06 D* 6:30 D 7:18 D* 7:55 V 8:55 D 9:55 V 10:55 D 11:50 V 12:45 D 13:11 SO 13:25 Š 13:25 NP 13:35 ŠP 14:16 D 15:06 NP 15:20 D* 15:55 D* 16:55 V 17:55 D* 18:55 V 19:55 D* 21:11 SONP 21:25 D* 22:11 D*BLED – VRBA – JESENICE5:25 D* 5:55 SONP 6:15 D* 6:51 Š 7:00 NP 7:20 D* 8:15 Š 13:20 D* 14:15 D 15:15 D* 16:10 ŠPB 23:10 Š 23:46 SOBLED – GORJE – KRNICA5:09 Š 5:41 D 6:05 D* 6:30 V 6:32 Š 7:25 ŠP 7:30 Š 7:50 ŠP 8:20 D 9:20 V 10:20 D 11:20 V 12:20 D 12:55 Š 12:55 SONP 13:20 D* 13:46 D 14:34 SO 14:40 D*NP 14:54 D* 15:22 ŠP 15:30 Š 16:20 V 17:24 D* 18:20 V 19:20 D* 20:20 V 21:22 D* 22:29 D* 22:30 SONP 22:55 D*BLED – PODHOM – ZASIP5:05 Š 5:45 D* 7:00 ŠP 7:04 Š 8:00 D* 9:00 D* 10:00 D* 11:00 D* 12:00 D* 13:00 D* 14:34 SO 15:00 D* 16:00 D* 19:20 D* 20:20 D* 22:29 D*BLED – LESCE – RADOVLJICA5:00 D* 5:11 SO 5:20 Š 5:21 D* 5:36 Š 5:45 D* 6:00 D* 6:05 Š 6:06 D* 6:15 Š 6:25 V 6:30 D 6:45 Š 7:15 ŠP 7:18 D* 7:20 D* 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:15 D* 8:30 D 8:55 D 9:15 D* 9:20 D* 9:30 D 9:30 NEPA 9:40 Š 9:55 V 10:15 D* 10:20 Š 10:30 V 10:55 D 11:15 D* 11:30 D 11:50 V 12:15 D* 12:30 D* 12:30 SO-B 12:45 D 13:11 SO 13:20 Š 13:25 Š 13:25 NP 13:30 V 13:35 ŠP 14:05 D* 14:16 D 14:30 V 15:05 Š 15:06 NP 15:11 SO 15:15 D* 15:20 D* 15:30 V 15:55 D* 16:15 D* 16:30 V 16:55 V 17:20 Š 17:30 V 17:55 D* 18:00 D* 18:15 Š 18:30 D* 18:55 V 19:30 V 19:55 D* 20:30 V 21:11 SONP 21:25 D* 21:30 NP 21:40 Š 22:11 D 23:06 SONPLESCE ŽELEZNIŠKA POSTAJA – KRANJSKA GORA6:38 D 7:09 Š 7:40 D*P 7:40 ŠPB 7:40 SONA 7:40 SONC 8:10 Š 8:38 D 8:40 NP 9:40 D 10:40 V 11:38 V 12:38 D* 13:40 V 14:40 V 15:05 Š 15:40 D*NP 15:58 ŠPB 16:38 D 17:38 D*NP 17:40 SO 18:40 D* 20:40 D* 23:37 SOBLED – SLAP SAVICA10:00 DA 10:20 NEPC 14:20 DA 16:20 DA*V Vozi vsak dan | Every dayD Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote | Workdays-Monday to SaturdayD* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka | Workdays-Monday to FridayD*P Vozi ob delavnikih, razen sobote, od 1. 9. do 30. 6. | Workdays-Monday to Friday from 1. 9. to 30. 6.NP Vozi ob nedeljah in praznikih | Sunday and public holidaySO Vozi ob sobotah | Saturdays onlySONP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Every Saturday, Sunday and public holidayD*NP Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih | Workdays-Monday to Friday and Sunday and public holidayNEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 9. | Every Sunday and holiday from 1. 6. to 30. 9.SO-B Vozi ob sobotah v času od 1. 6. do 31. 8. | Saturdays from 1. 6. to 31. 8.Š Vozi v dneh šolskega pouka od 1. 9. do 24. 6. | During school season-Monday to Friday from 1. 9. to 24. 6.ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic od ponedeljka do petka | During school vacation od ponedeljka do petkaŠ1 Vozi v dneh šolskega pouka in od 26. 6. do 31. 8. od ponedeljka do petka | During school season-Monday to Friday and from 26. 6. to 31. 8. from Monday to Friday D*P Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1. 6. do 30. 9. | Monday to Friday from 1. 6. to 30. 9.ŠPB Vozi vsak dan od 1. 7. do 31. 8. | Every day from 1. 7. to 31. 8.SONA Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 30. 9. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 6. to 30. 6. and from 1. 9. to 30. 9.SONC Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 10. do 31. 5. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 10. do 31. 5.DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Saturday from 1. 7. to 31. 8.DA* Vozi ob delavnikih od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Friday from 1. 7. to 31. 8.NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 7. do 31. 8. | Every Sunday and holiday from 1. 7. to 31. 8.

Odhodi vlaka | Railwaytimetable | Bahnhoffahrplan | Orari dei treniT. +386 (0)4 294 23 63

LESCE BLED – LJUBLJANA04:47 (1) 05:18 (m) 05:46 () 06:20 (1) 06:40 (1) 07:31 (m) 07:47 (1) 08:13 (2) 11:19 (1) 12:49 (1) 13:51 (m) 14:35 () 15:45 (1) 17:51 (m) 18:19 () 19:24 () 19:55 (m) 20:35 ()

LJUBLJANA – LESCE BLED04:37 (1) 06:10 (1) 06:55 (2) 07:27 (m) 08:19 (1) 09:22 (m) 09:45 () 12:50 () 13:32 (1)

14:25 (6) 14:45 () 15:25 (m) 15:32 () 15:48 (1) 16:21 (1) 17:17 (1) 17:52 () 18:57 (4)

20:25 () 21:10 (m) 23:55 (m)

LESCE BLED – JESENICE00:36 (m) 05:46 (1) 07:12 (1) 07:55 (2) 08:13 (m) 09:14 (1) 10:02 (m) 10:40 () 13:51 ()

14:35 (1) 15:22 (6) 15:45 () 16:13 (m) 16:27 () 16:48 (1) 17:19 (1) 18:19 (1) 18:49 ()

19:55 (4) 21:25 () 21:51 (m)

JESENICE – LESCE BLED04:33 (1) 05:05 (m) 05:31 () 06:05 (1) 06:25 (1) 07:15 (m) 07:33 (1) 07:54 (2) 11:05 (1)

12:35 (1) 13:40 (m) 14:18 () 15:31 (1) 17:40 (m) 18:05 () 19:10 () 19:40 (m) 20:20 ()

BLED JEZERO – NOVA GORICA04:23 (5) 04:23 (7) 04:23 (3) 06:23 (1) 08:35 () 11:31 () 14:49 (1) 17:11 () 19:19 ()

NOVA GORICA – BLED JEZERO03:22 (1) 05:20 () 07:37 () 11:16 () 14:45 (9) 14:45 (10) 15:27 () 18:05 (2) 19:33 (8)

21:24 (3)

BLED JEZERO – JESENICE05:06 (1) 07:08 () 09:21 () 13:08 () 16:29 (9) 16:29 (10) 17:12 () 19:59 (2) 21:20 (8)

23:12 (3)

JESENICE – BLED JEZERO 04:07 (5) 04:07 (7) 04:07 (3) 06:07 (1) 08:19 () 11:15 () 14:33 (1) 16:57 () 19:03 ()

(m) Mednarodni vlak vozi vsak dan | International train runs every day | Internationelen Zug fährt jeden Tag() Vozi vsak dan | Train runs every day | Zug fährt jeden Tag(1) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Not on Saturday, Sunday and public holiday | Nicht am Samstag,

Sonntag und Ferien(2) Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturday, Sunday and public holiday | Am Samstag, Sonntag und Ferien(3) Vozi vsak dan od 25. 6. do 30. 8. | Every day from 25. 6. to 30. 8. | Zug fährt jeden Tag 25. 6. – 30. 8.(4) Ne vozi ob sobotah | Not on Saturday | Nicht am Samstag(5) Vozi ob sobotah. Ne vozi od 25. 6. do 30. 8. | Saturdays, but not from 25. 6. to 30. 8. | Am Samstag, nicht 25. 6. –30. 8.(6) Vozi ob petkih od 1. 1. do 20. 6. in od 5. 9. do 13. 12. ter 30. 10. Ne vozi 31. 10. | On Friday from 1. 1. to 20. 6. and from 5.

9. to 13. 12. and 30. 10. Not driving on 31. 10. | Am Freitag 1. 1. –20. 6., 5. 9. –13. 12., 30. 10. Nicht am 31. 10.(7) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. | Not on Saturday, Sunday and public holiday and from

26. 6. to 29. 8. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8.(8) Ne vozi ob sobotah ter od 25. 6. do 30. 8. | Not on Saturday and from 25. 6. to 30. 8. | Nicht am Samstag und 25. 6. –30. 8.(9) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. in od 27. do 30. 10. | Not on Saturday, Sunday and public holiday

and from 26. 6. to 29. 8. and from 27. do 30. 10. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8. und 27. –30. 10.(10) Vozi od 26. 6. do 29. 8. (ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih) in od 27. do 30. 10. | Train runs every day from 26. 6. to 29.

8. (not on Saturday, Sunday and public holiday) | Zug fährt jeden Tag 26. 6. –29. 8. (Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien)

Avtovlak | Car-train | Autoreisezug | FerroviariaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 572 12 90

BOHINJSKA BISTRICA – MOST NA SOČIBoh. Bistrica 08:37 11:36 14:10 16:52 21:02*Podbrdo 08:53 11:46 14:20 17:05 -Most na Soči 09:18 - - 17:32 21:36

MOST NA SOČI – BOHINJSKA BISTRICAMost na Soči 07:34 10:27 - - 18:31Podbrdo 08:11 11:07 13:15 15:45 19:08Boh. Bistrica 08:21 11:17 13:25 15:55 19:18

Nakladanje avtomobilov končano 10 min pred odhodom | Vehicles are loaded on to the train 10 minutes before departure.* Vozi vsak dan od 26. 4. do 28. 9. 2014 | Every day from 26. 4. to 28. 9. 2014

Muzejski vlak | Steam train | Dampfzug | Treno d’epocaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioOdhodi v letu 2014 | Dates for the season 2014 | Fahrten im Jahr 2014 | Le date delle partenze garantite 2014: 10. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. - Praznik češenj | Cherry Festival, 14. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.

Postaje | Station | Haltestelle | Stazione

08:53 JESENICE 19:3709:07 BLED JEZERO 18:5809:44 BOHINJSKA BISTRICA 18:3410:21 MOST NA SOČI 17:2511:13 KANAL -11:57 NOVA GORICA 16:46

Vozovnice je potrebno obvezno predhodno rezervirati. | Ticket must be booked in advance. | Fahrkarten müssen im Voraus reserviert werden! | Le prenotazione dei biglietti è obbligatoria!

Booking: · ABC Tourism, T. +386 (0)59 070 512, E. [email protected], www.abc-tourism.si· Tourist Agency Kompas Bled, Ljubljanska cesta 4, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 572 75 00· M Tours Tourist Agency, Prešernova cesta 3, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 575 33 00· TIC Bled, Cesta svobode 10, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

Taxi· Bled tours, M. +386 (0)31 205 611 · Štefan tours Bled, M. +386 (0)41 633 772· TAXI sms, M. +386 (0)70 999 699 · Zara tours, M. +386 (0)31 705 343

bus and travel agency · www.alpetour.si

Providing public bus services arond Gorenjska region with comfortable air - conditioned buses.

Unbenannt-1 1 15.03.2010 10:12:06

29

Providing public bus servicesaround Gorenjska regionwith comfortableair - conditioned buses.

Tourist bus to Bled castle and VintgarVozni red | Bus schedule | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 532 04 40

V1 V Postajališča | Station | Haltestelle | Stazione V

9:00 10:00 AVTOBUSNA POSTAJA BLED 12:469:02 10:02 HOTEL KRIM 12:58 9:03 10:03 PANORAMA 12:579:05 10:05 MLINO 12:519:10 10:10 ZAKA 12:569:15 10:15 BLEJSKI GRAD | CASTLE 12:419:26 10:26 VINTGAR 12:30

· V: 1. 6. - 30. 9. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI· V1: 1. 7. - 31. 8. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI

Cena | Price | Preis | Prezzo:· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Vintgar: 2,30 EUR· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Grad: 1,80 EUR

Top 12

Blejsko jezero z otokom Lake Bled with the island Bleder See Lago di Bled con isola

Blejski grad Bled castle Die Burg von Bled Castello di Bled

Pustolovski park Bled Adventure park Bled Abenteuerpark Bled Parco Avventura Bled

Pletne Pletna boats Pletnas Tradizionali imbarcazioni »Pletne«

Blejski fijakerjiCoachmenFiakerCarrozze

StražaPoletno sankanje Summer tobogganingSommerrodeln Slittino estivo

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 2 26.6.2014 16:25:27

Page 3: Mini info Bled 2014

Kremna rezina Cream cake Cremeschnitte La pasta crema di Bled

Soteska Vintgar Vintgar gorge Vintgar-Klamm La gola del Vintgar

Najlepši blejski pogledi | Bled best views | Die schönsten Ausblicke auf Bled | Le più belle viste di Bled: Ojstrica, Osojnica, Straža, Hom, Talež, Hotunjski vrh

Hop on - hop off Rado'lcaBled - Bohinj - Pokljuka - Triglav National Park

Okusiti BledTaste BledSo schmeckt's in BledGustare Bled

Triglavski narodni park Triglav National Park Nationalpark Triglav Il parco nazionale del Triglav

Page 4: Mini info Bled 2014

Bled (501 m n.m.v.) je vodilno slovensko alpsko letovišče in se s svojim jezerom in otočkom s cerkvijo ter starim gradom uvršča med najlepše evropske turistične kraje. Naravne lepote, zgodovinske znamenitosti in ugodna geografska lega so Bled usmerile v turizem. Bled je kraj, kamor Slovenci radi povabimo svoje goste. Naša želja je, da se boste med nami dobro počutili in se še kdaj vrnili.

Direktorica Turizma Bled Župan Občine BledEva Štravs Podlogar Janez Fajfar

Bled (501 m ASL)is the leading alpine tourist resort in Slovenia. The lake with a church-topped island and the old medieval castle characterize Bled as one of the most beautiful tourist sites in Europe. Its natural beauties, historical prominence and favourable geographical position have seen Bled turn to tourism.Bled is the place where we, the Slovenians, like to welcome our guests. It is our great wish that you would feel comfortable among us and maybe visit us again in the future.

