39
Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun...2012/11/22  · Kommun 1990 2011 Befolkning % Nykvarn 6 897 9 331 2 434 35% Vaxholm 6 779 11 141 4 362 64% Norrköping 120 522 130 623 10 101

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

 • Översiktsplan 2001

  C:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Styrdokument/Policy strategi planer mm fulltext/ÖVERSIKTSPLAN FÖR GNOSJÖ KOMMUN 2001.pdf

 • Omvärld

  Vi är inte själva,

  vi ingår i en helhet

  Detta är något vi

  måste dra fördel av

 • Kommunens arbete

  Vision

  Översiktsplan Budget Policys

  Strategier

  Skola Social Tekniska Kultur

  Fritid Utveckling

  Samhällsbyggnad m.m

 • Planeringsstruktur

  Detaljplan

  Översiktsplan

  Fördjupad översiktsplan

  Projekt och utvecklingsarbete

  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

  Dispositionsplan Marieholm 1976

  Kulturarv Marieholm

  Gamla fabriken

 • Vision

  Gnosjö möjligheternas anda

 • Inriktningsmål

  Brukare/invånare att välkomna alla till en attraktiv kommun att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för alla barnfamiljer att verka för ökad brukarmedverkan

 • Inriktningsmål

  att inspirera till nya näringsgrenar och arbeta för en väl utbyggd infrastruktur att vara aktiv i miljö- och klimatfrågor att förbättra dialogen med kommuninvånarna att arbeta för ökad inflyttning till kommunen

 • Inriktningsmål

  Verksamhet att värna om och utveckla det livslånga lärandet att alla kommunens verksamheter skall bedrivas med god kvalitet att Gnosjö kommun ska verka för ett rikt kulturliv att Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun för turister

 • 6 000

  6 500

  7 000

  7 500

  8 000

  8 500

  9 000

  9 500

  10 000

  10 500Antal innevånare

  År

  Gnosjö kommun befolkning år 1950 - 2011 samt SCB:s prognos år 2012 - 2025

  6 000

  6 500

  7 000

  7 500

  8 000

  8 500

  9 000

  9 500

  10 000

  10 500Antal innevånare

  År

  Gnosjö kommun befolkning år 1950 - 2011 samt SCB:s prognos år 2012 - 2025

  Befolkningsutveckling

  SCB Kommunfakta

  ../../../Styrdokument/Översiktsplan internt matierial/Kommunfakta 2012 Gnosjö SCB.pdf

 • Befolkningsutveckling

 • Befolkningsutveckling

 • Kommuner < 10.000 innevånare

  Befolkningsminskning

  Få vinnare

  Närhet till storstad

  Befolkningsutveckling

 • Kommun 1990 2011 Befolkning %

  Hällefors 9 346 7 140 -2 206 -24%

  Pajala 8 424 6 270 -2154 -26%

  Laxå 7 622 5 622 -2 000 -26%

  Bräcke 8 739 6 750 -1 989 -23%

  Storuman 7 735 6 026 -1 709 -22%

  Ljusnarberg 6 488 4 870 -1 618 -25%

  Jokkmokk 6 726 5 119 -1607 -24%

  Aneby 7 159 6 415 -744 -10%

  Befolkningsutveckling

 • Kommun 1990 2011 Befolkning %

  Bjurholm 2 959 2 431 -528 -18%

  Orsa 7 351 6 867 -484 -7%

  Boxholm 5 675 5 205 -470 -8%

  Gnosjö 9 855 9 400 -455 -5%

  Grästorp 6 117 5 674 -443 -7%

  Kungsör 8 472 8 086 -386 -5%

  Perstorp 7 527 7 159 -368 -5%

  Herrljunga 9 645 9 284 -361 -4%

  Befolkningsutveckling

 • Kommun 1990 2011 Befolkning %

  Örkelljunga 9 661 9 663 2 0%

  Vännäs 8 410 8 465 55 1%

  Åre 9 975 10 259 284 3%

  Lekeberg 6 902 7 223 321 5%

  Bollebygd 7 610 8 356 746 10%

  Vårgårda 10 147 10 994 847 8%

  Habo 9 498 10 828 1 330 14%

  Gnesta 8 949 10 345 1 396 16%

  Befolkningsutveckling

 • Kommun 1990 2011 Befolkning %

  Nykvarn 6 897 9 331 2 434 35%

  Vaxholm 6 779 11 141 4 362 64%

  Norrköping 120 522 130 623 10 101 8%

  Linköping 122 268 147 334 25 066 21%

  Uppsala 156 376 200 001 43 625 28%

  Malmö 233 887 302 835 68 948 29%

  Göteborg 433 042 520 374 87 332 20%

  Stockholm 674 452 864 324 189 872 28%

  Befolkningsutveckling

 • Källa: Dagens Samhälle länk

  År 2041 väntas var tredje person som bor i glesbygds-kommuner vara äldre än 65 år, enligt SCB:s prognoser. ANNA-LENA IMMO

  Befolkningsutveckling

  C:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Öppet dialogmöte/Flyttlassen går till kustnära småstäder DS 120904.pdf

 • Suzanne Berger, professor vid MIT i Boston

  Miljontals jobb inom industrin har under senare år flyttas till lågkostnadsländer. Den trenden kommer att förändras, tror Suzanne Berger, en av världens främsta forskare på området. Hon tror att det är inom tillverkningen som framtiden finns. Källa: SR.se

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5247362

 • Varför översiktsplan

  Att tänka efter i god tid före. Att se till helhet, sammanhang

  och fysisk struktur, snarare än till enskildheter.

  Att främja en bättre miljö,

  enklare vardagsliv och en attraktiv kommun.

 • Varför översiktsplan

  Att skapa beredskap för det oplanerade och oväntade.

