of 60 /60
•PREDMET: STRUKTURA INFORMACIJA 09.02.2011. ISTORIJA MARC I UNIMARC FORMATA. STRUKTURA MARC SLOGA. MARC TERMINOLOGIJA

Predmet : Struktura informacija 09.02.2011 . Istorija MARC i UNIMARC formata

 • Author
  kishi

 • View
  50

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predmet : Struktura informacija 09.02.2011 . Istorija MARC i UNIMARC formata. Struktura MARC sloga . MARC terminologija. MARC format. Machine Readable Catalogue or Cataloguing - mašinski čitljiv katalog ili katalogizacija - PowerPoint PPT Presentation

Text of Predmet : Struktura informacija 09.02.2011 . Istorija MARC i UNIMARC formata

 • PREDMET: STRUKTURA INFORMACIJA09.02.2011.

  ISTORIJA MARC I UNIMARC FORMATA.STRUKTURA MARC SLOGA. MARC TERMINOLOGIJA

 • MARC FORMAT Machine Readable Catalogue or Cataloguing - mainski itljiv katalog ili katalogizacija

  Naziv se odnosi prvenstveno na vrstu kataloga, a ne na metod katalogizacije

 • MARC FORMAT razvijen je u Kongresnoj biblioteci 1965- 1966. godine kao pilot projekat MARC I

  BNB MARC format istovremeno razvijen u Velikoj Britaniji

  anglo-amerika saradnja na formatu MARCII koji je pokrenut 1968. godine

 • MARC FORMAT Opti zahtevi:primenljiv na sve vrste bibliotekog materijaladovoljno fleksibilan za sve vrste aplikacija i dopuna u sistemu razvoja katalogaupotrebljiv u svim vrstama bibliotekih sistema

 • MARC FORMAT Razliiti oblici MARC formata:UKMARCINTERMARC USMARC

  Do kraja 70-ih vie od 20 razliitih MARC formata

 • UNIMARC UNIVERSAL MARCreenje za problem inkompatibilnosti bilo je stvaranje internacionalnog MARC formata UNIMARC-a

  UNIMARC-om su mogli da se preuzmu podaci kreirani u bilo kom MARC formatu

 • UNIMARC

  zapisi iz jednog MARC formata najpre se konvertuju u UNIMARC, pa potom u drugi MARC format

  INTERMARC UNIMARC USMARC

 • UNIMARC PRIRUNICI

  IFLA objavila UNIMARC : Universal MARC format 1977. godineolakavanje meunarodne razmene podataka u mainski itljivom obliku izmeu nacionalnih bibliografskih agencija

 • UNIMARC PRIRUNICIUNIMARC : Universal MARC format 2nd ed. - 1980.UNIMARC Handbook - 1983.UNIMARC Manual 1987.UNIMARC Authorities 1991.UNIMARC Manual 2nd ed. - 1994.

 • MARC I UNIMARCu amerikim i veini evropskih biblioteka danas je u upotrebi MARC21 format

  za razmenu podataka izmeu biblioteka koristi se UNIMARC format

  u Srbiji, u sistemu COBISS, koristi se prilagoeni UNIMARC format, pod nazivom COMARC format

 • MARC 21 I UNIMARCVrste formata:Format za bibliografske zapise bibliographical data Format za normativne zapise authority data Format za podatke o stanju fonda holdings data

 • MARC I UNIMARC SLOGstruktura zapisa - record structure

  oznaitelj sadraja - content designation

  sadraj podataka - data content

 • STRUKTURA ZAPISAkontrolie predstavljanje podataka tako to ih skladiti u nizove karaktera pod nazivom poljaodreenom skupu znakova dodeljuje se odreeno pravilo UNIMARC koristi odreene skupova znakova, odobrene od strane ISO (ISO 2709)

 • STRUKTURA ZAPISAidentifikuje razne elemente u zapisu razliiti tipovi informacija unose se u polja - tri ASCII numerika karaktera od 001 do 999 pod nazivom etiketa - tag etiketa identifikuje promenljivo polje (npr. UNIMARC, polje 200 polje stvarnog naslova i podataka o odgovornosti)