Director of the Bled tourist board Mayor of Bled MunicipalityEva Štravs Podlogar Janez Fajfar

Pogled na Blejsko jezero z Osojnice | View of Lake Bled from Osojnica

Page 5: Mini info Bled 2014

Bled (501 m ü NN)ist das führende touristische Zentrum der slowenischen Alpen und gehört wegen des Sees, der kleinen Insel mit der unverwechselbaren Kirche und wegen der mittelalterlichen Burg zu den schönsten touristischen Orten Europas. Die Naturschönheiten, historische Sehenswürdigkeiten und eine gute geographische Lage haben zur Entwicklung des Tourismus in Bled beigetragen.Nach Bled laden wir, die Slowenen, gerne unsere Gäste ein. Es ist unser Wunsch, dass Sie sich in unserer Gesellschaft wohl fühlen und uns in der Zukunft wieder besuchen.

Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar

Bled (alt. 501 m) è il migliore centro alpino di villeggiatura della Slovenia. Grazie al suo lago con l’ isolotto che ospita una chiesetta e al vecchio castello che lo domina dall’alto, Bled è una dei più belle località turistiche europee. Le bellezze naturali, le curiosità storico-culturali nonché l’ottima posizione geografica hanno fatto sí che a Bled si sviluppasse il turismo. Bled è una località dove noi sloveni invitiamo volentieri i nostri ospiti. Il nostro desiderio è che vi sentiate bene tra noi e che decidiate di visitarci anche in futuro.

Direttrice del Turismo di Bled Sindaco del Comune di Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar

Pogled na Blejsko jezero z Osojnice | View of Lake Bled from Osojnica

Page 6: Mini info Bled 2014

InformacijeInformation | Informationen | Informazioni

Spominki z Bleda Souvenirs of Bled • Pomanjšanaarheološkanajdbarajskepticekot

aplikacija na spominkih z Bleda. | Miniature of a bird of paradise, an archeological fin, in Bled souvenirs.

• Miniaturaznačilnegačolna»pletne«zBlejskegajezera.|Miniaturesofthetraditional»pletna«boatfromLakeBled.

• ZvonželjascerkvenaBlejskemotoku.|Thewishingbellinthe church on Lake Bled island.

TIC BledCesta svobode 10, SI – 4260 BledT. +386 (0)4 574 11 22, +386 (0)4 574 14 09, F. +386 (0)4 574 15 55E. [email protected], www.bled.si

Turističneinformacije|Touristinformation•Rent-a-car• Rent-a-bike•Rafting•Pranjeperila|Laundry•Privatnenastanitve| Accommodation•Spominki|Souvenirs•Internet|Freeinternet,Wi-Fi•Ribolovnedovolilnice|Fishingpermits

InformacijeInformation | Informationen | Informazioni

Page 7: Mini info Bled 2014

Infocenter Triglavska roža Bled

www.tnp.si

Ljubljanska cesta 27, SI-4260 BledT: +386 (0)4 578 02 05

•Poletnidelovničas|Summerschedule|SommerArbeitszeit|Orarioestivo(15.4.–15.10.):8.00–18.00

•Zimskidelovničas|Winterschedule|WinterArbeitszeit|Orarioinvernale(16.10.–14.4.):8.00–16.00

StalnarazstavaRajpodTriglavom•multimedijskadvoranazdnevnimfilmskimprogramom•pohodniškeinturističneinformacije•okrepčevalnica•izobraževalnedelavnice•kulturnidogodki•Triglavskatržnica,fotografskeinlikovnerazstave•unikatnadarila•naravoslovnaliteratura•zemljevidi

Permanentexhibition»ParadiseattheFootofTriglav«•multimediaroomwithdailyscreenings•snackbar•touristandmountaineeringinformation•educationalworkshops•culturalevents•TriglavMarket•photographyandfineartsexhibitions•cottageindustrygifts•culturalheritage•naturalsciencebooks•maps&guidebooks

DauerausstellungParadiesamFußedesTriglav•MultimediasaalmittäglichemFilmprogramm•Imbissstube•Wander-undTouristeninformationen•Ausbildungworkshops•Kulturveranstaltungen•TriglavÖkomarkt•FotoundKunstausstellung•Kunsthandwerksgeschenke•Alpenkulturerbe•Literatur•Landeskarte&Führer

Mostrapermanente»IlparadisoaipiedidelTriglav«(RajpodTriglavom)•salamultimediaconprogrammazionegiornalieradeifilm•ristorante/snackbar•informazioniescursionisticheinformazionisuisentieri•laboratorinaturalistichi•glieventiculturali•MarketdelTriglav•mostrefotograficheeartistiche•prodottiartigianali•mappeeguidedimontagna

Vabljeni | Welcome | Willkommen | Benvenuti

Page 8: Mini info Bled 2014

Pletna BledPletna Association Bled Pletna Bootsverein BledAssociazione Pletna Bled

Prevoz na otok in nazaj | Pletna boat journey to the island and back | Personenbeförderung auf die Insel und zurück | Andata e ritorno dall’ isola

M. +386 (0)41 427 155E. [email protected]

Blejski otok Island | Insel | Isola

T. +386 (0)4 576 79 00; T. na otoku: +386 (0)4 576 79 79E. [email protected], www.blejskiotok.si

12€

6€

Page 9: Mini info Bled 2014

Soteska VintgarVintgar Gorge | Die Schlucht VintgarGola del Vintgar

T. +386 (0)4 572 52 66www.vintgar.si

FijakerjiCoachmen | Fiaker | Le CarrozzePostajališče pri Festivalni dvorani | The station by the Festival hall | Die Haltestelle bei der Festivalsaal | La fermata davanti alla sala dei Festival

· Franc Kapus: +386 (0)41 693 441 · Toni Mežan: +386 (0)41 710 970· Jaka Kocijančič: +386 (0)31 316 802 · Stane Zalar: +386 (0)41 564 975· Janez Mežan - Bled: +386 (0)41 516 688 · Janez Mežan - Sp. Laze: +386 (0)31 710 970

www.fijaker-bled.si

Soteska VintgarVintgar Gorge | Die Schlucht VintgarGola del Vintgar

T. +386 (0)4 572 52 66www.vintgar.si

4€

40€/coach

1

2

Page 10: Mini info Bled 2014

Sejem domače in umetnostne obrti Arts and Crafts Fair

Zdraviliški park, od maja do septembra, vsak petek, soboto in nedeljo, med 10. in 21. uro.

Spa Park, from May to September, every Friday, Saturday and Sunday from 10.00 until 21.00.

3

Jama pod Babjim zobomCave | die Grotte | GrottaDruštvo za raziskovanje jam BledLjubljanska c. 1, 4260 BledT. +386 (0)31 457 509, +386 (0)41 678 401

4

15€

Sejem domače in umetnostne obrti Arts and Crafts Fair

Jama pod Babjim zobomCave | die Grotte | GrottaDruštvo za raziskovanje jam BledLjubljanska c. 1, 4260 BledT. +386 (0)31 457 509, +386 (0)41 678 401

Odprto | open | offen | aperto:Ob nedeljah v juliju in avgustu ob 10.00 | Every Sunday in July and August at 10.00 | Am Sonntags im Juli und August um 10.00 | Luglio, Agosto - ogni domenica alle ore 10.00

Pred vhodom v jamo | In front of the cave | Vor der Grotte | Davanti alla grotte

Page 11: Mini info Bled 2014

5

Janez Marijan Polak s.p.M. +386 (0)41 703 580, +386 (0)41 647 526 E. [email protected]

Izposoja čolnov 10-15.- €/uro/čolnOb blejskem jezeru na veslaškem ciljnem stolpu pri Camping Bled si lahko izposodite čoln za rekreativno veslanje, ribolov ali obisk otoka. Razdalja od pristana do otoka je najkrajša na jezeru in zahteva manj kot deset minut veslanja.

Rent a boat 10-15.- €/h/boatAt the lake Bled on Rowing Finish Tower near Camping Bled you can hire a boat for recreational rowing, fishing or a trip to the island of Bled. The distance from Zaka harbour to the picturesque island is the shortest and it takes only ten minutes of rowing to get there.

Bootsverleih 10-15.- €/h/BootAm Bleder See auf dem Ruderrennenpier am Campingplatz Zaka können Sie sich für rekreatives Rudern, Angelfischerei oder Besichtigung der Insel ein Boot ausleihen.Die Entfernung von der Landesstelle bis zur Insel ist die kürzest mögliche und verlangt weniger als 10 Minuten Rudern.

Noleggio barche 10-15.- €/h/barcaSul lago di Bled, al molo vicino al campeggio Zaka, potrete prendere a noleggio una barca a remi per praticare il canottaggio, andare a pescare o visitare l’isola di Bled. Qui la distanza dall’imbarcadero all’isola è la più breve di tutto il perimetro del lago e richiede meno di dieci minuti a remi.

Page 12: Mini info Bled 2014

Poletno sankanjeSummer tobogganingSommerrodelbahnSlittino estivo

T. +386 /0/4 578 05 30www.straza-bled.si

Grajsko kopališčePublic lido | Das Strandbad | Stabilimento balneare

T. +386 (0)4 578 05 28www.kopalisce-bled.si

Rečiška cesta 2, SI - 4260 BledT. +386 (0)4 578 05 39 F. +386 (0)4 578 05 11E. [email protected]

Grajsko kopališčePublic lido | Das Strandbad | Stabilimento balneare

T. +386 (0)4 578 05 28www.kopalisce-bled.si 8

Poletno sankanjeSummer tobogganingSommerrodelbahnSlittino estivo

T. +386 /0/4 578 05 30www.straza-bled.si 6

7€

9€

5 različno zahtevnih potiPrimerno za otroke že od 4 leta daljeGrajeno skladno z EU standardi •5 di�erent track levelsSuitable for children 4 years plusBuilt according to EU standards

Avantura za vso družino • Adventure for the whole family

00 386 (0)31 761 661 • [email protected] • www.pustolovski-park-bled.si

Urnik obratovanja | Schedule:05. 05. – 20. 06. sobote, nedelje, prazniki | Saturdays, Sundays, Holidays 11.00 – 18.0021. 06. – 31. 08. vsak dan | every day 10.00 – 20.0001. 09. – 30. 09. sobote, nedelje | Saturdays, Sundays 11.00 – 18:0001. 10. – 31. 10. sobote, nedelje | Saturdays, Sundays 11:00 – 17:00

Straža Bled Družinski športni center | Familiy Sport Center

Riklijeva trim stezaRikli Fitness TrailRiklijeva trim stezaRikli Fitness Trail

7

Page 13: Mini info Bled 2014

Športna dvorana Sporthall Bled | Sporthalle Bled | Palazetto dello Sport Drsanje od julija do aprila | Icerink from July to April | Eishalle vom Juli bis April | La pista artificiale di pattinaggio funziona da luglio ad aprile.

T. +386 (0)4 578 05 26www.ledena-dvorana.si

Rečiška cesta 2, SI - 4260 BledT. +386 (0)4 578 05 39 F. +386 (0)4 578 05 11E. [email protected]

5 različno zahtevnih potiPrimerno za otroke že od 4 leta daljeGrajeno skladno z EU standardi •5 di�erent track levelsSuitable for children 4 years plusBuilt according to EU standards

Avantura za vso družino • Adventure for the whole family

00 386 (0)31 761 661 • [email protected] • www.pustolovski-park-bled.si

Urnik obratovanja | Schedule:05. 05. – 20. 06. sobote, nedelje, prazniki | Saturdays, Sundays, Holidays 11.00 – 18.0021. 06. – 31. 08. vsak dan | every day 10.00 – 20.0001. 09. – 30. 09. sobote, nedelje | Saturdays, Sundays 11.00 – 18:0001. 10. – 31. 10. sobote, nedelje | Saturdays, Sundays 11:00 – 17:00

9

© C

UT!

Ble

d

Športna dvorana Sporthall Bled | Sporthalle Bled | Palazetto dello Sport Drsanje od julija do aprila | Icerink from July to April | Eishalle vom Juli bis April | La pista artificiale di pattinaggio funziona da luglio ad aprile.

T. +386 (0)4 578 05 26www.ledena-dvorana.si

Plaža StražaPlaža Straža

6

In a land far far away...

LAND OF SLOVENIAN FOLK TALES

STRAŽA BLED

10

Page 14: Mini info Bled 2014

Turistični vlakecTourist train | Touristenzug | Il trenino turisticoTuristični vlakecTourist train | Touristenzug | Il trenino turistico

4€

Turistični vlakec vozi v poletnem času vsak dan od 9. ure dalje okoli Blejskega jezera, vsakih 45 minut po voznem redu, ki je objavljen na postajališčih. Spomladi in jeseni vozi ob koncu tedna in v primeru lepega vremena.Cena vozovnice je 4 € za odrasle in 2,5 € za otroke.

The tourist train drives around Lake Bled every day in summer season, from 9 a.m. every 45 minutes. In spring and fall it runs on weekends in case of good weather. The train schedule is available at the train stops around the lake. Train ticket costs 4 € for adults and 2,5 € for children.

Informacije | Information:T. +386 (0)4 576 72 10

0

5

25

75

95

100

Oglas TC 99 x 105 2014

16. maj 2014 18:25:10

Festivalna dvorana | Congress Centrekongresi | congresses, conferences, seminarskoncerti | concertsgledališke predstave | theatre performancesrazstave | exhibitions

T. +386 (0)4 572 97 70, E. [email protected] www.kongresni-center-bled.si

30

Page 15: Mini info Bled 2014

0

5

25

75

95

100

Oglas TC 99 x 105 2014

16. maj 2014 18:25:10

13

12

Page 16: Mini info Bled 2014

ORIGINALNA BLEJSKAKREMNA REZINA

edina na svetu, ki je pripravljena pooriginalnem receptu iz leta 1953!

SAMO V / ONLY IN:• Kavarna in restavracija Park /

Park Restaurant and Cafe • Pizzeria Rikli

• Restavracija Panorama /Restaurant Panorama

• Sava Hoteli Bled

THE ORIGINAL BLEDCREAM CAKE

the only one in the world made tothe original recipe dating back to 1953.

WELLNESS CENTER ŽIVA Popolna sprostitev s čudovitim razgledom

na Bled in Blejsko jezero. ***

ŽIVA WELLNESS CENTRE Complete relaxation with wonderful vistas

over Bled and Lake Bled. ***

WELLNESZENTRUM ŽIVA Entspannung pur mit einem wunderbaren Ausblick

auf Bled und seinen See.