  Att underlätta detaljplanering, bygglov och annan tillståndsprövning.

  Att främja en god kommunal ekonomi.

  Översiktsplanen är ett medel för att forma kommunens långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.

 • Länsstyrelsens roll i översiktsplaneprocessen

  Dialogen mellan stat och kommun är en väsentlig del i processen att ta fram en översiktsplan. Länsstyrelsen ska företräda statens intressen i planeringen.

 • Länsstyrelsens roll i översiktsplaneprocessen

  I planprocessen ska länsstyrelsen särskilt bevaka: Riksintressen

  Frågor om hälsa och säkerhet

  Mellankommunala frågor

  Miljökvalitetsnormer

  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

 • Struktur

  C:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Övrigt/Översiktsplan andra kommuner/Översiktsplan Vaggeryd/ÖversiktsPlan för Vaggeryds kommun 2012.pdfC:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Övrigt/Översiktsplan andra kommuner/Projektkatalogen 2012 Sävsjö kommun 2012.pdfC:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Styrdokument/Översiktsplan internt matierial/ÖP_broschyr+inför+dialogmötena_webb.pdf

 • Kapitel

  1. Förord

  2. Inledning

  3. Hållbar utveckling

  4. Tillväxt/befolkningsmål

  5. Natur och Kultur

  6. Mark och vatten

  8. Samhällservice

  9. Infrastruktur

  10. Näringsliv/turism/

  sysselsättning

  11. Image/profilfrågor

  7. Livsmiljö/boende alt. bebyggelse

 • Kapitel

  7. Livsmiljö/boende alt. bebyggelse

  7.1 Nationella och regionala mål

  7.2 Tätortsutveckling i samtliga

  kommundelar

  7.3 Attraktiva boenden

  7.4 LIS-landsbygdsutveckling i

  strandnära lägen

  7.5 Fritidshusbebyggelse

  7.6 Sammanhållen bebyggelse

  7.7 Kolonilotter

  7.8 Bebyggelsen idag

  7.9 Utformning av bebyggelse

  7.10 Levande landsbygd

  7.11 Strandskydd

  7.12 Radon

  7.13 Trygghet

 • Turism

  Gnosjö kommuns turismstrategi Vision 2020: Fördubblat

  omsättningen

  Målbild 2016: Skandinaviens bästa destination för industriturism

 • Turism

  Smålandsprojekt Varumärkesplattform

  IT-plattform

  Kvalitetssäkringssystem

  Kultis, kulturturism GG-leden

  C:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Öppet dialogmöte/Tätortsbeskrivningar/Nissafors/Underlag/GG-leden2.pdf

 • Gnosjö kommun

  Egen Bredbandsstratergi

  Bredbandsvänliga, Fiber, 4G osv

  Kontaktperson inom GGVV

  Tjänstemän

  Påpekar behovet av Offentlig finansiering

  År 2020 90% Företag/Hushåll, Hög hastighet 100Mbit/sek (Bredbandsstratergi för Sverige 3/11 2009). (40% 2015).

  Samarbetsavtal Gnosjö kommun & Biggnet/Svenska Statsnät/Telia

  Bredband/fiber kommunen/staten

  100.000:- Totalt 25.000:- Husägaren 75.000:- 25% = 18750:- Medfinansiering kommunen/regeringen/PTS 56.250:- Staten/Länsstyrelsen

 • Nuläget i Gnosjö kommun:

  7500st ca75% av kommunens befolkning bor ut med fibernätet.

  3500st har en rimlig fiberanslutningsmöjlighet

  2000st saknar rimliga fiberanslutningsmöjligheter (ca 800 hushåll).

  Samtliga Telestationer, Påbörjades 2002

  Bredband/fiber kommunen/staten

 • Biggnet/SvenskaStatsnät/Telia 2012

  Anslutningsavgift ca 10-20 tkr/villa + grävning egen mark.

  Telia Finans

  Banken, Investering i huset

  Öppet Nät ->Stor valfrihet på tjänsteleverantörer

  Fiber

  Framtid säker lösning

  Minimalt med störningar

  Höjer värdet på fastigheten

  Kan minska kommunikationskostnader

  150:- fiber 250:- Adsl

  IP-Telefoni 70:- Telia Bas 145:-

  TV 140:- Boxer 180:-

  Besparing ca 2500:-

  Hestra Bergsbredbandsförening bygger ett nät till 40 hushåll med fiber klart innan

  Bredband/fiber

 • Körsträckan 160km 4 ggr/sek Grönt = Bra Gult = Ok Orange = Ökad sannolikhet för problem Röd = Stor sannolikhet för problem

  Mobiltäckning

 • Minsta signalstyrka 95 dBm, vilket medför en god samtalskvalité men vissa störningar kan förekomma.

  TeliaSonera 89.3% tillgänglighet Tele2 83.9% tillgänglighet Telenor 68.5% tillgänglighet Hi3G 63.7% tillgänglighet

  Mobiltäckning

 • Mobiltäckning Telia

 • Mobiltäckning Telia

 • Kartor

  C:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Öppet dialogmöte/Tätortsbeskrivningar/Grundkarta.pdfC:/Users/MBRLE/Desktop/Översiktsplan 2012/Öppet dialogmöte/Tätortsbeskrivningar/Marieholm/Tätort Marieholm.pdf

 • Planprocessen

 • Kontaktuppgifter

  Gunnar Johnsen [email protected] Tel 0370-33 10 82 Rasmus Leo [email protected] Tel 0370-33 10 69

  Stefan Larsson [email protected] Tel 0370-33 10 07 Ingemar Svensson [email protected] Tel 070-313 99 44

  www.gnosjo.se/framtid

 • Tack för visat intresse Dialogen fortsätter efter fikat

  www.gnosjo.se/framtid