Poslovna konferenca Portorož 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PPT prezentacija s Poslovne konference v Portorožu 2010

Text of Poslovna konferenca Portorož 2010

Slide 1

RAZISKAVA EKONOMSKE FAKULTETE O NALOBAH V OTIPLJIVI IN NEOTIPLJIVI KAPITAL SLOVENSKIH INDUSTRIJSKIH PODJETIJ V OBDOBJU 2006-2009

Janez PranikarKatja teblajMatej OjsterekVsebinaPranikar, Svejnar, 2007.Slovenska podjetja 1991-1995 (458 podjetij)

Investicijska enabaCelotni vzorec podjetijPrevdalujoe interno lastnitvoPrevladujoe zunanje lastnitvoManagerji imajo by-pass podjetjaPrejnji lastnikiHipoteza internih sredstev++Slabotno (+)+Hipoteza pogajanj med plaami in investicijami---Neoklasina akceleratorska hipotezaEnaba pla

Celotni vzorec podjetijInterno lastnitvoPrevladujoe zunanje lastnitvoManagerji imajo by-pass podjetja Prejnji lastnikiRezervacijska plaa++Plae so del preseka+++Plae so del amortizacije+Pranikar, Svejnar, 2007.Slovenska podjetja 1991-1995 (458 podjetij)

Domadenik in drugi, 2008, Domadenik, Pranikar, 2010Slovenska podjetja 1996 2000 (157 podjetij)PRESTRUKTURIRANJEDEFENZIVNOSTRATEKOINSTITUCIONALNI OKVIRZNAILNOSTI POSAMEZNIH PODJETIJModel prestrukturiranjaEnaba povpraevanja po deluKratkorono - defenzivnoDolgorono - startekoPrihodek++Plae--Notranje lastnitvoIzvozna usmerjenost--Domadenik in drugi, 2008, Domadenik, Pranikar, 2010Slovenska podjetja 1996 2000 (157 podjetij)

Strateko prestrukturiranje: nalobe v otipljivi in neotipljivi kapitalDomadenik in drugi, 2008, Domadenik, Pranikar, 2010Slovenska podjetja 1996 2000 (157 podjetij)Investicijska enaba

Nalobe v otipljivi kapital - fiksni kapitalNalobe v neotipljivi kapital R&DNalobe v neotipljivi kapital marketing