T: +386 (0)4 579 17 02, e-mail: [email protected], www.shr.si

Restavracija in kavarna Park,Cesta svobode 15, 4260 Bled, SlovenijaT: +386 4 579 18 18 E: [email protected]

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

oglas mini informacije_za tisk.pdf 1 5/6/14 10:46 AM

15

14

Page 17: Mini info Bled 2014

ORIGINALNA BLEJSKAKREMNA REZINA

edina na svetu, ki je pripravljena pooriginalnem receptu iz leta 1953!

SAMO V / ONLY IN:• Kavarna in restavracija Park /

Park Restaurant and Cafe • Pizzeria Rikli

• Restavracija Panorama /Restaurant Panorama

• Sava Hoteli Bled

THE ORIGINAL BLEDCREAM CAKE

the only one in the world made tothe original recipe dating back to 1953.

WELLNESS CENTER ŽIVA Popolna sprostitev s čudovitim razgledom

na Bled in Blejsko jezero. ***

ŽIVA WELLNESS CENTRE Complete relaxation with wonderful vistas

over Bled and Lake Bled. ***

WELLNESZENTRUM ŽIVA Entspannung pur mit einem wunderbaren Ausblick

auf Bled und seinen See.

T: +386 (0)4 579 17 02, e-mail: [email protected], www.shr.si

Restavracija in kavarna Park,Cesta svobode 15, 4260 Bled, SlovenijaT: +386 4 579 18 18 E: [email protected]

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

oglas mini informacije_za tisk.pdf 1 5/6/14 10:46 AM

16

Page 18: Mini info Bled 2014

Čokoladni spominkiChocolate SouvenirsČokoladni spominkiChocolate Souvenirs

Blejski grad (Muzejska trgovina) Grajska cesta 61, 4260 Bled

Trgovina Albidar Cesta svobode 10 4260 Bled

Garden Village Cesta Gorenjskega odreda 16 4260 Bled

www.lucifer-chocolate.si

Penzion MlinoSLOVENSKE JEDI, RIBE, DIVJAČINA, JEDI Z

ŽARA, HIŠNE SPECIALITETE, ...TYPICAL SLOVENE DISHES, FISH, GAME,

GRILL, HOUSE SPECIALITIES, ...SLOWENISCHE SPEISEN, FISCHE, WILDBRET,

GRILL, SPEZIALITÄTEN DES HAUSES, ...TIPICE CIBE SLOVENE, PESCE, SELVAGGINA,

CIBE AI FERRI, SPEZIALITA DI CASA, ...

www.mlino.siE: [email protected]: 00386 (0)4 574 14 04

KVALITETA IN TRADICIJAQUALITY AND TRADITION

QUALITÄT UND TRADITIONQUALITA E TRADIZIONE

DOBRODOŠLI | WELCOME | WILLKOMMEN | BENVENUTI

TERASATERRACETERRASSETERRAZZA

0

5

25

75

95

100

Mulej Oglas Mini info 2013

24. maj 2013 16:28:40

18

17

Page 19: Mini info Bled 2014

Čokoladni spominkiChocolate SouvenirsČokoladni spominkiChocolate Souvenirs

Blejski grad (Muzejska trgovina) Grajska cesta 61, 4260 Bled

Trgovina Albidar Cesta svobode 10 4260 Bled

Garden Village Cesta Gorenjskega odreda 16 4260 Bled

www.lucifer-chocolate.si

Penzion MlinoSLOVENSKE JEDI, RIBE, DIVJAČINA, JEDI Z

ŽARA, HIŠNE SPECIALITETE, ...TYPICAL SLOVENE DISHES, FISH, GAME,

GRILL, HOUSE SPECIALITIES, ...SLOWENISCHE SPEISEN, FISCHE, WILDBRET,

GRILL, SPEZIALITÄTEN DES HAUSES, ...TIPICE CIBE SLOVENE, PESCE, SELVAGGINA,

CIBE AI FERRI, SPEZIALITA DI CASA, ...

www.mlino.siE: [email protected]: 00386 (0)4 574 14 04

KVALITETA IN TRADICIJAQUALITY AND TRADITION

QUALITÄT UND TRADITIONQUALITA E TRADIZIONE

DOBRODOŠLI | WELCOME | WILLKOMMEN | BENVENUTI

TERASATERRACETERRASSETERRAZZA

0

5

25

75

95

100

Mulej Oglas Mini info 2013

24. maj 2013 16:28:40

19

20

Page 20: Mini info Bled 2014
Page 21: Mini info Bled 2014

9€

Page 22: Mini info Bled 2014

Grajska čolnarna | Boat houseGrajska čolnarna | Boat house

Veslaška promenada 11, SI-4260 Bled

•Maličoln-prvaura|Smallboat-firsthour:15EUR•Velikičoln-prvaura|Largeboat-firsthour:20EUR•Vsakanadaljnjaura|Eachadditionalhour:10EUR•Včasuvisokesezoneječolnarnaodprtavsakdan(vprimeru

slabega vremena zaprto) | During the season the boathouse is open every day (in case of bad weather closed)

• Jeseni,spomladiinpozimiodprtoobprijaznemvremenu.|Fall, spring and winter open on friendly weather.

21

15€

Page 23: Mini info Bled 2014

22

Page 24: Mini info Bled 2014

Okarina Restaurant Bled | Ljubljanska cesta 8 | BledOpen every day from 12:00 pm – 3:00 pm & 6:00 pm – 11:00 pm

Saturday Sunday from 12:00 pm till 11:00 pmReservation: +386 (4) 5741 458

www.okarina.com

RESTAURANT BLED

SIR PAUL McCARTNEY, OKARINA RESTAURANT

oglas-okarina_99x210.indd 1 11.5.2014 20:05:16

23

TRGOVSKI CENTER BLED | SHOPPING CENTER BLED19.7. | 22.00 | R.I.C Roots intention crew | Francija (FR)

BLED GRAD | BLED CASTLE1.8. | 20.30 | Fargana Qasimova Ensemble | Azerbajdžan (AZ) 2.8. | 20.30 | Catrin Finch and Seckou Keita | Wales / Senegal (SN) 3.8. | 20.30 | SVÄNG | Finska (FI)

ZDRAVILIŠKI PARK BLED | SPA PARK BLED6.8. | 20.30 | Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra | Španija (ES) 7.8. | 20.30 | Ferus Mustafov | Makedonija (MK) 8.8. | 20.30 | Debademba | Burkina Faso (BF) 9.8. | 20.30 | Family Atlantica | Venezuela (VE)

www.festival-okarina.si

Avgust / August

JuliJ / July

okarina fest_oglas 99x210.indd 1 19.6.2014 14:52:54

Page 25: Mini info Bled 2014

Okarina Restaurant Bled | Ljubljanska cesta 8 | BledOpen every day from 12:00 pm – 3:00 pm & 6:00 pm – 11:00 pm

Saturday Sunday from 12:00 pm till 11:00 pmReservation: +386 (4) 5741 458

www.okarina.com

RESTAURANT BLED

SIR PAUL McCARTNEY, OKARINA RESTAURANT

oglas-okarina_99x210.indd 1 11.5.2014 20:05:16

TRGOVSKI CENTER BLED | SHOPPING CENTER BLED19.7. | 22.00 | R.I.C Roots intention crew | Francija (FR)

BLED GRAD | BLED CASTLE1.8. | 20.30 | Fargana Qasimova Ensemble | Azerbajdžan (AZ) 2.8. | 20.30 | Catrin Finch and Seckou Keita | Wales / Senegal (SN) 3.8. | 20.30 | SVÄNG | Finska (FI)

ZDRAVILIŠKI PARK BLED | SPA PARK BLED6.8. | 20.30 | Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra | Španija (ES) 7.8. | 20.30 | Ferus Mustafov | Makedonija (MK) 8.8. | 20.30 | Debademba | Burkina Faso (BF) 9.8. | 20.30 | Family Atlantica | Venezuela (VE)

www.festival-okarina.si

Avgust / August

JuliJ / July

okarina fest_oglas 99x210.indd 1 19.6.2014 14:52:54

Page 26: Mini info Bled 2014

Kolo lahko najamete v večini blejskih agencij, električna kolesa pa so vam na voljo v TIC-u Bled. | You can rent bikes in various tourist agencies in Bled while electric bikes are available in Bled Tourist Information Centre.

Najem koles | Rent a bike

Kolo lahko najamete v večini blejskih agencij, električna kolesa pa so vam na voljo v TIC-u Bled. | You can rent bikes in various tourist agencies in Bled while electric bikes are available in Bled Tourist Information Centre.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pasica mini info bled 99x70mm ENGSLO.pdf 1 22.5.2013 16:20:08

24

25

Page 27: Mini info Bled 2014

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pasica mini info bled 99x70mm ENGSLO.pdf 1 22.5.2013 16:20:08

BankeBanks | Die Banken | Banche

Delovni čas | Open | Geöffnet | Orario Pon. – Pet. | Mon. – Fri. | Sob. | Sam. | Sat. | Sab. Mon. – Fre. | lun. – ven.Gorenjska banka T. +386 (0)4 208 46 76 08.00 – 11.30, 14.00 – 17.00 zaprto | closed | geschlossen | chiusoSKB Banka T. +386 (0)4 575 17 14 08.30 – 12.00, 14.00 – 17.00 zaprto | closed | geschlossen | chiusoNLB T. +386 (0)4 575 12 00 08.00 – 12.00, 14.30 – 17.00 zaprto | closed | geschlossen | chiusoPošta Slovenije T. +386 (0)4 578 09 00 08.00 – 19.00 08.00 – 12.00

LekarnaPharmacy | Apotheke | Farmacia

Lekarna Zlatorog Bled, Prešernova 36, SI - 4260 BledT. +386 (0)4 578 07 70pon. – pet. | Mon. – Fri. | Mon. – Fre. | lun. – ven.: 7.30 – 20.00sobota | Saturday | Samstag | sabato: 8.00 – 13.00

Lekarna Bled (TC Bled), Ljubljanska 4, SI - 4260 BledT. +386 (0)4 576 60 85pon. – pet. | Mon. – Fri. | Mon. – Fre. | lun. – ven.: 9.00 – 19.00sob., ned., praz. | Sat., Sun., Holidays | Samstags, Sonntags, Feiertags | sab., dom., festivi: 9.00 – 17.00

Maše|Masses|Messen|Santemesse

Katoliška cerkev | Catholic ChurchKatolische Kirche | Chiesa cattolicaSv. Martin, T. +386 (0)4 572 93 80, M. +386 (0)31 717 973, E. [email protected] Sobota | Saturday | Samstags | Sabato: 8.00Nedelja | Sunday | Sonntags | Domenica: 8.00, 10.00, 19.00*Delovniki | workdays | Werktage | nei giorni feriali: 19.00**Oktober - marec | October - March | Oktober - März | Ottobre - Marzo: 18.00

Evangelijska cerkev | Evangelica ChurchEvangelische Kirche | Chiesa EvangelicaGG Bled, Ljubljanska cesta 19; Nedelja | Sunday | Sonntags | Domenica: 10.00

Page 28: Mini info Bled 2014

oglas_99x210_LTO BLED_junj_14_ANG_curves.indd 1 3.6.2014 16:38:36

23

Alp penzion****Cankarjeva cesta 20a, SI-4260 BledT. +386 (0)4 574 16 14E. [email protected]

26

Spa & Wellness Essense Cankarjeva cesta 20c, SI-4260 Bled T. +386 (0)4 57 67 450, +386 40 99 66 66 E. [email protected] www.essense.si

Rooms•Restaurant• Wellness

Page 29: Mini info Bled 2014

oglas_99x210_LTO BLED_junj_14_ANG_curves.indd 1 3.6.2014 16:38:36

27

Page 30: Mini info Bled 2014

Glavne prireditve v letu 201413. - 15. junij 59. MEDNARODNA VESLAŠKA REGATA14. junij OTVORITEV POLETNE SEZONE NA TERASI KAVARNE PARK17. - 21. junij BLEJSKI FILMSKI FESTIVAL25. junij SLOVESNOST OB DRŽAVNEM PRAZNIKUjulij, avgust PRIREDITVE V OKVIRU BLEJSKEGA POLETJA1. - 17. julij 19. MEDNARODNI GLASBENI FESTIVAL BLED 20146. julij 16. RIKLIJEV POHOD NA STRAŽO12. julij NOČNA 10KA - TEK OKOLI BLEJSKEGA JEZERA18. - 20. julij BLEJSKI DNEVI IN BLEJSKA NOČ20. julij MARJETIN SEJEM NA BOHINJSKI BELI1. - 3. in 6. - 10. avgust 24. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 15. - 17. avgust FESTIVAL RIBJIH DOBROT NA BOHINJSKI BELI21. - 23. avgust POLETNA HOKEJSKA LIGA RUDI HITI21. - 23. avgust FILM OB JEZERU - KINO NA PROSTEM23. - 24. avgust FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE SLOVENIJA30. avgust 5. MALI BLEJSKI MARATON1. - 2. september BLEJSKI STRATEŠKI FORUM6. september TRIATLON BLED7. september BOLLE TEK OKOLI BLEJSKEGA JEZERA13. september 50 LET MINI GOLFA NA BLEDU20. september 24. DRŽAVNO PRVENSTVO V VESLANJU24. - 27. september 10. MEDNARODNI KONGRES »NOV RAZVOJ V OCENJEVANJU ZGODNJIH MOŽGANSKIH POŠKODB - 30 LET POZNEJE«4. oktober PRAZNIK ORIGINALNE BLEJSKE KREMNE REZINE15. november NARODNOZABAVNA HIT PARADAdecember ADVENT NA BLEDU - ADVENTNE PRIREDITVE S SEJMOM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI5. - 8. december DNEVI POTICE NA BLEJSKEM OTOKU17. - 21. december IBU SVETOVNI POKAL V BIATLONU25. december LEGENDA O POTOPLJENEM ZVONU26. december NOVOLETNI KONCERT GODBE GORJE26. december SEJEM SV. ŠTEFANA IN ŽEGNANJE KONJ NA KUPLJENIKU29. december VESELO PO DOMAČE30. december KROG PRIJATELJSTVA30. december 24. TRADICIONALNI NOVOLETNI KONCERT31. december 9. SILVESTROVANJE ZA OTROKE NA BLEDU31. december SILVESTROVANJA Z OGNJEMETOM

21. februar 2015 POKAL BLEDA V ZIMSKEM PLAVANJU14. – 15. marec 2015 54. POKAL VITRANC KRANJSKA GORA18. – 20. marec 2015 FIS SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH PLANICA 201510. april 2015 OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BLED4. – 6. april 2015 VELIKONOČNE PRIREDITVE25. – 26. april 2015 56. PRVOMAJSKA VESLAŠKA REGATA1. maj 2015 TRADICIONALNI PRVOMAJSKI POHOD V JAMO POD BABJIM ZOBOM8. – 10. maj 2015 FISA SVETOVNI POKAL V VESLANJU BLED 20156. – 7. junij 2015 9. SREDNJEVEŠKI DNEVI NA BLEJSKEM GRADU