 • STRUKTURA ZAPISA Komponente:

  uvodnik leaderdirektorijum directorypromenljiva polja variable field : promenljiva kontrolna polja polja za podatke promenljivih duina

 • UVODNIK - ZAGLAVLJEpoetak svakog MARC/UNIMARC zapisasadri podatke koji pruaju informacije za obradu zapisa brojevi ili kodne vrednosti koji su identifikovani pozicijom karakterafiksne duine od 24 karaktera

 • UVODNIK - ZAGLAVLJEPrimer zaglavlja za monografske publikacije u MARC formatu:

  LDR*****nam##22*****#a#4500

  - sistemski generisani delovi Zaglavlja zapisa (Leader - LDR) predstavljaju se zvezdicom *

 • DIREKTORIJUMniz koji sadri tag, duinu i poetnu lokaciju svakog promenljivog polja u okviru zapisa najpre se unosi oznaka direktorijuma za polje, odvojena tagom u rastuem numerikom poretku

 • DIREKTORIJUMpodaci u poljima promenljive duine rasporeeni prema rastuem redosledu u odnosu na prvi karakter etikete - tagadirektorijum se zavrava karakterom polja koji se zove terminator oznaka kraja polja - @

 • DIREKTORIJUMSvaki unos (entry) sastoji se od 12 karaktera Broj karaktera ukljuuje sve znakove: - indikatore oznake potpolja tekstualne ili kodirane podatke terminatore oznake kraja polja

 • STRUKTURA DIREKTORIJUMA

 • POLJA

  podaci su u MARC zapisu organizovani u okviru poljasvako polje je identifikovano numerikim tagom od tri karaktera koji je sauvan u direktorijumu unosa za polje

 • POLJAsvako polje zavrava se karakterom terminatorom oznakom kraja polja - @poslednje promenljivo polje u zapisu zavrava se:terminatorom polja - @ i terminatorom celog zapisa - %

 • POLJA

  Dva tipa polja:

  promenljiva kontrolna polja polja za podatke promenljivih duina

 • PROMENLJIVA KONTROLNA POLJA

  polja sa tagovima 00X (001-006 u MARC formatu)polja ija je duina stalna u svim sluajevima koje propisuje format nalaze se u bloku kontrolnih podataka

 • PROMENLJIVA KONTROLNA POLJAsvaki unos u njih jasno je definisan odreenim kodom fiksne duine strukturno drugaija od polja za podatke promenljive duine

 • PROMENLJIVA KONTROLNA POLJAsadre jedno ili vie potpolja, od kojih svako moe da sadri jedan ili vie elemenata podatakaneponovljiva su, ali su odreena potpolja unutar njih ponovljiva

 • PROMENLJIVA KONTROLNA POLJAtip informacije u polju identifikovan je u ostalom delu etikete npr. u svim formatima blok 0XX sadri brojeve i kodove polja za kontrolu informacija, identifikaciju

 • PROMENLJIVA KONTROLNA POLJAne sadre pozicije za indikatoresadre: - pojedinaan element podataka ili - niz elemenata podataka (nepromenljive duine koji se identifikuju po relativnoj karakterskoj poziciji)

 • KONTROLNA POLJA001 Kontrolni broj- Kontrolni broj koji dodeljuje organizacija koja stvara, koristi ili distribuira zapis001###86104385#

  003 Identifikator kontrolnog broja- MARC kd za organizaciju iji se kontrolni broj nalazi u polju 001003 OCoLC

 • KONTROLNA POLJA005 Datum i vreme poslednje izmene- u skladu sa ISO 8601 - Predstavljanje datuma i vremena (yyyymmdd, hhmmss.f)

  005 19940223151047.023. februar, 1994,3:10:47 P.M.