Nalobe v neotipljivi kapital izdatki za zunanje izobraevanjeHipoteza internih sredstev++Samo v primeru domaega trgaHipoteza pogajanj med plaami in investicijami-Slabotno (-)Neoklasina akceleratorska hipoteza++++Notranje lastnitvoIzvozna usmerjenostDomadenik in drugi, 2008, Domadenik, Pranikar, 2010Slovenska podjetja 1996 2000 (157 podjetij)Prispevek k produktivnosti v obdobju 1996-2000 (v %)Velikost stogaRazlika (tok)Zaposleni4440Fiksni otipljivi kapital4440Marketing kapital12 (skupaj vsi trije)20 (skupaj vsi trije)R&D kapitalKapital - izobraevanjeDomadenik in drugi, 2008, Domadenik, Pranikar, 2010Slovenska podjetja 1996 2000 (157 podjetij)VsebinaOpis podjetij, zajetih v raziskavi (aritmet. sredine)tevilo podjetijtevilo zaposlenihPrihodkiDodana vrednost na zaposlenega Vzorec podjetij, ki sodeluje v raziskavi7064698.267.61835.348 Vsa podjetja skupaj 20346462.702.19636.122 Razpreno lastnitvo21982136.477.16238.867 Finanni holdingi z znanimi lastniki1319216.467.21825.570 Finanni holdingi z nedef. lastnitvom1451065.289.49741.991 Lastnika struktura s kapico2151756.672.18731.195 MBOs4631630.083.31330.750 Veliki lastniki2522326.246.41143.863 Dravno lastnitvo1060752.961.25923.521 Tuje koncentrirano lastnitvo5350693.246.38941.312Bole, Pranikar, Trobec, 2010.Povpreno tevilo zaposlenihBole, Pranikar, Trobec, 2010.VsebinaKnezevi Cvelbar, Koman, Pranikar, 2010.Produktivnost in lastnitvoIzhodie: Nekatere lastnike strukture so ob doloenih razmerah bolj produktivneCilj 1: Analizirati povezavo med produktivnostjo in lastnitvom Cilj 2: Ugotoviti, kateri tipi lastnitev so bolj produktivni v asu krizeKnezevi Cvelbar, Koman, Pranikar, 2010.Produktivnost in lastnitvoBolj uinkovite lastnike strukture:Manj uinkovite lastnike strukture:Knezevi Cvelbar, Koman, Pranikar, 2010.Produktivnost in lastnitvoDomadenik, Czerny, Dobnikar, Smolej, 2010.Investicije v opredmetena sredstvaIzhodie: Investicije v OS poveujejo produktivnost in konkurennostCilj 1: Analizirati vpliv lastnike strukture na investicije v OSCilj 2: Ugotoviti vpliv notranjih virov in prihodkov od prodaje na investicije v OSVpliv lastnike strukture na investicije v OS:Domadenik, Czerny, Dobnikar, Smolej, 2010.Investicije v opredmetena sredstva18Domadenik, Czerny, Dobnikar, Smolej, 2010.Investicije v opredmetena sredstvaNotranji viri in prihodki od prodaje19Vpliv lastnike strukture na investicije v OS: Domadenik, Czerny, Dobnikar, Smolej, 2010.Investicije v opredmetena sredstva20Domadenik, Czerny, Dobnikar, Smolej, 2010.Investicije v opredmetena sredstvaNotranji viri in prihodki od prodaje21Notranja sredstvaPadec podjetja brez sredstev za investiranje (izjema: dobri invest. projekti)Elastinost investicij v OS glede na notranja sredstva znailna in pozitivnaImajo moneji vpliv na investicije kot priakovana prodajaDomadenik, Czerny, Dobnikar, Smolej, 2010.Investicije v opredmetena sredstvaVpliv notranjih sredstev na investicije v OS22Bole, Pranikar, Trobec, 2010.Poveanje finannega dolga podjetij kot ovira za investicije podjetijIzhodie: Skupna zadolenost slovenskih podjetij (v % BDP) se je pred krizo mono poveala narasla iz 50% (2004) na 80% (2008)Cilj 1: Analizirati razlike v finanni zadolenosti glede na lastniko strukturoCilj 2: Ugotoviti povezavo med poveanim dolgom in vrstami sredstev23Finanna zadolenost glede na lastniko strukturoBole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicijeFinanni dolgNalobe v nepreminineZaloge Kratkorone finanne nalobeDolgorone finanne nalobeDobiek++++-Bole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicijeFinanne investicije glede na lastniko strukturoBole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicijeNalobene nepreminine glede na lastniko strukturoBole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicije LetoOsnovna dejavnostNalobene nepreminineFinanne nalobe 200725%16%59% 200861%22%17%Prispevki h poveanju zadolenostiBole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicijeFinanni dolgFinanne nalobePodjetja s kapicoRazpreno lastnitvoFinanni holdingi z nedef. last.MBO podjetja+-Dravno lastnitvoTuji lastnikiBole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicijeKratkorone fin. nalobeDolgorone fin. nalobe MBO podjetja2006-2009 dolg narastel za 74%, poveal se je tudi v 2009 Padec profita za 99% v 2008, negativen profit v 2009Bole, Pranikar, Trobec, 2010Poveanje finan. dolga kot ovira za investicijeValentini, Marinek, Mally Buh, Simoneti, 2010.Finanne politike proizvodnih podjetijIzhodie: Padec dobikonosnosti veje poslovno tveganjeCilj: Ugotoviti, e se generalna politika na podroju financiranja sklada z osnovnimi koncepti finannega managementa

31Te politike se ujemajo s trenutnim poslovnim okoljem in jih lahko vsaj delno pripiemo finanni in gospodarski krizi.Valentini, Marinek, Mally Buh, Simoneti, 2010.Finanne politike proizvodnih podjetijPlailni pogojiPorast dolga v kapitalski strukturiDividendePodaljanje plailnih rokov kupcev na 96 dni, 15 dni zamudePritisk dobaviteljev k imprejnjemu plailu