Page 31: Mini info Bled 2014

Maineventsinyear201413 - 15 June 59th INTERNATIONAL ROWING REGATTA17 - 21 June BLED FILM FESTIVAL25 June THE NATIONAL DAY CEREMONYJuly, August BLED SUMMER WEEKLY PROGRAM 20141 - 17 July 19th INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL BLED6 July 16th TRADITIONAL RIKLI'S WALK12 July NIGHT'S 10 (NIGHT RUN AROUND LAKE BLED - 10 KM)18 - 20 July BLED DAYS AND BLED NIGHT20 July ST MARGARET'S FAIR AT BOHINJSKA BELA1 - 3 & 6 - 10 August 24th OKARINA ETHNO FESTIVAL BLED15 - 17 August FESTIVAL OF FISH DELICACIES IN BOHINJSKA BELA21 - 23 August OPEN AIR CINEMA - FILM BY THE LAKE21 - 23 August SUMMER ICE HOCKEY LEAGUE RUDI HITI23 - 24 August FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE SLOVENIA30 August 5th HALF MARATHON BLED1 - 2 September BLED STRATEGIC FORUM6 September TRIATHLON BLED7 September BOLLE ORIGINAL RUN AROUND THE LAKE20 September 24th NATIONAL ROWING CHAMPIONSHIP24 - 27 September 10th INTERNATIONAL CONGRESS »NEW DEVELOPMENTS IN THE ASSESSMENT OF EARLY BRAIN DAMAGE - 30 YEARS LATER«15 November FOLK-STYLE MUSIC HIT PARADE - OBERKRAINERDecember »ADVENT IN BLED« EVENTS5 - 8 December POTICA CAKE DAYS AT THE BLED ISLAND17 - 21 December IBU WORLD CUP BIATHLON POKLJUKA25 December LEGEND OF THE SUNKEN BELL26 December ST. STEPHEN'S FAIR WITH BLESSING OF HORSES26 December NEW YEAR'S CONCERY BY GORJE BRASS BAND29 December MERRILY WITH OUR FOLK MUSICIANS30 December CIRCLE OF FRIENDSHIP AROUND LAKE BLED 30 December 24th TRADITIONAL NEW YEAR'S CONCERT31 December NEW YEAR'S CELEBRATIONS WITH FIREWORKS

21 February 2015 BLED WINTER SWIMMING CUP14 – 15 March 2015 54TH FIS SKI WORLD CUP VITRANC KRANJSKA GORA18 – 20 March 2015 FIS WORLD CUP SKI JUMPING FINAL PLANICA 201510 April 2015 MUNICIPALITY CELEBRATION4 – 6 April 2015 EASTER EVENTS25 – 26 April 2015 56TH MAY DAY ROWING REGATTA1 May 2015 TRADITIONAL MAY DAY WALK INTO THE CAVE UNDER MT. BABJI ZOB8 – 10 May 2015 FISA WORLD ROWING CUP BLED 20156 – 7 June 2015 9TH MEDIEVAL DAYS AT THE BLED CASTLE

Page 32: Mini info Bled 2014

Prometni režim na BleduSpoštovani gostje!V Občini Bled velja prometni režim, po katerem je potrebno plačati parkirnino na parkiriščih, ki so označena na zemljevidu, od 7. do 20. ure. Gostom, ki v Občini Bled preživijo več kot tri dni, so na voljo parkirne dovolilnice v znesku 25 €. Kupiti jih je mogoče v Turističnem društvu Bled, Cesta svobode 10. Izkazati se je potrebno s prijavnico o bivanju. Želimo vam prijetno bivanje na Bledu!

Parking fee in BledDear Guests!We would like to inform you that there is a compulsory parking fee at the parking areas noted behind, from 7 a.m. till 8 p.m. Long stay guests in Bled can purchase parking permits for 25 € which will be valid for the duration of their stay. These are available at the Tourist Association Office in Bled, Cesta svobode 10. Only on production of proof of residence in Bled. We wish you a pleasant stay in Bled!

Verkehrsregelung in BledSehr geehrte Gäste!Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, daβ in der Gemeinde Bled eine Verkehrsregelung besteht, nacht der auf dem Bild eingezeichnete Parkflächen gebührenpflichtig sind, vom 7. bis 20. Uhr. Die Bled Gäste, die eine längere Zeit im Ort verweilen, bekommen Parkscheine zu 25€ im Fremdverkehrsverein Bled, Cesta svobode 10. Allerdings der Ammeldeschein mitbringen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Bled!

Il traffico a BledGentili ospiti!Nel territori del Comune di Bled è in vigore il regolamento secondo cui l`uso dei parcheggi, indicati sulla cartina, è a pagamento, dalle 7.00 alle 20.00. Per gli ospiti che soggiorne-ranno a Bled più di tre giorni, esistono permessi di parheggio al prezzo di 25€, in vendita presso la Pro loco Turistično društvo Bled, Cesta svobode 10. Occorre presentare un documento che comprovi il soggiorno a Bled (Hotel o appartamento privato). Vi auguriamo un piacevole soggiorno a Bled!

Page 33: Mini info Bled 2014

* Velika Zaka: po 15.00 – 5 € | after 3 p. m. – 5 € | ab15.00 – 5 € | dal 15.00 – 5 €** Grajska cesta – Šmon: 30 min – 0,50 €

Oznaka parkirišča Parking code

Parkplatz-Code Parcheggio codice

Lokacija parkirišča Location of parking Lage der Parkplätze

Posizione di Parcheggio

1 ura1 hour

1 Stunde1 ora

Največ 2 uri Max 2 hours

Nicht mehr als 2 St. Non più di 2 ore

7.00-20.00

P1 Mala Zaka 1 € 5 €

P2 Velika Zaka* 10 €

P3 TVD Partizan 3 €

P4 Hotel Krim 1 € 5 €

P5 Športna dvorana 1 € 5 €

P6 modra cona Cesta Svobode 2 € 3 €

P7Veslaška promenada

pri Vili Prešeren2 € 3 €

P8 Riklijeva vila 1 € 5 €

P9 ZD Bled 10 €

P10 Ribenska cesta – Mercator 0,50 € 3 €

P11modra cona

Grajska Cesta–Šmon**1 € 2 €

P12modra cona

pod Hotelom Jelovica2 € 3 €

P13 Pristava 3 €

P14 Vezenine Bled 3 €

P15 OŠ Bled 0,50 € 3 €

Elektropolnilnica Charging station • Brezplačnauporaba|Freeofcharge• Lokacija:naspodnjiparkirniterasipodhotelomKrim/ob

Športni dvorani Bled | Location: on the lower terrace of central parking at Krim Hotel / Sport Hall Bled.

• KljučzaomaricodobitenarecepcijihotelaKrim|Thekeyforcharging station is available at the reception of Krim Hotel

11

Page 34: Mini info Bled 2014

Radol'ca Avtobus | Bus

Bled – Radovljica – Kropa – Radovljica – Bled

1. 7. – 31. 8. 2014: vsak torek | Tuesdays | Am Dienstag | Ogni Martedi

Bled Zaka 08:20 10:00 11:40 14:00 15:40 17:20Bled Mlino 08:25 10:05 11:45 14:05 15:45 17:25Bled Panorama 08:27 10:07 11:47 14:07 15:47 17:27Bled AP 08:30 10:10 11:50 14:10 15:50 17:30Camp Šobec 08:35 10:15 11:55 14:15 15:55 17:35Lesce ŽP 08:40 10:20 12:00 14:20 16:00 17:40Lesce Tulipan 08:42 10:22 12:02 14:22 16:02 17:42Radovljica 08:45 10:25 12:05 14:25 16:05 17:45Sp. Lancovo 08:50 10:30 12:10 14:30 16:10 17:50Zg. Lancovo 08:55 10:35 12:15 14:35 16:15 17:55Kamna Gorica Mlin 09:00 10:40 12:20 14:40 16:20 18:00Kropa 09:05 10:45 12:25 14:45 16:25 18:05Kamna Gorica Mlin 09:10 10:50 12:30 14:50 16:30 18:10Zg. Lancovo 09:15 10:55 12:35 14:55 16:35 18:15Sp. Lancovo 09:20 11:00 12:40 15:00 16:40 18:20Radovljica 09:25 10:55 12:45 15:05 16:45 18:25Lesce Tulipan 09:28 11:08 12:48 15:08 16:48 18:28Lesce ŽP 09:30 11:10 12:50 15:10 16:50 18:30Camp Šobec 09:35 11:15 12:55 15:15 16:55 18:35Bled AP 09:40 11:20 13:00 15:20 17:00 18:40Bled Panorama 09:43 11:23 13:03 15:23 17:03 18:43Bled Mlino 09:45 11:25 13:05 15:25 17:05 18:45Bled Zaka 09:50 11:30 13:10 15:30 17:10 18:50

Radovljica Kropa

5€

Page 35: Mini info Bled 2014

Bled – Radovljica – Begunje – Brezje – Begunje – Radovljica – Bled

1. 7. – 31. 8. 2014: vsak četrtek | Thursdays | Am Donnerstag | Ogni Giovedi Bled Zaka 08:20 10:00 11:30 13:00 15:00 16:30 08:00Bled Mlino 08:25 10:05 11:35 13:05 15:05 16:35 18:05Bled Panorama 08:27 10:07 11:37 13:07 15:07 16:37 18:07Bled AP 08:30 10:10 11:40 13:10 15:10 16:40 18:10Camp Šobec 08:35 10:15 11:45 13:15 15:15 16:45 18:15Lesce ŽP 08:40 10:20 11:50 13:20 15:20 16:50 18:20Lesce Tulipan 08:42 10:22 11:52 13:22 15:22 16:52 18:22Radovljica 08:45 10:25 11:55 13:25 15:25 16:55 18:25Begunje 08:50 10:30 12:00 13:30 15:30 17:00 18:30Podvin 08:55 10:35 12:05 13:35 15:35 17:05 18:35Brezje 09:00 10:40 12:10 13:40 15:40 17:10 18:40Podvin 09:05 10:45 12:15 13:45 15:45 17:15 18:45Begunje 09:10 10:50 12:20 13:50 15:50 17:20 18:50Radovljica 09:15 10:55 12:25 13:55 15:55 17:25 18:55Lesce Tulipan 09:18 10:58 12:28 13:58 15:58 17:28 18:58Lesce ŽP 09:20 11:00 12:30 14:00 16:00 17:30 19:00Camp Šobec 09:25 11:05 12:35 14:05 16:05 17:35 19:05Bled AP 09:30 11:10 12:40 14:10 16:10 17:40 19:10Bled Panorama 09:33 11:13 12:43 14:13 16:13 17:43 19:13Bled Mlino 09:35 11:15 12:45 14:15 16:15 17:45 19:15Bled Zaka 09:40 11:20 12:50 14:20 16:20 17:50 19:20

• Turizem Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica T. +386 (0)4 531 51 12, +386 (0)40 460 675 www.radolca.si

Brezje Begunje

i

Page 36: Mini info Bled 2014

Bled / Bohinj – Pokljuka / Triglavski narodni park | Triglav National Park Avtobus | Bus

Bled – Rudno polje – Bled

28. 6. – 31. 8. 2014: vozi ob sobotah in nedeljah | Runs on Saturdays and Sundays | Am Samstag und Sonntag | Ogni Sabato e Domenica

Bled 08:05 11:30 15:15 10:07 13:47 17:47Rečica/Bled 08:08 11:33 15:18 10:04 13:44 17:44Rečica/Bled LIP 08:09 11:34 15:19 10:03 13:43 17:43Spodnje Gorje 08:10 11:35 15:20 10:02 13:42 17:42Zgornje Gorje 08:13 11:38 15:23 09:59 13:39 17:39Krnica 08:16 11:41 15:26 09:56 13:36 17:36Zatrnik 08:21 11:46 15:31 09:51 13:31 17:31Mrzli Studenec 08:36 12:01 15:46 09:36 13:16 17:16Goreljek 08:44 12:09 15:54 09:28 13:08 17:08Rudno polje 08:52 12:17 16:02 09:20 13:00 17:00

Bled Pokljuka - Zajamniki

5€

Page 37: Mini info Bled 2014

Bohinj Triglavski narodni parkTriglav National Park

Bohinjska Bistrica – Rudno polje – Bohinjska Bistrica

28. 6. – 31. 8. 2014: vozi ob sobotah in nedeljah | Runs on Saturdays and Sundays | Am Samstag und Sonntag | Ogni Sabato e Domenica

Bohinj. B. ŽP 07:40 10:10 14:45 10:07 14:12 17:17Bohinj. B. 07:42 10:12 14:47 10:05 14:10 17:15Savica 07:44 10:14 14:49 10:03 14:08 17:13Kamnje 07:45 10:15 14:50 10:02 14:07 17:12Polje 07:47 10:17 14:52 10:00 14:05 17:10Laški Rovt 07:48 10:18 14:53 09:59 14:04 17:09Ribčev Laz 07:49 10:19 14:54 09:58 14:03 17:08Bohinjsko jezero 07:53 10:23 14:58 09:54 13:59 17:04Stara Fužina 07:56 10:26 15:01 09:51 13:56 17:01Studor 07:59 10:29 15:04 09:48 13:53 16:58Srednja vas v Boh. 08:02 10:32 15:07 09:45 13:50 16:55Bohinj. Češnjica 08:05 10:35 15:10 09:42 13:47 16:52Jereka 08:06 10:36 15:11 09:41 13:46 16:51Koprivnik 08:16 10:46 15:21 09:31 13:36 16:41Gorjuše 08:21 10:51 15:26 09:26 13:31 16:36Mrzli Studenec 08:36 11:06 15:41 09:11 13:16 16:21Goreljek 08:44 11:14 15:49 09:03 13:08 16:13Rudno polje 08:52 11:22 15:57 08:55 13:00 16:05

• TIC Bled, Cesta svobode 10, Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

• Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, Bohinjska Bistrica, T. +386 (0)4 574 75 90

• Infocenter Triglavska roža Bled, Ljubljanska cesta 27, Bled, T. +386 (0)4 578 02 05

•Alpetour d.d., Kranj, T. +386 (0)4 201 31 00

i

Page 38: Mini info Bled 2014

17-21 December 2014WWW.BIATHLON-POKLJUKA.COM

IBU svetovni pokal v biatlonuIBU World Cup BiathlonI B U We l t c u p B i a t h l o n

info bled 2014.indd 1 02/06/14 15

28

Page 39: Mini info Bled 2014

Odhodi avtobusov | Bus Schedule | Busverbindungen | Orari autobusT. +386 (0)4 532 04 45