 • KONTROLNA POLJA006 Elementi podataka nepromenljive duine dodatne karakteristike grae (za knjige, elektronske izvore, mape, vievrsnu grau, muzikalije, kontinuirane izvore, vizuelnu grau) polje sadri 18 karakterskih pozicija (0017) koje omoguuju kodiranje informacija o specijalnim aspektima jedinice koja se katalogizuje

 • POLJA ZA PODATKE PROMENLJIVIH DUINA definisana u formatu etiketa 0XX-9XXidentifikovana etiketama u direktorijumusadre dve pozicije indikatora koji se nalaze na poetku svakog polja

 • POLJA ZA PODATKE PROMENLJIVIH DUINA sadre i kodove potpolja od dva karaktera koja prethode svakom elementu podataka u poljunpr. 200$a 1# (u UNIMARC formatu oznaava naslov publikacije i indikator koji ukazuje da je publikacija anonimno delo)

 • POLJA ZA PODATKE PROMENLJIVIH DUINA grupisana u blokove prema prvom karakteru u etiketi (1XX, 2XX, 3XX, 4XX...)unutar blokova uva se poredak nekih paralela u sadraju (naroito u poljima za odrednice i uputnice)

 • POLJA ZA PODATKE PROMENLJIVIH DUINA MARCX00 Personal names (100, 600, 700)X10 Corporate names (110, 610, 710)

  UNIMARCX00 Personal names (600, 700, 900)X10 Corporate names (710, 910)

 • MARC I UNIMARC TIPOGRAFSKE KONVENCIJE 0 grafiki simbol 0 predstavlja cifru nula u: oznakama poljanavodima karakterskih pozicija sa nepromenljivom pozicijompozicijama indikatora. Ovaj karakter razlikuje se od velikog slova O koje se koristi u primerima ili tekstu# grafiki simbol # koristi se za razmak prazno mesto u kodiranim poljima i u drugim specijalnim situacijama u kojima bi postojanje karaktera razmak moglo biti nejasno

 • MARC I UNIMARC TIPOGRAFSKE KONVENCIJE $ grafiki simbol $ koristi se za delimiterski deo u kodu potpolja - unutar teksta, kodovi potpolja pominju se kao potpolje $a

  / specifine karakterske pozicije elemenata podataka nepromenljive duine, takve kao to su u Zaglavlju, Direktorijumu i polju 008, izraavaju se korienjem kose crte i broja karakterske pozicije, npr. Zaglavlje/06 (tip zapisa - posebna maska za unos)

 • MARC I UNIMARC TIPOGRAFSKE KONVENCIJE 1 grafiki simbol 1 predstavlja cifru 1 mora se razlikovati od malog slova l (el) latininog alfabeta i velikog slova L u primerima ili tekstu

  | grafiki simbol | predstavlja karakter za popunu

 • MARC I UNIMARC DUINA ZAPISAda bi razmena zapisa bila mogua, maksimalna duina zapisa, prema standardu, iznosi 99.999 karaktera

  u sluaju da je za podatke o publikaciji potrebno vie od 99.999 karaktera, kreira se dodatni zapis za istu publikaciju

 • OZNAITELJ SADRAJAdefinisan je u svakom od MARC (UNIMARC) formataodnosi se na kodove i skupove podataka (tagove, indikatore, potpolja, kodne vrednosti) uspostavljen je za identifikovanje i ima odreene osobine u okviru zapisa u smislu podrke i korienja podataka

 • OZNAITELJ SADRAJAodreenim konvencijama bilo je potrebno utvrditi kako e se identifikovati elementi podataka u zapisu elementi koji ukljuuju autora, naslov, predmetizaciju dalje se definiu tamo gde je potrebno u formatu MARC/UNIMARC oznaitelj sadraja javlja se samo za one podatke koji se primenjuju na sve verzije zapisa

 • OZNAITELJ SADRAJAOmoguava korienje podataka u razne svrhe: - da obezbedi vie pristupnih taaka za pretraivanje- da bi se omoguila varijacija tipografije (slaganja) i rasporeda- da se dozvoli da odreeni deo zapisa bude izostavljen gde je to potrebno

 • OZNAITELJ SADRAJAPrimer: Izbor zapisa:skraenipuni MARC/UNIMARC zapis u OPAC katalozima (koliina podataka za identifikovanje zapisa)

  Ispis zapisa:na ekranu na CD-ROM-una tampau ili nekom drugom nosiocu informacija

 • OZNAKE POLJA ETIKETE (TAGOVI)niz od tri numerika znaka koji blie oznaava naziv pridruenog poljau okviru formata stoje u rastuem redosleduprimer:MARC polje 100 lino ime primarno autorstvoUNIMARC polje 700 lino ime primarno autorstvo