Ocene finannih managerjev: optimalna kap. struktura 40% dolgaTrenutno stanje 55% dolgaVeji pritisk na dobivanje dividend iz finannih nalobVsebina

Neotipljivi dejavniki v slovenskih podjetjih 2006-2009Povezava investicij s produktivnostjoDomadenik, Farnik, Koman, 2010Investicije v ITNalobe v informatikoPoloaj vodje slube za informatikoStrateki plan za informatikoRazvoj informacijskega sistemaVloga informacijskega sistemaZunanje izvajanje informatikeInformacijski sistem kot vir konkurenne prednostiPRODUKTIVNOST

Domadenik, Farnik, Koman, 2010Investicije v ITNalobe v informatikoPoloaj vodje slube za informatikoStrateki plan za informatikoRazvoj informacijskega sistemaVloga informacijskega sistemaZunanje izvajanje informatikeInformacijski sistem kot vir konkurenne prednostiPRODUKTIVNOST

Domadenik, Farnik, Koman, 2010Investicije v ITRazlike med bolj in manj produktivnimi podjetjiRedek, Kopriva, Miheli, Simi, 2010Inovacije v slovenskih podjetjihCilj: Preuiti stanje na podroju inovativnostiStanje R&R aktivnosti v podjetjih Stanje podjetja na podroju inovativnosti glede na konkurencoProduktne in procesne inovacijeRedek, Kopriva, Miheli, Simi, 2010Inovacije v slovenskih podjetjihStanje R&R aktivnost v podjetjih Stanje podjetja na podroju inovativnosti glede na konkurencoProduktne in procesne inovacije88% podjetij ve novih prizovodov74% podjetij procesna inovacija

Polovica podjetij se vidi tako dobre kot njihovi konkurenti

Polovica podjetij investira ve kot 3% prodaje v R&R

Povezava s produktivnostjo?Ograjenek, Trobec, Knehtl, Dodevska, Manzali, 2010Investicije v eko kapitalOgrajenek, Trobec, Knehtl, Dodevska, Manzali, 2010Investicije v eko kapitalVeja in tuja podjetja sledijo mednarodnim okoljskim standardom (npr. ISO 14001) v veji meri kot manja in domaa podjetjaTuja podjetjaDomaa podjetjaSmatrajo okoljski vidik za najbolj pomembnega pri drubeni odgovornosti podjetja

80%50%Podjetje pozna svojo ogljikovo sled in si aktivno prizadevajo za zmanjanje emisij83% (82%)Cca. 40%Zori, Koak, Gutirea, Majstorovi, Lopes, 2010Neotipljivi dejavniki v bankahProduktivnost bank se je v obdobju 2006-2009 poveala, slovenske banke v povpreju najbolj produktivne

Paradoks produktivnosti: investicije v neotipljiva sredstva vodijo v manjo produktivnost

Mone razlage paradoksa produktivnosti:Slabo merjenje inputov in outputovasovni zamik Redistribucija in zapravljanje profitovSlab management informacij in tehnologije

Potrebna nadaljnja raziskava (ve podatkov o neotipljivih dejavnikih v bankah, veji vzorec, dalja asovna vrsta)

abkar, Dimitrieska, Dimitrova, Ivanovska, 2010Management blagovnih znamkManagement blagovnih znamk: Razvoj BZ Merjenje BZ Investicije v BZAktivnosti trnega komuniciranjaInovacije v trenjuPrihodnja priakovanja za razvoj in pozicijo BZProduktivnost&ZadolenostKontrolne spremenljivkeHipotezi:1. Investicije&inovacije v BZ management BZ2. Management BZ produktivnost43abkar, Dimitrieska, Dimitrova, Ivanovska, 2010Management blagovnih znamkPodjetja z bolje razvitim managementom BZ investirala 4% v BZ, ostala podjetja 0,66%

Podjetja z bolj inovativnimi trenjskimi aktivnostmi imajo bolj razvit management BZ

36% podjetij z bolje