BLED – LJUBLJANA5:00 Š1 5:45 D* 5:45 D* 6:25 V 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:30 D 9:30 D 9:30 NEPA 10:30 V 11:30 D 11:50 V 12:30 D* 12:30 SO-B 13:30 V 14:05 D* 14:30 V 15:30 V 16:30 V 16:55 NP 17:30 V 18:00 D*P 18:30 D*P 19:30 V 20:30 V 21:30 NPBLED – BOHINJSKA BISTRICA – BOHINJ 7:15 Š 7:20 ŠP 7:20 SO 7:20 NEPA 8:20 V 9:20 D 10:20 D*NP 10:20 SO-B 11:20 V 12:20 D 13:20 V 14:20 V 14:59 Š 15:12 D* 15:20 D 16:20 V 17:20 D* 17:20 SO-B 18:20 V 19:20 Š 20:20 V 22:20 VBLED – BEGUNJE NA GORENJSKEM5:11 SO 5:21 D* 6:06 D* 6:30 D 7:18 D* 7:55 V 8:55 D 9:55 V 10:55 D 11:50 V 12:45 D 13:11 SO 13:25 Š 13:25 NP 13:35 ŠP 14:16 D 15:06 NP 15:20 D* 15:55 D* 16:55 V 17:55 D* 18:55 V 19:55 D* 21:11 SONP 21:25 D* 22:11 D*BLED – VRBA – JESENICE5:25 D* 5:55 SONP 6:15 D* 6:51 Š 7:00 NP 7:20 D* 8:15 Š 13:20 D* 14:15 D 15:15 D* 16:10 ŠPB 23:10 Š 23:46 SOBLED – GORJE – KRNICA5:09 Š 5:41 D 6:05 D* 6:30 V 6:32 Š 7:25 ŠP 7:30 Š 7:50 ŠP 8:20 D 9:20 V 10:20 D 11:20 V 12:20 D 12:55 Š 12:55 SONP 13:20 D* 13:46 D 14:34 SO 14:40 D*NP 14:54 D* 15:22 ŠP 15:30 Š 16:20 V 17:24 D* 18:20 V 19:20 D* 20:20 V 21:22 D* 22:29 D* 22:30 SONP 22:55 D*BLED – PODHOM – ZASIP5:05 Š 5:45 D* 7:00 ŠP 7:04 Š 8:00 D* 9:00 D* 10:00 D* 11:00 D* 12:00 D* 13:00 D* 14:34 SO 15:00 D* 16:00 D* 19:20 D* 20:20 D* 22:29 D*BLED – LESCE – RADOVLJICA5:00 D* 5:11 SO 5:20 Š 5:21 D* 5:36 Š 5:45 D* 6:00 D* 6:05 Š 6:06 D* 6:15 Š 6:25 V 6:30 D 6:45 Š 7:15 ŠP 7:18 D* 7:20 D* 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:15 D* 8:30 D 8:55 D 9:15 D* 9:20 D* 9:30 D 9:30 NEPA 9:40 Š 9:55 V 10:15 D* 10:20 Š 10:30 V 10:55 D 11:15 D* 11:30 D 11:50 V 12:15 D* 12:30 D* 12:30 SO-B 12:45 D 13:11 SO 13:20 Š 13:25 Š 13:25 NP 13:30 V 13:35 ŠP 14:05 D* 14:16 D 14:30 V 15:05 Š 15:06 NP 15:11 SO 15:15 D* 15:20 D* 15:30 V 15:55 D* 16:15 D* 16:30 V 16:55 V 17:20 Š 17:30 V 17:55 D* 18:00 D* 18:15 Š 18:30 D* 18:55 V 19:30 V 19:55 D* 20:30 V 21:11 SONP 21:25 D* 21:30 NP 21:40 Š 22:11 D 23:06 SONPLESCE ŽELEZNIŠKA POSTAJA – KRANJSKA GORA6:38 D 7:09 Š 7:40 D*P 7:40 ŠPB 7:40 SONA 7:40 SONC 8:10 Š 8:38 D 8:40 NP 9:40 D 10:40 V 11:38 V 12:38 D* 13:40 V 14:40 V 15:05 Š 15:40 D*NP 15:58 ŠPB 16:38 D 17:38 D*NP 17:40 SO 18:40 D* 20:40 D* 23:37 SOBLED – SLAP SAVICA10:00 DA 10:20 NEPC 14:20 DA 16:20 DA*V Vozi vsak dan | Every dayD Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote | Workdays-Monday to SaturdayD* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka | Workdays-Monday to FridayD*P Vozi ob delavnikih, razen sobote, od 1. 9. do 30. 6. | Workdays-Monday to Friday from 1. 9. to 30. 6.NP Vozi ob nedeljah in praznikih | Sunday and public holidaySO Vozi ob sobotah | Saturdays onlySONP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Every Saturday, Sunday and public holidayD*NP Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih | Workdays-Monday to Friday and Sunday and public holidayNEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 9. | Every Sunday and holiday from 1. 6. to 30. 9.SO-B Vozi ob sobotah v času od 1. 6. do 31. 8. | Saturdays from 1. 6. to 31. 8.Š Vozi v dneh šolskega pouka od 1. 9. do 24. 6. | During school season-Monday to Friday from 1. 9. to 24. 6.ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic od ponedeljka do petka | During school vacation od ponedeljka do petkaŠ1 Vozi v dneh šolskega pouka in od 26. 6. do 31. 8. od ponedeljka do petka | During school season-Monday to Friday and from 26. 6. to 31. 8. from Monday to Friday D*P Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1. 6. do 30. 9. | Monday to Friday from 1. 6. to 30. 9.ŠPB Vozi vsak dan od 1. 7. do 31. 8. | Every day from 1. 7. to 31. 8.SONA Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 30. 9. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 6. to 30. 6. and from 1. 9. to 30. 9.SONC Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 10. do 31. 5. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 10. do 31. 5.DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Saturday from 1. 7. to 31. 8.DA* Vozi ob delavnikih od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Friday from 1. 7. to 31. 8.NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 7. do 31. 8. | Every Sunday and holiday from 1. 7. to 31. 8.

Odhodi vlaka | Railwaytimetable | Bahnhoffahrplan | Orari dei treniT. +386 (0)4 294 23 63

LESCE BLED – LJUBLJANA04:47 (1) 05:18 (m) 05:46 () 06:20 (1) 06:40 (1) 07:31 (m) 07:47 (1) 08:13 (2) 11:19 (1) 12:49 (1) 13:51 (m) 14:35 () 15:45 (1) 17:51 (m) 18:19 () 19:24 () 19:55 (m) 20:35 ()

LJUBLJANA – LESCE BLED04:37 (1) 06:10 (1) 06:55 (2) 07:27 (m) 08:19 (1) 09:22 (m) 09:45 () 12:50 () 13:32 (1)

14:25 (6) 14:45 () 15:25 (m) 15:32 () 15:48 (1) 16:21 (1) 17:17 (1) 17:52 () 18:57 (4)

20:25 () 21:10 (m) 23:55 (m)

LESCE BLED – JESENICE00:36 (m) 05:46 (1) 07:12 (1) 07:55 (2) 08:13 (m) 09:14 (1) 10:02 (m) 10:40 () 13:51 ()

14:35 (1) 15:22 (6) 15:45 () 16:13 (m) 16:27 () 16:48 (1) 17:19 (1) 18:19 (1) 18:49 ()

19:55 (4) 21:25 () 21:51 (m)

JESENICE – LESCE BLED04:33 (1) 05:05 (m) 05:31 () 06:05 (1) 06:25 (1) 07:15 (m) 07:33 (1) 07:54 (2) 11:05 (1)

12:35 (1) 13:40 (m) 14:18 () 15:31 (1) 17:40 (m) 18:05 () 19:10 () 19:40 (m) 20:20 ()

BLED JEZERO – NOVA GORICA04:23 (5) 04:23 (7) 04:23 (3) 06:23 (1) 08:35 () 11:31 () 14:49 (1) 17:11 () 19:19 ()

NOVA GORICA – BLED JEZERO03:22 (1) 05:20 () 07:37 () 11:16 () 14:45 (9) 14:45 (10) 15:27 () 18:05 (2) 19:33 (8)

21:24 (3)

BLED JEZERO – JESENICE05:06 (1) 07:08 () 09:21 () 13:08 () 16:29 (9) 16:29 (10) 17:12 () 19:59 (2) 21:20 (8)

23:12 (3)

JESENICE – BLED JEZERO 04:07 (5) 04:07 (7) 04:07 (3) 06:07 (1) 08:19 () 11:15 () 14:33 (1) 16:57 () 19:03 ()

(m) Mednarodni vlak vozi vsak dan | International train runs every day | Internationelen Zug fährt jeden Tag() Vozi vsak dan | Train runs every day | Zug fährt jeden Tag(1) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Not on Saturday, Sunday and public holiday | Nicht am Samstag,

Sonntag und Ferien(2) Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturday, Sunday and public holiday | Am Samstag, Sonntag und Ferien(3) Vozi vsak dan od 25. 6. do 30. 8. | Every day from 25. 6. to 30. 8. | Zug fährt jeden Tag 25. 6. – 30. 8.(4) Ne vozi ob sobotah | Not on Saturday | Nicht am Samstag(5) Vozi ob sobotah. Ne vozi od 25. 6. do 30. 8. | Saturdays, but not from 25. 6. to 30. 8. | Am Samstag, nicht 25. 6. –30. 8.(6) Vozi ob petkih od 1. 1. do 20. 6. in od 5. 9. do 13. 12. ter 30. 10. Ne vozi 31. 10. | On Friday from 1. 1. to 20. 6. and from 5.

9. to 13. 12. and 30. 10. Not driving on 31. 10. | Am Freitag 1. 1. –20. 6., 5. 9. –13. 12., 30. 10. Nicht am 31. 10.(7) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. | Not on Saturday, Sunday and public holiday and from

26. 6. to 29. 8. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8.(8) Ne vozi ob sobotah ter od 25. 6. do 30. 8. | Not on Saturday and from 25. 6. to 30. 8. | Nicht am Samstag und 25. 6. –30. 8.(9) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. in od 27. do 30. 10. | Not on Saturday, Sunday and public holiday

and from 26. 6. to 29. 8. and from 27. do 30. 10. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8. und 27. –30. 10.(10) Vozi od 26. 6. do 29. 8. (ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih) in od 27. do 30. 10. | Train runs every day from 26. 6. to 29.

8. (not on Saturday, Sunday and public holiday) | Zug fährt jeden Tag 26. 6. –29. 8. (Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien)

Avtovlak | Car-train | Autoreisezug | FerroviariaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 572 12 90

BOHINJSKA BISTRICA – MOST NA SOČIBoh. Bistrica 08:37 11:36 14:10 16:52 21:02*Podbrdo 08:53 11:46 14:20 17:05 -Most na Soči 09:18 - - 17:32 21:36

MOST NA SOČI – BOHINJSKA BISTRICAMost na Soči 07:34 10:27 - - 18:31Podbrdo 08:11 11:07 13:15 15:45 19:08Boh. Bistrica 08:21 11:17 13:25 15:55 19:18

Nakladanje avtomobilov končano 10 min pred odhodom | Vehicles are loaded on to the train 10 minutes before departure.* Vozi vsak dan od 26. 4. do 28. 9. 2014 | Every day from 26. 4. to 28. 9. 2014

Muzejski vlak | Steam train | Dampfzug | Treno d’epocaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioOdhodi v letu 2014 | Dates for the season 2014 | Fahrten im Jahr 2014 | Le date delle partenze garantite 2014: 10. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. - Praznik češenj | Cherry Festival, 14. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.

Postaje | Station | Haltestelle | Stazione

08:53 JESENICE 19:3709:07 BLED JEZERO 18:5809:44 BOHINJSKA BISTRICA 18:3410:21 MOST NA SOČI 17:2511:13 KANAL -11:57 NOVA GORICA 16:46

Vozovnice je potrebno obvezno predhodno rezervirati. | Ticket must be booked in advance. | Fahrkarten müssen im Voraus reserviert werden! | Le prenotazione dei biglietti è obbligatoria!

Booking: · ABC Tourism, T. +386 (0)59 070 512, E. [email protected], www.abc-tourism.si· Tourist Agency Kompas Bled, Ljubljanska cesta 4, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 572 75 00· M Tours Tourist Agency, Prešernova cesta 3, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 575 33 00· TIC Bled, Cesta svobode 10, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

Taxi· Bled tours, M. +386 (0)31 205 611 · Štefan tours Bled, M. +386 (0)41 633 772· TAXI sms, M. +386 (0)70 999 699 · Zara tours, M. +386 (0)31 705 343

bus and travel agency · www.alpetour.si

Providing public bus services arond Gorenjska region with comfortable air - conditioned buses.

Unbenannt-1 1 15.03.2010 10:12:06

29

Providing public bus servicesaround Gorenjska regionwith comfortableair - conditioned buses.