 • INDIKATORIjavljaju se uz etikete (tagove) polja

  oznaavaju pojavljivanje ili odsustvo neke informacije vezane za podatke u odreenom polju

  u direktnoj su vezi sa pravilima za bibliografski opis publikacija

 • INDIKATORIvrednosti indikatora mogu biti izraene slovnim ili numerikim karakterimau bibliotekim formatima gotovo su uvek u pitanju numeriki karakteriprazno mesto (space) se koristi za nedefinisanu poziciju indikatora i oznaava da informacija nije bitna ili da nema informacijeprazno mesto oznaava se sa #

 • INDIKATORInpr. vrednost indikatora u MARC21, polje 245 - naslov: polje ima dva indikatora 1 i 0 [10] indikator 1 oznaava da je naslov znaajan, odnosno da se publikacija vodi na naslovindikator 0 oznaava da naslov ne poinje nekim specifinim znakom

 • INDIKATORInpr. vrednost indikatora u UNIMARC formatu, polje 200 naslov: ispisuje se samo 1. indikator [0#]prvi indikator oznaava da naslov nije znaajan, odnosno publikacija ima do tri autoradrugi indikator nema vrednost, tj. ne ispisuje se (prazno mesto oznaeno #)

 • OZNAKE POTPOLJAdva karaktera koji prethode svakom elementu podataka u poljukodovi potpolja sastoje se od: delimitatora i identifikatora elementa podataka delimitator se oznaava znakom $identifikator elementa podataka se oznaava malim slovom ili brojem (a, b, c..., 1, 2, 3...)

 • OZNAKE POTPOLJAnpr. UNIMARC format, polje 200 blok naslova i podataka o odgovornosti

  200 $a glavni stvarni naslov$e podnaslov $f prvi podatak o odgovornosti

 • OZNAKE POTPOLJAza svako polje u formtima MARC i UNIMARC definisana su mogua potpoljaparalelna znaenja su sauvana gde god je moguenpr. u bibliografskom formatu MARC, potpolje $a je definisano kao lino ime za sva polja X00 - 100$a, 400$a, 600$a, 700$a

 • OZNAKE POTPOLJAredosled potpolja u okviru jednog polja nije obavezno alfabetski

  generalno je specifikovan prema standardima za sadraj podataka

  usklaen sa katalokim pravilima (ISBD, AACR2)

 • OZNAKE POTPOLJANpr. format UNIMARC polje 200 polje naslova i podataka o odgovornosti$a glavni stvarni naslov$e podnaslov$h oznaka dela$i stvarni naslov dela$f prvi podatak o odgovornosti

 • SADRAJ PODATAKApodaci koji su sauvani u poljima i potpoljima u okviru zapisa

  podatak moe biti:- kodirani podatak ili - bibliografski podatak

 • KODIRANI PODACIkoriste se za predstavljanje kontrolnih brojeva, tipa publikacije, jezika teksta, drave izdavanjanjima se oznaavaju specijalne vrste bibliografskih jedinica kao to su tampane muzikalije, geografske karte, fotografijeprimer:MARC polje 008$0 srp jezik srpskiUNIMARC polje 101$a scc jezik srpski

 • BIBLIOGRAFSKI PODACIunos bibliografskih podataka definisan prema ISBD ili AACR2 za razliite vrste bibliotekog materijalasvaki zapis sadri klasifikacioni broj, a veina i predmetne odrednicepodaci su tekstualni, prenose se sa publikacije ili se formuliu prema pravilima za katalogizaciju

 • SADRAJ PODATAKAMARC i UNIMARC formati olakavaju:opispronalaenje i kontrolu bibliografskih jedinica

  Omoguavaju:- unificiranost obrade i- pronalaenje bibliografskih jedinica po razliitim kriterijumima

 • SPECIFINE POTREBEveliki broj podataka koji se unose u zapise odnosi se na podatke specifine za pojedinu ustanovu, van standarda za bibliografski opissadraj takvih kodiranih podataka definisan je za svaki od MARC formata u Uvodniku zapisa (Leader) ili u kontrolnom polju 008

 • POSLATI MAIL NA:

  [email protected]

  **