Tourist bus to Bled castle and VintgarVozni red | Bus schedule | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 532 04 40

V1 V Postajališča | Station | Haltestelle | Stazione V

9:00 10:00 AVTOBUSNA POSTAJA BLED 12:469:02 10:02 HOTEL KRIM 12:58 9:03 10:03 PANORAMA 12:579:05 10:05 MLINO 12:519:10 10:10 ZAKA 12:569:15 10:15 BLEJSKI GRAD | CASTLE 12:419:26 10:26 VINTGAR 12:30

· V: 1. 6. - 30. 9. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI· V1: 1. 7. - 31. 8. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI

Cena | Price | Preis | Prezzo:· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Vintgar: 2,30 EUR· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Grad: 1,80 EUR

Top 12

Blejsko jezero z otokom Lake Bled with the island Bleder See Lago di Bled con isola

Blejski grad Bled castle Die Burg von Bled Castello di Bled

Pustolovski park Bled Adventure park Bled Abenteuerpark Bled Parco Avventura Bled

Pletne Pletna boats Pletnas Tradizionali imbarcazioni »Pletne«

Blejski fijakerjiCoachmenFiakerCarrozze

StražaPoletno sankanje Summer tobogganingSommerrodeln Slittino estivo

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 2 26.6.2014 16:25:27

Page 40: Mini info Bled 2014

Odhodi avtobusov | Bus Schedule | Busverbindungen | Orari autobusT. +386 (0)4 532 04 45

BLED – LJUBLJANA5:00 Š1 5:45 D* 5:45 D* 6:25 V 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:30 D 9:30 D 9:30 NEPA 10:30 V 11:30 D 11:50 V 12:30 D* 12:30 SO-B 13:30 V 14:05 D* 14:30 V 15:30 V 16:30 V 16:55 NP 17:30 V 18:00 D*P 18:30 D*P 19:30 V 20:30 V 21:30 NPBLED – BOHINJSKA BISTRICA – BOHINJ 7:15 Š 7:20 ŠP 7:20 SO 7:20 NEPA 8:20 V 9:20 D 10:20 D*NP 10:20 SO-B 11:20 V 12:20 D 13:20 V 14:20 V 14:59 Š 15:12 D* 15:20 D 16:20 V 17:20 D* 17:20 SO-B 18:20 V 19:20 Š 20:20 V 22:20 VBLED – BEGUNJE NA GORENJSKEM5:11 SO 5:21 D* 6:06 D* 6:30 D 7:18 D* 7:55 V 8:55 D 9:55 V 10:55 D 11:50 V 12:45 D 13:11 SO 13:25 Š 13:25 NP 13:35 ŠP 14:16 D 15:06 NP 15:20 D* 15:55 D* 16:55 V 17:55 D* 18:55 V 19:55 D* 21:11 SONP 21:25 D* 22:11 D*BLED – VRBA – JESENICE5:25 D* 5:55 SONP 6:15 D* 6:51 Š 7:00 NP 7:20 D* 8:15 Š 13:20 D* 14:15 D 15:15 D* 16:10 ŠPB 23:10 Š 23:46 SOBLED – GORJE – KRNICA5:09 Š 5:41 D 6:05 D* 6:30 V 6:32 Š 7:25 ŠP 7:30 Š 7:50 ŠP 8:20 D 9:20 V 10:20 D 11:20 V 12:20 D 12:55 Š 12:55 SONP 13:20 D* 13:46 D 14:34 SO 14:40 D*NP 14:54 D* 15:22 ŠP 15:30 Š 16:20 V 17:24 D* 18:20 V 19:20 D* 20:20 V 21:22 D* 22:29 D* 22:30 SONP 22:55 D*BLED – PODHOM – ZASIP5:05 Š 5:45 D* 7:00 ŠP 7:04 Š 8:00 D* 9:00 D* 10:00 D* 11:00 D* 12:00 D* 13:00 D* 14:34 SO 15:00 D* 16:00 D* 19:20 D* 20:20 D* 22:29 D*BLED – LESCE – RADOVLJICA5:00 D* 5:11 SO 5:20 Š 5:21 D* 5:36 Š 5:45 D* 6:00 D* 6:05 Š 6:06 D* 6:15 Š 6:25 V 6:30 D 6:45 Š 7:15 ŠP 7:18 D* 7:20 D* 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:15 D* 8:30 D 8:55 D 9:15 D* 9:20 D* 9:30 D 9:30 NEPA 9:40 Š 9:55 V 10:15 D* 10:20 Š 10:30 V 10:55 D 11:15 D* 11:30 D 11:50 V 12:15 D* 12:30 D* 12:30 SO-B 12:45 D 13:11 SO 13:20 Š 13:25 Š 13:25 NP 13:30 V 13:35 ŠP 14:05 D* 14:16 D 14:30 V 15:05 Š 15:06 NP 15:11 SO 15:15 D* 15:20 D* 15:30 V 15:55 D* 16:15 D* 16:30 V 16:55 V 17:20 Š 17:30 V 17:55 D* 18:00 D* 18:15 Š 18:30 D* 18:55 V 19:30 V 19:55 D* 20:30 V 21:11 SONP 21:25 D* 21:30 NP 21:40 Š 22:11 D 23:06 SONPLESCE ŽELEZNIŠKA POSTAJA – KRANJSKA GORA6:38 D 7:09 Š 7:40 D*P 7:40 ŠPB 7:40 SONA 7:40 SONC 8:10 Š 8:38 D 8:40 NP 9:40 D 10:40 V 11:38 V 12:38 D* 13:40 V 14:40 V 15:05 Š 15:40 D*NP 15:58 ŠPB 16:38 D 17:38 D*NP 17:40 SO 18:40 D* 20:40 D* 23:37 SOBLED – SLAP SAVICA10:00 DA 10:20 NEPC 14:20 DA 16:20 DA*V Vozi vsak dan | Every dayD Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote | Workdays-Monday to SaturdayD* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka | Workdays-Monday to FridayD*P Vozi ob delavnikih, razen sobote, od 1. 9. do 30. 6. | Workdays-Monday to Friday from 1. 9. to 30. 6.NP Vozi ob nedeljah in praznikih | Sunday and public holidaySO Vozi ob sobotah | Saturdays onlySONP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Every Saturday, Sunday and public holidayD*NP Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih | Workdays-Monday to Friday and Sunday and public holidayNEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 9. | Every Sunday and holiday from 1. 6. to 30. 9.SO-B Vozi ob sobotah v času od 1. 6. do 31. 8. | Saturdays from 1. 6. to 31. 8.Š Vozi v dneh šolskega pouka od 1. 9. do 24. 6. | During school season-Monday to Friday from 1. 9. to 24. 6.ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic od ponedeljka do petka | During school vacation od ponedeljka do petkaŠ1 Vozi v dneh šolskega pouka in od 26. 6. do 31. 8. od ponedeljka do petka | During school season-Monday to Friday and from 26. 6. to 31. 8. from Monday to Friday D*P Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1. 6. do 30. 9. | Monday to Friday from 1. 6. to 30. 9.ŠPB Vozi vsak dan od 1. 7. do 31. 8. | Every day from 1. 7. to 31. 8.SONA Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 30. 9. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 6. to 30. 6. and from 1. 9. to 30. 9.SONC Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 10. do 31. 5. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 10. do 31. 5.DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Saturday from 1. 7. to 31. 8.DA* Vozi ob delavnikih od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Friday from 1. 7. to 31. 8.NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 7. do 31. 8. | Every Sunday and holiday from 1. 7. to 31. 8.

Odhodi vlaka | Railwaytimetable | Bahnhoffahrplan | Orari dei treniT. +386 (0)4 294 23 63

LESCE BLED – LJUBLJANA04:47 (1) 05:18 (m) 05:46 () 06:20 (1) 06:40 (1) 07:31 (m) 07:47 (1) 08:13 (2) 11:19 (1) 12:49 (1) 13:51 (m) 14:35 () 15:45 (1) 17:51 (m) 18:19 () 19:24 () 19:55 (m) 20:35 ()

LJUBLJANA – LESCE BLED04:37 (1) 06:10 (1) 06:55 (2) 07:27 (m) 08:19 (1) 09:22 (m) 09:45 () 12:50 () 13:32 (1)

14:25 (6) 14:45 () 15:25 (m) 15:32 () 15:48 (1) 16:21 (1) 17:17 (1) 17:52 () 18:57 (4)

20:25 () 21:10 (m) 23:55 (m)

LESCE BLED – JESENICE00:36 (m) 05:46 (1) 07:12 (1) 07:55 (2) 08:13 (m) 09:14 (1) 10:02 (m) 10:40 () 13:51 ()

14:35 (1) 15:22 (6) 15:45 () 16:13 (m) 16:27 () 16:48 (1) 17:19 (1) 18:19 (1) 18:49 ()

19:55 (4) 21:25 () 21:51 (m)

JESENICE – LESCE BLED04:33 (1) 05:05 (m) 05:31 () 06:05 (1) 06:25 (1) 07:15 (m) 07:33 (1) 07:54 (2) 11:05 (1)

12:35 (1) 13:40 (m) 14:18 () 15:31 (1) 17:40 (m) 18:05 () 19:10 () 19:40 (m) 20:20 ()

BLED JEZERO – NOVA GORICA04:23 (5) 04:23 (7) 04:23 (3) 06:23 (1) 08:35 () 11:31 () 14:49 (1) 17:11 () 19:19 ()

NOVA GORICA – BLED JEZERO03:22 (1) 05:20 () 07:37 () 11:16 () 14:45 (9) 14:45 (10) 15:27 () 18:05 (2) 19:33 (8)

21:24 (3)

BLED JEZERO – JESENICE05:06 (1) 07:08 () 09:21 () 13:08 () 16:29 (9) 16:29 (10) 17:12 () 19:59 (2) 21:20 (8)

23:12 (3)

JESENICE – BLED JEZERO 04:07 (5) 04:07 (7) 04:07 (3) 06:07 (1) 08:19 () 11:15 () 14:33 (1) 16:57 () 19:03 ()

(m) Mednarodni vlak vozi vsak dan | International train runs every day | Internationelen Zug fährt jeden Tag() Vozi vsak dan | Train runs every day | Zug fährt jeden Tag(1) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Not on Saturday, Sunday and public holiday | Nicht am Samstag,

Sonntag und Ferien(2) Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturday, Sunday and public holiday | Am Samstag, Sonntag und Ferien(3) Vozi vsak dan od 25. 6. do 30. 8. | Every day from 25. 6. to 30. 8. | Zug fährt jeden Tag 25. 6. – 30. 8.(4) Ne vozi ob sobotah | Not on Saturday | Nicht am Samstag(5) Vozi ob sobotah. Ne vozi od 25. 6. do 30. 8. | Saturdays, but not from 25. 6. to 30. 8. | Am Samstag, nicht 25. 6. –30. 8.(6) Vozi ob petkih od 1. 1. do 20. 6. in od 5. 9. do 13. 12. ter 30. 10. Ne vozi 31. 10. | On Friday from 1. 1. to 20. 6. and from 5.

9. to 13. 12. and 30. 10. Not driving on 31. 10. | Am Freitag 1. 1. –20. 6., 5. 9. –13. 12., 30. 10. Nicht am 31. 10.(7) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. | Not on Saturday, Sunday and public holiday and from

26. 6. to 29. 8. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8.(8) Ne vozi ob sobotah ter od 25. 6. do 30. 8. | Not on Saturday and from 25. 6. to 30. 8. | Nicht am Samstag und 25. 6. –30. 8.(9) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. in od 27. do 30. 10. | Not on Saturday, Sunday and public holiday

and from 26. 6. to 29. 8. and from 27. do 30. 10. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8. und 27. –30. 10.(10) Vozi od 26. 6. do 29. 8. (ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih) in od 27. do 30. 10. | Train runs every day from 26. 6. to 29.

8. (not on Saturday, Sunday and public holiday) | Zug fährt jeden Tag 26. 6. –29. 8. (Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien)

Avtovlak | Car-train | Autoreisezug | FerroviariaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 572 12 90

BOHINJSKA BISTRICA – MOST NA SOČIBoh. Bistrica 08:37 11:36 14:10 16:52 21:02*Podbrdo 08:53 11:46 14:20 17:05 -Most na Soči 09:18 - - 17:32 21:36

MOST NA SOČI – BOHINJSKA BISTRICAMost na Soči 07:34 10:27 - - 18:31Podbrdo 08:11 11:07 13:15 15:45 19:08Boh. Bistrica 08:21 11:17 13:25 15:55 19:18

Nakladanje avtomobilov končano 10 min pred odhodom | Vehicles are loaded on to the train 10 minutes before departure.* Vozi vsak dan od 26. 4. do 28. 9. 2014 | Every day from 26. 4. to 28. 9. 2014

Muzejski vlak | Steam train | Dampfzug | Treno d’epocaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioOdhodi v letu 2014 | Dates for the season 2014 | Fahrten im Jahr 2014 | Le date delle partenze garantite 2014: 10. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. - Praznik češenj | Cherry Festival, 14. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.

Postaje | Station | Haltestelle | Stazione

08:53 JESENICE 19:3709:07 BLED JEZERO 18:5809:44 BOHINJSKA BISTRICA 18:3410:21 MOST NA SOČI 17:2511:13 KANAL -11:57 NOVA GORICA 16:46

Vozovnice je potrebno obvezno predhodno rezervirati. | Ticket must be booked in advance. | Fahrkarten müssen im Voraus reserviert werden! | Le prenotazione dei biglietti è obbligatoria!

Booking: · ABC Tourism, T. +386 (0)59 070 512, E. [email protected], www.abc-tourism.si· Tourist Agency Kompas Bled, Ljubljanska cesta 4, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 572 75 00· M Tours Tourist Agency, Prešernova cesta 3, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 575 33 00· TIC Bled, Cesta svobode 10, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

Taxi· Bled tours, M. +386 (0)31 205 611 · Štefan tours Bled, M. +386 (0)41 633 772· TAXI sms, M. +386 (0)70 999 699 · Zara tours, M. +386 (0)31 705 343

bus and travel agency · www.alpetour.si

Providing public bus services arond Gorenjska region with comfortable air - conditioned buses.

Unbenannt-1 1 15.03.2010 10:12:06

29

Providing public bus servicesaround Gorenjska regionwith comfortableair - conditioned buses.

Tourist bus to Bled castle and VintgarVozni red | Bus schedule | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 532 04 40

V1 V Postajališča | Station | Haltestelle | Stazione V

9:00 10:00 AVTOBUSNA POSTAJA BLED 12:469:02 10:02 HOTEL KRIM 12:58 9:03 10:03 PANORAMA 12:579:05 10:05 MLINO 12:519:10 10:10 ZAKA 12:569:15 10:15 BLEJSKI GRAD | CASTLE 12:419:26 10:26 VINTGAR 12:30

· V: 1. 6. - 30. 9. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI· V1: 1. 7. - 31. 8. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI

Cena | Price | Preis | Prezzo:· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Vintgar: 2,30 EUR· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Grad: 1,80 EUR

Top 12

Blejsko jezero z otokom Lake Bled with the island Bleder See Lago di Bled con isola

Blejski grad Bled castle Die Burg von Bled Castello di Bled

Pustolovski park Bled Adventure park Bled Abenteuerpark Bled Parco Avventura Bled

Pletne Pletna boats Pletnas Tradizionali imbarcazioni »Pletne«

Blejski fijakerjiCoachmenFiakerCarrozze

StražaPoletno sankanje Summer tobogganingSommerrodeln Slittino estivo

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 2 26.6.2014 16:25:27

Page 41: Mini info Bled 2014

Odhodi avtobusov | Bus Schedule | Busverbindungen | Orari autobusT. +386 (0)4 532 04 45

BLED – LJUBLJANA5:00 Š1 5:45 D* 5:45 D* 6:25 V 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:30 D 9:30 D 9:30 NEPA 10:30 V 11:30 D 11:50 V 12:30 D* 12:30 SO-B 13:30 V 14:05 D* 14:30 V 15:30 V 16:30 V 16:55 NP 17:30 V 18:00 D*P 18:30 D*P 19:30 V 20:30 V 21:30 NPBLED – BOHINJSKA BISTRICA – BOHINJ 7:15 Š 7:20 ŠP 7:20 SO 7:20 NEPA 8:20 V 9:20 D 10:20 D*NP 10:20 SO-B 11:20 V 12:20 D 13:20 V 14:20 V 14:59 Š 15:12 D* 15:20 D 16:20 V 17:20 D* 17:20 SO-B 18:20 V 19:20 Š 20:20 V 22:20 VBLED – BEGUNJE NA GORENJSKEM5:11 SO 5:21 D* 6:06 D* 6:30 D 7:18 D* 7:55 V 8:55 D 9:55 V 10:55 D 11:50 V 12:45 D 13:11 SO 13:25 Š 13:25 NP 13:35 ŠP 14:16 D 15:06 NP 15:20 D* 15:55 D* 16:55 V 17:55 D* 18:55 V 19:55 D* 21:11 SONP 21:25 D* 22:11 D*BLED – VRBA – JESENICE5:25 D* 5:55 SONP 6:15 D* 6:51 Š 7:00 NP 7:20 D* 8:15 Š 13:20 D* 14:15 D 15:15 D* 16:10 ŠPB 23:10 Š 23:46 SOBLED – GORJE – KRNICA5:09 Š 5:41 D 6:05 D* 6:30 V 6:32 Š 7:25 ŠP 7:30 Š 7:50 ŠP 8:20 D 9:20 V 10:20 D 11:20 V 12:20 D 12:55 Š 12:55 SONP 13:20 D* 13:46 D 14:34 SO 14:40 D*NP 14:54 D* 15:22 ŠP 15:30 Š 16:20 V 17:24 D* 18:20 V 19:20 D* 20:20 V 21:22 D* 22:29 D* 22:30 SONP 22:55 D*BLED – PODHOM – ZASIP5:05 Š 5:45 D* 7:00 ŠP 7:04 Š 8:00 D* 9:00 D* 10:00 D* 11:00 D* 12:00 D* 13:00 D* 14:34 SO 15:00 D* 16:00 D* 19:20 D* 20:20 D* 22:29 D*BLED – LESCE – RADOVLJICA5:00 D* 5:11 SO 5:20 Š 5:21 D* 5:36 Š 5:45 D* 6:00 D* 6:05 Š 6:06 D* 6:15 Š 6:25 V 6:30 D 6:45 Š 7:15 ŠP 7:18 D* 7:20 D* 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:15 D* 8:30 D 8:55 D 9:15 D* 9:20 D* 9:30 D 9:30 NEPA 9:40 Š 9:55 V 10:15 D* 10:20 Š 10:30 V 10:55 D 11:15 D* 11:30 D 11:50 V 12:15 D* 12:30 D* 12:30 SO-B 12:45 D 13:11 SO 13:20 Š 13:25 Š 13:25 NP 13:30 V 13:35 ŠP 14:05 D* 14:16 D 14:30 V 15:05 Š 15:06 NP 15:11 SO 15:15 D* 15:20 D* 15:30 V 15:55 D* 16:15 D* 16:30 V 16:55 V 17:20 Š 17:30 V 17:55 D* 18:00 D* 18:15 Š 18:30 D* 18:55 V 19:30 V 19:55 D* 20:30 V 21:11 SONP 21:25 D* 21:30 NP 21:40 Š 22:11 D 23:06 SONPLESCE ŽELEZNIŠKA POSTAJA – KRANJSKA GORA6:38 D 7:09 Š 7:40 D*P 7:40 ŠPB 7:40 SONA 7:40 SONC 8:10 Š 8:38 D 8:40 NP 9:40 D 10:40 V 11:38 V 12:38 D* 13:40 V 14:40 V 15:05 Š 15:40 D*NP 15:58 ŠPB 16:38 D 17:38 D*NP 17:40 SO 18:40 D* 20:40 D* 23:37 SOBLED – SLAP SAVICA10:00 DA 10:20 NEPC 14:20 DA 16:20 DA*V Vozi vsak dan | Every dayD Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote | Workdays-Monday to SaturdayD* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka | Workdays-Monday to FridayD*P Vozi ob delavnikih, razen sobote, od 1. 9. do 30. 6. | Workdays-Monday to Friday from 1. 9. to 30. 6.NP Vozi ob nedeljah in praznikih | Sunday and public holidaySO Vozi ob sobotah | Saturdays onlySONP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Every Saturday, Sunday and public holidayD*NP Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih | Workdays-Monday to Friday and Sunday and public holidayNEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 9. | Every Sunday and holiday from 1. 6. to 30. 9.SO-B Vozi ob sobotah v času od 1. 6. do 31. 8. | Saturdays from 1. 6. to 31. 8.Š Vozi v dneh šolskega pouka od 1. 9. do 24. 6. | During school season-Monday to Friday from 1. 9. to 24. 6.ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic od ponedeljka do petka | During school vacation od ponedeljka do petkaŠ1 Vozi v dneh šolskega pouka in od 26. 6. do 31. 8. od ponedeljka do petka | During school season-Monday to Friday and from 26. 6. to 31. 8. from Monday to Friday D*P Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1. 6. do 30. 9. | Monday to Friday from 1. 6. to 30. 9.ŠPB Vozi vsak dan od 1. 7. do 31. 8. | Every day from 1. 7. to 31. 8.SONA Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 30. 9. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 6. to 30. 6. and from 1. 9. to 30. 9.SONC Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 10. do 31. 5. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 10. do 31. 5.DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Saturday from 1. 7. to 31. 8.DA* Vozi ob delavnikih od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Friday from 1. 7. to 31. 8.NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 7. do 31. 8. | Every Sunday and holiday from 1. 7. to 31. 8.

Odhodi vlaka | Railwaytimetable | Bahnhoffahrplan | Orari dei treniT. +386 (0)4 294 23 63

LESCE BLED – LJUBLJANA04:47 (1) 05:18 (m) 05:46 () 06:20 (1) 06:40 (1) 07:31 (m) 07:47 (1) 08:13 (2) 11:19 (1) 12:49 (1) 13:51 (m) 14:35 () 15:45 (1) 17:51 (m) 18:19 () 19:24 () 19:55 (m) 20:35 ()

LJUBLJANA – LESCE BLED04:37 (1) 06:10 (1) 06:55 (2) 07:27 (m) 08:19 (1) 09:22 (m) 09:45 () 12:50 () 13:32 (1)

14:25 (6) 14:45 () 15:25 (m) 15:32 () 15:48 (1) 16:21 (1) 17:17 (1) 17:52 () 18:57 (4)

20:25 () 21:10 (m) 23:55 (m)

LESCE BLED – JESENICE00:36 (m) 05:46 (1) 07:12 (1) 07:55 (2) 08:13 (m) 09:14 (1) 10:02 (m) 10:40 () 13:51 ()

14:35 (1) 15:22 (6) 15:45 () 16:13 (m) 16:27 () 16:48 (1) 17:19 (1) 18:19 (1) 18:49 ()

19:55 (4) 21:25 () 21:51 (m)

JESENICE – LESCE BLED04:33 (1) 05:05 (m) 05:31 () 06:05 (1) 06:25 (1) 07:15 (m) 07:33 (1) 07:54 (2) 11:05 (1)

12:35 (1) 13:40 (m) 14:18 () 15:31 (1) 17:40 (m) 18:05 () 19:10 () 19:40 (m) 20:20 ()

BLED JEZERO – NOVA GORICA04:23 (5) 04:23 (7) 04:23 (3) 06:23 (1) 08:35 () 11:31 () 14:49 (1) 17:11 () 19:19 ()

NOVA GORICA – BLED JEZERO03:22 (1) 05:20 () 07:37 () 11:16 () 14:45 (9) 14:45 (10) 15:27 () 18:05 (2) 19:33 (8)

21:24 (3)

BLED JEZERO – JESENICE05:06 (1) 07:08 () 09:21 () 13:08 () 16:29 (9) 16:29 (10) 17:12 () 19:59 (2) 21:20 (8)

23:12 (3)

JESENICE – BLED JEZERO 04:07 (5) 04:07 (7) 04:07 (3) 06:07 (1) 08:19 () 11:15 () 14:33 (1) 16:57 () 19:03 ()

(m) Mednarodni vlak vozi vsak dan | International train runs every day | Internationelen Zug fährt jeden Tag() Vozi vsak dan | Train runs every day | Zug fährt jeden Tag(1) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Not on Saturday, Sunday and public holiday | Nicht am Samstag,

Sonntag und Ferien(2) Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturday, Sunday and public holiday | Am Samstag, Sonntag und Ferien(3) Vozi vsak dan od 25. 6. do 30. 8. | Every day from 25. 6. to 30. 8. | Zug fährt jeden Tag 25. 6. – 30. 8.(4) Ne vozi ob sobotah | Not on Saturday | Nicht am Samstag(5) Vozi ob sobotah. Ne vozi od 25. 6. do 30. 8. | Saturdays, but not from 25. 6. to 30. 8. | Am Samstag, nicht 25. 6. –30. 8.(6) Vozi ob petkih od 1. 1. do 20. 6. in od 5. 9. do 13. 12. ter 30. 10. Ne vozi 31. 10. | On Friday from 1. 1. to 20. 6. and from 5.

9. to 13. 12. and 30. 10. Not driving on 31. 10. | Am Freitag 1. 1. –20. 6., 5. 9. –13. 12., 30. 10. Nicht am 31. 10.(7) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. | Not on Saturday, Sunday and public holiday and from

26. 6. to 29. 8. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8.(8) Ne vozi ob sobotah ter od 25. 6. do 30. 8. | Not on Saturday and from 25. 6. to 30. 8. | Nicht am Samstag und 25. 6. –30. 8.(9) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. in od 27. do 30. 10. | Not on Saturday, Sunday and public holiday

and from 26. 6. to 29. 8. and from 27. do 30. 10. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8. und 27. –30. 10.(10) Vozi od 26. 6. do 29. 8. (ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih) in od 27. do 30. 10. | Train runs every day from 26. 6. to 29.

8. (not on Saturday, Sunday and public holiday) | Zug fährt jeden Tag 26. 6. –29. 8. (Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien)

Avtovlak | Car-train | Autoreisezug | FerroviariaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 572 12 90

BOHINJSKA BISTRICA – MOST NA SOČIBoh. Bistrica 08:37 11:36 14:10 16:52 21:02*Podbrdo 08:53 11:46 14:20 17:05 -Most na Soči 09:18 - - 17:32 21:36

MOST NA SOČI – BOHINJSKA BISTRICAMost na Soči 07:34 10:27 - - 18:31Podbrdo 08:11 11:07 13:15 15:45 19:08Boh. Bistrica 08:21 11:17 13:25 15:55 19:18

Nakladanje avtomobilov končano 10 min pred odhodom | Vehicles are loaded on to the train 10 minutes before departure.* Vozi vsak dan od 26. 4. do 28. 9. 2014 | Every day from 26. 4. to 28. 9. 2014

Muzejski vlak | Steam train | Dampfzug | Treno d’epocaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioOdhodi v letu 2014 | Dates for the season 2014 | Fahrten im Jahr 2014 | Le date delle partenze garantite 2014: 10. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. - Praznik češenj | Cherry Festival, 14. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.

Postaje | Station | Haltestelle | Stazione

08:53 JESENICE 19:3709:07 BLED JEZERO 18:5809:44 BOHINJSKA BISTRICA 18:3410:21 MOST NA SOČI 17:2511:13 KANAL -11:57 NOVA GORICA 16:46

Vozovnice je potrebno obvezno predhodno rezervirati. | Ticket must be booked in advance. | Fahrkarten müssen im Voraus reserviert werden! | Le prenotazione dei biglietti è obbligatoria!

Booking: · ABC Tourism, T. +386 (0)59 070 512, E. [email protected], www.abc-tourism.si· Tourist Agency Kompas Bled, Ljubljanska cesta 4, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 572 75 00· M Tours Tourist Agency, Prešernova cesta 3, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 575 33 00· TIC Bled, Cesta svobode 10, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

Taxi· Bled tours, M. +386 (0)31 205 611 · Štefan tours Bled, M. +386 (0)41 633 772· TAXI sms, M. +386 (0)70 999 699 · Zara tours, M. +386 (0)31 705 343

bus and travel agency · www.alpetour.si

Providing public bus services arond Gorenjska region with comfortable air - conditioned buses.

Unbenannt-1 1 15.03.2010 10:12:06

29

Providing public bus servicesaround Gorenjska regionwith comfortableair - conditioned buses.

Tourist bus to Bled castle and VintgarVozni red | Bus schedule | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 532 04 40

V1 V Postajališča | Station | Haltestelle | Stazione V

9:00 10:00 AVTOBUSNA POSTAJA BLED 12:469:02 10:02 HOTEL KRIM 12:58 9:03 10:03 PANORAMA 12:579:05 10:05 MLINO 12:519:10 10:10 ZAKA 12:569:15 10:15 BLEJSKI GRAD | CASTLE 12:419:26 10:26 VINTGAR 12:30

· V: 1. 6. - 30. 9. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI· V1: 1. 7. - 31. 8. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI

Cena | Price | Preis | Prezzo:· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Vintgar: 2,30 EUR· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Grad: 1,80 EUR

Top 12

Blejsko jezero z otokom Lake Bled with the island Bleder See Lago di Bled con isola

Blejski grad Bled castle Die Burg von Bled Castello di Bled

Pustolovski park Bled Adventure park Bled Abenteuerpark Bled Parco Avventura Bled

Pletne Pletna boats Pletnas Tradizionali imbarcazioni »Pletne«

Blejski fijakerjiCoachmenFiakerCarrozze

StražaPoletno sankanje Summer tobogganingSommerrodeln Slittino estivo

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 2 26.6.2014 16:25:27

Page 42: Mini info Bled 2014

Odhodi avtobusov | Bus Schedule | Busverbindungen | Orari autobusT. +386 (0)4 532 04 45

BLED – LJUBLJANA5:00 Š1 5:45 D* 5:45 D* 6:25 V 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:30 D 9:30 D 9:30 NEPA 10:30 V 11:30 D 11:50 V 12:30 D* 12:30 SO-B 13:30 V 14:05 D* 14:30 V 15:30 V 16:30 V 16:55 NP 17:30 V 18:00 D*P 18:30 D*P 19:30 V 20:30 V 21:30 NPBLED – BOHINJSKA BISTRICA – BOHINJ 7:15 Š 7:20 ŠP 7:20 SO 7:20 NEPA 8:20 V 9:20 D 10:20 D*NP 10:20 SO-B 11:20 V 12:20 D 13:20 V 14:20 V 14:59 Š 15:12 D* 15:20 D 16:20 V 17:20 D* 17:20 SO-B 18:20 V 19:20 Š 20:20 V 22:20 VBLED – BEGUNJE NA GORENJSKEM5:11 SO 5:21 D* 6:06 D* 6:30 D 7:18 D* 7:55 V 8:55 D 9:55 V 10:55 D 11:50 V 12:45 D 13:11 SO 13:25 Š 13:25 NP 13:35 ŠP 14:16 D 15:06 NP 15:20 D* 15:55 D* 16:55 V 17:55 D* 18:55 V 19:55 D* 21:11 SONP 21:25 D* 22:11 D*BLED – VRBA – JESENICE5:25 D* 5:55 SONP 6:15 D* 6:51 Š 7:00 NP 7:20 D* 8:15 Š 13:20 D* 14:15 D 15:15 D* 16:10 ŠPB 23:10 Š 23:46 SOBLED – GORJE – KRNICA5:09 Š 5:41 D 6:05 D* 6:30 V 6:32 Š 7:25 ŠP 7:30 Š 7:50 ŠP 8:20 D 9:20 V 10:20 D 11:20 V 12:20 D 12:55 Š 12:55 SONP 13:20 D* 13:46 D 14:34 SO 14:40 D*NP 14:54 D* 15:22 ŠP 15:30 Š 16:20 V 17:24 D* 18:20 V 19:20 D* 20:20 V 21:22 D* 22:29 D* 22:30 SONP 22:55 D*BLED – PODHOM – ZASIP5:05 Š 5:45 D* 7:00 ŠP 7:04 Š 8:00 D* 9:00 D* 10:00 D* 11:00 D* 12:00 D* 13:00 D* 14:34 SO 15:00 D* 16:00 D* 19:20 D* 20:20 D* 22:29 D*BLED – LESCE – RADOVLJICA5:00 D* 5:11 SO 5:20 Š 5:21 D* 5:36 Š 5:45 D* 6:00 D* 6:05 Š 6:06 D* 6:15 Š 6:25 V 6:30 D 6:45 Š 7:15 ŠP 7:18 D* 7:20 D* 7:30 D* 7:30 SO-B 7:55 V 8:15 D* 8:30 D 8:55 D 9:15 D* 9:20 D* 9:30 D 9:30 NEPA 9:40 Š 9:55 V 10:15 D* 10:20 Š 10:30 V 10:55 D 11:15 D* 11:30 D 11:50 V 12:15 D* 12:30 D* 12:30 SO-B 12:45 D 13:11 SO 13:20 Š 13:25 Š 13:25 NP 13:30 V 13:35 ŠP 14:05 D* 14:16 D 14:30 V 15:05 Š 15:06 NP 15:11 SO 15:15 D* 15:20 D* 15:30 V 15:55 D* 16:15 D* 16:30 V 16:55 V 17:20 Š 17:30 V 17:55 D* 18:00 D* 18:15 Š 18:30 D* 18:55 V 19:30 V 19:55 D* 20:30 V 21:11 SONP 21:25 D* 21:30 NP 21:40 Š 22:11 D 23:06 SONPLESCE ŽELEZNIŠKA POSTAJA – KRANJSKA GORA6:38 D 7:09 Š 7:40 D*P 7:40 ŠPB 7:40 SONA 7:40 SONC 8:10 Š 8:38 D 8:40 NP 9:40 D 10:40 V 11:38 V 12:38 D* 13:40 V 14:40 V 15:05 Š 15:40 D*NP 15:58 ŠPB 16:38 D 17:38 D*NP 17:40 SO 18:40 D* 20:40 D* 23:37 SOBLED – SLAP SAVICA10:00 DA 10:20 NEPC 14:20 DA 16:20 DA*V Vozi vsak dan | Every dayD Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote | Workdays-Monday to SaturdayD* Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka | Workdays-Monday to FridayD*P Vozi ob delavnikih, razen sobote, od 1. 9. do 30. 6. | Workdays-Monday to Friday from 1. 9. to 30. 6.NP Vozi ob nedeljah in praznikih | Sunday and public holidaySO Vozi ob sobotah | Saturdays onlySONP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Every Saturday, Sunday and public holidayD*NP Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih | Workdays-Monday to Friday and Sunday and public holidayNEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 9. | Every Sunday and holiday from 1. 6. to 30. 9.SO-B Vozi ob sobotah v času od 1. 6. do 31. 8. | Saturdays from 1. 6. to 31. 8.Š Vozi v dneh šolskega pouka od 1. 9. do 24. 6. | During school season-Monday to Friday from 1. 9. to 24. 6.ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic od ponedeljka do petka | During school vacation od ponedeljka do petkaŠ1 Vozi v dneh šolskega pouka in od 26. 6. do 31. 8. od ponedeljka do petka | During school season-Monday to Friday and from 26. 6. to 31. 8. from Monday to Friday D*P Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1. 6. do 30. 9. | Monday to Friday from 1. 6. to 30. 9.ŠPB Vozi vsak dan od 1. 7. do 31. 8. | Every day from 1. 7. to 31. 8.SONA Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 6. do 30. 6. in od 1. 9. do 30. 9. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 6. to 30. 6. and from 1. 9. to 30. 9.SONC Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. 10. do 31. 5. | Every Saturday, Sunday and public holiday from 1. 10. do 31. 5.DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Saturday from 1. 7. to 31. 8.DA* Vozi ob delavnikih od 1. 7. do 31. 8. | Workdays-Monday to Friday from 1. 7. to 31. 8.NEPC Vozi ob nedeljah in praznikih od 1. 7. do 31. 8. | Every Sunday and holiday from 1. 7. to 31. 8.

Odhodi vlaka | Railwaytimetable | Bahnhoffahrplan | Orari dei treniT. +386 (0)4 294 23 63

LESCE BLED – LJUBLJANA04:47 (1) 05:18 (m) 05:46 () 06:20 (1) 06:40 (1) 07:31 (m) 07:47 (1) 08:13 (2) 11:19 (1) 12:49 (1) 13:51 (m) 14:35 () 15:45 (1) 17:51 (m) 18:19 () 19:24 () 19:55 (m) 20:35 ()

LJUBLJANA – LESCE BLED04:37 (1) 06:10 (1) 06:55 (2) 07:27 (m) 08:19 (1) 09:22 (m) 09:45 () 12:50 () 13:32 (1)

14:25 (6) 14:45 () 15:25 (m) 15:32 () 15:48 (1) 16:21 (1) 17:17 (1) 17:52 () 18:57 (4)

20:25 () 21:10 (m) 23:55 (m)

LESCE BLED – JESENICE00:36 (m) 05:46 (1) 07:12 (1) 07:55 (2) 08:13 (m) 09:14 (1) 10:02 (m) 10:40 () 13:51 ()

14:35 (1) 15:22 (6) 15:45 () 16:13 (m) 16:27 () 16:48 (1) 17:19 (1) 18:19 (1) 18:49 ()

19:55 (4) 21:25 () 21:51 (m)

JESENICE – LESCE BLED04:33 (1) 05:05 (m) 05:31 () 06:05 (1) 06:25 (1) 07:15 (m) 07:33 (1) 07:54 (2) 11:05 (1)

12:35 (1) 13:40 (m) 14:18 () 15:31 (1) 17:40 (m) 18:05 () 19:10 () 19:40 (m) 20:20 ()

BLED JEZERO – NOVA GORICA04:23 (5) 04:23 (7) 04:23 (3) 06:23 (1) 08:35 () 11:31 () 14:49 (1) 17:11 () 19:19 ()

NOVA GORICA – BLED JEZERO03:22 (1) 05:20 () 07:37 () 11:16 () 14:45 (9) 14:45 (10) 15:27 () 18:05 (2) 19:33 (8)

21:24 (3)

BLED JEZERO – JESENICE05:06 (1) 07:08 () 09:21 () 13:08 () 16:29 (9) 16:29 (10) 17:12 () 19:59 (2) 21:20 (8)

23:12 (3)

JESENICE – BLED JEZERO 04:07 (5) 04:07 (7) 04:07 (3) 06:07 (1) 08:19 () 11:15 () 14:33 (1) 16:57 () 19:03 ()

(m) Mednarodni vlak vozi vsak dan | International train runs every day | Internationelen Zug fährt jeden Tag() Vozi vsak dan | Train runs every day | Zug fährt jeden Tag(1) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | Not on Saturday, Sunday and public holiday | Nicht am Samstag,

Sonntag und Ferien(2) Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturday, Sunday and public holiday | Am Samstag, Sonntag und Ferien(3) Vozi vsak dan od 25. 6. do 30. 8. | Every day from 25. 6. to 30. 8. | Zug fährt jeden Tag 25. 6. – 30. 8.(4) Ne vozi ob sobotah | Not on Saturday | Nicht am Samstag(5) Vozi ob sobotah. Ne vozi od 25. 6. do 30. 8. | Saturdays, but not from 25. 6. to 30. 8. | Am Samstag, nicht 25. 6. –30. 8.(6) Vozi ob petkih od 1. 1. do 20. 6. in od 5. 9. do 13. 12. ter 30. 10. Ne vozi 31. 10. | On Friday from 1. 1. to 20. 6. and from 5.

9. to 13. 12. and 30. 10. Not driving on 31. 10. | Am Freitag 1. 1. –20. 6., 5. 9. –13. 12., 30. 10. Nicht am 31. 10.(7) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. | Not on Saturday, Sunday and public holiday and from

26. 6. to 29. 8. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8.(8) Ne vozi ob sobotah ter od 25. 6. do 30. 8. | Not on Saturday and from 25. 6. to 30. 8. | Nicht am Samstag und 25. 6. –30. 8.(9) Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih ter od 26. 6. do 29. 8. in od 27. do 30. 10. | Not on Saturday, Sunday and public holiday

and from 26. 6. to 29. 8. and from 27. do 30. 10. | Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien und 26. 6. –29. 8. und 27. –30. 10.(10) Vozi od 26. 6. do 29. 8. (ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih) in od 27. do 30. 10. | Train runs every day from 26. 6. to 29.

8. (not on Saturday, Sunday and public holiday) | Zug fährt jeden Tag 26. 6. –29. 8. (Nicht am Samstag, Sonntag und Ferien)

Avtovlak | Car-train | Autoreisezug | FerroviariaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 572 12 90

BOHINJSKA BISTRICA – MOST NA SOČIBoh. Bistrica 08:37 11:36 14:10 16:52 21:02*Podbrdo 08:53 11:46 14:20 17:05 -Most na Soči 09:18 - - 17:32 21:36

MOST NA SOČI – BOHINJSKA BISTRICAMost na Soči 07:34 10:27 - - 18:31Podbrdo 08:11 11:07 13:15 15:45 19:08Boh. Bistrica 08:21 11:17 13:25 15:55 19:18

Nakladanje avtomobilov končano 10 min pred odhodom | Vehicles are loaded on to the train 10 minutes before departure.* Vozi vsak dan od 26. 4. do 28. 9. 2014 | Every day from 26. 4. to 28. 9. 2014

Muzejski vlak | Steam train | Dampfzug | Treno d’epocaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioOdhodi v letu 2014 | Dates for the season 2014 | Fahrten im Jahr 2014 | Le date delle partenze garantite 2014: 10. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. - Praznik češenj | Cherry Festival, 14. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 13. 9., 20. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.

Postaje | Station | Haltestelle | Stazione

08:53 JESENICE 19:3709:07 BLED JEZERO 18:5809:44 BOHINJSKA BISTRICA 18:3410:21 MOST NA SOČI 17:2511:13 KANAL -11:57 NOVA GORICA 16:46

Vozovnice je potrebno obvezno predhodno rezervirati. | Ticket must be booked in advance. | Fahrkarten müssen im Voraus reserviert werden! | Le prenotazione dei biglietti è obbligatoria!

Booking: · ABC Tourism, T. +386 (0)59 070 512, E. [email protected], www.abc-tourism.si· Tourist Agency Kompas Bled, Ljubljanska cesta 4, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 572 75 00· M Tours Tourist Agency, Prešernova cesta 3, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 575 33 00· TIC Bled, Cesta svobode 10, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

Taxi· Bled tours, M. +386 (0)31 205 611 · Štefan tours Bled, M. +386 (0)41 633 772· TAXI sms, M. +386 (0)70 999 699 · Zara tours, M. +386 (0)31 705 343

bus and travel agency · www.alpetour.si

Providing public bus services arond Gorenjska region with comfortable air - conditioned buses.

Unbenannt-1 1 15.03.2010 10:12:06

29

Providing public bus servicesaround Gorenjska regionwith comfortableair - conditioned buses.

Tourist bus to Bled castle and VintgarVozni red | Bus schedule | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 532 04 40

V1 V Postajališča | Station | Haltestelle | Stazione V

9:00 10:00 AVTOBUSNA POSTAJA BLED 12:469:02 10:02 HOTEL KRIM 12:58 9:03 10:03 PANORAMA 12:579:05 10:05 MLINO 12:519:10 10:10 ZAKA 12:569:15 10:15 BLEJSKI GRAD | CASTLE 12:419:26 10:26 VINTGAR 12:30

· V: 1. 6. - 30. 9. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI· V1: 1. 7. - 31. 8. VSAK DAN | EVERY DAY | JEDEN TAG | TUTTI I GIORNI

Cena | Price | Preis | Prezzo:· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Vintgar: 2,30 EUR· Bled AP, Hotel Krim, Hotel Toplice – Grad: 1,80 EUR

Top 12

Blejsko jezero z otokom Lake Bled with the island Bleder See Lago di Bled con isola

Blejski grad Bled castle Die Burg von Bled Castello di Bled

Pustolovski park Bled Adventure park Bled Abenteuerpark Bled Parco Avventura Bled

Pletne Pletna boats Pletnas Tradizionali imbarcazioni »Pletne«

Blejski fijakerjiCoachmenFiakerCarrozze

StražaPoletno sankanje Summer tobogganingSommerrodeln Slittino estivo

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 2 26.6.2014 16:25:27

Page 43: Mini info Bled 2014

Izdal:

Turiz

em Bl

ed; u

redila

: Lili

Ošter

benk

Janš

a; ob

likov

anje:

Snež

ana M

adić

Lešn

ik; fo

tografi

je: ar

hiv Tu

rizem

Bled

, arh

iv SP

IRIT,

A. Zd

ešar,

arhiv

TNP, a

rhivi

oglaš

evalc

ev, L

. Hm

eljak

, A. Z

avršn

ik, J.

Gan

tar, D

. Coll

ier, R

. Breg

ar, F.

Ferja

n, M

. Jan

ša; ti

sk: ti

skarn

a Med

ium; n

aklad

a: 40

.000 k

osov

, 201

4

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 1 26.6.2014 16:25:26

Page 44: Mini info Bled 2014

Izdal:

Turiz

em Bl

ed; u

redila

: Lili

Ošter

benk

Janš

a; ob

likov

anje:

Snež

ana M

adić

Lešn

ik; fo

tografi

je: ar

hiv Tu

rizem

Bled

, arh

iv SP

IRIT,

A. Zd

ešar,

arhiv

TNP, a

rhivi

oglaš

evalc

ev, L

. Hm

eljak

, A. Z

avršn

ik, J.

Gan

tar, D

. Coll

ier, R

. Breg

ar, F.

Ferja

n, M

. Jan

ša; ti

sk: ti

skarn

a Med

ium; n

aklad

a: 40

.000 k

osov

, 201

4

mini INFO BLED_2014 - ovitek.indd 1 26.6.2014 16:25:26